×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر هادی ثنائی پور

عضو هیأت علمی گروه مدیریت - دکتری مدیریت کارآفرینی

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :علوم انسانی آزادشهر

گروه :مدیریت

بیوگرافی

E-Mail: sanaeepour@gonbad.ac.ir   &   hadisanaeepour@gmail.com

رزومه (آبان ماه 1399)

سوابق تحصیلی و آموزشی

مقطع تحصيلي

رشته تحصيلي

گرايش

مدت تحصيل

نام واحد آموزشي

دکتری

مدیریت کارآفرینی

توسعه کارآفرینی (بخش عمومی)

1390

1396

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران – دوره روزانه

عنوان رساله: طراحی مدل مفهومی تدوین خط مشی ملی توسعۀ کارآفرینی در گردشگری ایران

کارشناسی ارشد

مدیریت

توسعه کارآفرینی (بخش عمومی)

1384

1387

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران – دوره روزانه

عنوان پایان­ نامه: بررسی رابطۀ خدمات پارک های علم و فناوری با رشد شرکت های جدید فناورانه محور مستقر در پارک های فناوری شهر تهران

کارشناسی

مدیریت

بازرگانی

1378

1382

دانشگاه مازندران، بابلسر – دوره روزانه

 

سوابق اجرایی و مشاوره

ردیف

نام سازمان

عنوان مسئولیت اجرایی

از سال

تا سال

 
 

1

مجمع خیرین کارآفرین خراسان رضوی

جانشین مدیر عامل و مشاور توسعه کارآفرینی

1396

1397

 

2

موسسه هدایت فرهیختگان جوان

مدیر پروژه ارزیابی، عارضه یابی و استانداردسازی سازمان ها و شرکت ها

1392

1396

 

3

مجمع تشخیص مصلحت نظام

کارشناس ارشد سیاستگذاری در کمیسیون کارآفرینی و کسب و کار

1392

1394

 

4

دانشگاه آزاد اسلامی

مربی هیات علمی

1389

1391

 

5

شرکت صاایران

کارشناس ارشد بازرگانی (خرید خارجی)

1387

1389

 

6

شرکت همکاران سیستم

کارشناس سیستم های مالی و حسابداری

1386

1387

 

7

مشاوره به کارآفرینان و صاحبان ایده های کارآفرینانه برای راه اندازی و توسعه کسب و کار

1389

ادامه دارد

 

 

زمینه های تحقیقاتی

توسعه کارآفرینی

کارآفرینی در گردشگری

سیاستگذاری توسعه کارآفرینی

کارآفرینی و کسب و کار جدید

لگوهای تصمیم گیری کارآفرینان

مقالات ژورنال

الف: مقالات داخلی

ردیف

عنوان

نام نشریه

ناشر

نوع نشریه

تاریخ انتشار

1

سیاست­گذاری توسعۀ کارآفرینی در گردشگری: مطالعۀ تطبیقی کشورهای منتخب

سیاستگذاری عمومی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

فصلنامه علمی-پژوهشی

اسفند 1394

2

تبیین نقش پارک­های علم و فناوری بر رشد شرکت­های فناورانه محور

توسعه کارآفرینی

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

فصلنامه علمی-پژوهشی

بهار 1390

3

بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و عملکرد مدیران گروه­های آموزشی دانشگاه اصفهان

دانش مدیریت دولتی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

فصلنامه علمی-پژوهشی

پاییز و زمستان 1388

4

دانشنامه کسب و کارهای خانگی در مدخل:

خوشه های کسب و کار در کسب و کارهای خانگی

دانشنامه کسب و کارهای خانگی

بنیاد دانشنامه نگاری ایران؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشنامه علمی-پژوهشی

اسفند 1390

5

دانشنامه کسب و کارهای خانگی در مدخل:

روش آموزش  استاد-شاگردی در کسب و کارهای خانگی

دانشنامه کسب و کارهای خانگی

بنیاد دانشنامه نگاری ایران؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشنامه علمی-پژوهشی

اسفند 1390

6

پارک های علم و فناوری: ضرورت ها و چالش های رشد شرکت های Hi-Tech

مجله علمی تخصصی عرصه

دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، انجمن علمی مهندسی صنایع

مجله علمی تخصصی

اردیبهشت 1389

7

بررسی استانداردهای ایزو9000

انجمن علمی گروه مدیریت

دانشگاه مازندران

مجله علمی تخصصی

اردیبهشت 1381

 

ب: مقالات خارجی

Indexed by:

Year

Publisher

Journal Name

Title

No.

Scopus (SJR)

2017

Canada: Growing Science Ltd.

No. 6. pp. 233-250.

doi:10.5267/j.dsl.2016.12.006.

Decision Science Letters

Tourism entrepreneurship policy: a hybrid MCDM model combining DEMATEL and ANP (DANP),

1

ISI (Emerging Source Citation)

2016

Serbia: Belgrade, Faculty of Business & Entrepreneurship. No.3-4. pp. 111-122.

International Review

Entrepreneurship Development Policymaking Factors: an Exploratory Survey of Tourism in IRAN

2

مقالات کنفرانس

ردیف

عنوان پژوهش

نام همایش

برگزار کننده

نوع همایش

وضعیت

تاریخ برگزاری  همایش

1

طراحی چارچوب مفهومی سیاست‌گذاری توسعۀ کارآفرینی

کنفرانس بین­المللی مدیریت و مهندسی صنایع

موسسه کارین

کنفرانس بین­المللی

چاپ پژوهش در مجموعه مقالات

اسفند 1394

2

دانشگاه کارآفرین و تجاری سازی دانش (با تاکیدی بر پارک­های علم و فناوری)

همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری

دانشگاه امام صادق (ع)

همایش ملی

چاپ پژوهش در مجموعه مقالات

خرداد 1390

طرح های پژوهشی

ردیف

نام سازمان

عنوان پژوهش

سال اجرا

مسئولیت

1

اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان

شناسایی موانع توسعه کارآفرینی ورزشی در استان سمنان و ارائه راهکارها

1396-ادامه دارد

مجری

2

موسسه کار و تامین اجتماعی

بررسی رضایت­ کارآفرینان کسب­ و کارهای خانوادگی از تسهیلات صندوق کارآفرینی امید استان خراسان رضوی

1395-1397

مجری

3

مجمع تشخیص مصلحت نظام - کمیسیو ­کارآفرینی و کسب و کار

سیاست‌گذاری توسعه‌ی کارآفرینی و کسب و کارهای خانوادگی

1393-1394

مجری

4

سازمان شهرداری­ها و دهیاری­های کل کشور

مستندسازی تجربیات کارآفرینان روستایی

1395

مشاور طرح

5

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

تدوین طرح کارآفرینی فرهنگی به همراه کتاب

1391-1393

مجری

6

شورای عالی انقلاب فرهنگی

طراحی الگوی مناسب برای مرکز آینده ­پژوهی ایرانی

1391

همکار

7

ستاد توسعه فناوری نانو

- ارزیابی دوره­های توانمندسازی

- تدوین برنامه استراتژی بر اساس مدل SWOT

1392

همکار اصلی

8

شرکت ملی گاز ایران

مطالعات راه اندازی پارک فناوری

1386

همکار

9

دفتر مطالعات فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران

پارک­های فناوری شهر تهران (حمایت از پایان نامه)

1387

همکار

10

موسسه ریحانه النبی مشهد

طراحی و تدوین طرح توجیهی دهکده گردشگری مشهد

1391

مجری طرح

 

پایان نامه و رساله

رساله دوره دکتری با عنوان " طراحی مدل مفهومی تدوین خط­مشی ملی توسعۀ کارآفرینی در گردشگری ایران" به راهنمایی آقای دکتر سعید جعفری مقدم و مشاوره آقای دکتر محمدرضا زالی و آقای دکتر کیهان تاج دینی، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، تاریخ دفاع خرداد ماه 1396.

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان " بررسی رابطۀ خدمات پارک­های علم و فناوری با رشد شرکت های جدید فناورانه محور مستقر در پارک های فناوری شهر تهران" به راهنمایی آقای دکتر طهمورث حسنقلی پور و مشاوره آقای دکتر جواد فرهودی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تاریخ دفاع شهریورماه 1387.

تالیفات

ردیف

عنوان

همکار

توضیحات

سال انتشار

1

فرآیند کارآفرینی (کارآفرینی با رویکرد فرآیندی)

---

به شماره شابک 978-600-04-8670-9

1396

2

کارآفرینان عرصه روستایی

مجموعه همکاران

تدوین بخش مفاهیم نظری

1395

3

کارآفرینی فرهنگی

---

پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ از مجموعه کتاب­های "در مسیر شدن"

1392

افتخارات

  • عضو هیات داوران مجله علمی پژوهشی پژوهش های مدیریت عمومی و همچنین همایش ها و کنفرانس ها
  • رتبه اول مسابقه تفکر کارآفرینانه (به همراه دریافت جایزه از صنعت) دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران (سال 1396).
  • رتبه دوم مسابقه تفکر کارآفرینانه (به همراه دریافت جایزه از صنعت) دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران (سال 1396).
  • نخستین دوره ورودی و فارغ التحصیلی رشته مدیریت کارآفرینی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در کشور.

برنامه هفتگی

ساعت

روزهای هفته

10-8

12-10

15-13

17-15

شنبه

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

یکشنبه

مطالعه و پژوهش

رفتار سازمانی

مشاوره دانشجویان

مطالعه و پژوهش

دوشنبه

مبانی سازمان و مدیریت

مبانی سازمان و مدیریت

مبانی سازمان و مدیریت

مبانی سازمان و مدیریت

سه شنبه

مطالعه و پژوهش

مشاوره دانشجویان

مشاوره دانشجویان

مطالعه و پژوهش

چهارشنبه

مطالعه و پژوهش

اخلاق حرفه ای در مدیریت

مشاوره دانشجویان

مطالعه و پژوهش

 

دروس تدریس شده

سوابق تدریس

ردیف

نام درس

دانشگاه محل تدریس

مقطع تدریس

تاریخ تدریس

1

برنامه ریزی توسعه ملی و منطقه ­ای کارآفرینی

دانشگاه تهران- دانشکده کارآفرینی

کارشناسی ارشد کارآفرینی

بهمن 1394 تا خرداد 1395

2

ایجاد کسب و کار در گردشگری

دانشگاه تهران- دانشکده کارآفرینی

کارشناسی ارشد کارآفرینی

مهر تا بهمن 1394

3

مبانی سازمان و مدیریت

دانشگاه فردوسی مشهد – دانشکده علوم اداری و اقتصادی

کارشناسی حسابداری

مهر 1396

4

تئوری های مدیریت پیشرفته

دانشگاه پیام گلپایگان

کارشناسی ارشد مدیریت

1393 - 1395

5

مدیریت انتقال تکنولوژی

دانشگاه پیام گلپایگان

کارشناسی ارشد مدیریت

1393 - 1395

6

سمینار در مدیریت صنعتی

دانشگاه پیام گلپایگان

کارشناسی ارشد مدیریت

1393 - 1395

7

بررسی مسائل نیروی انسانی در صنعت

دانشگاه پیام گلپایگان

کارشناسی ارشد مدیریت

1393 - 1395

8

مدیریت استراتژیک پیشرفته

دانشگاه پیام گلپایگان

کارشناسی ارشد مدیریت

1393 - 1395

9

تحقیقات بازاریابی

دانشگاه پیام گلپایگان

کارشناسی ارشد مدیریت

1393 - 1395

10

کارآفرینی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

کارشناسی مدیریت

1389 – 1391

11

کارآفرینی و پروژه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

کارشناسی فنی و مهندسی

1389 – 1391

12

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

کارشناسی مدیریت

1389 – 1391

13

مبانی سازمان و مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

کارشناسی مدیریت

1389 – 1391

14

مدیریت استراتژیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

کارشناسی مدیریت

1389 – 1391

15

کارآفرینی

دانشگاه علمی کاربردی

کارشناسی مدیریت

1389 – 1391

 

دوره­ های آموزشی

الف: تدریس در دوره ­های آموزشی

ردیف

نام دوره

کارفرما

سازمان مربوطه

زمان دوره

تاریخ

1

کارآفرینی با هدف توانمند سازی زنان سرپرست خانوار

بنیاد بین الملل امداد جهان

وزارت کشور با حمایت یونسکو

120 ساعت

تیر 1392

2

مهارت­های کسب­وکار با هدف توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

بنیاد بین الملل امداد جهان

وزارت کشور با حمایت یونسکو

76 ساعت

تیر 1393

3

روش تحقیق

سازمان انرژی اتمی

معاونت آموزشی سازمان انرژی اتمی

52 ساعت

دی 1394

4

دوره های کارآفرینی و طرح کسب وکار

موسسه کار

وزارت کار و امور اجتماعی

72 ساعت

1389 تا 1391

 

ب: حضور در دوره­ های آموزشی

ردیف

نام دوره

مجری

برگزار کننده

زمان دوره

تاریخ

1

توانمندسازی سرمایه های انسانی فناوری نانو

ستاد توسعۀ فناوری نانو

مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای کشور

24 ساعت

آذر 1392

2

تجارت و بازرگانی بین الملل

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

32 ساعت

خرداد 1389

3

کارآفرینی و آموزش عالی

مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران

وزارت کار و امور اجتماعی

16 ساعت

دی 1385

4

نرم افزارهای مالی و حسابداری، بانک اطلاعاتی SQL

شرکت همکاران سیستم

شرکت همکاران سیستم

40 ساعت

خرداد 1386

 

سخنرانی

ردیف

عنوان سخنرانی

محل سخنرانی

مجری

تاریخ برگزاری  

1

طراحی چارچوب مفهومی سیاست گذاری توسعۀ کارآفرینی

کنفرانس بین ­المللی مدیریت و مهندسی صنایع

موسسه کارین

اسفند 1394