دکتر مریم رامین نیا

دکتر مریم رامین نیا

مرتبه علمی :

مقطع تحصیلی :

دانشکده :

گروه :

بیوگرافی

 

 • فارغ التحصیل از دانشگاه تربیت مدرس
 • رییس دانشکده علوم انسانی و علوم ورزشی از مهر1393 تا آذر 1397
 • رییس شاخه استانی انجمن علمی نقد ادبی ایران در استان گلستان از آذر1396
 • عضو انجمن علمی نقد ادبی ایران
 • عضو انجمن زبان و ادبیات فارسی ایران

زمینه های تحقیقاتی

ادبیات معاصر

روایت شناسی

نقد و نظریه ادبی

مقالات ژورنال

علمی- پژوهشی

 • بررسی رئالیسم جادویی و تحلیل رمان اهل غرق، پژوهش های ادبی، شماره هشتم،1384.
 • پست مدرنیسم و بازتاب آن در رمان کولی کنار آتش، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، ش148، 1384.
 • زن آرمانی نظامی گنجوی در آیینه شیرین، مجله مطالعات زنان، ش4، 1388.
 • چند آوایی و منطق گفتگویی در نگاه مولوی به مسأله جهد و توکل با تکیه بر داستان شیر و نخچیران، مجله جستارهای ادبی، ش3، 1389
 • دیگری و دیگربودگی در انسان͏ شناسی باختین و انسان شناسی عرفانی، پژوهش͏ های ادبی،ش40، 1392.
 • تأملی در نقد روایت با رویکرد منطق مکالمه و چندآوایی، مجله ادب پارسی معاصر، شماره چهارم،1393.
 • تقابل های دوگانه و کارکرد آنها در خوانش متن ادبی با نگاهی به تقابل نور و ظلمت در آثار فارسی شیخ اشراق، مجله پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی جهاد دانشگاهی، ش35، 1393
 • رویکرد درختی و ریزوماتیک: دو شیوه متفاوت در آفرینش و خوانش اثر ادبی، مجله ادب پژوهی، سال نهم، ش32، 1394
 • کارکرد اقتباس در به کارگیری مضامین ابزوردی در نمایشنامه « حرکت با شماست مرکوشیو»، ادبیات پارسی معاص، شماره سوم، پاییز 1395
 •  از ابهام تا متن کالیوه: نقد و تحلیل کتاب کارکرد ابهام در فرایند خوانش متن، پژوهشنامه انتقادی، ش47، 1396
 • از بازخوانی سنت تا بازآفرینی متن مدرن: گونه‌های اقتباس و تأثیرپذیری در نمایشنامه‌های رضا قاسمی، ادب پژوهی، ش61، پاییز 1397
 • هم‌زیستی صداها در خوانشی از یک داستات مثنوی، پژوهش‌های ادب عرفانی، سال سیزدهم، شماره اول، بهار و تابستان13
 • نقش‌های زنانه در رمان‌های پیرزاد و وولف با تکیه بر نقش‌های کهن الگویی یونگ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره 54، پاییز 1398.
 • هستی‌شناسی مخاطب درون‌متنی در شعر موج نو، نقد و نظریه ادبی، سال پنجم، شماره پیاپی9، بهار 1399.
 • Polyphony: Molavi̓s Universal Message, Intl. J. Humanities (2014) Vol. 21 (2): (65-85)
 • Gholi, Ahmad. Ahmadi,Masoud and Maryam Raminnia , Journey to the Loss and Fixation of Western Identity in Bernardo Bertullocci’s Movie Adaptation of Sheltering Sky, Journal of Language Teaching and Research, Vol. 7, No. 5, pp. 953-957, September 2016 

علمی- ترویجی

 •  هم͏نشینی آواهای فقر و غنا در داستان خلیفه و اعرابی مثنوی، مولوی پژوهی، شماره سیزدهم، 1391.

علمی- تخصصی

 • بررسی اسطوره ای- تاریخی نامه باستان و شاهنامه، مجله مطالعات ادبیات، عرفان و فلسفه، پاییز 1395، دوره دوم، شماره3/1، صص910-920(با همراهی زینب خلیلی)

مقالات کنفرانس

 • تعامل متن و نقد در ادبیات فارسی:شناخت جهان متن، دومین همایش ملی علوم انسانی، 14و15دی ماه 1390
 •  انسان‌شناسی مولوی و نسبت آن با انسان‌شناسی فلسفی با تکیه بر مفهوم «دیگری»،سومین سمپوزیوم بین المللی مولوی،23و24 مهرماه1393
 •  آیین ندیمی در خسرو و شیرین، نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی(مریم رامین نیا و سفیده ثنایی)
 •  جلوه های شعر آیینی در قیصر امین پور، دهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی، شهریور 1394،(مریم رامین نیا و بهمن نشاطی)
 • بررسی ویژگی‌های زبانی و پیوند آن با معنا در رمان «بیوتن» رضا امیرخانی، هشتمین همایش ملی پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی، بهمن 1394(مریم رامین نیا و امینه محمد زاده)
 • بررسی ویژگی‌های سبکی رمان من او بر اساس سبک‌شناسی انتقادی، یازدهمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی، شهریور 1395(مریم رامین نیا و امینه محمدزاده).
 • بررسی مضامین سیاسی در اشعار میرزا آقاخان کرمانی،کنگره بین المللی زبان و ادبیات،1395،(مریم رامین نیا و زینب خلیلی)

 

طرح های پژوهشی

بررسی ساختار غزل- داستانهای عطار-1394

1395-پیوند لایه بلاغی با معنا در «یوزپلنگانی که با من دویده اند» از بیژن نجدی

کارکرد گفتمان قدرت در رمان دل فولاد-1395

پایان نامه و رساله

راهنمایی پایان نامه

بررسی محتوایی اشعار قیصر امین‌پور/ 1390

عناصر داستان در داستان‌های زویا پیرزاد/1392

سبک‌شناسی رمان‌های رضا امیرخانی/1394

بررسی تاریخی، سیاسی و ادبی نامه باستان میرزا آقاخان کرمانی/1395

بررسی آموزه های قرآنی و دینی در دیوان پروین اعتصامی/1395

اسامی خاص و کارکردهای آن در شعر احمد شاملو/1396

بررسی مضمونی نمایشنامه های رضا قاسمی با تکیه بر اقتباس/1396

بررسی مقایسه ای شخصیت و شخصیت پردازی در رمان دل فولاد و پاییز فصل آخر سال است/1396

بررسی سفرنامه حسن ایلچی و سفرنامه آرمینیوس وامبری با مؤلفه‌های زن، غذا، بهداشت و لباس طبق نظریه ادوارد سعید/1397

سیر شخصیت و شخصیت پردازی در هفت کتاب خاطره دفاع مقدس/ 1397

بررسی کارکرد عناصر وهمی در داستان‌های معاصر (دهه ۷۰_۴۰) با تأکید بر باد، زار، دریا، جن، پری و مردگان/ 1397

بررسی مقایسه ای نقش های زنانه در آثار ویرجینیا وولف و زویا پیرزاد با تکیه بر نظریة کهن الگویی یونگ (به سوی فانوس دریایی و خانم دالاوی از ویرجینیا وولف – چراغ ها را من خاموش می کنم و عادت می کنیم از زویا پیرزاد)/1398

بررسی ردپای اسطوره در داستان‌های جادویی قوم ترکمن (با تکیه بر 10 داستان)​/1398

 بررسی ساختار روایی داستان‌های شفاهی سیستان بر اساس الگوی گریماس/1398

1398/بررسی جایگاه زن در داستان‌های عاشقانه عامیانه ترکمن

عرفان فقاهتی مکتب نجف(مبانی و روش‌ها)/1398

بررسی قالب و محتوای شعر شاعران امروز استان گلستان/1398

 

مشاوره

بررسی مقایسه‌ای جایگاه زن در شعر سیمین بهبهانی/1394)

بوطیقای ادبی احزاب و تشکل های سیاسی و اجتماعی(1340-1320)/ 1396

بررسی تطبیقی جنون در آثار عطار نیشابوری و عقلا المجانین ابوالقاسم حسن نیشابوری/1396

بررسی ناسیونالیسم در شعر دوره مشروطه با تکیه بر اشعار عارف قزوینی و میرزاده عشقی/1396

بررسی مقایسه‌ای جایگاه زن در رمان خاله بازی و بامداد خمار/1396

- بررسی عنصر زمان در رمان‌های امیرحسین چهلتن/1397

بررسی و تحلیل تلمیح در اشعار هوشنگ ابتهاج و نصرت رحمانی/1399

بررسی تاثیر ارتباطات غیرکلامی در شخصیت ‌پردازی آثار داستانی بزرگ علوی/1399

 

تالیفات

ترجمه

Allegory, Jeremy Tumbling,Routdlege,2010

افتخارات

 • رتبه یک فارغ التحصیلی کارشناسی
 • رتبه سه  فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد
 • رتبه یک در آزمون ورودی دکتری دانشگاه تربیت مدرس

دروس تدریس شده

مقطع کارشناسی

دستور زبان فارسی

آیین نگارش و ویرایش

مثنوی مولوی 1و2

شاهنامه فردوسی1و2

مخزن الاسرار نظامی

انواع ادبی

متون ادبیات غنایی

جریان شناسی شعر معاصر

جریان شناسی نثر معاصر

مقطع کارشناسی ارشد

تحقیق در دستور زبان فارسی

تحقیق در معانی و بیان

سمینار

مثنوی مولوی

شاهنامه