×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر حسین صبوری

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: دانشیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :کشاورزی و منابع طبیعی

گروه :امور زراعی

بیوگرافی

تاریخ تولد: شهریور 1356

محل تولد: لاهیجان

دانشکده: دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی

گروه: گروه تولیدات گیاهی

تخصص: ژنتیک بیومتری

رتبه علمی: دانشیار

تاریخ شروع به کار:1386

سوابق اجرایی:

معاونت آموزشی و پژوهشی 1387-1391

مدیر گروه تولیدات گیاهی 1391-1393

مدیر پژوهشی و فناوری: 1393-1397.

عضو کمیته منتخب دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی: 1392 تا 1393.

عضو شورای کتاب دانشگاه گنبد کاووس: 1388 تا 1397.

عضو کمیته حمایت و نظارت بر فعالیت­های انجمنهای علمی دانشجویی: 1393 تاکنون.

عضو هیات نظارت بر نشریات دانشجویی: 1393 تاکنون.

عضو شورای مجلات دانشگاه گنبد کاووس: 1393 تاکنون.

نماینده هیات اجرایی جذب در کمیسیون فرهنگی-ماده یک آیین نامه ارتقا اعضا هیات علمی: 1393 تاکنون.

عضو هیات ممیزه دانشگاههای استان گلستان: 1398 تا کنون.

اطلاعات تماس:

پست الکترونیک:           hos.sabouri@gmail.com

hossein.sabouri@gonbad.ac.ir                     

تلفن:  09111438917

 

 

سابقه تحصیلات:

 

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

محل اخذ مدرک

سال اخذ مدرک

کارشناسی

زراعت و اصلاح نباتات

دانشگاه گیلان

1379

کارشناسی ارشد

اصلاح نباتات

دانشگاه صنعتی اصفهان

1382

دکتری تخصصی

ژنتیک-بیومتری

دانشگاه صنعتی اصفهان

1386

 

 

 

 

عناوین پایان نامه و رساله:

 

مقطع تحصیلی

عنوان پایان­نامه

کارشناسی

همبستگی و تجزیه علیت برای عملکرد، اجزا عملکرد و برخی صفات مهم برنج

کارشناسی ارشد

سرعت پرشدن دانه و تجزیه علیت در الگوهای مخالف کاشت برنج

دکتری تخصصی

ارزیابی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم برنج ایرانی برای تحمل به شوری و مکان­یابی QTLهای مرتبط با آن

 

 

 

زمینه های تحقیقاتی

 

 1. مکان­ يابی ژن­های کنترل کننده صفات کمی
 2. اصلاح برای مقاومت به تنش های زیستی و تحمل به تنش های غير زيستی در گياهان
 3. اصلاح برای کیفیت در گياهان
 4. تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات با استفاده از روش­های بیومتری
 5. تجزيه و تحليل­های آماری در تحقيقات کشاورزی
 6. بررسی تنوع ژنتیکی صفات با استفاده از صفات مولکولی و فنوتیپی

 

 

مقالات ژورنال

طرح های پژوهشی

عنوان طرح

تاريخ

نوع طرح

محل اجراء

شروع

پايان

داخلی

استانی

ملی

تجزیه ژنتیکی صفات زراعی و کیفی در برنج (مجری)

1387

1388

¢

 

 

دانشگاه گنبد کاووس

تجزيه ژنتيکي صفات زراعي برنج به روش داي­آلل(مجری)

1388

1389

¢

 

 

دانشگاه گنبد کاووس

بررسي تغييرات صفات مرفولوژيکي و فيزيولوژيکي در برنج تحت تنش شوري (همکار)

1387

1389

¢

 

 

دانشگاه گنبد کاووس

کاربرد شبکه‌هاي عصبي مصنوعي در پيش‌بيني عملکرد محصول کلزا (همکار)

1389

1389

¢

 

 

دانشگاه گنبد کاووس

معرفی ارقام برنج متحمل به خشکی برای منطقه گنبد کاووس (مجری)

1389

1390

¢

 

 

دانشگاه گنبد کاووس

ردیابی QTL های مرتبط با صفات خوشه در جمعیت برنج شاه پسند × IR28 (مجری)

1388

1390

¢

 

 

دانشگاه گنبد کاووس

مقایسه روش‌های مختلف ریاضی در پیش‌بینی عملکرد محصول سویا (همکار)

1389

1389

¢

 

 

دانشگاه گنبد کاووس

بکارگیری روتیفر براکینوس پلیکاتیلیس غنی شده بر افزایش رشد و کاهش مرگ (همکار)

1389

1389

¢

 

 

دانشگاه گنبد کاووس

تعیین پیوستگی بین ژنوتیپ و فنوتیپ صفات تحت تنش خشکی در برنج (مجری)

1389

1393

¢

 

 

دانشگاه گنبد کاووس

بررسی خوصیات فیزیکی چند رقم برنج (همکار)

1392

1393

¢

 

 

دانشگاه گنبد کاووس

مکان‌یابی ژن­های کنترل‌کننده‌ی تولید متابولیت­های اولیه و ثانویه در برنج تحت شرایط نرمال و شوری (مجری)

1391

ادامه دارد

¢

 

 

دانشگاه گنبد کاووس

بررسی تنوع ژنتیکی ارقام برنج برای تحمل به تنش خشکی (مجری)

1393

ادامه دارد

¢

 

 

دانشگاه گنبد کاووس

توسعه آبیاری زیر سطحی با کپسولهای رسی متخلخل و امکان سنجی آن روش برای کشت برنج (همکار)

1393

ادامه دارد

 

 

¢

دانشگاه گنبد کاووس

 

پایان نامه و رساله

عنوان  پایان نامه / رساله

مقطع

نام دانشجو

دانشگاه محل  تحصيل

راهنمایی

مشاورت

تنوع ژنتیکی نشانگرهای ریزماهواره برای ارقام برنج در سازگاری با محیط شور

ارشد

فاطمه قلی زاده

علوم کشاورزی گرگان

¢

 

شناسایی مکان های ژنی کنترل کننده صفات مهم کمی در برنج با استفاده از نشانگرهای AFLP

ارشد

مجتبی کرد رستمی

دانشگاه گیلان

 

¢

تجزیه ژنتیکی صفات مرتبط با تحمل به شوری در مرحله گیاهچه­ای برنج

ارشد

خدیجه فمی

دانشگاه گیلان

¢

 

شناسایی نشانگرهای مولکولی پیوسته با ژن­های تحمل به شوری در مرحله جوانه­زنی برنج

ارشد

زهرا مردانی

دانشگاه گیلان

¢

 

بررسی مقاومت به تنش شوری لاین های جدید تریتی پایروم در مقایسه با ارقام گندم نان و لاین های جدید تریتیکاله

ارشد

نرگس خلیفه ای

دانشگاه آزاد میبد

¢

 

ارزیابی عکس العمل ذرت علوفه ای به کودهای نیتروژن و بیولوژیک

ارشد

اکرم محمدزاده

دانشگاه گنبد کاووس

¢

 

ارزیابی روش های مختلف کنترل علف های هرز در برنج تحت شرایط تنش خشکی

ارشد

مسعود گلسرخی

دانشگاه گنبد کاووس

¢

 

تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن و الگوی کشت مخلوط گندم و نخود معمولی بر عملکرد و اجزا آن

ارشد

طیبه مشهدی

دانشگاه گنبد کاووس

¢

 

مقایسه روغن نیم با محلول پرایم پلاس و الکل چرب بر کنترل جوانه جانبی توتون

ارشد

سیروس کرد رستمی

دانشگاه گنبد کاووس

¢

 

ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام توتون با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP

ارشد

احمدرضا دادرس

دانشگاه شهید باهنر کرمان

¢

 

بررسی تحمل به خشکی ژنوتیپ های مختلف گلرنگ در مراحل مختلف رشد در کرمان

ارشد

ابراهیم نیکبخت

دانشگاه آزاد جیرفت

¢

 

بررسی اثر کم آبیاری بر عملکرد و اجزا عملکرد ژنوتیپ های مختلف برنج هوازی در نیک شهر

ارشد

حمزه ریگی

دانشگاه آزاد جیرفت

 

¢

بررسی خویشاوندی ارقام مختلف جو با استفاده از روش­های مولکولی و بیومتریک

ارشد

معصومه حسینی

دانشگاه آزاد گرگان

 

¢

بررسی آلومتریک صفات رشد و مدلسازی رشد میوه در 14 فنوتیپ گردو

ارشد

عیسی کرامتلو

علوم کشاورزی گرگان

 

¢

اثرات رقابتی آرایش های مختلف کاشت اسفناج بر علف های هرز

ارشد

محمد ذبیحی

دانشگاه آزاد مشهد

 

¢

تشخیص نواحی ژنی کنترل کننده کیفیت پخت در برنج

ارشد

مریم کاتوزی

دانشگاه پیام نور تهران

¢

 

بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف برنج با استفاده از مارکر ریزماهواره در شرایط تنش سرما

ارشد

فاطمه هنرور

دانشگاه آزاد دامغان

¢

 

بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف برنج با استفاده از مارکر ریزماهواره در شرایط تنش خشکی

ارشد

محمد سرایلو

دانشگاه آزاد دامغان

¢

 

بررسي سازگاري ژنوتيپ­هاي برنج به تنش خشکي

ارشد

مهدی غیاثی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

¢

 

تجزیه ارتباط برای تحمل به تنش غرقابی در جو با استفاده از نشانگرهای AFLP

ارشد

راویه حیدری

دانشگاه گیلان

¢

 

تنوع هاپلوتایپی در QTL مرتبط با تحمل به خشکی روی کروموزوم 9 برنج

ارشد

رقیه تولی

دانشگاه گیلان

¢

 

تنوع هاپلوتایپی در QTL مرتبط با تحمل به خشکی روی کروموزوم 2 برنج

ارشد

پرهام نیک سیر

علوم کشاورزی گرگان

¢

 

اثرات تکرار برش و کود نیتروژن بر ویژگیهای عملکردی گونه مرتعی سورگوم

ارشد

سمیه گنجی

دانشگاه گنبد کاووس

 

¢

اثرات تنش های شوری و خشکی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های چند گونه مرتعی

ارشد

ام البنین ابراهیمی

دانشگاه گنبد کاووس

 

¢

تاثیر سطوح مختلف زئولیت و نیتروژن با باکتری آزوسپیریلیوم بر خصوصیات گندم

ارشد

عبدالحمن دوگونچی

دانشگاه گنبد کاووس

¢

 

بررسی خویشاوندی ارقام مختلف جو با استفاده از روش­های مولکولی و بیومتریک

ارشد

معصومه حسینی

دانشگاه آزاد گرگان

 

¢

بررسی آثار مختلف ژنوتیپ × محیط و تجزیه پایداری در ژنوتیپ های مختلف جو

ارشد

سمیرا تاج الدینی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

¢

 

تعیین گروههای هتروتیک در سویا با استفاده از نشانگرهای ISSR

ارشد

زهرا ملک محمدی

دانشگاه گنبد کاووس

¢

 

تعیین نشانگرهای  ISSR مرتبط با صفات زراعی در گندم

ارشد

علی گلی

دانشگاه گنبد کاووس

¢

 

تعیین نشانگرهای  ISSR مرتبط با دوردیفه و شش ردیفه بودن سنبه در جو

ارشد

اسماعیل محمدی

دانشگاه گنبد کاووس

¢

 

ارزیابی خصوصیات اکوفیزولوژیک موثر بر بهبود عملکرد جو در دهه های اخیر در استان گلستان

ارشد

معصومه حاجی پور

دانشگاه گنبد کاووس

 

¢

ارزیابی ژنتیکی و اشباع نقشه پیوستگی صفات جمعیت نوترکیب  F8در گیاهچه‌های برنج تحت تنش‌های غیر زنده

ارشد

مهناز کاتوزی

علوم کشاورزی گرگان

 

¢

کارایی نشانگرهای ریز ماهواره برای QTLهای کنترل کننده محتوای کلروفیل در ژنوتیپ های برنج ایرانی

ارشد

مهرنسا قره خانی

علوم کشاورزی گرگان

¢

 

بررسی اثرات سطوح مختلف تراکم گیاهی و نیتروژن بر گندم در تناوب با چغندر قند

ارشد

وصال احمد خوانساری

دانشگاه گنبد کاووس

¢

 

اثرات تنش شوری و خشکی بر خصوصیات کمی و کیفی سه گوه آتریپلکس

ارشد

ازاده  دیام

دانشگاه گنبد کاووس

¢

 

بررسی بانک بذر خاک در مراتع گمیشان

ارشد

رحمان بردی کر

دانشگاه گنبد کاووس

 

¢

تاثیر قارچ مایکوریزا اربسکولار و باکتری برادی رایزوبیوم در سطوح مختلف کود فسفره رقم کتول

ارشد

متانت دماوندی

دانشگاه گنبد کاووس

¢

 

اثر سطوح مختلف فسفر قابل دسترس جیره و آنزیم چندگانه تجاری کمین بر عملکرد جوجه های گوشتی

ارشد

محمد امامی

دانشگاه گنبد کاووس

 

¢

تعیین گروههای هتروتیک در ذرت با استفاده از نشانگرهای ISSR

ارشد

محبوبه سوسرایی

دانشگاه گنبد کاووس

¢

 

بررسی پروفایل سایتوکینی در خون و پوست بیماران مبتلا به پسوریازیس

ارشد

انوشه تاج شرقی

دانشگاه گنبد کاووس

 

¢

مطالعه ارتباط پلی مورفیسم  rs34059726 ژن mir-124-a-3 با بروز سرطان پروستات در شهرستان گنبد کاووس

ارشد

مینا لشگر بلوکی

دانشگاه گنبد کاووس

 

¢

مطالعه ارتباط پلی مورفیسم  rs35301225 ژن mir-34a با بروز سرطان پروستات در شهرستان گنبد کاووس

ارشد

سیمین صیامی گرجی

دانشگاه گنبد کاووس

 

¢

بررسی وابستگی پلی مورفیسم 14±  جفت بازی در ژن HLA-G و میزان بیان ژن MS در بیماران و افراد نرمال

ارشد

علیرضا کارگر

دانشگاه گنبد کاووس

 

¢

بررسی تنوع ژنتیکی ذرت با استفاده از نشانگرهای ISSR

ارشد

علی سالاری

دانشگاه آزاد سبزوار

¢

 

مطالعه تنوع ژنتیکی با استفاده از نشانگرهای ISSR، SSR و شناسایی نشانگرهای Informative برای صفات کمی برنج در شرایط تنش خشکی

ارشد

رضا کریم کشته

دانشگاه پیام نور کرج

¢

 

مطالعه بیوسیستماتیک جنس تمشک در شمال ایران

ارشد

راضیه کسلخه

دانشگاه گنبد کاووس

¢

 

مطالعه اثر ترکیبات فنلی علف هرز بر برخی از صفات رشدی، محتوی متابولیتی و رفتارهای سیتولوژیکی برنج

ارشد

امیر قربانی

دانشگاه گنبد کاووس

 

¢

شناسایی نشانگرهای مرتبط با مقاومت به سفیدک پودری در جو با استفاده از نشانگرهای AFLP

ارشد

زینب محمدی

دانشگاه گیلان

 

¢

بررسی میزان ژن­های GATA-3، T-bet اینترکولین-4 و اینترفرون-گاما در سلولهای Th1 و Th2 در بیماران مبتلا به دیابت نوع 1

ارشد

هاجر واثقی

دانشگاه گنبد کاووس

 

¢

بررسی پلی مورفیسم عملکردی ژن IL10 در جایگاههای 1082- و 819- و ارتباط آن با میزان IL10 در افراد مبتلا به بیماری کرونر و جمعیت سالم

ارشد

سیده زهرا موسوی

دانشگاه گنبد کاووس

 

¢

تاثیر کود نیتروژن و ورمی کمپوست بر عملکرد، اجزا عملکرد و درصد پروتئین و خصوصیات فیزیکی سیب زمینی

ارشد

مهناز سامنی

دانشگاه گنبد کاووس

 

¢

تاثیر حذف برگ بر عملکرد و اجزا عملکرد گندم در شرایط مصرف مقادیر مختلف کود نیتروژن

ارشد

احمد قلی پور

دانشگاه گنبد کاووس

 

¢

تجزیه ژنتیکی تحمل به شوری در برنج

ارشد

محمد جواد بهروزبه

دانشگاه گنبد کاووس

¢

 

مکان یابی QTL های کنترل کننده تحمل به کمبود نیتروژن، فسفر و روی در لاین­های خالص برنج ایرانی در مرحله گیاهچه ای

ارشد

شریفه محمد آلق

دانشگاه گنبد کاووس

¢

 

مکان یابی QTL های کنترل کننده صفات فیزیولوژیکی کنترل کننده تحمل به شوری در لاین­های خالص برنج در مرحله گیاهچه

ارشد

پروین امانی داز

دانشگاه گنبد کاووس

¢

 

تاثیر پرتو گاما بر جوانه زنی بذر گیاهچه چند گونه مرتعی

ارشد

سعید سوخته سرایی

دانشگاه گنبد کاووس

 

¢

تاثیر کود الی گرانوله غنی شده بر کود زیستی حاوی باکتری های حل کننده فسفر در کانولا

ارشد

احسان سلیمانگلی

دانشگاه گنبد کاووس

 

¢

تاثیر تراکم، زمان آبیاری و اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود محلی نیشابور

ارشد

نادیا پارسا

دانشگاه گنبد کاووس

 

¢

اثر تاریخ کاشت‌های مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد در پنج رقم گندم دیم

ارشد

گلدی محمد بهلکه

دانشگاه گنبد کاووس

 

¢

اعتبار سنجی نشانگرهای کاندیدا و تجزیه ارتباطی صفات مرتبط با تحمل به خشکی در ارقام و لاین­های پیشرفته سویا

دکتری

احمدرضا دادرس

دانشگاه گیلان

¢

 

تجزیه ژنتیکی تحمل به خشکی در جمعیت اینبرد لاین­های برنج

دکتری

مرتضی نوریان

دانشگاه آزاد تهران

¢

 

مطالعه کارائی استفاده از تشعشع و نیتروژن در غلات سرمادوست در شرایط محیطی گنبد کاووس

دکتری

مارال اعتصامی

دانشگاه گنبد کاووس

 

¢

تجزیه و تحلیل مکان یابیQTL  و ارزیابی بیان برخی ژن های متحمل به خشکی در جمعیت های نوترکیب لاین های برنج

دکتری

برزو کازرانی

علوم کشاورزی گرگان

¢

 

مکان­یابی ژن­های کنترل­کننده صفات در نسل F3 تلاقی جو ارقام بیچر و کویر با استفاده از نشانگر­های  SSRو IRAP

ارشد

رباب دغاغله

دانشگاه گنبد کاووس

¢

 

مکان­یابی ژن­های کنترل­کننده صفات در نسل F3 تلاقی بادیا و کومینو در جو با استفاده از نشانگر­ iBPS  ریتروترانسپوزون

ارشد

عاطفه کاویانی چراتی

دانشگاه گنبد کاووس

¢

 

تجزیه ارتباط برای ژن­های کنترل کننده مقاومت به بیماری­ها در گندم با استفاده از نشانگرهای iPBS

ارشد

حوریه مسعودی

دانشگاه گنبد کاووس

¢

 

شناسایی نشانگرهای ISSR  پیوسته به ژن­های کنترل کننده مقاومت به بیمار­­ی­ها در گندم

ارشد

سمیه سراوانی

دانشگاه گنبد کاووس

¢

 

مکان­یابی ژن­های کنترل‌کننده صفات در نسل F3 تلاقی بادیا × کویر در جو با استفاده از نشانگرهای SSR و ISSR

ارشد

زینب تقی زاده

دانشگاه گنبد کاووس

¢

 

بررسی تنوع ژنتیکی و مورفولوژیکی اکوتیپ­های مختلف سوروف

ارشد

لیلما سراوانی

دانشگاه گنبد کاووس

 

¢

 

تالیفات

کتب

بابک ربیعی، حسین صبوری. مکان یابی ژن های کنترل کننده صفات کمی. انتشارات دانشگاه گیلان

حسین صبوری، قاسم محمدی نژاد. ژنتیک بیومتری.  انتشارات گرگان

عاطفه صبوری، حسین صبوری، عیسی کرامتلو. تجزیه و کاربرد رگرسیون غیر خطی در علوم کشاورزی، باغبانی و منابع طبیعی. انتشارات نارنجستان

 

مقالات

مقالات در مجلات بین المللی

 

 

Sabouri, H., A. Rezai, A. Moumeni, M. Kavousi, M. Katouzi,  A. Sabouri. 2009. QTLs Mapping of physiological traits related to salt tolerance at young seedling rice (Oryza sativa L.). Biologia Plantaroum 53(4):657-662

 

Khadijeh Ghomi,Babak Rabiei, Hossein Sabouri,and Atefeh Sabouri. 2013. Mapping QTLs for Traits Related to Salinity Tolerance at Seedling Stage of Rice (Oryza sativa L.):OMICS A Journal of Integrative Biology 17(5): 242-251

 

Sabouri H. 2009. QTL detection on rice grain quality traits by microsatellite markers using an indica rice (Oryza Sativa L.) Ccombination. Journal of Genetics 88(1): 81-88.

 

Ahmad Reza Dadras, Hossein Sabouri, Ghasem Mohammadi Nejad, Atefeh Sabouri, Mardavij Shiai Deylami. 2014. Association analysis, genetic diversity and structure analysis of tobacco based on AFLP markers. Molecular Biology Reporter. 41(5):3317-29

 

Sabouri H., B. Rabiei, M. Fazlalipour. 2008. Use of selection indices based on multivariate analysis for improving grain yield in rice. Rice Science 15:303-310.

 

Sabouri H. and M. Nahvi. 2009. Identification of major and minor genes for heading date in indica × indica crosses of rice (Oryza Sativa L.). International Journal of Plant Production 3:1735-1745

 

Zahra Mardani, Babak Rabiei, Hossein Sabouri, Atefeh SA Sabouri. 2014. Identification of molecular markers linked to salt tolerant genes at germination stage of rice. Plant breeding 133:196–202.

 

Keramatlu, I., Sharifani, M., Sabouri, H., Alizadeh, M., Kamkar, B. 2015. Estimation of leaf area model for Persian walnut ( Juglans regia L.) using linear measurement. Scientia Horticulturae 184:36–39

 

Sabouri H., A. Sabouri and A. R. Dadras. 2009. Genetic dissection of biomass production and partitioning with grain yield and yield traits in indica-indica crosses of rice (Oryza sativa L.) cultivars. Australian Journal of crop science 3(3):155-166.

 

Sabouri H., Biabani A. 2009. Toward the mapping of agronomic characters on a rice genetic map: Quantitative Trait Loci analysis under saline condition. Biotechnology 8:144-149.

 

Sabouri H. and A. Sabouri. 2009. New evidence of QTLs attributed to salinity tolerance in rice. African Journal of Biotechnology 7:4376-4383.

 

Mohammadi-Nejad, G., R.K. Singh,. A. Arzani, A.M. Rezaie, H. Sabouri and G.B. Gregorio. 2010. Evaluation of salinity tolerance in rice genotypes. International Journal of Plant Production 4(3):1735-1745

 

Sabouri H., Katouzi, M., Dadras, A. M. 2011. Mapping of quantitative trait loci for blast field resistance in the iranian rice (Oryza sativa L.) population. Plant Omics 4(1):1-5.

 

Sabouri, H. Sabouri, A. 2012. Genetic analysis seedling vigour under osmotic stress in rice (Oryza sativa L.) by QTL mapping.  Russian Journal of agriculture 38(5):423-429.

 

Hossein Ali Fallahi, Usmon Mahmadyorov, Hossein Sabouri, Massoud Ezat Ahmadi, Atefeh Sabouri. 2012. Ontogenic characteristics of wheat in six different rotation types. African Journal of Agriculture Science 7(15):2363-2371.

 

Somayeh Ganji, Majid Mohammad Esmaile, Ali Sattarian, Hossein Sabouri. 2013. Role of Soil Fertilization and Cutting on Tillering and Yield Components of Sorghum halepense. International journal of Agronomy and Plant Production 4 (5): 994-997

 

Ommolbanin Ebrahimi, Majid Mohammad Esmaili, Hossein Sabouri. 2013. Effect of Drought and Salinity stress on Germination of Trifolium pratens, Vicia sativa and Sanguisorba minor. International journal of Agronomy and Plant Production  4 (3):  384-388.

 

Hossein Sabouri, Atefeh Sabouri, Reza Kavandi, Mahnaz Katouzi, Ahmad Reza Dadras. Genetic analysis of agronomic traits in rice (Oryza sativa L.).  International journal of Agronomy and Plant Production 4(6):1298-1304

 

Mehdi Ghiasi Oskooie, Hasan Farahbakhsh, Hossein Sabouri, Ghasem Mohammadinejad. 2013. Investigation of Rice Genotypes Response to Reduced Irrigation Using Grain Yield and some Associate Characterize. International Journal of Agronomy and Plant Production 4 (9):2366-2374.

 

Zahra Mardani, Babak Rabiei, Hossein Sabouri, Atefeh Sabouri. 2013. Mapping of QTLs of germination characteristics under non-stress and drought stress in rice. Rice Science, 20(6): 391-399

 

 

 

مقالات در مجلات علمی پژوهشی داخلی

 

Sabouri, H., A. Rezai., S. A. M. Mirmohammadi Maybodi., M. Esfahani. and M. kavousi. 2004. A Comparison of Logistic, Linear and Segmented Regression Models in Estimation of Rate and Duration of Grain Filling of Rice (Oryza Sativa L.) Cultivars s at Different Plating Patterns. Iranian Journal of Agricultural Sciences. Tehran University. 35: 612-620. (Persian, Abs in English).

 

Sabouri , H., A. Rezai., S. A. M. Mirmohammady Maybodi and M.Esfahani. 2005. Path Analysis for Rice Grain Yield and Related  Traits in Tow Planting Patterns. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources. 9: 119-142. (Persian , Abs in English).

 

Sabouri H., A.M. Rezai and A. Moumeni. 2008. Evaluation of Salt Tolerance in Iranian Landrace and Improved Rice Cultivars. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources. 45: 47-63 (Persian , Abs in English).

 

Sabouri. H., Sabouri, A., Nahvi. M., Dadras A. R., and Katouzi. M. 2008. Mapping QTLs Controlling Chlorophyll Content in Seedling and Reproductive Stages Under Salinity Stress. Modern Genetics, 3: 21-30. (In Press, Abs. in English)

 

Sabouri  H., Mohammadinejad G. and Rezai A. M. Partitioning of Genotype ´ Environment Interaction to Change in Rank and Change in Value for Oat (Avena sativa L.) Genotypes. Pajohesh va sazandegi. (In Press, Abs. in English)

 

Sabouri  H. 2010. Genetic Dissection of Germination Traits in Rice Using of Microsatellite Markers Under Saline Condition. Journal of Biology. 23:32-45 (Persian, Abs. in English)

 

Sabouri. H., Rezai. A. , Moumeni. A., Kavousi. M., Shokri, H., Allagholipour, M. 2010. Evaluation of Relationship Between Traits Iranian Rice (Oryza sativa. L.) Cultivars Under Saline Condition. Electronically Journal of Plant Production.  (Persian, Abs. in English)

 

Hossein Zad Khoshdel, M., G. Normohammadi, F. Darvish, M. Sam Daliri, H. Sabouri and M. Nahvi. 2009. Multivariate Analysis Traits of Raton Rice (Oryza sativa L.) at Different Height Harvest. Journal of Agriculture Science (Persian, In Press, Abs. in English).

 

Nahvi, M., Sabouri, H. 2009. Determination of best method of partitioning N fertilizer using Leaf Color Chart (LCC) and chlorophyll meter (SPAD) in rice. Electronically Journal of Plant production.  (Persian, Abs. in English).

 

Katouzi M, Rahimzadeh Khoei F, Sabouri  H. 2009. Effect of irrigation management on Grain Filling rate, Grain Filling Period and Leaf Relative Water Content on 3 Rice (Oryza sativa L.) cultivars. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources 11(48): 629-643.

 

Katouzi M, Rahimzadeh Khoei F, Sabouri  H. 2009. Response to drought stress of Iranian rice cultivars in different irrigation treatment based on sensitive and tolerance indices. Electronically Journal of Plant Production. (In Press, Persian, Abs. in English)

 

Sabouri  H., Nahvi M., Torabi A. Linear Discrimination Functions for Classification of Iranian Rice Genotypes Under Different Levels of Osmotic Potential Caused Sorbitol. Electronically Journal of Agriculture and Natural Resource.  (Persian, Abs. in English)

 

Allahgholipour, M., Nahvi, M., Rabiri, B., Sabouri, H. 2009. Genotype environment interaction and adaptability of grain yield in the qualitative promising rice cultivars. Electronically Journal of Agriculture and Natural Resource.  2(1):1-13 (Persian, Abs. in English)

 

Sabouri. H., Rezai. A. , Moumeni. A., Kavousi. M., Katouzi. M. and Dadras. A. R. 2010.Evaluation of Relationship Between Traits Iranian Rice (Oryza sativa. L.) Cultivars Under Saline Condition. Electronically Journal of Plant production.  4(2)(Persian, Abs. in English)

 

Hossein Sabouri, Abbas Biabani, Atefeh Sabouri, Majid Mohammad Esmaili. 2010. The study of QTLs related to seed vigour under stress caused to Sorbitol in rice. Iranian Journal of Plant Production. 17(2):123-135. (Persian, Abs. in English)

 

Mohammad-Esmaeili, M., Kheirfam, H., Deilam, M., Akbarlo, M., and Sabouri, H. 2010. The effect of clipping on production of two range species (Agropyron elongatum (Host) Beauv., and Festuca ovina L.). Rangeland, 4(1):72-81.

 

Faraji, A., Latifi, N., Soltani, A., Shirani Rad, A. H. Pahlavani, M. H., and Sabouri, H. 2008.  Nitrogen remobilization in canola (Brassica napus L.) and its relation with dry matter production and seed yield. Journal of agriculture Science and Natural Resorce. 15(5)

 

Mohammadenejad, G., Singh, R. K., Rezaei, A. B., Arzani, A., Sabouri, H., Fotokian, M. H., Moumeni, A., Grigorio, G. 2010. Fine mapping of chromosomal region controlling of salt tolerance (saltol) on chromosome 1 in rice. Journal of Agriculture Biotechnology. 1(1). (Persian, Abs. in English)

 

Mohammadenejad, G., Singh, R. K., Rezaei, A. B., Arzani, A., Sabouri, H., Fotokian, M. H., Moumeni, A., Grigorio, G. 2010. QTL mapping of gens controlling of Na/K ratio in rice under saline condition via selective genotyping. Journal of Agriculture Biotechnology. 1(1). 89-109.

 

Majid Nahvi, Babazadeh Shahriar, Hossein Sabouri. 2011. Effect of Nitrogenous Fertilizer Rate and Split Application on Hybrid Rice. Mashhad University. Iranian Field Crop Research. 8(5):845-854. (Persian, Abs. in English)

Mohammad-Esmaeili, M., Biabani, A., Akbarlo, M., Ghazavi, R., and Sabouri, H. 2010. Investigation of seed dosage on forage production and seed yield of two range species (Agropyron elongatum (Host) Beauv., and Agropyron desertorum L.). Rangeland, 4(3):434-441. (Persian, Abs. in English)

 

Hossein Sabouri, Abbas Biabani, Maryam Fazlalipour. 2011. Determination of superior F3 families based on multiple selection indices. Journal of Plant Production. 17(4): 1-25. (Persian, Abs. in English).

 

Saeid Navvabpour, Hossein Sabouri. 2011. Molecular and biochemical characterization of post-harvest .senescence in broccoli. Journal of Horticulture Science. (Persian, Abs. in English)

 

Hossein Sabouri1, Ghasem Mohammadinejad, Maryam Fazlalipour. 2012. Selection for yield improvement using of multivariate statistical methods. in rice. Iranian field Crop Research. Mashhad University.10(1):150-162. (Persian, Abs. in English)

 

Hossein Sabouri, Majid Navvabpour, Majid Mohammad Esmaili. 2012. Determination of genetic structure of agronomic rice traits using classical and molecular approach. Journal of Plant Production. 18(4)45-72. (Persian, Abs. in English)

 

Hossein Sabouri, Atefeh Sabouri. Saeid Navvabpouri. 2012. Investigation of genetic control of traits related to salinity in rice seedling by Line × Tester method. Journal of Crop production and processing 1(2):45-61. (Persian, Abs. in English)

 

Majid Mohammad Esmaeil, Reza Kavandi, Vahid Karimiean. Hossein Sabouri. 2012. Comparative studies of tolerance of the three halophytes grammniea species to defoliation. Iranian Journal of Rang and Desert Research.4(1):72-81. (Persian, Abs. in English)

 

Abbas Biabani, Hossein Sabouri. Ali Nakhzari Moghaddam. Response of vegetative and reproductive growth of Iranian and introduced rice to salinity stress. Journal of Plant Stress (Persian, Abs. in English) (Accepted).

 

Sabouri Hossein, Katouzi Mahnaz, Khatami Nejad Rasol . 2012. Role of chromosome 6 in genetic control of agronomical traits in rice. Journal of Modern Agriculture science.7(3):27-35(Persian, Abs. in English)

 

Hossein Sabouri, Ghasem Mohammadinejad, Ali Akbar Ebadi. 2012. Evaluation of genes effects and providing of linkage mapin Iranian rice mapping population. Plant Production. 35(2):29-52(Persian, Abs. in English)

 

M. Mohammad-Esmaeili, R. Kavandi  and H. Sabouri. 2011. Study of the effects of salinity stress on production and colonization of three halophytes rangeland species Puccinellia distans, Aeluropus littoralis, Aeluropus lagopoides. Iranian Journal of Rang and Desert Research.4(3):433-443. (Persian, Abs. in English)

 

Saeid  Navabpour,  Hossein Sabouri and Gozel Kazemi. 2011. Molecular study of metallothionein gene expression in response to 2-4-D herbicide. Journal of Biosafety.3(1):33-42(Persian, Abs. in English)

 

Saeid  Navabpour and Hossein Sabouri. 2012. Mutant screening of transgenic Arabidopsis in genetic pathway of barley metallothionein promoter. Journal of Genetic Engineering and Biosafety.1(1):9-14. (Persian, Abs. in English)

 

Mehdi mollashahi, Hossein Sabouri, Mehrdad Sedghi, 2011. A comparative study on product index (PI) of lady beetles Hippodamia variegate and coccinella septempunctata fed with wheat green aphid, cabbage aphid and  melon aphid under laboratory conditions. Journal of Iranian Pest Research. 1(1):10-15. (Persian, Abs. in English)

 

Sabouri Hossein, Atefeh Sabouri, Rasol Khataminejad. 2012. Genetic analysis of rice traits under drought stress Journal of Crop production and processing . 2(4):1-12. (Persian, Abs. in English)

 

Hossein Ali Fallahi, Usmon Mahmadyorov, Hossein Sabouri, Massoud Ezat Ahmadi. 2013. Evaluation of effect of crop rotations on inter relationship traits  in breed wheat. Journal of Crop production and processing . (Persian, Abs. in English). (Persian, Abs. in English) 2(6):73-84.

 

Ahmad Reza Dadras, Hossein Sabouri, Ghasem Mohammadi Nejad, Atefeh Sabouri, Mardavij Shaei Dylami. 2013. Investigation of genetic diversity of Barley and Virginia tobacco varieties using Amplified Fragment Length Polymorphism. Journal of Agriculture Biotechnology. (Persian, Abs. in English) (Accepted).

 

Abbas Biabani, Hossein Sabouri. 2013. Evaluation of morphological and physiological characteristics in rice under salinity stress. Journal of Plant Production. (Persian, Abs. in English). 19(4):186-173.

 

Sayyed Javad Sajjadi, Hossein Sabouri. 2013. Application of neural networks in Canola yield prediction. Journal of Crop production and processing . (Persian, Abs. in English). (Accepted)

 

Hossein Sabouri, Atefeh Sabouri. Ahmad Reza Dadras. 2013. Modeling response germination rate of different rice genotypes to temperature. Journal of Cereal Research. (Persian, Abs. in English). (Accepted)

 

Ghasem Mohammadi-Nejad, Marjan Ghasem Khani, Razyeh Zareh, Somayyeh Sardouie-Nasab, Hossein Sabouri. 2013. Evaluation of allelic diversity of microsatellite markers in QTL region attributed to salinity tolerance in Iranian rice cultivars. Journal of Plant Production. (Persian, Abs. in English). (Accepted)

 

Masoumeh Hossieni, Mahlaghah Ghorbanli, Hossein Sabouri, Ali Sattarian, Hossein Ali Fallahi. 2013. Determination of relationship between barley genotypes using spike characters. Journal of Plant Ecosystem Conservation. 1(1):19-32.

 

Khadijeh Ghomi, Babak Rabiei, Hossein Sabouri, Atefeh Sabouri. 2013. Effect of Salinity Stress in Seedling Stage and Identification of Appropriate Selection Criteria in A Rice Segregating Population (Oryza sativa L.). Journal of crop Improvement. 5(12):30-38

 

Ommolbanin Ebrahimi, Majid Mohammad Esmaili, Hossein Sabouri, Abolfazl Tahmasebi. 2013. Effect of Drought and Salinity stress on Germination of Agropyron elongatum  and Agropyron desertrum. Journal of  Desert Ecosystem Engineering. 1(1):

 

Hossein Sabouri, Ghasem mohammadinejad, Atefeh Sabouri, Saeid Navvabpouri, Molecular analysis of rice vegetative growth traits. University of Kerman. Journal of Agriculture Biotechnology.5(3):67-76.

 

Ghasem Mohammadinejad, Marjan Ghasem Khani, Razieh Zarh, Somayyeh Sardoei Nasab, Hossein Sabouri. 2013. Evaluation of allelic diversity of microsatellite markers in QTL region attributed to salinity tolerance in Iranian rice cultivars. Journal of Crop Production. 20(3):51-63.

 

Ommolbanin Ebrahimi, Majid Mohammad Esmaili, Hossein Sabouri, Abolfazl Tahmasebi. 2013. The effect of salinity and drought stress on the growth features of four plant species (Trifolium pratense, Visia sativa, sanguisorba minor, secale seal ) in the seedling stage. Gonabad Kavous University. Journal of Plant Ecosystem Conservation. (Accepted).

 

Somayeh Ganji, Majid Mohammad Esmaile, Ali Sattarian, Hossein Sabouri. 2013. Effect of cutting and nitrogen fertilization on performance of sorghum halepense. Gonabad Kavous University. Journal of Plant Ecosystem Conservation. 2013 (1):49-64

 

Hossein Sabouri, Mahnaz Katouzi. 2013. Detection of chromosomal regions controlling drought osmotic stress in rice. Journal of Agriculture Biotechnology. (Accepted).

 

Hossein Sabouri, Ahmad Reza Dadras, Atefeh Sabouri, Mahnaz Katouzi. 2013. Mapping QTLs for drought tolerance at reproductive Stage in rice using Iranian RIL population. Journal of Plant Physiology and Breeding. University of Tabriz. (Accepted).

 

Hossein Ali Fallahi, Hossein Sabouri, Usmon Mahmadyorov, Masoud Esfahani. 2013. Study and comparison of rotation systems based on  wheat  in  Gonbad-e Qabus. Journal of Cereal Research. 3(2):107-118.

 

Sabouri Hossein and Mahnaz Katouzi. Detection of chromosomal regions controlling drought osmotic stress in rice. Journal of agriculture biotechnology. (Accepted).

 

Hossein Sabouri, Hossein Ali Fallahi, Zynab Khalil no, Ahmad Reza Dadras, Atefeh Sabouri. Effect of planting date on agronomical traits of two barley cultivars. Journal of Modern Agriculture. 9(2): 27-34.

 

H. Sabouri, A. Sabouri and M. Katouzi Genetic Mapping of Pistil, Stamen and Glume Traits Associated with Mating System in Rice. Crop Biotech. (2013 ) 4: 15-24

 

Mahdi Ghiasy, Hassan Farahbakhsh, Hossein Sabouri and Ghasem Mohammadinejad. 2012. Effect of drought stress on yield and yield components in rice landraces and improved cultivars under Gonbad Kavous environmental condition. Cereal Research, Vol. 2, No. 3, 2012 (165-179)

 

Hossein Sabouri, Atefeh Sabouri and Ahmad Reza Dadra. Modeling the response of germination rate of different rice genotypes to temperature. Cereal Research, Vol. 2, No. 2, 2012  ( 123- 135 )

 

Babak Rabiei, Zahra Mardani, Khadijeh Ghomi, Hossein Sabouri and Atefeh Sabouri. 2014.  The effect of rice chromosome 1 on traits associated with drought and salinity tolerance at germination and seedling stages. Journal of seed and seedling improvement. 1:1-30.

 

Biabani, H. Sabouri and A. Nakhzari. 2012. Study of yield components of rice cultivars under  salinity stress condition. J. of Plant Production. Vol. 19(4):73-76.

 

R. Heydari, A. Sabouri, H. Sabouri and H.A. Fallahi Identification of most tolerant of barley (Hordeum vulgare L.) to flooding stress using root trait and tolerance index. J. of Plant Production, Vol. 20 (2), 2013

 

Mojtaba Kordrostami, Babak Rabiei, Atefeh Sabouri and Hossein Sabouri. Identification of QTLs Controlling Cooking and Milling Quality Traits in An F2:4 Population of Rice (Oryza sativa L.). Journal of crop improvement. (Accepted).

R. Heydari, A. Sabouri, H. Sabouri, H.A. Fallahi, Ahmad Reza Dadras. Identification of AFLP markers related to tolerance to flooding stress in barley. Journal of Agriculture biotechnology. (Accepted).

 

Ahmad Reza Dadras, Hossein Sabouri and Atefeh Sabouri. 2013. Association analysis for effective loci in osmotic stress tolerance of tobacco genotypes using AFLP markers. Journal of agriculture biotechnology. (Accepted).

 

Hosseini M., Ghorbanli, M., Sabouri, H., Sattarian A., Fallahi, H. A. 2013. Determination of the relationship between barley genotypes and genetic source conservation. Journal of Plant Ecosystem Conservation 1(1): 19-32.

 

Sayyed Javad Sajjadi, Hossein Sabouri, Hossein Ali Fallahi. Soybean yield prediction using Adaptive Nero-Fuzzy Interface System (ANFIS). Isfahan University of technology. (Accepted).

 

M. Mohammad-Esmaeili, V. Karimian, R. Kavandi  and H. Sabouri. 2013. The comparision of salinity effect  on production and colonization of three halophytes rangeland species Puccinellia distans, Aeluropus littoralis, Aeluropus lagopoides. University of Yazd. Journal of  Desert Ecosystem Engineering.2(1):

 

Majid Mohammad Esmaeili., Reza Kavandi, Vahid Kerimian and Hossein Sabouri. 2012. Comparison of the effects of one-year cutting on production and tillering of four halophytes. Iranian Journal of Range and Desert Research. 19(4):703-713.

 

M.Ghiasy, H.Farahbakhsh, H.Sabouri and GH.Mohamadi nejad. Evaluation of rice cultivars in drought and normal conditions based on sensitive and tolerance indices. Journal of crop production.6(4):55-75.

 

Hossein Sabouri, Hossein Ali Fallahi, Narjes Tabkh Kar, Abbas Biabani, Mahnaz Katouzi. Effect of late planting date stress on morphophysiologic traits of barely. Daneshvar. (Accepted).

 

Hosein Saboori, Hossein Ali Fallahi, Zeinab Khalilno, Ahmad Reza Dadras and Atefeh Saboori. 2013.Effect of planting date on agronomical traits of two barley cultivars. Journal of Modern Agricultural Sciences . 9(2)27-34.

 

Genetic diversity for morphological traits  of rice genotypes under cold stress. 2013. Fatemeh Honarvar, Hossein Sabouri and Sakineh Saeedisar. Journal of Modern Agricultural Sciences 9(2):59-70.

 

Zynab Mohammadi, Atefeh Sabouri, Raveyh Hydari, Hossein Sabouri, Hossein Ali Fallahi, Ahmad Reza Dadras, Seddegheh Mousa Nejad. Investigation of population structure and genetic diversity of barley genotypes using molecular markers of AFLP. Cereal Research. (Accepted).

 

Babak Rabiei, Zahra Mardani, Hossein Sabouri, Atefeh Sabouri. 2014. Mapping of QTLs Controlling Tolerance to Drought and Salt Stress at Germination Stage of Rice. Iranian Journal of Agriculture science. 44(4):585-596.

 

Sayyedeh Masomeh Hosseini, Mahlagh Gorbanli, Hossein Sabouri. Evaluation of cultivated and wild barely cultivars affinities using micro and macro-morphological traits of grain, pollen and stomata. Iranian Journal of Plant Physiology. 4:1119-1127.

 

Hossein Sabouri, Ahmad Reza Dadras, Atefeh Sabouri, Mahnaz Katouzi. Mapping QTLs for drought tolerance at reproductive stage in rice using Iranian RIL population. Journal of plant physiology and breeding. (Accepted).

 

Babak Rabiei, Zahra mardani, Hossein Sabouri and Atefeh Sabouri. Mapping of QTLs Associated with Salt and Drought Tolerance Indices at Germination Stage of Rice. Journal of Seed and Seedling Improvement. 30:1-16

 

Cyrus Kordrostami, Hossein Sabouri, Abbas Biabani, Mehdi Molashahi, Majid Mohammad Esmael, Narjes Tabkhkar. Comparison of chemical suckericides and manual desuckering effects on yield of tobacco. Journal of Applied Ecophysiology (Accepted).

 

Hossein Sabouri, Ahmad Reza Dadras, Atefeh Sabouri, Mahnaz Katouzi. Genetic analysis of rice grain dimension in Recombinant Inbreed Lines of Anbarbu×Spidroud crosses. Journal of Agriculture Biotechnology. (Accepted).

 

Hossein Sabouri, Ahmad Reza Dadras, Atefeh Sabouri, Mahnaz Katouzi. Identification of quantitative genes of protein content and gelatinization temperature of rice grain in Recombinant Inbreed Lines of Anbarbu×Spidroud crosses. Journal of Crop Biotechnology. (Accepted).

 

مقالات ارائه شده در همایش­های بین­المللی

 

Sabouri, H., A. Rezai, A. Moumoni, A. F. Mirlohi, F. Alinia, M. Allahgholipur. 2005. Evaluation of Iranian Rice Genotypes Under Saline Condition and Path Coefficient Analysis for Yield. Proceeding of 5th International Rice genetics Symposium and 3rd International Rice Functional Genetic S Symposium. 19-23 Number 2005. International Rice Research Institute. Manila, Philippines

 

Mohammadi- Nejad, G. Sabouri H., Rezai A. 2005. Determination of Influencing Factor on Yield in Rice Breeding With Multivariate Analysis. Proceeding of 5th International Rice genetics Symposium and 3rd International Rice Functional Genetic S Symposium. 19-23 November 2005. International Rice Research Institute. Manila, Philippines.

 

Sabouri H., Rezai A.,  Meibodi A. M., Esfahani  M. 2005. Investigation on Correlation Quality Related Traits and Among Agronomic Traits of Rice (Oryza sativa L.) Cultivars at Different Planting Patterns. Proceeding of 5th International Rice genetics Symposium and 3rd International Rice Functional Genetic Symposium. 19-23 November 2005. International Rice Research Institute. Manila, Philippines.

 

Sabouri H., Rezai A., Moumeni A., kavousi M. 2007. Investigation of Genetic Diversity of Iranian Rice Genotypes under Salinity Condition. Compare means, Sensitive and Tolerance Index. Proceeding of 4th International Temperate Rice Conferences. Novara. Italy. 25-28 June.

 

 

Sabouri H., Rezai A., Moumeni A., kavousi M. 2007. Investigation of Genetic Diversity of Iranian Rice Genotypes under Salinity Condition. Multivariate Analysis. Proceeding of 4th International Temperate Rice Conferences. Novara. Italy. 25-28 June.                    

 

Sabouri H., Rezai A., Moumeni A., kavousi M.. Katouzi M. 2007. Study the Variation of Physiological and Agronomical Characters Iranian Rice (Oryza sativa L.) Cultivars in Seedling and Vegetative Stages under Salinity Condition. Proceeding of 4th International Temperate Rice Conferences. Novara. Italy. 25-28 June.

 

Valafar A., Daneshian. J., Normohammadi. G., Sabouri. H., Jannatpour. G. R. 2008. Evaluation Influences Factors on Soybean and Tea Yield in Intercropping Planting. 5th International Crop Science Congress, Jeju in Korea. April 13-18, 2008, ICC Jeju, Korea

 

Sabouri A, Torchi, M. Rabiei, B., Sabouri, H. 2008. Use of Multivariate Analysis for Selection Best Genotypes in F2 Population. 5th International Crop Science Congress, April 13-18, 2008, ICC Jeju, Korea

 

Katouzi, M., Khoei, F., Yarnia, M., Sabouri, H., Rezai, M. 2008. Determination of Morphological Characteristics Affected on Yield in Rice (Oryza sativa L.) Under Different Irrigation Management. 5th International Crop Science Congress, April 13-18, 2008, ICC Jeju, Korea

 

Sabouri H., Rezaei A., Kavousi M. and Katouzi M. 2008. Determination of Factors Influencing Blast Field Resistance in Rice Populations, Using Multivariate Analysis. 9th Internanional Conferences of Plant Pathilogy. Torino. Italy. 24-29 August.

 

Sabouri H., Rezaei A., Kavousi M., and Katouzi M. 2008. Mapping of Quantitative Trait Loci Conferring Blast Field Resistance in the Iranian Rice (Oryza sativa L.) Population. 9th Internanional Conferences of Plant Pathilogy. Torino. Italy. 24-29 August.

 

Sabouri H., Rezai A., Katouzi M., Sabouri A., Mohammadi-Nejad G. 2008. New Evidence of QTLs Attributed to Salinity Tolerance at  Seedling Stage in Iranian Rice. XX International Genetic Congress. Berlin. Germany. July 12-17.

 

مقالات ارائه شده در همایش­های ملی

 

 

Sabouri  H., Rezai A. 2002. Correlation and Path Analysis for Grain Yield in Rice Genotypes at Three Planting Density. Proceeding of the 7th Iranian Crop Sciences Congress. Aug. 24-26, 2002, Karaj-Iran, P. 417

 

Sabouri H., Rezai A.,  Esfahani M. and Sabouri A.Multivariate Analysis Traits of Rice (Oryza sativa L.) Cultivars at Different Planting Patterns. Proceeding of the 8th Iranina Crop Production of  Breeding Congress Aug. 25-27, 2004. University of Guilan, Rasht, Iran.

 

Sabouri H., Rezai A., Meibodi S. M., Esfahani M., Kavosi M., Sabouri A. and Valafar A. Comparison of Logistic, Linear, and Segmented Regression Models in Estimation of Rate and Duration of Grain Filling of Rice (Oryza sativa L.) Cultivars  at Different Planting Patterns. Proceeding of the 8th Iranian Crop Production of Breeding Congress Aug . 25-27, 2004. University of Guilan, Rasht, Iran.

 

Sabouri H., Rezai A.,  Esfahani M. and Sabouri A. Investigation Correlation Quality Related Traits and Among Agronomic Traits of Rice (Oryza sativa L.) Cultivars at Different Planting Patterns. Proceeding of the 8th Iranian Crop Production of Breeding Congress Aug . 25-27, 2004 , University of Guilan, Rasht, Iran.

 

 

Sabouri. H., Rezai A. M., Moumeni. A., Sabouri, A. and Nahvi. M. 2007. Mapping QTLs Controlling Chlorophyll Content in Seedling and Reproductive Stages under Salinity Stress. 5th Iranian Biotechnology Congress. Tehran.

 

 

Katouzi, M., Rahimzadeh Khoei, F. and Sabouri, H. Determination of the Best Irrigation Management and Effective Traits on Rice Yield Under Different Irrigation. 10th Iranian Crop Production and Plant Breeding Congress. Karaj. Iran. 28-30 July.

 

Sabouri, H., Nahvi, M., Torabi, A. and Katouzi, M. Discernments Functions for Classification of Iranian Rice (Oryza Sativa L.) Genotypes Under Osmotic Stress Caused by Sorbitol. 10th Iranian Crop Production and Plant Breeding Congress. Karaj. Iran. 28-30 July.

 

Sabouri, H., Biabani, A., Gharavi, A. Gh., Dadras, A. R., Katouzi, M. 2008. Mapping of germination traits in rice using of microsatellite markers under osmotic stress caused by sorbitol.  First Iranian Science and seed Technology Symposium. Gorgan University of Agriculture Science and Natural Resource. Gorgan. Iran. 12-13 Nov.

 

Katouzi, M., Rahimzadeh Khoei, F., Sabouri, H. 2009. Evaluation of relationship between physiological traits related to filling grain and leaf relative water content with rice (Oryza sativa L.) yield on different irrigation management. First Iranian Physiology Conferences. Isfahan University of Technology. Isfahan. Iran.

 

Sabouri, H., Rezai, A., Mohammadinejad G., Valafar, A., Katouzi, M. 2009. QTL mapping of Physiological traits related to salinity tolerance in Seedling rice. First Iranian Physiology Conferences. Isfahan University of Technology. Isfahan. Iran.

 

Gholizadeh, F., Sabouri, H., Navabpour, S. 2009. Evaluation of salinity effect on rice development and other traits. Stress Symposium of Azad University of Gorgan.

 

Gholizadeh, F., Molodi, F., Navabpour, S., Sabouri, H. 2009. Evaluation of salinity effect on rice Morphophysiological indices under hydroponic culture. Stress Symposium of Azad University of Gorgan.

 

Hossein Sabouri, Ghasem Mohammadinejad, Abdelghadir Gharavi Bahlake, abdolmajid Davaji. 2009. Genetic controlling of physical and chemical rice grain traits. First National Bio and Nano Technology congress. Shahid Bahonar University of Kerman.

 

Hossein Sabouri, Ghasem Mohammadinejad, Hossein Paniti, Amene Haj Gholikhani. 2009. Molecular analysis of leaf and grain development in Iranian rice population. First National Bio and Nano Technology congress. Shahid Bahonar University of Kerman.

 

Amir Khosravi, A., Mohammadinejad, G., Tohidinejad, E., Shafeh, L., Sabouri, H. 2010. Evaluation of different genotype of Carthamus Tinctorius L.) under different level of Nitrogen and Iron in Kerman. 11th Iranian crop science congress.  2702-2705. 

 

Sabouri, A., Sabouri, H., Dadras A. R. 2009. Application of QTL database to agriculture biotechnology and molecular plant breeding with emphasis on rice (Oryza sativa L.). 2010. The 3th Iranian conferences on bioinformatics. National Institute of genetic engineering and biotechnology (NIGEB). 5-6 January. Tehran.

 

Sabouri H., Nakhzari Moghaddam, A., Mohammadinejad, Gh., Mollashahi, M. 2010. Evaluation of genetic pattern of agronomic rice traits. 11th Iranian crop science congress.  413-416.  Shahid Beheshti University. 24-26 July.

 

Siavoshi, M., Sabouri, H., Nakhzari Moghaddam, A., Nozari Rad, D. 2010. Detection of chromosomal regions controlling drought osmotic stress in rice. 11th Iranian crop science congress.   421-423. Shahid Beheshti University. 24-26 July.

 

 Sabouri, H., Katouzi, M., Mohammadinejad, Gh., Tohidinejad, E. 2010. Using of multiple selection indices for Determination of superior F3 families in rice. 11th Iranian crop science congress.  529-532. Shahid Beheshti University. 24-26 July.

 

Paniti, H., Sabouri, H.,  Mollashahi, M., Habibi, F. 2010. Selection based on multiple traits for improving yield in Gharib × Khazar rice population. 11th Iranian crop science congress.   424-427. Shahid Beheshti University. 24-26 July.

Abdollahi, E. Sabouri, H.,  Moghimifar, S., Maleki, A., 2010. genetic analysis of panicle characteristic of in rice. 11th Iranian Crop Science congress.  Shahid Beheshti University. 24-26 July. 1114-1117.

 

Hossein Sabouri, Atefeh Sabouri, Ghasem Mohammadinejad, Abdolmajid Davaji, Hossein Paniti, Enayatolla abdollahi, Mohammad Reza Siavoshi. 2010. Providing of linkage map for analysis of morphological traits in Iranian rice mapping population. 11th Iranian genetics congress. May 22-24. Tehran. Iran.

 

Atefeh Sabouri, Hossein Sabouri, Ghasem Mohammadinejad, Mahnaz Katouzi. 2010. Determination of genetic structure of agronomic rice traits using molecular methods. 11th Iranian genetics congress. May 22-24. Tehran. Iran.

 

Hossein Sabouri, Atefeh Sabouri. 2010. Mapping of quantitative traits loci related to floral traits in rice. 11th Iranian genetics congress. May 22-24. Tehran. Iran.

 

Zareh. M., Shahsavan Hasani, H., Mohammadinejad, G., Sabouri, H. 2010. Haplotyping variation and evaluation of salt tolerance in seedling stage in Iranian rice genotypes based on Saltol QTL region on chromosome 1. 11th Iranian genetics congress. May 22-24. Tehran. Iran.

 

 Ali Nakhzari Moghaddam, Hossein Sabouri, Shahrbanoo Besharatnia, Safoora Jafar Nodeh. 2010. Investigation of Chickpea (Cicer arietinum) Response to Time and Rate application of Zinc fertilizer. The 3th Iranian pulse crops symposium. Kermanshah. Iran. 29-30 May.126

 

Ali Nakhzari Moghaddam, Hossein Sabouri, Mahnaz Tatari, Ameneh Arniaz Gharanjic. 2010. Effects of Time and Rate of Zinc fertilizer on Yield and Yield Components of Lentil (Lens culinaris). The 3th Iranian pulse crops symposium. Kermanshah. Iran. 29-30 May. 127

 

Mollashahi, M., Sabouri, H. 2010. Determination of  product index (PI) of lady beetle Hippodamia variegate with feeding wheat green aphid, cabbage aphid and melon aphid under laboratory conditions. 1th National Symposium of Pest Management. Kerman University of Shahid Bahonar.

 

Mollashahi,         M., Sabouri, H. 2010. Demography of lady beetle Hippodamia variegate with feeding wheat green aphid Schizaphis graminum, under laboratory conditions. 1th National Symposium of Pest Management. Kerman University of Shahid Bahonar.

 

Majid Nahvi, Shahryar Babazadeh, Hossein Sabouri, Mehrnaz Abbasian. 2010. Effect of rate and split application of nitrogenous fertilizer on yield and it component in hybrid rice cultivar. 11th Iranian crop science congress.  Shahid Beheshti University. 24-26 July. 2349-2352.

 

Tohidinejad E., Afsharipour, A., Rezaei, S., Mohammadinejad, G., Sabouri, H. 2010. Evaluation of defferent levels of Nitrogen on grain yield of three lines of barely.  11th Iranian crop science congress.  Shahid Beheshti University. 24-26 July. 2314-2317.

 

Sabouri Atefeh, Sabouri Hossein, Rabiei Babak and Dadras Ahmad Reza. Study of some improvement traits inheritance in Iranian rice (Oryza sativa L.). 16th National and 4th international conferences of biology. 14-16 September 2020. Ferdowsi University of Mashhad,Mashhad, Iran. Pp. 320.

 

Sabouri Hossein, Sabouri Atefeh, Mollashahi Mehdi, Jafarzadeh Razmi Mohammad Reza. Quantitative trait loci for cold tolerance in rice (Oryza sativa L.). 16th National and 4th international conferences of biology. 14-16 September 2020. Ferdowsi University of Mashhad,Mashhad, Iran. Pp. 330.

 

Sabouri Hossein, Sabouri Atefeh, Jafarian Hijatollah, Maleki Ayoub, Mahmoudi Zahed Sofi. Genetic Analysis of cold tolerance in Iranian rice population at germination stage. 16th National and 4th international conferences of biology. 14-16 September 2020. Ferdowsi University of Mashhad,Mashhad, Iran. Pp. 240.

 

Sabouri Atefeh, Sabouri Hossein, Rabiei Babak and Dadras Ahmad Reza, Nahvi Majid. QTL analysis of leaf chlorophyll content (LCC) in two generation of rice. 16th National and 4th international conferences of biology. 14-16 September 2020. Ferdowsi University of Mashhad,Mashhad, Iran. Pp. 218.

 

Jafarzadeh Razmi Mohammad Reza, Neyramr Ahmad, Sabouri Hossein, Jafarian Hojjatollah. Leaf area prediction models for some forestry and horticultural plants. 16th National and 4th international conferences of biology. 14-16 September 2020. Ferdowsi University of Mashhad,Mashhad, Iran. Pp. 1079.

 

Mehdi Mollashahi and Hossein Saboori. Demography of lady beetle Hippodamia variegate with feeding wheat green aphid Schizaphis graminum, under laboratory conditions. Global conference on entomology (GCE2011)

 

M. Mollashahi, H. saboori. Effect of cultivar and salt stress on wheat aphid (Schizaphis graminium) population changes. Global conference on entomology (GCE2011)

 

Faramarzi, M. Jafarian, H., Soltani, M., Aghilinejad, S. M., Sabouri, H. 2010. The comparison of the potency of various bacillus and lactobacillus on growth and survival efficiency of Persian sturgeon larvae. Proceeding of 2th international congress on aquatic animal health management and diseases. Tehran. Iran. 26-27 October. 

 

Hossein Sabouri, Roghayye Tavalla, Mehdi Mollashahi, Mohammad Reza Jafarzadeh Razmi, Atefeh Sabouri. 2011. Evaluation of Germination component in Plantago ovate under drought stress using linear interpolation regression. National symposium of medical plant. University of Mazandran.

 

Hossein Sabouri, Zahra Rahmani, Abdollatif Gholizadeh, Mohammad Reza Jafarzadeh Razmi, Atefeh Sabouri. 2011. Evaluation of Germination parameters in Satureja hortensis L.under osmotic stress using linear regression. National symposium of medical plant. University of Mazandran.

 

Hossein Sabouri, Atefeh Sabouri. 2011. Evaluation of nonlinear regression functions to describe response of emergence rate to temperature in rice. 2th Iranian National Symposium of Plant physiology. University of Yazd.

 

Sirus Kord Rostami, Hossein Sabouri, Abbas Biabani, Reza Mohsenzadeh, Mehdi Mollashahi, Majid Mohammad Esmaeili. 2011. The comparison of neem oil, Prime plus and fatty alcohol folution on tobacco photosynthetic component.  2th Iranian National Symposium of Plant physiology. University of Yazd . page 401.

 

Hossein Ali Fallahi, Usman Mahadyorov, Abbas Ali Nourinia, Masoud Ezzat Ahmadi, Hossein Sabouri. Impact of different farmable rotation on grain yield and some wheat growth indices. 2th Iranian National Symposium of Plant physiology. University of Yazd . page 369.

 

Hossein Ali Fallahi, Osman Mohammad Yarof, Hossein Sabouri, Masoud Ezzat Ahmadi. 2011. Evaluation of different crop rotation on trait relationship in breed wheat. Proceeding of the 5th Regional Congress on Advance in Agriculture Research (West of Iran). 18-19, May, Sanandaj, Iran. University of Kordestan.

 

Akram Mohammad Zadeh Moghaddam, Ali Nakhzari Moghaddam, Hossein Sabouri, Mehdi Mollashahi. 2011. Effect of Biologic Fertilizer and Nitrogen on yield and  quality traits of maize. Proceeding od the 5th Regional Congress on Advance in Agriculture Research (West of Iran). 18-19, May, Sanandaj, Iran. University of Kordestan. Page 237.

60. Akram Mohammad Zadeh Moghaddam, Ali Nakhzari Moghaddam, Hossein Sabouri, Mehdi Mollashahi. 2011. Effect of Biologic Fertilizer and Nitrogen on yield and  yield component of maize. Proceeding od the 5th Regional Congress on Advance in Agriculture Research (West of Iran). 18-19, May, Sanandaj, Iran. University of Kordestan. Page 306.

 

Tayebeh Mashahadi, Ali Nakhzari Moghaddam, Hossein Sabouri. 2011. Evaluation of competition indices in wheat and chickpea intercropping system with Utilization of Nitrogen. Proceeding of the 5th Regional Congress on Advance in Agriculture Research (West of Iran). 18-19, May, Sanandaj, Iran. University of Kordestan. Page 306.

 

Masoud Golsorkhi, Hossein Sabouri, Abbas Biabani, Ali Nakhzari Moghaddam, Majid Mohammad Esmaeili, 2011. Evaluation of different period of weed controlling on rice genotypes under drought condition. Procceding of the regional congress of sustainable management science based in agriculture and natural resource . Gorgan University of Agriculture Science and Natural Resource. Page 50.

 

Tayebeh Mashahadi, Ali Nakhzari Moghaddam, Hossein Sabouri. 2011. Effect of Nitrogen and intercropping system on yield and yield component of wheat and chickpea. Procceding of the regional congress of sustainable management science based in agriculture and natural resource . Gorgan University of Agriculture Science and Natural Resource. Page 106.

 

Sirus Kord Rostami, Hossein Sabouri, Abbas Biabani, Reza Mohsenzadeh, Mehdi Mollashahi, Majid Mohammad Esmaeili. 2011. The comparison of neem oil, Prime plus and fatty alcohol folution on tobacco The comparison of  neem oil , prime plus folution and fatty alchole on tobacco suckeres control.  Procceding of the regional congress of sustainable management science based in agriculture and natural resource. Gorgan University of Agriculture Science and Natural Resource. 21-22 may. Page 110.

 

Katouzi Maryam, Sabouri Hossein, Bidaki Kazem, Khatami Nejad Rasol. 2011. Detection of quantitative genes related to rice physical traits  using of Shahpasand × IR28 population. The 7th National Biotechnology Congress of I. R. Iran. 12-14 Sep. Niro Research Institute, Tehran, Iran.

 

Sabouri Hossein, Katouzi Mahnaz, Fallahi Hossein Ali. 2011. QTL mapping of traits related to drought tolerance in Shahpasand × IR28. The 7th National Biotechnologh Congress of I. R. Iran. 12-14 Sep. Niro Research Institute, Tehran, Iran.

 

Sabouri Hossein, Sabouri Atefeh, Katami Nejad Rasol. 2011. Genetic analysis of agronomic traits in rice under drought stress using Inclusive Composite Interval Mapping. The 7th National Biotechnology Congress of I. R. Iran. 12-14 Sep. Niro Research Institute, Tehran, Iran.

 

68. Katouzi Maryam, Sabouri Hossein, Hossein Ali Fallahi. 2011. Genetic structure of physical traits related to rice grain after cook in population Shahpasand × IR28. The 7th National Biotechnology Congress of I. R. Iran. 12-14 Sep. Niro Research Institute, Tehran, Iran.

 

Katouzi Maryam, Sabouri Hossein, Bidaki Kazem. 2011. QTL Analysis of rice chemical quality. The 7th National Biotechnologh Congress of I. R. Iran. 12-14 Sep. Niro Research Institute, Tehran, Iran.

 

Hossein Sabouri, Mahnaz Katouzi, Rasol Khatami Nejad. The role of chromosome 1 and 6 in controlling of biomass and harvest index of rice. The first of national sciences and modern technology in agriculture. University of Zanjan. 10- 13 Sep. Zanjan. Iran.

 

Hossein Sabouri, Hossein Ali Fallahi. 2011. Providing of linkage map of chromosome 1 and 6 for mapping of agronomic triats in Shahpasan × IR28 rice population. The first of national sciences and modern technology in agriculture. University of Zanjan. 10- 13 Sep. Zanjan. Iran.

 

Hossein Sabouri, Jafar Gilaki, Mohammad Reza Jafarzadeh Razmi, Atefeh Sabouri. 2011. Evaluation of adaptability of drought rice tolerant cultivars in Gonbad-e-Kavous region. The first of national sciences and modern technology in agriculture. University of Zanjan. 10- 13 Sep. Zanjan. Iran.

 

Hossein Sabouri, Abdollah Ataei, Mohammad Reza Jafarzadeh Razmi, Atefeh Sabouri. 2011. Evaluation of Iranian rice cultivars for drought stress. The first of national sciences and modern technology in agriculture. University of Zanjan. 10- 13 Sep. Zanjan. Iran.

 

Mohammad Zabihi, Mohsen Nabavi Kalat, Hossein Sabouri. 2011. Reaction of spinach (Spinacia oleracea L.) Cultivars to variation of plant array and weed control treatments. The first national conferences on new concepts in agriculture. 8 October. Azad University of Saveh. Saveh.

 

Mohammad Zabihi, Mohsen Nabavi Kalat, Hossein Sabouri. 2011. Evaluation of plant array and weed control treatments on photosynthesis index in of spinach (Spinacia oleracea L.) The first national conferences on new concepts in agriculture. 8 October. Azad University of Saveh. Saveh.

 

Hossein Sabouri, Roghayyeh Tavalla. 2011. Evaluation of the effects of Sorbitol causes osmotic potential and temperature on soybean germination characteristics. Proceeding of the second national conference on seed science and technology. 26-27 October. Azad Islamic University of Mashhad. Mashahd.

 

Hossein Sabouri, Zahra Rahmani. 2011. Evaluation of the effect of temperature and osmotic potential on germination components in safflower. Proceeding of the second national conference on seed science and technology. 26-27 October. Azad Islamic University of Mashhad. Mashahd.

 

Hossein Sabouri, Atefeh Sabouri. 2011. Determination of cardinal temperatures and biological day’s requirement for germination by using non-linear regression in Rice Hashemi cultivar. Proceeding of the second national conference on seed science and technology. 26-27 October. Azad Islamic University of Mashhad. Mashahd.

 

Samaneh Sadat Parpinchi, Hossein Ali Fallahi, Abbas Biabani, Hossein sabouri, Abdolaziz Haghighi. 2011. The effect of different crop rotation on stability of wheat production.

 

Tayeebeh Mashhadi, Ali Nakhzari Moghaddam. 2012. Evaluation of yield and yield components of wheat in intercropping with Chickpea at different application of nitrogen fertilizer. 4th Iranian Pulse Crops Symposium. 8-9 Feb. Arak. Iran

 

Hossein Sabouri, Fatemeh Golchin, Atefeh Sabouri, Zynab Bazi Abbasi. 2012. Effect of sowing dates on some phonological and agronomic traits of pea. 4th Iranian Pulse Crops Symposium. 8-9 Feb. Arak. Iran

 

Hossein Sabouri, Fatemeh Golchin, Atefeh Sabouri, Lyla kahsari. Study of some phonological and agronomic traits of lentil at different sowing dates. 4th Iranian Pulse Crops Symposium. 8-9 Feb. Arak. Iran

 

A.R. Dadras, Gh. Mohammadi Nejad, H. Sabouri, A.Sabouri, M. Shoaei Deilami. 2012. Identification of distinguishing AFLP specific markers of tobacco genotypes using GGT: Graphical Genotypes software. Genetic congress.

 

Hossein Sabouri, Narjes Tabkh Kar, Jafar Gilaki, Reza Karim Koshte. 2012. Genotype × environment interaction effects on grain yield of rice cultivars under normal and drought conditions. Genetic congress.

 

Hossein Sabouri, Hossein Ali Fallahi, Somayye Moghimifar, Atefeh Sabouri. Evaluation of genetic diversity of wheat cultivars using multivariate statistics analysis. Genetic congress.

 

T. MAshhadi, A. Nakhzari Moghaddam. H. Sabouri. 2012. Evaluation of grain yield, protein content and protein yield in intercropping of wheat and chickpea at different nitrogen fertilizer rates. 12th Iranian Crop Science Congress. 4-6 September. Karah Brench. Islamic Azad University. Karaj. Iran.

 

T. Mashhadi, A. Nakhzari Moghaddam. H. Sabouri. 2012. Effects of nitrogen fertilizer rates and planting pattern on yield and yield components of chickpea. 12th Iranian Crop Science Congress. 4-6 September. Karah Brench. Islamic Azad University. Karaj. Iran.

 

E. Abdollahi, H. Sabouri. 2012. Role of effective traits on yield in traditional, introduced and improved rice cultivars. 12th Iranian Crop Science Congress. 4-6 September. Karah Branch. Islamic Azad University. Karaj. Iran.

 

E. Abdollahi, H. Sabouri. 2012. Determination of effective traits on rice yield using multivariate statistical analysis. 12th Iranian Crop Science Congress. 4-6 September. Karah Brench. Islamic Azad University. Karaj. Iran.

 

H. Sabouri, H. A. Fallahi. S. Moghimifar. M. Najjar Ajam. 2012. Relationship between traits of barley cultivars using multivariate statistical analysis. 12th Iranian Crop Science Congress. 4-6 September. Karah Branch. Islamic Azad University. Karaj. Iran.

 

H. Sabouri, H. S. Moghimifar. Morphological traits and grain yield relations in F3 families of rice Shahpasand × IR28. 12th Iranian Crop Science Congress. 4-6 September. Karah Branch. Islamic Azad University. Karaj. Iran.

 

H. Sabouri, H. A. Fallahi. M. Najjar Ajam. M. R. Jafarzadeh Razmi. M. Ghezal Soflu. 2012. Effect of planting date on yield and yield components of barley cultivars in Gonbad Kavous region. 12th Iranian Crop Science Congress. 4-6 September. Karah Branch. Islamic Azad University. Karaj. Iran.

 

Hossein Sabouri, Ahmad Reza dadras, Atefeh Sabouri,  Sharifeh Mohammad Alegh. 2012. Evaluation of genetic stracture of  rice grain physical traits using inbreed lines of Anbarbu × Spidroud cross. 3rd Iranian Agricultural Biotechnology Congress. 3-5 September, 2012, Ferdousi University of Mashhad.

 

Hossein Sabouri1, Ahmad Reza dadras, Mahnaz Katouzi, Atefeh Sabouri. 2012. Detection of genes related to protein content and gelatinization temperature in inbreed lines of Anbarbu × Spidroud cross. 3rd Iranian Agricultural Biotechnology Congress. 3-5 September, 2012, Ferdousi University of Mashhad.

 

Sabouri, H., Ayat N., Fallahi, H. A., Tabkh Kar, N. 2012. Planting date effects on grain yield and yield components of two triticale cultivars. The 17th National & 5th International Iranian Biology Conferences. September 4-6,Shahid Bahonar University of Kerman.

 

Hossein Sabouri, Hossein Ali Fallahi, Mahbobe Najjar Ajam, Sharifeh Mohammad Alegh, Mohammad Reza Jafar Zadeh Razmi1, Shahrokh Shakeri3. 2012. The effect of heat stress on morphological traits of barely. The 17th National & 5th International Iranian Biology Conferences. September 4-6,Shahid Bahonar University of Kerman.

 

Khorang, B., Sabouri, H., Fallahi, H. A. 2012. The effect of day and night length on morph physiological characteristics in barley. The 17th National & 5th International Iranian Biology Conferences. September 4-6,Shahid Bahonar University of Kerman.

 

Norozi, Y., Sabouri, H., Fallahi, H. A. 2012. The effect of day and night length in planting date in morphological traits of barley. The 17th National & 5th International Iranian Biology Conferences. September 4-6,Shahid Bahonar University of Kerman.

 

H. Sabouri, Z. Khalil No, A.R. Dadras, Hossein Ali Fallahi, Atefeh Sabouri. Effect of planting date on tillering, flowering, maturity, seed filling and harvest index on two barley cultivars. The 17th National & 5th International Iranian Biology Conferences. September 4-6,Shahid Bahonar University of Kerman.

 

Ahmad Reza Dadras, Atefeh Sabouri and Hossein Sabouri Evaluation of seed priming with Salicylic acid on germination components in Isabgol (Plantago ovata Forsk). The 17th National & 5th International Iranian Biology Conferences. September 4-6,Shahid Bahonar University of Kerman.

 

Ahmad Reza Dadras, Atefeh Sabouri and Hossein Sabouri. 2012. Investigation of germination parameters in primed seeds of Savory (Satureja hortensis L.) with Salicylic acid. The 17th National & 5th International Iranian Biology Conferences. September 4-6, Shahid Bahonar University of Kerman.

 

Atefeh Sabouri, Narges Zare, Hossein Sabouri. Assessment of tolerance threshold to osmotic stress in germination stage of yarrow (Achillea millefolium). The 17th National & 5th International Iranian Biology Conferences. September 4-6,Shahid Bahonar University of Kerman.

 

Atefeh Sabouri, Zahra Alavi, Hossein Sabouri. 2012. Determination of threshold of tolerance to osmotic stress during germination of Savory (Satureja hortensis L.). The 17th National & 5th International Iranian Biology Conferences. September 4-6,Shahid Bahonar University of Kerman.

 

Keramatlu, I., Sharifani, M., Sabouri, H., Alizadeh, M. 2012. Estimation of leaf area model for Persian walnut ( Juglans regia L.) using linear measurement. The 17th National & 5th International Iranian Biology Conferences. September 4-6,Shahid Bahonar University of Kerman.

 

Hossein Sabouri, Hossein Ali Fallahi, Sharifeh Mohammad Alegh, Mahem Pirasteh The effect of heat stress on morphological traits of barely. The First Plant Stress National Symposium. University of Isfahan. 

 

Hossein Sabouri and Narjes Tabkhkar, Jafar Gilaki, Mahnaz Katouzi. 2012. AMMI model analysis of grain yield in rice genotypes under normal and drought environments. The First Plant Stress National Symposium. University of Isfahan. 

 

برنامه هفتگی

دروس تدریس شده

 1. ژنتیک: کارشناسی
 2. اصلاح نباتات: کارشناسی
 3. اصلاح نباتات خصوصی: کارشناسی
 4. طرح آزمایشات کشاورزی: کارشناسی
 5. طرح آزمایشات تکمیلی: کارشناسی
 6. آمار پیشرفته: کارشناسی ارشد
 7. بیومتری: کارشناسی ارشد
 8. ژنتیک تکمیلی: کارشناسی ارشد
 9. ژنتیک مواکولی مقدماتی: کارشناسی ارشد
 10. روش­های آماری در تحقیقات زراعی: دکتری
 11. کاربرد کامپیوتر در بیوتکنولوژی: کارشناسی ارشد
 12. بیوتکنولوژی مقدماتی: کارشناسی ارشد

ژنتیک جمعیت تکمیلی: کارشناسی ارشد

دانلودها