×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر سید جواد سجادی

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :کشاورزی و منابع طبیعی

گروه :تولیدات گیاهی

بیوگرافی

کارشناسی: مهندسی ماشین‌های کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان 1383

کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان 1387

دکتری: مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش فناوری پس از برداشت دانشگاه تهران 1398

زمینه های تحقیقاتی

فناوری پس از برداشت

هوش مصنوعی

پردازش تصویر

بیوالکترونیک

مقالات ژورنال

Miri, S., Sabouri, H., Ebadi, A.A. and Sajjadi, S.J., 2020. Relationship of microsatellite molecular markers with morphophonological traits in rice under flooding conditions and drought stress. Journal of Cellular and Molecular Research (Iranian Journal of Biology)33(2), pp.287-298.

Miri, A., Sabouri, H., Hossein Moghaddam, H., Soughi, H., Mollashahi, M. and Sajjadi, S.J., 2020. Genetic Structure of Wheat (Triticum aestivum L.) Grain Characteristics by Using Image Processing and Generation Mean Analysis Techniques. Journal of Genetic Resources6(2), pp.131-141.

Sabouri, H., Sajadi, S.J., Jafarzadeh, M.R., Rezaei, M., Ghaffari, S. and Bakhtiari, S., Image processing and prediction of leaf area in cereals: A comparison of Artificial Neural Networks, Adaptive Neuro‐Fuzzy Inference System, and Regression methods. Crop Science.

Shamsabadi, E.E.H., Sabouri, H., Soughi, H. and Sajadi, S.J., 2020. Genetic analysis of spike traits in wheat (Triticum aestivum L.). Genetika52(2), pp.559-569.

Sajadi, S.J., Hosseinpour, S. and Rafiee, S., 2020. Modeling and Simulation of Enzymatic Biosensor for Detecting Aflatoxin B1 Using Artificial Neural Network. Iranian Journal of Biosystems Engineering51(1), pp.23-35.

Shamsabadi, E.E., Sabouri, H., Soughi, H., Sajadi, S.J., Mirzahashemi, M., Mohammadi-Nejad, G., Golkar, P., Babaei, M., Hosseini, R., Hosseinpour, B. and Bouzari, N., 2019. 91. Diallel analysis of some important Morpho-Phenological traits in bread Wheat (Triticum aestivum L.) crosses. Journal Archive8.

Shirmohammadli, S., Sabouri, H., Ahangar, L., Ebadi, A.A. and Sajjadi, S.J., 2018. Genetic diversity and association analysis of rice genotypes for grain physical quality using iPBS, IRAP, and ISSR markers. Journal of Genetic Resources4(2), pp.122-129.

 

مقالات کنفرانس

Prediction of hybrid rice performance based on their parents characteristics using artificial intelligence methods

Prediction of leaf area in triticale, bread and durum wheat using regression, Neural Networks, Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System

تخمین خصوصیات هندسی دانه شلتوک بر پایه پردازش تصویر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

تشخیص هوشمند دانه های برنج نیم دانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

سورتینگ هوشمند دانه های گندم آفت زده

بررسی مقایسه ای کارایی استفاده از سیستم استنتاج نروفازی (ANFIS) و شبکه عصبی مصنوعی MLP در پیش بینی میزان تولید محصولات غذایی

سورتینگ دانه های گندم با استفاده از پردازش صدای برخورد

طرح های پژوهشی

پيش بيني خصوصيات برنج هيبريد از روي والدين آنها با استفاده از شبکه هاي عصبي (ANN)، سيستم نروفازي (ANFIS) و بردار ماشين پشتيبان (SVM)

اندازه گیری خصوصیات هندسی برگ جو با استفاده از تلفن همراه هوشمند

خوشه بندی ارقام مختلف غلات دانه ریز با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و خوشه بندی فازی

کاربرد پردازش سیگنال صدای برخورد در سورتینگ برنج

بررسی خصوصیات فیزیکی چند رقم برنج

اثر متقابل ژنوتیپ و محیط در جو Hordeum Vulgare L.

تاثیر نیتروژن و الگوی کاشت جو و نخود فرنگی بر شاخص های رقابت

تعیین برخی خصوصیات فیزیکی ارقام نخود آبگوشتی

 معرفی ارقام برنج متحمل به خشکی برای منطقه گنبد کاووس 

کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی عملکرد محصول کلزا

مقایسه روش های مختلف ریاضی در برآورد عملکرد محصول سویا

پایان نامه و رساله

 تجزیه ارتباط و پیش‌بینی ویژگی‌های زیتون با استفاده از ماركرهای مولكولی و هوش مصنوعی

تجزیه ارتباط و پیش‌بینی عملكرد ژنوتیپ‌های گندم تحت مدل‌های BLUP، Blue  و الگوریتم‌های هوش مصنوعی

بررسی الگوهای هتروژنتیکی نشانگرهای SSR در گندم های والدینی و پیش بینی عملکرد هیبرید

تالیفات

برنامه هفتگی

15-17 13-15 10-12 8-10  
      https://elc.gonbad.ac.ir/k18585 شنبه
  https://elc.gonbad.ac.ir/k17949     یکشنبه
https://elc.gonbad.ac.ir/k17990     https://elc.gonbad.ac.ir/k18559 دوشنبه
        سه شنبه
        چهارشنبه

 

دروس تدریس شده

مکانيک سيالات

مقاومت مصالح

استاتیک (ایستایی)

معادلات ديفرانسيل

ریاضیات عمومی

فیزیک عمومی

ترمودینامیک

پدیده انتقال

محاسبات عددی

دانلودها