×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر علی راحمی کاریزکی

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :کشاورزی و منابع طبیعی

گروه :تولیدات گیاهی

بیوگرافی

اینجانب علی را حمی کاریزکی در سال 1360 در یکی از روستاهای توابع شهرستان تربت حیدریه بنام کاریزک ناگهانی از استان خراسان رضوی و در یک خانواده متوسط و مذهبی که یک  شهید تقدیم اسلام و انقلاب نموده است، متولد شدم. تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را در روستا گذراندم. برای تحصیل در مقطع متوسطه به تربت حیدریه رهسپار شده و در شهریور ماه 1377 موفق به اخذ دیپلم تجربی از دبیرستان چمران گردیدم، در همان سال در کنکور پیش دانشگاهی پذیرفته و در شهریورماه 1378 موفق به اخذ مدرک پیش دانشگاهی از مرکز پیش دانشگاهی امام صادق شهرستان تربت حیدریه شدم. در مهرماه سال 1378در رشته زراعت و اصلاح نباتات در مقطع کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد پذیرفته و در شهریورماه 1382 موفق به اخذ مدرک کارشناسی از این دانشگاه شدم و در مهرماه همان سال در مقطع کارشناسی ارشد در رشته زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان پذیرفته شدم. خوشبختانه در آن دانشگاه به دلیل فراهم بودن امکانات در بخش پژوهش، توانسم دوران موفقی را پشت سر بگذارم به گونه ای که در طی این دوره با تدوین و چاپ 4 مقاله علمی و پژوهشی، دو مقاله ISI و شرکت در 4 کنفرانس داخلی به عنوان نفر اول مقطع کارشناسی ارشد در رشته زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در تاریخ 12/10/1384 از مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شدم. در مهرماه  سال 1385 با رتبه اول در مقطع دکترای زراعت پذیرفته شدم؛ بنده در تاریخ 30/3/1390 در مقطع دکتری در رشته­ی زراعت (گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی) با میانگین کل 64/16 و با درجه­ی عالی رساله دانش آموخته گردیدم. در تاریخ 3/07/1390 به عنوان هیات علمی به استخدام دانشگاه گنبد کاووس گروه تولیدات گیاهی در آمدم

زمینه های تحقیقاتی

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

مدلسازی

... و  GIS

 

مقالات ژورنال

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور

 1. راحمی کاریزکی، ع.، ا. سلطانی، ج. پوررضا، ا. زینلی، و ر. سرپرست. 1385. روابط آلومتريك بين سطح برگ و صفات رويشي در گياه نخود. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.جلد 13، شماره 5 (59-49).
 2. راحمی کاریزکی، ع.، ا. سلطانی، و ج. پوررضا. 1386. برآورد ضريب خاموشي و كارايي استفاده از تشعشع در گياه نخود. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. جلد14، شماره 5 (211-221).
 3. پوررضا، ج.، ا. سلطانی، ع. راحمی کاریزکی، س. گالشی و ا. زینلی. 1386. روابط آلومتريك بين ارتفاع بوته و صفات رويشي در گياه نخود. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. جلد14، شماره 5 (199-191).
 4. پوررضا، ج.، ا. سلطانی، ع. راحمی کاریزکی، س. گالشی و ا. زینلی. 1387.بررسی میزان توزیع ماده خشک بین اندام­های مختلف در گیاه نخود. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. جلد14، شماره 5 (190-178).
 5. راحمی کاریزکی، ع.، نخ­زری مقدم، ع.، و پور عبدالله، م. 1391. اثر قدرت بذر بر جوانه­زنی و رشد هتروتوفیک گندم در واکنش به شوری. مجله علوم و تکنولوژی بذر. سال دوم. شماره 2.
 6. راحمی کاریزکی، ع.،  س. گالشی و ا. سلطانی. 1392. بررسی تغییرات عملکرد گندم و صفات مرتبط با آن در شرایط معتدله نیمه‌مرطوب. .  مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي. جلد ششم، شماره دوم. 107-91.
 7. حسن زاده، ع. خ.، راحمی کاریزکی، ع.، نخ­زری مقدم، ع.، بیابانی، ع. 1392. اثر توأم تنش گرمای آخر فصل رشد و رقابت بین بوته­ای بر فنولوژی، عملکرد و اجزای عملکرد باقلا.  مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي. جلد ششم، شماره چهارم. 163-151.
 8. راحمی کاریزکی، ع.، نخ­زری مقدم، ع.، قره خانی، م. 1392. اثر شوری و دما بر خصوصیات فیزیولوژیک جوانه­زنی و رشد گیاهچه چای ترش(Hibiscus sabdariffa). مجله تحقیقات بذر. سال سوم. شماره 3. 20-13.
 9. راحمی کاریزکی، ع.، تاجی، م. 1392. ارزیابی اثر زوال بذر بر پارامتر­های جوانه­زنی و رشد هتروتروفیک گیاهچه آفتابگردان. مجله تحقیقات بذر. سال سوم. شماره 4. 60-52.
 10. حسن زاده، ع.، راحمی کاریزکی، ع.، نخ­زری مقدم، ع.، بیابانی، ع. 1393. برآورد ضریب خاموشی و کارایی مصرف نور در باقلا. تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهان. دوره اول، شماره دوم. ص13-1.
 11. راحمی کاریزکی، ع. 1393. ارزیابی مقاومت به سطوح شوری ارقام کلزا در مرحله جوانه­زنی و رشد اولیه گیاهچه. نشریه تحقیقات بذر. سال چهارم، شماره3. صفحه 9-1.
 12. نخ­زری مقدم، ع.، راحمی کاریزکی، ع. کابلی، ع. 1393. تاثیر تاریخ کاشت و وزن بذر بر فنولوژی، عملکرد و اجزای عملکرد. نشریه تولید گیاهان زراعی، جلد هفتم، شماره سوم. صفحه 217 تا 229.
 13. راحمی کاریزکی، ع.، س. گالشی و ا. سلطانی. 1393. مقایسه اقتصاد نیتروژن بین ارقام جدید و قدیم گندم نان در 38 سال گذشته در استان گلستان. جلد هفتم، شماره سوم. صفحه 17 تا 32.
 14. تاجی، م.، راحمی کاریزکی، ع.،  دانشمند خسروی، ک. 1393. اثر زوال بذر بر سبز شدن و خصوصیات موفولوژیک  ارقام آفتابگردان (Heliantus annus L.). تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهان. دوره اول، شماره چهارم. ص 30-19.
 15. اعتصامی، م.، راحمی کاریزکی، ع.،  ترابی، ب. 1394. کمی‌سازی واکنش جوانه‌زنی بذر چای ترش (Hibiscus sabdariffa) به دما. پژوهش‌های بذر ایران، سال دوم، شماره اول.
 16. اعتصامی، م.، بیابانی، ع.، راحمی کاریزکی، ع.، قلی‌زاده، ع.، صبوری، ح. 1394. واکنش دریافت و استفاده از تشعشع به تغییرات نیتروژن در غلات سرمادوست. فصلنامه پژوهش در اکوسیستم­های زراعی، جلد 2، شماره 2. صفحه 23-11.
 17. اعتصامی، م.، بیابانی، ع.، راحمی کاریزکی، ع.، قلی‌زاده، ع.، صبوری، ح. 1394. مقایسه رشد و تجمع ماده خشک در غلات سرمادوست در شرایط محدودیت نیتروژن. فصلنامه پژوهش در اکوسیستم­های زراعی، جلد 2، شماره 2. صفحه 49-61.
 18. اعتصامی، م.، بیابانی، ع.، راحمی کاریزکی، ع.، قلی‌زاده، ع.، صبوری، ح. 1394. اثر محدودیت نیتروژن بر صفات فیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد غلات سرمادوست. فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژی گیاهان زراعی، در اکوسیستم­های زراعی، سال هفتم، شماره 25. صفحه 15-5.
 19. راحمی کاریزکی، ع.، س. گالشی و ا. سلطانی. 1394.ارزیابی بهبود سرعت و دوره پر شدن دانه طی فرایندهای اصلاحی در ارقام گندم. نشریه پژوهش‌های تولید گیاهی، جلد بیست و دوم، شماره یکم. صفحه 23 تا 38.
 20. صفی خانی، س.، بیابانی، ع.، فرجی، ا.، راحمی کاریزکی، ع.، قلی‌زاده، ع. 1394. پاسخ برخی خصوصیات زراعی ارقام کلزا به کود نیتروژن و تاریخ کاشت. نشریه علمی پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی، جلد نهم، شماره 3 (35)، 446-429.
 21. راحمی کاریزکی، ع.، تاجی، م.، رسایی، ن. م.، جمالی، ع. 1394. بررسی اثر دگر آسیبی اسپند بر خصوصیات جوانه زنی و. رشد گیاهچه‌ی رقم جدید گنبد در مقایسه با ارقام متداول گندم استان گلستان. نشریه علوم و فناوری بذر ایران، جلد چهارم، شماره2، 49-41.
 22. راحمی کاریزکی، ع.، فروغی، ع. 1394. روند پرشدن دانه در باقلا (Vicia faba L) تحت تاثیر تاریخ و تراکم کاشت. نشریه علمی پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی، جلد دهم، شماره 1 (37)، 102-89.
 23. میرزاده آبگرمی، ح.، بیابانی، ع.، راحمی کاریزکی، ع.، فلاحی، ح. ع. 1394. مطالعه شاخص‌های اکولوژیکی گندم در زیست بوم زراعی. نشریه حفاظت زیست بوم زراعی، 3(7): 58-41.
 24. نخ‌زری مقدم، ع.، مدنی­فرد، ا.، بیابانی، ع.، راحمی کاریزکی، ع. 1394. بررسی تاثیر جهت و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه لوبیا سبز، 2(1): 28-17.
 25. راحمی کاریزکی، ع.، فروغی، ع. 1395. روند پر شدن دانه در باقلا (Vicia faba L.) تحت تاثیر تاریخ و تراکم کاشت. نشریه علمی-پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی، 10 (1): 89-102.
 26. نخ­زری مقدم، ع.، دهقان­پور اینچه­برون، ا.، راحمی کاریزکی، ع. 1395. تأثیر سطوح نیتروژن و نسبت­های کشت مخلوط سری جایگزینی بر عملکرد علوفه و شاخص­های رقابت جو و نخود­فرنگی. نشریه تولید گیاهان زراعی، 9 (1): 199-214.
 27. نخ‌زری مقدم، ع.، نورا، غ. ع.، راحمی کاریزکی. 1395. تاثیر کاربرد نیتروژن و الگوی کاشت جو و باقلا بر برخی صفات کمی و کیفی علوفه. علوم گیاهان زراعی ایران. 47 (2): 298-291.
 28. قوجق دردی، ع.، محمد اسمعیلی، م.، ستاریان، ع.، راحمی کاریزکی، ع. 1395. بررسی اثر تنش غرقاب روی خصوصیات اکولوژیک و فیزیولوژیک گیاه schoenoplectus triqueter (L.) Palla. مجله بوم شناسی آبزیان. 6 (1): 11-1.
 29. بنی عقیل، ا.، راحمی کاریزکی، ع.، بیابانی، ع.، فرامرزی، ح. 1395. پهنه بندی فیزیوگرافی پتانسیل کشت گندم با استفاده از روش ترکیب خطی وزنی (WLC) در استان گلستان. نشریه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی. 3(1): 30-17.
 30. روان، م. ص.، گالشی، س.، زینلی، ا.، محمدی، ر.، راحمی کاریزکی، ع. 1395. بررسی اثر ژنوتیپ و زمان کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط دیم. نشریه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی. 3(1): 104-89.
 31. حاجی­پور، م.، راحمی کاریزکی، ع.، صبوری، ح.، فلاحی، ح. 1395. بررسی روند بهبود عملکرد دانه­ی جو دیم در طی نیم قرن اخیر گلستان. نشریه پژوهش­های زراعی ایران. 14 (4): 794-785.
 32. فروغی، ع.، بیابانی، ع.، راحمی کاریزکی، ع.، رسام، ق. 1395. ارتباط فنولوژی و صفات فیزیولوژیک با عملکرد دانه کلزا در خراسان شمالی. نشریه اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی. 4(40): 1024-1007.
 33. نبی خلیلی‌اقدم، ن.، راحمی کاریزکی، ع. میرمحمودی، ت. 1395، شبیه‌سازی تولید گندم تحت الگوهای مختلف کاشت (راهکار سازگاری)، نشریه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی. 3(2): 10-1.
 34. صفی‌خانی، س.، بیابانی، ع.، فرجی، ا.، راحمی کاریزکی، ع.، قلی‌زاده، ع.، آذرنیا، م. 1395. بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام بهاره کلزا تحت تأثیر تاریخ­های کاشت و سطوح مختلف کود نیتروژن. نشریه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی. 3(2): 55-47.
 35. نخزری مقدم، ع.، راحمیکاریزکی، ع. 1395. بررسی تأثیر سیستم خاک‌ورزی و نیتروژن مصرفی بر خصوصیات کمی و کیفی گندم و تعیین مهمترین جزء مؤثر بر عملکرد. نشریه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی. 3(2): 14-1.
 36. نهفته استرآباد، ا.، راحمی کاریزکی، ع. نخزری مقدم، ع. 1395. اثر فرسودگی بذر برپارامترهای جوانه‌زنی و رشد گیاهچه دو رقم ذرت. مجله علوم و تحقیقات بذر ایران. 3(2): 11-1.
 37. صداقت، ن.، پیردشتی، ه.، راحمی کاریزکی، ع.، صفی‌خانی، س. 1396. ارزیابی شاخص‌های رشد دو رقم اصلاح شده و بومی برنج (Oryza sativa L) در مدیریت‌های مختلف آبیاری. مجله اکوفیزیولوژی گیاهی دانشگاه ارسنجان، 9 (29): 79-65.
 38. بنی عقیل، ا.، راحمی کاریزکی، ع.، بیابانی، ع.، فرامرزی، ح. 1396. پهنه‌بندی اقلیمی پتانسیل کشت گندم (Triticum aestivum L.) استان گلستان. نشریه علمی-پژوهشی بوم‌شناسی کشاورزی، 9(3): 833-821.

39- علی‎پور قاسم آباد سفلی، ع.، راحمی کاریزکی، ع.، نخ‎زری مقدم، ع. و بیابانی، ع. 1396. تجزیه و تحلیل رشد ارقام باقلا (Vicia faba L.) با استفاده از مدل رگرسیون غیرخطی لجستیک با انجام سرزنی. نشریه اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی، 3(43): 502-485.

40- داودی، ح.، راحمی کاریزکی، ع.، نخ‌زری مقدم، ع. غلامعلی پور علمداری، ا. 1396. تاثیر کم آبی با استفاده از شاخص‌های تحمل به خشکی در لوبیا (Phaseolus vulgaris L.). مجله علمی-پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی، 9(31): 22-15.    

41- روان، م. ص.، گالشی، س.، زینلی، ا.، محمدی، ر.، راحمی کاریزکی، ع.، ایزدی، ز. 1396. کمی‌سازی رشد و نمو ارقام گندم تحت شرایط فتوپریودی مختلف در منطقه گنبد کاووس. نشریه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی. 4(2): 122-101. 

42- منصوری راد، ع.، نخ‌زری مقدم، ع.، سلطانی، ا.، راحمی کاریزکی، ع.، ب. 1396. شناسایی عوامل محدود کننده عملکرد سویا با استفاده از روش تحلیل مقایسه‌ کارکرد (مطالعه موردی:  استان گلستان-کلاله). مجله به زراعی کشاورزی، 19 (4): 1046-1033. 

43- داودی، ح.، راحمی کاریزکی، ع.، نخ‌زری مقدم، ع. غلامعلی پور علمداری، ا. 1396. ارزیابی واکنش عملکرد، اجزای عملکرد،  شاخص برداشت لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) به تنش خشکی انتهای دوره رشد. نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک، 1(2): 156-165.

44- چقامیرزایی، گ.، غلامعلی پور علمداری، ا.، نخ‌زری مقدم، ع.، راحمی کاریزکی، ع. 1396.ارزیابی پتانسیل دگرآسیبی بقایای چاودار وحشی (Secale cereal) و چچم (Lolium rigidum) بر برخی صفات جوانه‌‎زنی، کلروفیلی و فنلی بذر جو رقم صحرا. علوم و تحقیقات بذر ایران، 4 (2): 44-31.

45- آریایی‌فر، س. طهماسبی، ا.، محمد اسمعیلی، م. راحمی کاریزکی، ع. 1397. تأثیر تیمارهای مختلف بر شکست خواب و تحریک جوانه‌زنی بذر گیاه (Atriplex leucoclada Boiss). مرتع و آبخیزداری، مجله منابع طبیعی ایران، 71 (2): ص 305-297.

46- میرزایی، ع. ا.،  راحمی کاریزکی، ع.،  نخ­زری مقدم، ع.،  قلی‌زاده، ع. 1397. ارزیابی شاخص‌های کارایی مصرف نیتروژن ارقام جدید و قدیم جو (Hordium Vulgar L.) در شرایط اقلیمی استان گلستان (مطالعه موردی گنبد کاووس). نشریه بوم شناسی کشاورزی، 10 (4): ص 1-10.

47- راحمی کاریزکی، ع.، رحیمی، ر.، قلی‌زاده، ع.، غلامعلی‌پور علمداری، ا.، صبوری، ح.، داودی، ح. 1397. اثر ریزو باکتری‌های محرک رشد گیاهی و ورمی کمپوست بر خصوصیات کیفی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.). تحقیقات گیاهان دارویی و معطر، 34 (5): 723-711.

48- ابهری، ع.، قلی‌نژاد، ا.،  راحمی کاریزکی، ع. 1397. تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و تغییرات صفات مرتبط با بذور حاصل از چین‌های مختلف پنبه رقم ورامین. مجله اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی، 4 (48): 686-671.

49- راحمی کاریزکی، ع.، بیابانی، ع.، خلیلی‌اقدم، ن. 1398. تخمین برخی پارامترهای مهم مورد استفاده در پیش‌بینی گندم. مجله اکوفیزیولوژی گیاهی، 39: 99-86.

50- بنی عقیل، ا.، راحمی کاریزکی، ع.، بیابانی، ع.، فرامرزی، ح. 1398. سنجش تناسب اراضی کشت سویا با تکیه بر شاخص‌های فیزیوگرافی (مورد مطالعه: استان گلستان). مجله اکوفیزیولوژی گیاهی، 39: 31-22.

51- آقچلی، ع.، نخ­زری مقدم، ع.، راحمی کاریزکی، ع.، غلامعلی­پور علمداری، ا، داودی، ح. 1398. ارزیابی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی غلات سردسیری تحت شرایط کم ‌آبیاری. مجله تنش‌های محیطی در علوم زراعی، 12 (3): 683-673.

52- باغبان امین، ع.، راحمی کاریزکی، ع.، نخ‌زری مقدم، ع.، بیابانی، ع.، منصوری‌راد، ع. 1398. بررسی میزان توزیع ماده خشک بین اندام‌های مختلف در گیاه باقلا (Vicia faba L.). مجله اکوفیزیولوژی گیاهی، 38: 12-1.

53- عبادتی، ع.، غلامعلی­پور علمداری، ا.، اورسجی، ز.، راحمی کاریزکی، ع. 1398. تاثیر زمان مصرف علف‌کش‌های دو منظوره و اختلاط علف‌کش‌ها بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد گندم. مجله اکوفیزیولوژی گیاهی، 39: 209-192.

54- صمصامی، ن.، نخ‌زری مقدم، ع.، راحمیکاریزکی، ع.، قلی‌نژاد، ن. 1398. اثر قارچ مایکوریزا و باکتری رایزوبیوم بر صفات کمی و کیفی سویا در واکنش به تنش خشکی. مجله به‌زراعی کشاورزی، 21 (1): 26-13.

55- فروغی آدینه‌ده، ع.، بیابانی، ع.، راحمی‌کاریزکی، ع.، رسام، ق. ع. 1398. بررسی خصوصیات فیزیولوژیک مژثر بر بهبود عملکرد ارقام کلزا. پژوهش‌های زراعی ایران، 17 (1): 73-53.

56- نخ‌زری مقدم، ع، صمصامی، ن، راحمی‌کاریزکی، ع.، قلی‌نژاد، ا، 1398. اثر کمبود آب و تلقیح با ریز‌موجودات همزیست بر صفات فنولوژیک، مورفولوژیک، زراعی و خصوصیات کیفی سویا. نشریه تولید گیاهان زراعی، 12 (1): 128-111.

57- راحمی‌کاریزکی، ع.، رضایی، ه، قلی‌زاده، ع، نخ‌زری مقدم، ع، نعیمی، م، 1398. بررسی واکنش ارقام گندم دیم (Triticum aestivum L.) در دو منطقه نیمه‌خشک و نیمه‌مرطوب استان گلستان. نشریه پژوهش های زراعی ایران، 17 (4): 590-579.

58- نخ‌زری مقدم، ع، صالحی شیخی، م، راحمی کاریزکی، ع.، محمد اسماعیلی، م، 1398. بررسی عملکرد و پروتیین دانه ارقام نخود فرنگی، عملکرد کل و نسبت برابری زمین در کشت مخلوط با اسفناج. به‌زراعی کشاورزی، 21 (4): 445-435.

58- دعایی، ف، نخ‌زری مقدم، ع، راحمی‌کاریزکی، ع.، الداغی، م، 1398. بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) از طریق مدیریت کود شیمیایی و زیستی نیتروژن در تاریخ‌های کاشت مختلف. پژوهش‌های حبوبات ایران، 10 (1): 39-28.

59- ابراهیمی، ح، پارسا، س، جامی‌الاحمدی، م، راحمی‌کاریزکی، ع.، حسینی، س ح، 1398. بازیابی بذور زوال یافته پنبه و بهبود ویژگی‌های کیفی با استفاده از اسید جیبرلیک. نشریه علمی فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، 11 (42): 51-35.

60-  قلی‌زاده سرستی، ر، صبوری، ح، راحمی کاریزکی، ع.، فلاحی، حسین‌علی، رضایی، م، 1398. تجزیه ازتباط نشانگرهای پیوسته با QTL‌های مرتبط با تحمل به خشکی در تعدادی از لاین‌ها و ارقام برنج. تنش‌های محیطی در علوم زراعی، 12 (4): 1016-1003.

61- بهزادی، ب، راحمی کاریزکی، ع. 1398. واکنش چها رقم گوجه‌فرنگی پاییزه به تاریخ‌های متفاوت انتقال نشاء در استان بوشهر، نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی): 23 (2): 310-301.

62- - فروغی آدینه‌ده، ع.، بیابانی، ع.، راحمی‌کاریزکی، ع.، رسام، ق. ع. 1398. ارزیابی سازگاری ارقام مختلف کلزا (Brassica napus L.) تحت شرایط آب و هوایی منطقه شیروان. نشریه تولید گیاهان زراعی، 12 (2): 56-33.

63- سراوانی، س.؛ صبوری، ح.؛ طلیعی، ف.؛ بیابانی، ع.، راحمی‌کاریزکی، ع. 1398. ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های گندم از نظر مقاومت به بیماری سفیدک پودری، عملکرد دانه، اجزای عملکرد و نشانگرهای ملکولی. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 11 (3): 82-57.

64- سارانی، ح.، ایزدی دربندی، ا.، قنبری، ع.، راحمی کاریزکی، ع. 1398. اثر دما و نور بر ویژگی‌های جوانه‌زنی علف هرز مهاجم نیلوفرپیچ (Impomea nil): تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی. مجله پژوهش‌های بذر ایران، 6(1): 127-115.

65- عطائی، ع.، غلامعلی­پور علمداری، ا.، اورسجی، ز.، راحمی کاریزکی، ع. 1398. بررسی محتوی برخی از متابولیت‌های ثانویه و اثر آللوپاتیک اندام‌های مختلف علف هرز شاتره (Fumaria parviflora) بر یولاف وحشی (Avena ludoviciana)، مجله زیست‌شناسی کاربردی، 32 (4): 96-76.

66- رحیمی، ر.، راحمی کاریزکی، ع.، قلی‌زاده، ع.، غلامعلی­پور علمداری، ا.، صبوری، ح. 1398. بررسی تأثیر کود زیستی نیتروکسین و ورمی‌کمپوست بر بهبود عملکرد کمی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.). تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی، 6 (1): 35-21.

67- علیجانی زعفرانی، م.، نعیمی، م.، بیابانی، ع.، راحمی کاریزکی، ع.، قلی‌زاده، ع. ۱۳۹۸. تأثیر تقسیط کود نیتروژن تحت شرایط متنوع نور و دما بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در گندم دوروم. ۶ (۲) :۱۴۸-.۱۳۵

68- داودی، س. ح.، بیابانی، ع.، راحمی کاریزکی، ع.، مدرس ثانوی، س. ع. م.، غلامعلی‌پور علمداری، ا.، زراعی، م. 1399. اثر کالتهاي آهن و روي به شکل نانو و معمول بر برخي خصوصيات گياه دارويي سياهدانه (Nigella sativa L.). نشریه علمی گیاهان دارویی و معطر ایران. 36 (3):465-448.

68- - داودی، س. ح.، بیابانی، ع.، راحمی کاریزکی، ع.، مدرس ثانوی، س. ع. م.، غلامعلی‌پور علمداری، ا.، زراعی، م. 1399. اثر محلول پاشی نانو کلات های آهن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاه دانه. نشریه پژوهش‌های زراعی ایران، 18(3): 278-268.

69- رومانی، ا.، بیابانی، ع.، راحمی کاریزکی، ع.، غلامعلی‌پور علمداری، ا.، قلی‌زاده، ع. 1399. تأثير کاربرد خارجي اسيد ساليسيليک و اسپرمين بر خصوصيات عملکردي و فيزيولوژيکي گياه دارويي اسفرزه (.Forssk ovata Plantago) تحت شرايط قطع آبياري. مجله اکوفیزیولوژی گیاهی، 12 (41): 67-53.

70- رومانی، ا.، بیابانی، ع.، راحمی کاریزکی، ع.، غلامعلی‌پور علمداری، ا.، قلی‌زاده، ع. 1399. پاسخ خصوصيات کمي و کيفي گياه دارويي اسفرزه (Forssk ovata Plantago) به محلولپاشي برگي اسيد ساليسيليک و اسپرمين تحت شرايط تنش خشکي. تنش‌هاي محيطي در علوم زراعي، 13 (2): 517-503.

71- بهزادی، ب.، بیابانی، ع.، زلفی باوریانی، م.، راحمی کاریزکی، ع.، حسینی مقدم، ح. 1399. اثر آرايش کاشت و سطوح مختلف نيتروژن بر کارآيي مصرف نيتروژن، عملکرد و اجزاي عملکرد گوجه فرنگي رقم کارون (Solanum lycopersicum L. Var. Karoon)). بوم‌شناسی کشاورزی، 12(1): 85-71.

72- رحمتی، ه.، نخ‌زری مقدم، ع.، راحمی کاریزکی، ع.، اورسجی، ز. 1399. ارزيابي تحمل به خشکي در ژنوتيپهاي گندم دوروم با استفاده از شاخصهاي تحمل به خشکي. پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي، 12(33): 183-174.

73- راحمی کاریزکی، ع.، رسام، ق.، فرامرزی، ک.، علویان پطرودی، م.، خلیلی‌اقدم، ن. 1399. بررسي تاثير زمان برداشت و روشهاي مختلف خشک کردن بر صفات کيفي و کمي گياه دارويي مرزه (Satureja hortensis L) . زیست‌فناوری گیاهان دارویی، 6(1): 83-70.

74- راحمی کاریزکی، ع.، تازیکه، ن.، یونس آبادی، م.، غلامعلی‌پور علمداری، ا.، رضوان‌طلب، ن. 1399 بررسي پتانسيل دگرآسيبي عصاره هيدرومتانولي اندام هوايي کنجد زراعي بر ويژگي هاي (Cucumis melo var.agrestis) جوانه زني و رشد گياهچه اي علف هرز خربزه وحشي. نشریه تحقیقات بذر، 10(1): 38-30.

75- راحمی کاریزکی، ع.، حسینی، ح. 1399. مدلسازي مراحل فنولوژيک و پارامترهاي عملکردي گیاه باقلا در شرايط شرق استان گلستان )ارزيابی مدل(.پژوهش هاي حبوبات ايران، 11(1):48-38.

76- راحمی کاریزکی، ع.، نورعلی‌زاده اطاقسرا، م. 1399. شبيه‌سازي عملكرد سويا با مدل iLegume_Soybean در شرق مازندران. مجله علمي پژوهشي اكوفيزيولوژي گياهي، 12(40):177-166.

77-نوبتیانی، م. ش، راحمی‌کاریزکی، ع.، بیابانی، ع.، منصوری‌راد، ع. 1399. مستندسازي فرايند توليد و تعييه عوامل محدودکننده عملکرد گندم به روش CPA در شهرستان کلاله. 22(3):272-261.

78- مولوی، ز.، بیابانی، ع.، نخ‌زری مقدم، ع.، راحمی کاریزکی، ع. 1399. تأثير تنش خشکي انتهاي فصل بر ويژگي‌هاي جوانه‌زني و رشد هتروتروفيک گياهچه ارقام گندم (Triticum aestivum L). نشریه علوم و فناوری بذر ایران، 9(3): 98-85..

79- کمکی، ی.، راحمی کاریزکی، ع.، فرامرزی، ح.، نخ‌زری مقدم، ع. 1399. پهنه‌بندي زراعي- بوم‌شناختي اراضي کشاورزي استان گلستان براي کشت باقلا (Vicia faba L) با استفاده از ميانگين وزني مرتب (OWA) (مورد مطالعه: شهرستان آق قلا). برنامه‌ریزی و آمایش فضا، 24(1): 19-1.

80- صمصامی، ن، نخ‌زری مقدم، ع، راحمی‌کاریزکی، ع و قلی‌نژاد، ا. 1399. تأثير تنش کم‌آبي بر صفات فيزيولوژيک و عملکرد دانه سويا تحت تأثير تلقيح و عدم تلقيح با قارچ ميکوريزا و باکتري ريزوبيوم. تنش‌های محیطی در علوم زراعی، 13(2): 423-413.

81- سخاوتی‌فر، ش، راحمی‌کاریزکی، ع.، ملاشاهی، م.، نخ‌زری مقدم، ع. 1399. شناسايي عوامل محدودکنندة عملکرد کلزا با استفاده از روش تحليل مقايسه کارکرد. نشریه به‌زراعی کشاورزی، 22(1):25-13.

82- دعایی، ف.، نخ‌زری مقدم، ع.، راحمی کاریزکی، ع.، الداغی، م. 1399. تأثير مديريت تغذيه بر مراحل فنولوژيک، کارآيي مصرف نور و عملکرد نخود زراعي (Cicer arietinum L.) تحت تأثير تاريخ کاشت. پژوهش‌های حبوبات مشهد، 11(1):61-49.

83- تراشی، م.، راحمی کاریزکی، ع.، بیابانی، ع.، صلاحی، م. 1399. بررسي نقش عوامل فيزيوگرافي جهت کشت نخودفرنگي در استان گلستان. اکوفیزیولوژی گیاهی، 12(40): 191-190.

84- تراشی، م.، راحمی کاریزکی، ع.، بیابانی، ع.، صلاحی، م. 1399. ارزیابی تناسب اراضی استان گلستان جهت کشت نخودفرنگی بر اساس عوامل اقلیمی. پژوهش‌های حبوبات ایران، 11(1):73-62.

85- فراستی، م.، شاکری، ح.، راحمی کاریزکی، ع. 1399. بررسي تأثير بيوچار برگ زيتون بر ويژگي‌هاي فيزيکي و شيميايي خاک لوم سيلتي. فصلنامه علمی نخصصی مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار، 4(1):16-7.

86- حسینی، ح.، راحمی کاریزکی، ع. بیابانی، ع.، نخ‌زری مقدم، ع.، طلیعی، ف. 1399. بررسی تغییرات شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد و عملکرد کینوا (Chenopodium quinoa Willd) تحت تاثیر تاریخ‌های کاشت مختلف. نشریه تولید گیاهان زراعی، 13(2):116-99.

87- ابراهیمی، ح.، پارسا، س.، جامی‌الاحمدی، م.، راحمی کاریزکی، ع.، حسینی، ح. 1399 اسید جیبرلیک و نقش آن در بازیایی و بهبود شاخص هاي رشدي بذور زوال یافته پنبه. مجله پژوهش‌های پنبه ایران، 8(2):34-19.

 

 

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمی و پژوهشی خارج از کشور

 

1- Soltani, A., M.J. Robertson, Y. Mohammad-Nejad and A. Rahemi-Karizaki. 2006. Modeling chickpea growth and development: Leaf production and senescence. Field Crop Res.99:14-23

2- Soltani, A., M.J. Robertson, A. Rahemi-Karizaki, and H. Zarei. 2006. Modeling biomass accumulation and partitioning in chickpea (Cicer arietinum L.). Agr. And Crop Sci. 192:379-389.

3- Rahemi-karizaki, A., S. Galeshi, A. Soltani,  and Kamkar, B. 2010. Variation of Nitrogen Use Efficiency, Grain Protein Concentration and Yield in Wheat Cultivars in Temperate Sub Humid. American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 9 (1): 08-15.

4- Etesami, P., Biabani, A., Rahemi Karizaki, A. 2017. Evaluating two non-liner regression models in winter cereals leaf area growth. International Journal of Agriculture and Environmental Research, 3(01): 2326-2333.

5- Etesami, P., Biabani, A., Rahemi Karizaki, A., Gholizadeh, A., Sabouri, H. 2017. Winter cereals grain yield response to optimum nitrogen fertilizer application. Middle East journal of Agriculture Research,  6(3): 2077-4605.

 6- Etesami, P., Biabani, A., Rahemi Karizaki, A., Gholizadeh, A., Sabouri, H. 2018. Radiation use effeciencyin winter cereals under sufficient nitrogen supply. International Journal of Agriculture, Environment and Bioresearch, 3(2): 235-245.

7- Roumani, A., Biabani, A., Rahemi Karizaki, A., Golamalipour Alamdari, E., Gholizadeh, A. 2019. Effects of salicylic acid and spermine foliar application on some morphological and physiological characteristics of isabgol (Plantago ovata Forsk) under water stress, Agronomy Research 17(4), 1735–1749.

8- Biabani, A., Foroughi, A., Karizaki, A. R., Rassam, G. A., Hashemi, M., & Afshar, R. K. 2021. Physiological traits, yield, and yield components relationship in winter and spring canola. Journal of the Science of Food and Agriculture, 101(8), 3518-3528.

9- Doaei, F., Nakhzari Moghaddam, A., Rahemi Karizaki, A., Aldaghi, M. 2020. Environmental and nutritional effects on yield and nitrogen efficiency of chickpea (Cicer arietinum L.) in a warm and semi-arid climate of Iran. Journal of Plant Nutrition, 43(17), 2610-2621.

10- Nehbandani, A., Soltani, A., Rahemi-Karizaki, A., Dadrasi, A., Noubakhsh, F. 2021. Determination of soybean yield gap and potential production in Iran using modeling approach and GIS. Journal of Integrative Agriculture, 20(2), 395-407.

 

مقالات کنفرانس

همایش‌های داخلی

 1.  راحمی کاریزکی، ع.، ا. سلطانی و ج. پوررضا. 1384. رابطة سطح برگ با تعداد گره در ساقة اصلي. اولين همايش ملّي حبوبات مشهد مقدس- پژوهشكدة علوم گياهي دانشگاه فردوسي مشهد.
 2.  راحمی کاریزکی، ع.، ا. سلطانی و ج. پوررضا. 1384. مدلسازي توليد مادة خشك در نخود. اولين همايش ملّي حبوبات مشهد مقدس- پژوهشكدة علوم گياهي دانشگاه فردوسي مشهد.
 3.  راحمی کاریزکی، ع.، ا. سلطانی و ج. پوررضا. 1384. كمي سازي زوال سطح برگ در گياه نخود. . اولين همايش ملّي حبوبات مشهد مقدس- پژوهشكدة علوم گياهي دانشگاه فردوسي مشهد.
 4.  پوررضا، ج.، ا. سلطانی، ف. بذرافشان، ع. راحمی کاریزکی و م.ابراهیمی.1384. پیش بینی توزیع ماده خشک به دانه بر اساس شاخص برداشت و پارامتر های مربوط به آن در گیاه نخود. نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران – دانشگاه تهران- پردیس ابوریحان.
 5. راحمی کاریزکی، ع.، نخ‌زری مقدم، ع.، کسلخه، ع. ه.، پیروزه، ع. ق.، و زرندی، م. 1391. ارزیابی مقاومت به شوری ارقام کلزا در مرحله جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه. دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. کرج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
 6. راحمی کاریزکی، ع.، نخ‌زری مقدم، ع.، زرندی، م.، و کسلخه، ع. ه. 1391. ارزیابی مقاومت به خشکی ارقام کلزا در مرحله جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه. دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. کرج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
 7.  راحمی کاریزکی، ع.، سلطانی، ا.، و پوررضا، ج. 1391. تعیین فنولوژی مطلوب گیاهی برای نخود در شرایط حال و آینده در مراغه با استفاده از شبیه‌سازی رایانه‌ای. اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز.
 8. راحمی کاریزکی، ع.، و نخ‌زری مقدم، ع. 1391. اثرات ویژگی‌های فیزیکی خاک بر دسترسی مواد غذایی و رقابت. اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز.
 9. راحمی کاریزکی، ع.، و پوررضا، ج. 1391. افزایش کارآیی تبدیل منبع در گیاهان زراعی. اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز. میرزاده آبگرمی، ح.، بیابانی، ع.،
 10. راحمی کاریزکی، ع.، فلاحی، ح. ع.، و اعتصامی، م. 1391. اثر جهت و تراکم‌های مختلف کاشت بر برخی از اجزای عملکرد ارقام گندم. سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا.
 11.  میرزاده آبگرمی، ح.، بیابانی، ع.، راحمی کاریزکی، ع.، و فلاحی، ح. ع. 1391. اثر جهت کاشت و تراکم‌ بر روی ارتفاع بوته و شاخص سطح برگ در ارقام گندم. سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا.
 12. راحمی کاریزکی، ع.، گالشی، س.، سلطانی، ا.، و کلاته عربی، م. 1391. بررسی روند تغییرات دریافت تشعشع و کارآیی استفاده از آن در گندم. هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین‌المللی زیست شناسی ایران. دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 13. راحمی کاریزکی، ع.، گالشی، س.، سلطانی، ا.، و کلاته عربی، م. 1391. بهبود انتقال مجدد نیتروژن و کربوهیدرات در گندم در طی 38 سال اخیر در استان گلستان. هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین‌المللی زیست شناسی ایران. دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 14. راحمی کاریزکی، ع.، نخ‌زری مقدم، ع.، و حقیقت‌نیا، ا. 1391. تأثیر اندازه بذر بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ی باقلا (vicia faba). هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین‌المللی زیست شناسی ایران. دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 15.  نخ‌زری مقدم، ع.، راحمی کاریزکی، ع. 1391. تعیین مهم‌ترین جزء مؤثر بر عملکرد گندم تحت شرایط سیستم خاکورزی و نیتروژن مصرفی. سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا. اعتصامی، م.، راحمی کاریزکی، ع.، بیابانی، ع. 1392. معرفی بهترین تیمار در شکستن خواب بذر اسپند. اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار. همدان، دانشکده شهید مفتح.
 16.  دهقان‌پور اینچه‌‌برون، ا.، نخ‌زری مقدم،  ع.، راحمی کاریزکی، ع. 1392. بررسی عملکرد و نسبت برابری زمین در کشت مخلوط جو و نخود ‌فرنگی علوفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای با مصرف نیتروژن. دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
 17. دهقان‌پور اینچه‌‌برون، ا.، نخ‌زری مقدم،  ع.، راحمی کاریزکی، ع. 1392. بررسی عملکرد و کیفیت علوفه در کشت مخلوط جو و نخود ‌فرنگی علوفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای با مصرف نیتروژن. دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
 18.  قوجق دردی، ع.، محمد اسمعیلی، م.، ستاریان، ع.، راحمی کاریزکی، ع. 1392. بررسی اثر تنش غرقابی بروی خصوصیات ریشه در گیاه jancus maritimus. اولین همايش ملّي مدیریت منابع طبیعی. دانشگاه گنبد کاووس.
 19.  قوجق دردی، ع.، محمد اسمعیلی، م.، ستاریان، ع.، راحمی کاریزکی، ع. 1392. بررسی اثر تنش غرقابی بر روی صفات فیزیولوژیک در گیاه Jancus maritimus. اولین همايش ملّي مدیریت منابع طبیعی. دانشگاه گنبد کاووس.
 20.  نخ‌زری مقدم،  ع.، راحمی کاریزکی، ع.، کارگر، م. 1392. تاثیر تاریخ کاشت و وزن بذر بر مراحل رشد، ارتفاع و عملکرد باقلا سبز (Vicia faba L). پنجمین همایش ملی حبوبات. کرج.
 21.  نخ‌زری مقدم، ع.، مهرجویی، م.، راحمی کاریزکی، ع.، عامریان، ع. ا. 1392. تاثیر تلقیح و تنش آب بر نخود محلی بجنورد. پنجمین همایش ملی حبوبات. کرج.
 22. نورا، غ. ع.، نخ‌زری مقدم، ع.، راحمی کاریزکی، ع. 1392. بررسی عملکرد علوفه و ارتفاع بوته در کشت مخلوط جو و باقلا با مصرف نیتروژن. اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی. همدان.
 23.  نورا، غ. ع.، نخ‌زری مقدم،  ع.، راحمی کاریزکی، ع. 1392.تاثیر الگوی کشت و نیتروژن مصرفی بر کیفیت علوفه در کشت مخلوط جو و باقلا. دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
 24. نخ‌زری مقدم، ع.، مهرجویی، م.، راحمی کاریزکی، ع.، عامری، ع. ا. 1392. تاثیر تلقیح با باکتری و تنش آب بر نخود زراعی آزاد. اولین همایش ملی بهینه سازی مصرف آب. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 25.  تاجی، م.، صدر آبادی حقیقی، ر.، راحمی کاریزکی، ع. 1392. بررسی رشد هتروتروفیک گیاهچه 3 رقم آفتاب گردان تحت سطوح مختلف فرسودگی بذر. اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. تهران.
 26. تاجی، م.، صدر آبادی حقیقی، ر.، راحمی کاریزکی، ع. 1392. ارزیابی اثر زوال بذر بر پارامترهای جوانه زنی 3 رقم آفتاب گردان. اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. تهران. 
 27. چقامیرزایی، گ.، غلامعلی پور علمداری، ا.، نخ‌زری مقدم، ع.، راحمی کاریزکی، ع. 1393. مطالعه پتانسیل آللوپاتیک بقایای گیاهی علف هرز Fumaria officinalis و lolium sp. بر جو. دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار. همدان.
 28.  بهروزبه، م.ج.، صبوری، ح.، حسینی مقدم، ح.، نخ‌زری مقدم، ع.، راحمی کاریزکی، ع. 1393. بررسی صفات مورفولوژیک لاین های برنج ایرانی تحت تنش شوری در مراحل رویشی. شانزدهمین همایش ملی برنج کشور. دانشگاه علوم و منابع طبیعی ساری.
 29. غفاری، س.، نخ‌زری مقدم، ع.، راحمی کاریزکی، ع. صلاحی، م. 1393.اثر سطوح مختلف کود گوگرد و تیوباسیلوس بر عملکرد بوته و برخی صفات آفتابگردان. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر. کرج. ایران.
 30. نخ‌زری مقدم، ع.، مدنی­فرد، ا.، بیابانی، ع.، راحمی کاریزکی، ع. 1393. اثر جهت کاشت و فاصله ردیف بر ارتفاع بوته، ماده خشک و تعداد شاخه در لوبیا سبز. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر. کرج. ایران.
 31. نخ‌زری مقدم، ع.، مدنی­فرد، ا.، بیابانی، ع.، راحمی کاریزکی، ع. 1393.بررسی اثر جهت کاشت و فاصله ردیف بر عملکرد و اجزای عملکرد بوته لوبیا سبز. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر. کرج. ایران.
 32.  نخ‌زری مقدم، ع.، مدنی­فرد، ا.، بیابانی، ع.، راحمی کاریزکی، ع. 1393. تاثیر فاصله ردیف بر برخی از خصوصیات کمی لوبیا سبز. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر. کرج. ایران.
 33.  نهفته استرآباد، ا.، راحمی کاریزکی، ع.، نخ‌زری مقدم، ع. 1393. اثر کیفیت بذر بر رشد هتروتروفیک گیاهچه­ی ذرت. اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک. همدان، ایران.
 34. نهفته استرآباد، ا.، راحمی کاریزکی، ع.، نخ‌زری مقدم، ع. 1393. بررسی اثر کیفیت بذر بر پارامترهای جوانه­زنی دو رقم ذرت. اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک. همدان، ایران
 35.  حاجی­پور، م، راحمی کاریزکی، ع.،صبوری، ح.، فلاحی، ح. ع. 1393. تجزیه و تحلیل سرعت و طول دوره پر شدن دانه در ژنوتیپ­های قدیمی و جدید جو. دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. تهران، ایران.
 36.  حاجی­پور، م، راحمی کاریزکی، ع.،صبوری، ح.، فلاحی، ح. ع. 1393. تغییرات فنولوژی در ژنوتیپ­های قدیم و جدید جو. دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. تهران، ایران.
 37. رئیس میرزایی، م.، نخ‌زری مقدم، ع.، راحمی کاریزکی، ع.، چائی­چی، م. ر. 1393. بررسی  کیفیت علوفه – دارویی شنبلیله تحت تاثیر تیمارهای کم­آبیاری و مویان. دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار. دانشکده شهید مفتح همدان، ایران.
 38. رئیس میرزایی، م.، نخ‌زری مقدم، ع.، راحمی کاریزکی، ع.، چائی­چی، م. ر. 1393.بررسی اثر رژیم­های آبیاری و مویان بر خصوصیات مرفولوژیک و عملکرد در گیاه علوفه-دارویی شنبلیله. دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار. دانشکده شهید مفتح همدان، ایران.
 39.  چقامیرزایی، گ.، غلامعلی پور علمداری، ا.، نخ‌زری مقدم، ع.، راحمی کاریزکی، ع. 1393.زیست سنجی بقایای گیاهی جو در مراحل مختلف فنولوژیکی بر خصوصیات جوانه­زنی و فیزیولوژیکی Avena ludoviciana. دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی­های نوین زیستی، ملایر.
 40.  باغبان امین، ع.، راحمی کاریزکی، ع.، نخ زری مقدم، ع.، بیابانی، ع. 1393. اثر توأم تنش گرمای آخر فصل رشد و رقابت بین بوته‌ای بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا. دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی. تهران.
 41.  باغبان امین، ع.، راحمی کاریزکی، ع.، نخ زری مقدم، ع.، بیابانی، ع. 1393. اثر توأم تنش گرمای آخر فصل رشد و رقابت بین بوته‌ای بر فنولوژی باقلا. دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی. تهران.
 42.  عباسیان، ا.، نخ زری مقدم، ع.، پیردشتی، ه.، غلامعلی پور علمداری، ا.، راحمی کاریزکی، ع.، 1393. تاثیر کشت مخلوط افزایشی و جایگزینی سیر (Allium sativum) و نخود فرنگی (Pisum sativum) بر مهار علف های هرز در اوایل رشد رویشی. چهارمین کنفرانس بین الملی چالش­های زیست محیطی و گاه‌شناسی درختی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
 43.  کابلی، ع.، نخ زری مقدم، ع.، راحمی کاریزکی، ع.، سجادی، ج. 1394. بررسی صفات مورفولوژیک باقلا تحت تاثیر بقایای گیاهی و نیتروژن. کنفرانس بین‌المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری. تبریز. کابلی، ع.، نخ زری مقدم، ع.، راحمی کاریزکی، ع.، سجادی، ج. 1394.تاثیر بقایای گیاهی و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا. کنفرانس بین‌المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری. تبریز.
 44.  تاجی، م.، راحمی کاریزکی، ع. 1394. بررسی پارامترهای جوانه زنی بذرهای حاصل از سه تاریخ کاشت. همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی. دانشگاه شهید بهشتی تهران.
 45.  چقامیرزایی، گ.، غلامعلی پور علمداری، ا.، نخ‌زری مقدم، ع.، راحمی کاریزکی، ع. 1394. اثر بقایای گیاهی جو در مراحل مختلف فنولوژیکی بر صفات جوانه‌زنی، محتوی کلروفیلی و فنلی چاودار (Secal cereal). ششمین همایش علوم علف‌های هرز ایران. دانشگاه بیرجند.
 46. داودی، ح.، راحمی کاریزکی، ع.، غلامعلی پور علمداری، ا.، نخ‌زری مقدم، ع. 1394.  ارزیابی واکنش4 رقم لوبیا نسبت به تنش خشکی با استفاده از شاخص­هاي مختلف تنش خشکی. دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی. سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، تهران.
 47.  داودی، ح.، راحمی کاریزکی، ع.، نخ‌زری مقدم، ع. غلامعلی پور علمداری، ا.،. 1394. بررسي اثر كمبود آب بر شاخص فلورسانس كلروفيل برخي ارقام لوبیا. دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی. سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، تهران.
 48.  به‌روزبه، م. ج.، صبوری، ح.، حسینی مقدم، ح.، نخ‌زری مقدم، ع.، راحمی کاریزکی، ع. 1394. شناسایی نشانگرهای ملکولی پیوسته با ژن‌های تحمل به شوری در مرحله رویشی برنج. همایش ملی یافته‌های نوین در پژوهش‌های کشاورزی در مرحله رویشی برنج. دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه.
 49. به‌روزبه، م. ج.، صبوری، ح.، حسینی مقدم، ح.، نخ‌زری مقدم، ع.، راحمی کاریزکی، ع. 1394. QTLهای موثر بر تحمل به شوری در مرحله زایشی برنج. همایش ملی یافته‌های نوین در پژوهش‌های کشاورزی در مرحله رویشی برنج. دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه.
 50.  غلامعلی پور علمداری، ا.، صبوری، ح.، راحمی کاریزکی، ع. 1394. زیست سنجی ترشحات ریشه‌ای حاصل از برخی از گیاهان زراعی و علف هرز یولاف وحشی بر جو رقم خرم. دومین کنفرانس بین‌المللی یافته‌های نوین در علوم کشاورزی. انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
 51.  غلامعلی پور علمداری، ا.، صبوری، ح.، راحمی کاریزکی، ع. 1394. ارزیابی پتانسیل بازدارندگی ترشحات ریشه‌ای حاصل از علف هرز یولاف وحشی، گندم کوهدشت و جو لخت بر گندم رقم گنبد. دومین کنفرانس بین‌المللی یافته‌های نوین در علوم کشاورزی. انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
 52. غلامعلی پور علمداری، ا.، صبوری، ح.، راحمی کاریزکی، ع. 1394.استخراج ترشحات ریشه‌ای علف هرز یولاف وحشی، گندم کوهدشت و جو لخت با استفاده از روش آبکشت و ارزیابی توان دگرآسیبی آن‌ها بر گندم رقم دوروم دهدشت. دومین کنفرانس بین‌المللی یافته‌های نوین در علوم کشاورزی. انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
 53. تاجی، م.، راحمی کاریزکی، ع. 1394. اثر غرقاب بر پارامترهای رشد هتروتروفیک گیاهچه‌های ارقام هندوانه. همایش ملی یافته‌های نوین در پژوهش‌های کشاورزی در مرحله رویشی برنج. دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه.
 54.  میرزایی، ع. ا.، راحمی کاریزکی، ع.، نخ‌زری مقدم، ع.، قلی‌زاده، ع.، تاجی، م.، 1394. بررسی تغییرات عملکرد و کیفیت دانه ارقام آزاد شده جو در نیم قرن اخیر در استان گلستان. همایش ملی یافته‌های نوین در پژوهش‌های کشاورزی در مرحله رویشی برنج. دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه.
 55.  تاجی، م.، راحمی کاریزکی، ع.، منوری، ع. ا.، 1394. بررسی اثرات غرقاب بر پارامترهای‌ جوانه‌زنی ارقام هندوانه. همایش ملی یافته‌های نوین در پژوهش‌های کشاورزی در مرحله رویشی برنج. دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه.
 56. بنی عقیل، ا.، راحمی کاریزکی، ع.، بیابانی، ع.، فرامرزی، ح. 1394. نقش بارش و ارتفاع در تعيين مناطق مساعد براي كشت گندم ديم در استان گلستان به روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی. اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار.
 57.  بنی عقیل، ا.، راحمی کاریزکی، ع.، بیابانی، ع.، فرامرزی، ح. 1394. مکان‌یابی کشت گندم با استفاده از پارامترهای اقلیمی در استان گلستان به روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی. اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار.
 58.  آقچه‌لی، س.، راحمی ‌کاریزکی، ع.، غلامعلی‌پور‌علمداری، ا.، قلی‌زاده، ع. 1395. تاثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی در غلات سرسیری در شرایط گلخانه. دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه فرهنگیان گرگان.
 59. آقچه‌لی، س.، راحمی‌ کاریزکی، ع.، غلامعلی‌پور‌علمداری، ا.، قلی‌زاده، ع. 1395. تاثیر تنش خشکی بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت در غلات سردسیری در شرایط کنترل شده. دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه فرهنگیان گرگان.
 60.  آقچه‌لی، س.، راحمی ‌کاریزکی، ع.، غلامعلی‌پور‌علمداری، ا.، قلی‌زاده، ع. 1395. اثر تنش خشکی بر آنتی‌اکسیدان غیر آنزیمی پرولین و کلروفیل در شرایط گلخانه. دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه فرهنگیان گرگان.
 61.  علی‎پور قاسم آباد سفلی، ع.، راحمی کاریزکی، ع.، نخ‎زری مقدم، ع. و بیابانی، ع. 1395. اثر سرزنی بر مراحل فنولوژیک سرعت و دوره پر شدن دانه در ارقام باقلا(Vicia faba L.)  در منطقه گنبد کاووس. دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی. گرگان.22 اردیبهشت ماه. سالن همایش‎های دانشگاه فرهنگیان استان گلستان. 9 ص.
 62.  علی‎پور قاسم آباد سفلی، ع.، راحمی کاریزکی، ع.، نخ‎زری مقدم، ع. و بیابانی، ع. 1395. اثر سرزنی بر عملکرد و اجزای عملکرد غلاف خشک ارقام باقلا(Vicia faba L.)  در منطقه گنبد کاووس. دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی. گرگان.22 اردیبهشت ماه. سالن همایش‎های دانشگاه فرهنگیان استان گلستان. 7 ص.
 63.  شعبانی شفیع‌آبادی، ر. ع.، نخ‎زری مقدم، ع.، راحمی کاریزکی، ع. و ملاشاهی، م. 1395. تاثیر رقم، کود بیولوژیک ازتوبارور-1 و نیتروژن بر عملکرد دانه و پروتئین نخود زراعی (Cicer arietinum L). دومین همایش بین‌المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار.
 64.  شعبانی شفیع‌آبادی، ر. ع.، نخ‎زری مقدم، ع.، راحمی کاریزکی، ع. و ملاشاهی، م. 1395. تاثیر رقم، کود بیولوژیک ازتوبارور-1 و نیتروژن بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد دانه نخود زراعی. دومین همایش بین‌المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار.
 65.  شعبانی شفیع‌آبادی، ر. ع.، نخ‎زری مقدم، ع.، راحمی کاریزکی، ع. و ملاشاهی، م. 1395. تاثیر رقم، کود بیولوژیک ازتوبارور-1 و نیتروژن بر خصوصیات رویشی و عملکرد دانه نخود زراعی. دومین همایش بین‌المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار.
 66.  گل­نسب، محمد.، غلامعلی­پور  علمداری، ا.، نخ­زری مقدم، ع.، اورسجی، ز.، راحمی کاریزکی، ع. 1395. ارزیابی عصاره هیدرو متانولی گیاه دارویی آویشن بر مؤلفه­های جوانه­زنی گندم و امکان استفاده از آن به عنوان علف­کش­های طبیعی. سومین کنفرانس بین المللی یافته­های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست. 18 اسفندماه.
 67.  گل­نسب، م.، غلامعلی­پور  علمداری، ا.، نخ­زری مقدم، ع.، اورسجی، ز.، راحمی کاریزکی، ع. 1395. اثر عصاره هیدرو متانولی آویشن بر مؤلفه­های جوانه­زنی علف­هرز یولاف وحشی. سومین کنفرانس بین المللی یافته­های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، 18 اسفندماه .ص 1-7.
 68.  نادری، ز.، بیابانی، ع.، قلی­زاده، ع.، راحمی کاریزکی، ع.، گلی­خواجه، ن. 1395. تأثیر باکتری­های تثبیت کننده ازت بر کرم خاکی Eisenia Feotida و خصوصیات شیمیایی ورمی کمپوست. همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران، 27 اسفند ماه. ص 1-8.
 69. نادری، ز.، بیابانی، ع.، قلی­زاده، ع.، راحمی کاریزکی، ع.، گلی­خواجه، نشاط. 1395. اثر باکتری­های تثبیت کننده نیتروژن بر کیفیت انواع مختلف ورمی کمپوست تولیدی. دومین کنگره بین المللی و چهادهمین گنکره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، 9 تا 11 شهریورماه، رشت، دانشگاه گیلان.ص1-5.
 70.  رحیمی، ر.، راحمی کاریزکی، ع.،  قلی­زاده، ع. 1395 . اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست و نیتروکسین بر روی عملکرد گل و ماده خشک گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.). دومین کنگره بین المللی و چهادهمین گنکره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، 9 تا 11 شهریورماه. رشت، دانشگاه گیلان. ص1-5. 
 71. رحیمی دهگلان، ر.، راحمی کاریزکی، ع.،  قلی­زاده، ع.، غلامعلی­پور علمداری، ا.،  صبوری، ح. 1395. اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست و نیتروکسین بر روی عملکرد گل و ماده خشک گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.). همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران، 13 بهمن ماه. ص1-5.
 72. رحیمی دهگلان، ر.، راحمی کاریزکی، ع.،  قلی­زاده، ع.، غلامعلی­پور  علمداری، ا.،  صبوری، ح. 1395. اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست و نیتروکسین بر عملکرد گل و ماده خشک گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.). همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران، 13 بهمن ماه. ص1-5.
 73.  رحیمی دهگلان، رسول.، راحمی کاریزکی، ع.،  قلی­زاده، ع.، غلامعلی­پور  علمداری، ا.،  صبوری، ح. 1395. اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست و نیتروکسین بر روی خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.). همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران، 13 بهمن ماه. ص1-5.
 74.  رحیمی دهگلان، ر.، راحمی کاریزکی، ع.،  قلی­زاده، ع.، غلامعلی­پور  علمداری، ا.،  صبوری، ح. 1395. اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست و نیتروکسین بر برخی خصوصیات مورفولیژیک در گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.). نخستین همایش ملی گیاهان دارویی معطر و ادویه­ای، یکم اردیبهشت. دانشگاه گنبد کاووس. ص1-7.
 75.  بنی­عقیل، ا. س.، راحمی کاریزکی، ع.، رومانی، ا. 1395. اهمیت تعیین نقشه پراکنش علف­های هرز  مزارع گندم با استفاده از GIS. دومین همایش پایش و پیش آگاهی در گیاه پزشکی، 19 اسفندماه. دانشگاه گنبد کاووس. ص1-6.
 76. سروانی، س.، صبوری، ح.، طلیعی، ف.، بیابانی، ع.، راحمی کاریزکی، ع. 1395. ارتباط بین صفات زراعی در ژنوتیپ‌های مختلف گندم. چهارمین کنگره سراسری فناوری‌های نوین ایران.
 77.  سروانی، س.، صبوری، ح.، طلیعی، ف.، بیابانی، ع.، راحمی کاریزکی، ع. 1395. بررسی روابط بین صفات عملکردی و اجزای آن در 111 ژنوتیپ مختلف گندم با استفاده از روشهای آماری چند متغیره. چهارمین کنگره سراسری فناوری‌های نوین ایران.
 78.  سراوانی، س.، صبوری، ح.، طلیعی، ف.، بیابانی، ع.، راحمی کاریزکی، ع. 1395. شناسایی منابع مقاوم در لاین­های مختلف گندم در برابر قارچ عامل بیماری سفیدک پودری. دومین همایش ملی پایش و پیش­آگاهی در گیاه­پزشکی. 5 اسفند. دانشگاه گنبدکاووس. ص: 1-5.
 79.  سراوانی، س.، صبوری، ح.، طلیعی، ف.، بیابانی، ع.، راحمی کاریزکی، ع. 1395. شناسایی نشانگرهای پیوسته با ژن­های مقاومت به سفیدک پودری در گندم با استفاده از دو نشانگر ISSR و IRAP. دومین همایش ملی پایش و پیش­آگاهی در گیاه­پزشکی. 5 اسفند. دانشگاه گنبدکاووس ص: 1-5.
 80. غلامعلی­پور علمداری، ا.، عبادتی، ف.، اورسجی، ز.، راحمی کاریزکی، ع. 1395. اثر کنترل مکانیکی و شیمیایی علف­های­هرز بر برخی صفات مورفولوژیکی، عملکرد، اجزای عملکرد و میزان متابولیت­های گندم. چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش­های کاربردی در علوم کشاورزی. مهر ماه. دانشگاه تربیت مدرس. ص: 1-7.
 81. غلامعلی­پور علمداری، ا.، عبادتی، ف.، اورسجی، ز.، راحمی کاریزکی، ع. 1395. اثر برخی علف­کش­های دو منظوره و اختلاط یک منظوره گرانستار و تاپیک بر عملکرد، اجزای عملکرد، میزان کلروفیل و پرولین گندم. چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش­های کاربردی در علوم کشاورزی. مهر ماه. دانشگاه تربیت مدرس. ص: 1-8.
 82.  آقچلی، ع.، نخ­زری مقدم، ع.، راحمی کاریزکی، ع. غلامعلی­پور علمداری، ا. 1396 تاثیر تقسیط نیتروژن و آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش Vigna radiata)). کنفرانس بین المللی کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم،10-1.
 83.  آقچلی، ع.، نخ­زری مقدم، ع.، راحمی کاریزکی، ع. غلامعلی­پور علمداری، ا. 1396 تاثیر تقسیط نیتروژن و آبیاری تکمیلی بر عملکرد و پروتئین و میزان پرولین ماش Vigna radiata)). کنفرانس بین المللی کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم،10-1.
 84.  آریایی فر، س.، طهماسبی، ا.، محمد اسمعیلی، م.، راحمی کاریزکی، ع. 1396. مقایسه تاثیر تیمار سرد و مرطوب و سرد و خشک بر شکست خواب بذر گیاه Atriplex leucoclada Bioss.  هفتمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار. 10-1.آریایی فر، س.، طهماسبی، ا.، محمد اسمعیلی، م.، راحمی کاریزکی، ع. 1396. بررسی تیمار هیپوکلرایت سدیم بر شکست خواب بذر گونه مرتعی Atriplex leucoclada Bioss، هفتمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار. 10-1. 
 85. آریایی فر، س.، طهماسبی، ا.، محمد اسمعیلی، م.، راحمی کاریزکی، ع. 1396. بررسی تیمار سنباده بر شکست خواب بذر گونه مرتعی Atriplex leucoclada Bioss ، کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه. 10-1.
 86.  کمکی، ی.، راحمی کاریزکی، ع.، فرامرزی، ح.، نخ‌زری مقدم، ع. 1396. ارزیابی تناسب اراضی گونه‌ی زراعی باقلا با استفاده از توپوگرافی (مطالعه موردی شهرستان آق قلا). تخستبن همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی. 10-1.
 87.  کمکی، ی.، راحمی کاریزکی، ع.، فرامرزی، ح.، نخ‌زری مقدم، ع. 1396. پهنه‌بندی اقلیمی گونه زراعی باقلا در استان گلستان (مطالعه موردی شهرستان آق قلا). تخستبن همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی. 10-1.
 88.  کمکی، ی.، راحمی کاریزکی، ع.، فرامرزی، ح.، نخ‌زری مقدم، ع. 1396. پهنه‌بندی فیزیکوشیمیایی گونه زراعی باقلا در استان گلستان (مطالعه موردی شهرستان آق قلا). تخستبن همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی. 10-1.
 89.  دعایی، ف.، نخ‌زری مقدم، ع.، راحمی کاریزکی، ع.، الداغی، م. 1396. تاثیر عوامل محیطی خارجی بر شاخص سطح برگ نخود زراعی (Cicer arietinum). تخستبن همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی. 710-706.
 90. دعایی، ف.، نخ‌زری مقدم، ع.، راحمی کاریزکی، ع.، الداغی، م. 1396. بررسی مراحل فنولوژی و ماده خشک نخود زراعی (Cicer arietinum)  تحت تاثیر عوامل اقلیمی و تغذیه‌ای. تخستبن همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی. 5-1.
 91.  تراشی، راحمی کاریزکی، ع. بیابانی، ع. صلاحی، م. 1396. مکان یابی کشت نخود فرنگی بر اساس بافت خاک در استان گلستان. تخستبن همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی. 5-1.
 92.  قلی‌زاده سرستی، ر.، صبوری، ح.، فلاحی، ح. ع.، راحمی کاریزکی، ع. 1396. تنوع هاپلوتایپی و خوشه‌بندی ارقام برنج با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره پیوسته به ژن‌های تحمل به خشکی. تخستبن همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی، 710-706.
 93. قلی‌زاده سرستی، ر.، صبوری، ح.، فلاحی، ح. ع.، راحمی کاریزکی، ع. 1396. تجزیه ارتباط نشانگرهای ریزماهواره پیوسته به ژن‌های تحمل به خشکی با صفات مورفولوژیکی در برنج. تخستبن همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی، 135-131.
 94. خاجوی، س.، نعیمی، م.، بیابانی، ع.، راحمی کاریزکی، ع. 1396. ارزیابی تجمع ماده‌ی خشک و سرعت رشد محصول درگندم دروم رقم دهدشت. تخستبن همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی، 256-253.
 95. خاجوی، س.، نعیمی، م.، بیابانی، ع.، راحمی کاریزکی، ع. 1396. اثر تاریخ کاشت بر شاخص سطح برگ در گندم دروم رقم دهدشت. تخستبن همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی، 210-207.
 96. علیجانی، م.، نعیمی، م.، بیابانی، ع.، راحمی کاریزکی، ع.، قلی‌زاده، ع. 1396. تاثیر تاریخ کاشت و تقسیط کود نیتروژن بر صفات مورفولوژیک گندم دروم. تخستبن همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی، 130-125.
 97.  علیجانی، م.، نعیمی، م.، بیابانی، ع.، راحمی کاریزکی، ع.، قلی‌زاده، ع. 1396. تاثیر تاریخ کاشت و تقسیط کود نیتروژن بر روند پر شدن دانه در گندم دروم. تخستبن همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی، 135-131.
 98.  غلامعلی‌پور علمداری، ا.، گل نسب، م.، نخ‌زری مقدم، ع.، اورسجی، ز.، راحمی کاریزکی، ع. 1396. ارزیابی عصاره هیدرو متانولی گیاه دارویی آویشن بر مولفه‌های جوانه‌زنی گندم و امکان استفاده از آن به عنوان علف‌کش‌های طبیعی. تخستبن همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی، 4-1.
 99. غلامعلی‌پور علمداری، ا.، گل نسب، م.، نخ‌زری مقدم، ع.، اورسجی، ز.، راحمی‌کاریزکی، ع. 1396. اثر عصاره هیدرو متانولی آویشن بر مولفه‌های جوانه‌زنی علف هرز یولاف وحشی (Avena  indoviciana). تخستبن همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی، 4-1.
 100. سخاوتی فر، ش، راحمی‌کاریزکی، ع، ملاشاهی، م و نخ‌زری مقدم، ع. 1397. ارزیابی خلاء عملکرد کلزا در شرق استان گلستان (کلاله – دهستان زاوه کوه). اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ محیط زیست، 4-1.
 101.  سخاوتی‌فر، ش، راحمی‌کاریزکی، ع، ملاشاهی، م، و نخ‌زری مقدم، ع، 1397. تحلیل رگرسیونی عوامل محدود کننده خلاء عملکرد کلزا (مطالعه موردی: کلاله – دهستان زاوه کوه)، اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ محیط زیست، 4-1.
 102.  صمصامی، ن، نخ‌زری مقدم، ع، راحمی‌کاریزکی، ع و قلی‌نژاد، ا، 1397، تأثیر گونه‌های مختلف قارچ میکوریزا و تلقیح باکتری ریزوبیومی بر تجمع ماده خشک سویا رقم کوثر تحت تنش خشکی، پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات، 4-1.
 103.  صمصامی، ن، نخ‌زری مقدم، ع، راحمی‌کاریزکی، ع و قلی‌نژاد، ا، 1397، بررسی عملکرد دانه و صفات فنولوژیک سویا تحت تاثیر تنش خشکی و کشت ارگانیک، پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات، 4-1.
 104. تازیکه، ن.، راحمی‌کاریزکی، ع.، یونس آبادی، م.، غلامعلی‌پور علمداری، ا.، بهروج، م. 1398. اثر عصاره هیدرو متانولی کنجد زراعی (Sesame indicum) بر پارامترهای جوانه‌زنی علف‌هرز خریزه وحشی (Cucumis melo var agrestis)، هشتمین کنگره علوم علف‌های هرز ایران.238-234.
 105. نوبتیانی، م. ش، راحمی‌کاریزکی، ع.، بیابانی، ع.، منصوری‌راد، ع. 1398. آنالیز خط مرزی خلأ عملکرد گندم تحت تأثیر کود در شهرستان کلاله، دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی (آب، سیل و محیط زیست)، 4-1.
 106.  نوبتیانی، م. ش، راحمی‌کاریزکی، ع.، بیابانی، ع.، منصوری‌راد، ع. 1398. کاربرد تحلیل مقایسه کارکرد در بررسی خلأ عملکرد گندم در شمال شرق استان گلستان ، دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی (آب، سیل و محیط زیست)، 4-1.
 107. نوبتیانی، م. ش، راحمی‌کاریزکی، ع.، بیابانی، ع.، منصوری‌راد، ع. 1398. مستندسازی عوامل مؤثر در خلأ عملکرد گندم، دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی (آب، سیل و محیط زیست)، 4-1.
 108.  بهلکه، م.، بیات کوهسار، ج.، قنبری، ف.، قره‌باش، آ. 1398. بررسی تاثیر پرایمینگ بذر بر ترکیب شیمیایی علوفه هیدروپونیک جو. پنجمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان. دانشگاه شهید باهنر کرمان، صفحه 5-1.
 109. بهلکه، م.، بیات کوهسار، ج.، قنبری، ف.، قره‌باش، آ. 1398. بررسی تاثیر پرایمینگ بذر بر پتانسیل و فراسنجه‌های تولید گاز علوفه هیدروپونیک جو. پنجمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان. دانشگاه شهید باهنر کرمان، صفحه 5-1.

همایش‌ خارجی

1-Mirzadeh Abgarmi, H., Biabani, A., Rahemi Karizaki, A., Fallahi, H. A. Azarnia, M. 2015. The Effect of plant densities and plant orientation on yield and yield components in wheat cultivars. Second International Conference on Agriculture, Aquaculture and Animal Science, Serilanka.

 

 

 

طرح های پژوهشی

 1. تاثیر نیتروژن و الگوی کاشت جو و نخود فرنگی بر شاخص­های رقابت، همکار طرح، تاریخ اتمام: 30/10/92، دانشگاه گنبد کاووس
 2. اثر سرزنی بر عملکرد و اجزای عملکرد غلاف سبز ارقام باقلا، مجری، 20/04/95، دانشگاه گنبد کاووس
 3. بررسی اثر عمق کاشت و پرایمینگ بذر بر سبز شدن بذر و رشد رویشی گیاهچه‌ی عدس (Lens culinaris L.) در منطقه گنبد کاووس، همکار طرح، تاریخ اتمام:  14/07/95، دانشگاه گنبد کاووس
 4. تعیین آستانه تحمل به شوری در برخی از ارقام جو آزاد شده در چند دهه اخیر در استان گلستان، مجری، تاریخ اتمام: 10/2/96، دانشگاه گنبد کاووس
 5. ارزیابی پتانسیل دگر آسیبی ترشحات ریشه ای حاصل از علف هرز یولاف وحشی، گندم و جو بر صفات جوانه­زنی، محتوی کلروفیل و فنلی ارقام غلات سردسیری، همکار طرح، تاریخ اتمام: 13/10/94، دانشگاه گنبد کاووس
 6. بررسی تاثیر بیوچار برگ زیتون بر خصوصیات خاک لوم سیلتی، همکار طرح، تاریخ اتمام: 30/10/97، دانشگاه گنبد کاووس
 7. ارزیابی رگرسیون‌های غیر خطی  در تخمین شاخص سطح برگ و تجمع ماده خشک در غلات، مجری، تاریخ اتمام: 27/09/97، دانشگاه گنبد کاووس
 8. کمی نمودن تجمع ماده خشک در ارقام جو، مجری، تاریخ اتمام: 21/12/98، دانشگاه گنبد کاووس
 9. بررسی مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای در تولید برنج در سیستم‌های کشت خشکه‌کاری و نشایی، مجری، تاریخ اتمام: 07/10/98، دانشگاه گنبد کاووس
 10. بررسی اثر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیای گیاه دارویی چاودار (Hibiscus sabdariffa) تحت شرایط کشت هیدروپونیک، همکار، تاریخ اتمام: 11/08/98، دانشگاه گنبد کاووس
 11. بررسی مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای در تولید برنج در سیستم‌های کشت خشکه کاری و نشایی، مجری، تاریخ اتمام: دی 98، دانشگاه گنبد کاووس
 12. کمی نمودن تجمع ماده خشک در ارقام جو، مجری، تاریخ اتمام: اسفند 98، دانشگاه گنبد کاووس
 13. بررسي خصوصيات فيزيولوژيکي و مورفولوژيکي مؤثر بر تيپ ‌ايده‌آل کلزا (Brassica napus L.)، مجری ، تاریخ اتمام دی 1399، دانشگاه گنبد کاووس.

پایان نامه و رساله

استاد راهنما- پایان‌نامه کارشناسی ارشد

 1. پیش بینی دریافت و استفاده از تشعشع خورشیدی در گیاه باقلا، عبدالخلیل حسن زاده (اگرواكولوژي)، 1391، دانشگاه گنبد كاووس
 2. واکنش رشد، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت به کیفیت بذر، امین نهفته استرآباد (اگرواكولوژي)، 1393، دانشگاه گنبد كاووس
 3. اثر تنش آبی و مویان بر کمیت و کیفیت گیاه علوفه دارویی شنبلیله، معصومه رئیس میرزایی (اگرواكولوژي)، 1393، دانشگاه گنبد كاووس
 4. ارزیابی خصوصیات اکوفیزیولوژیک موثر بر بهبود، معصومه حاجی پور (اگرواكولوژي)، 1393، دانشگاه گنبد كاووس
 5. مدل سازی تولید و توزیع ماده خشک در باقلا، علی باغبان امین (اگرواكولوژي)، 1393، دانشگاه گنبد كاووس
 6. پهنه‌بندی و ارزیابی فیزیکی تناسب اراضی برای محصولات زراعی خاص) گندم، سویا) با استفاده ازGIS  در سطح استان گلستان، افروغ سادات بنی‌عقیل (اگرواكولوژي)، 1394، دانشگاه گنبد كاووس
 7. ارزیابی اثر تنش خشکی انتهای فصل رشد بر برخی از صفات اکوفیزیولوژیک لوبیا، سیده حکیمه داودی (اگرواكولوژي)، 1394، دانشگاه گنبد كاووس
 8. بررسی تغییرات کارایی مصرف نیتروژن و اجزای آن در جو، علی اصغر میرزایی، 1394، دانشگاه گنبد كاووس
 9. بررسی اثر  تنش خشکی بر صفات کمی و کیفی غلات سردسیری، سامیه آقچلی، 1395، دانشگاه گنبد كاووس
 10. اثر حذف غالبیت انتهایی بر تولید ماده‌ی خشک، کمیت و کیفیت رشد ارقام باقلا، عارفه علی‌پور قاسم ‌آباد سفلی، 1395، دانشگاه گنبد كاووس
 11. تاثیر روی و تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج، محمد امریان، 1396، دانشگاه گنبد كاووس
 12. تأثیر بقایای کرم ابریشم و نیتروکسین بر خصوصیات مرفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بازده اسانس گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)، کاظم سراوانی، 1396، دانشگاه گنبد كاووس
 13. کاربرد میانگین وزنی مرتب در تناسب اراضی گونه زراعی  باقلا (Vicia faba L.) در استان گلستان (مطالعه موردی: شهرستان آق قلا)، یونس کمکی، 1396، دانشگاه گنبد كاووس
 14. بررسی خلأ عملکرد کلزا در شرق استان گلستان (کلاله- دهستان زاوکوه)، شهرام سخاوتی، 1397، دانشگاه گنبد كاووس
 15. ارزیابی توان‌های اکولوژیکی و پهنه‌بندی کشت نخود فرنگی در استان گلستان با استفاده از GIS، مهدی تراشی، 1397، دانشگاه گنبد كاووس
 16. تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا 50 در شهرستان رامیان، رحمت ا...حسینی، 1397، دانشگاه گنبد كاووس
 17. ارزیابی ارقام گندم نان تحت شرایط محدودیت اکسیژن در استان گلستان، سارا پیر دهقان، 1397، دانشگاه گنبد كاووس
 18. شناسایی اجزاء و آنالیز خلأ عملکرد گندم (مطالعه موردی: استان گلستان- کلاله)، محمد شریف نوبتیانی، 1397، دانشگاه گنبد كاووس
 19. تحلیل عوامل محدود کننده عملکرد نخود فرنگی(Pisum sativum L.) در شرایط مدیترانه‌ای (مطالعه موردی: گنبد کاووس)، بهرام کمالی، 1398، دانشگاه گنبد كاووس

 

استاد راهنما- رساله دکتری

 1. مطالعه اکوفیزیولوژی غلات سرمادوست در منطقه گنبد کاووس، مارال اعتصامی (فیزیولوژی)، 1394، دانشگاه گنبد كاووس
 2. بررسی تغییرات خصوصیات اکوفیزیولوژیک و مورفولوژیک موثر بر بهبود عملکرد کلزا، عباس فروغی، 1395، دانشگاه گنبد كاووس
 3. بررسی اثرات ورمی کمپوست و نیتروکسین بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalic)، رسول رحیمی، 1396، دانشگاه گنبد كاووس

 

استاد مشاور- پایان‌نامه کارشناسی ارشد

 1. مطالعه تاثیر تراکم و جهت های مختلف کاشت بر دریافت و استفاده از تشعشع، حوا میرزاده آبگرمی (اگرواكولوژي)، 1391، دانشگاه گنبد کاووس
 2. تاثیر نیتروژن مصرفی و الگوی کشت مخلوط جو (Hordeum vulgar) و نخود فرنگی (Pisum sativum) بر کمیت و کیفیت علوفه، امید دهقان‌پور(اگرواکولوژی)، 1392، دانشگاه گنبد كاووس
 3. بررسی تاثیر زوال بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه­ای سه رقم آفتابگردان، مسعود تاجی (بدر)، 1392، دانشگاه آزاد مشهد
 4. تاثیر کود نیتروژن و الگوی کاشت بر کمیت و کیفیت باقلا (Vicia faba) و جو علوفه­ای (Hordum vulgar)، غلامعلی نورا (اگرواكولوژي)، 1393، دانشگاه گنبد کاووس
 5. بررسی تاثیر تنش غرقاب بر روی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک دو گونه­ی مرتعی Jancus maritimus و Schoenoplectus triquter، عبدالخالق قوجق دردی، 1393، دانشگاه گنبد کاووس
 6. اثر فاصله ردیف و جهت کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا سبز، افسانه مدنی فرد (اگرواكولوژي)، 1393، دانشگاه گنبد کاووس
 7. بررسی تاثیر باکتری برادی رایزوبیوم ژاپونیکوم و سولفات روی بر ارقام سویا، خدیجه مرادقلی (اگرواكولوژي)، 1393، دانشگاه گنبد کاووس
 8. اثر سطوح مختلف کود گوگرد و تیوباسیلوس بر عملکرد و اجزای عملکرد و درصد روغن آفتابگردان، سکینه غفاری (اگرواكولوژي)، 1394، دانشگاه گنبد کاووس
 9. ارزیابی بر همکنش پتانسیل آللوپاتیکی بقایای برخی از علف های هرز و جو در مراحل مختلف فنولوژیکی، گلاره چقامیرزایی (شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز)، 1394، دانشگاه گنبد کاووس
 10. تعیین ساختار ژنتیکی صفات برنج در شرایط تنش شوری، محمد جواد بهروزبه (بیوتکنولوژی)، 1394، دانشگاه گنبد کاووس
 11. تاثیر برخی شرایط محیطی و نیتروژن بر خصوصیات اکوفیزیولوژیک ارقام کلزا، سعید صفی خانی، 1395، دانشگاه گنبد کاووس
 12. تاثیر رقم، کود بیولوژیک ازتوباکتر1 و نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد و عملکرد پروتئین نخود زراعی، رجبعلی شعبانی شفیع آبادی، 1395، دانشگاه گنبد کاووس
 13. تاثیر تقسیط نیتروژن و آبیاری تکمیلی بر کمیت و کیفیت ماش (Vigna radiata L)، عبدالحمید آقچلی، 1395، دانشگاه گنبد کاووس
 14. تجزیه ارتباط بین صفات مورفوفنولوژیک و بیماری سفیدک پودری در گندم با استفاده از دو نشانگر  ISSR و IRAP، سمیه سراوانی، 1395، دانشگاه گنبد کاووس
 15. اثر دگر آسیبی عصاره هیدرو متانولی آویشن بر رشد اولیه علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana) و گندم (Triticum aestivum) در شرایط کشت هیدروپونیک و پتری دیش، محمد گل نسب، 1395، دانشگاه گنبد کاووس
 16. اثر علف کش های دو منظوره بر برخی از خصوصیات رشدی، فیزیولوژیکی، عملکرد و اجزاء عملکرد دانه گندم در زمان های مختلف مصرف، عبدالفرید عبادتی، 1395، دانشگاه گنبد کاووس
 17. بررسی روش های مختلف شکستن خواب بذر (Atriplex leucoclada Boiss)، سحر آریایی فر، 1396، دانشگاه گنبد کاووس
 18. امکان سنجی بهبود عملکرد و برخی خصوصیات اکوفیزیولوژیک نخود زراعی (Cicer arietinum L) از طریق مدیریت کود شیمیایی و زیستی نیتروژن در تاریخ کاشت های متفاوت، فریما دعائی، 1396، دانشگاه گنبد کاووس
 19. ارزیابی تأثیر تاریخ کاشت و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در گندم دروم (Triticum turgidum var Durum)، سید مهرزاد علیجانی زعفرانی، 1396، دانشگاه گنبد کاووس
 20. تنوع آللی برای نشانگرهای پیوسته به QTL های مرتبط با تحمل به خشکی در برنج، رمضان قلی‌زاده سرستی، 1396، دانشگاه گنبد کاووس
 21. تأثیر تنش خشکی، گونه‌های مختلف قارچ میکوریزا و تلقیح ریزوبیومی بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا رقم کوثر، ناصر صمصامی، 1397، دانشگاه گنبد کاووس
 22. بهینه سازی پایه تترا (Prunus empyrean3) به روش کشت بافت، عابدین افروزیان، 1397، دانشگاه گنبد کاووس
 23. بررسی اثر محلول پاشی اسید سالیسیک و اسپرمین تحت شرایط تنش کم آبی بر خصوصیات رشدی، فیزیولوژیکی و عملکردی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forssk)، اعظم رومانی، 1397، دانشگاه گنبد کاووس
 24. بررسی خصوصیات کیفی ارقام و لاین‌های امیدبخش گندم در دو منطقه دوزین و مینودشت، اباصل گرایلو، 1397، دانشگاه گنبد کاووس
 25. بررسی واکنش‌ ارقام گندم دیم استان گلستان به تنش خشکی در شرایط کنترل شده، زهره مولوی، 1397، دانشگاه گنبد کاووس
 26. تاثیر رقم نخود فرنگی و الگوی کاشت بر عملکرد و شاخص‌های رقابت نخود فرنگی و اسفناج، مجتبی صالحی شیخی، 1397، دانشگاه گنبد کاووس
 27. آنالیز خلاء عملکرد کلزا در شرق استان گلستان (کلاله)، علی منصوری راد، 1397، دانشگاه گنبد کاووس

تالیفات

 1. ترجمه کتاب، "STRESS AND STRESS COPING IN CULTINVATED PLANTS" تالیف: بریاند. دی. مک کرازی و یا آکو، وای. لشم.
 2. ترجمه کتاب "SEEDS (PHYSIOLOGY OF DEVELOPMENT AND GERMINATION) " تالیف جی. درک بولی و مایکل بلک ("فیزیولوژی نمو و جوانه‌زنی" دکتر سراله گالشی، دکتر بنیامین ترابی، دکتر علی راحمی کاریزکی و دکتر الیاس سلطانی، انتشارت آیینه‌نما،1391.)
 3. ترجمه کتاب "Seed Biology and Yield of Grain Crops" تآلیف دنیس بی اگلی ("زيست شناسي بذر و عملکرد گياهان زراعي دانه اي" دکتر نبی خلیلی‌اقدم و دکتر علی راحمی کاریزکی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 1399.)

 

افتخارات

برنامه هفتگی

دروس تدریس شده

دانلودها