×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر سید مرتضی سیدیان

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :کشاورزی و منابع طبیعی

گروه :مرتع و آبخیزداری

بیوگرافی

زمینه های تحقیقاتی

مقالات ژورنال

 1. سيديان، مرتضي و شفاعي بجستان، محمود. ((تعیین ابعاد مجرای جریان و قدرت گرداب حلزونی در محل آبگیرهای جانبی)). مجله آب و فاضلاب.
 2. سيديان، مرتضي و شفاعي بجستان، محمود. ((مقایسه رسوب معلق ورودی به آبگیر با تغییر زاویه دیواره کانال اصلی از قائم به 45 درجه)). مجله آب و خاک.
 3. شفاعي بجستان، محمود، سيديان، مرتضي و کرمی مقدم، مهدی. ((بررسی میزان رسوب ورودی و مؤلفه­های سرعت در آبگیر جانبی)). مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی.
 4. فراستی، معصومه، برومند نسب، سعید، معاضد، هادی، جعفرزاده، نعمت اله، عابدی کوپایی، جهانگیر، سیدیان، مرتضی. ((حذف نیترات از آبهای آلوده با استفاده از نانوذرات نی اصلاح شده)). مجله آب و فاضلاب اصفهان.
 5. فراستی، معصومه، برومند نسب، سعید، عابدی کوپایی، جهانگیر، جعفرزاده، نعمت اله، معاضد، هادی و سیدیان، سید مرتضی. ((تصفیه آب­های آلوده به نیترات با استفاده از میکرو و نانوساختارهای جاذب پوشال نیشکر)). علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی.
 6. فراستی، معصومه، نعمت اله، جعفرزاده ، برومند نسب، سعید، معاضد، هادی، عابدی کوپایی، جهانگیر و سیدیان، سید مرتضی. ((استفاده از نانو جاذب های گیاهی به منظور حذف نیترات از محلول های آبی)). تحقیقات منابع آب.
 7. سیدیان، مرتضی، شفاعی بجستان، محمود و فراستی، معصومه. ((بررسی تغییر الگوی جریان در آبگیر جانبی با مایل شدن دیواره‌ی کانال اصلی)). علوم و مهندسی آبیاری.
 8. سیدیان، مرتضی و فراستی، معصومه. ((اثر فاصله انتقال بر انتشارپذيري كلريد سديم با استفاده از نرم افزار HYDRUS 2D)). نشریه آب و خاک.
 9. سیدیان، مرتضی. ((تأثیر عوامل موثر بر آبشستگی پایه پل)). فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب. (در نوبت چاپ).
 10. روحانی، حامد، جعفرزاده، مریم، حشمت­پور، علی، سلمانی، حسین، سیدیان، مرتضی. ((بررسی اثر تغییر اقلیم بر فراوانی خشک­سالی آینده در شرق حوزه آبخیز گرگانرود)). مجله مهندسی علوم آب. (در نوبت چاپ).
 11. ضابط، نسرین، سیدیان، مرتضی، حشمت­پور، علی، روحانی، حامد. ((مقایسه الگوسازی بارندگی ماهانه با مدل‌های SVM و ANFIS (مطالعه موردی: شهر گنبد کاووس))). نشریه آب و خاک. (در نوبت چاپ).

 

 1. M.A. Ebrahimi Nik, M.J. Sheykhdavodi, M. Pourreza Bilondi, M. Atashi, S. M. Seyedian. Mechanization planning for tillage of saffron fields using multiple criteria decision-making technique as a policy framework in Iran. . Australian Journal of Crop Science.
 2. M. Seyedian, M. Jalili, R. Tareghian. ((Study of Side-Weir Discharge Coefficient using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System)). Water Management.
 3. M. Farasati, M. Seyedian, S. Boroomandnasab, N. Jaafarzadeh, H. Moazed, H. Ghamarnia. ((Batch and column studies on the evaluation of micrometer and nanometer Phragmites australis for nitrate removal)). Desalination and Water Treatment.
 4. M. Seyedian, M. Shafai Bajestan and M. Farasati. ((Study on the effect of bank slope on the flow patterns at river intakes)). Journal of Hydrodynamics.
 5. M. Karami, M. Shafai Bajestan, H. Sedghi, and M. Seyedian. ((An Experimental and Numerical Study of Flow Pattern at a 30 degree water Intake installed to Trapezoidal and Rectangular Channels)). Iranian Journal of Science and Technology.
 6. M. Seyedian, M. Farasati, O. Bahmani, J. Sajadi. ((Evaluation and Comparison of Combination Methods for Garlic Evapotranspiration Estimation)). Journal of agriculture science technology.
 7. M. Seyedian, H. Rouhani, M. Farasati. ((Assessing the accuracy of ANFIS on estimation of suspended sediment)). Hydrological Sciences Journal. 

مقالات کنفرانس

 1. سيديان، مرتضي و شفاعي بجستان، محمود. ((كاربرد  مدل GSTARS 3  در رسوبگذاري مخازن، مطالعه موردي سد وشمگير)). هفتمين سمينار مهندسي رودخانه. بهمن 1385. دانشگاه شهيد چمران اهواز.
 2.  سيديان، مرتضي و موسوي جهرمي، حبيب. ((تخمين ضريب زبري مانينگ در بازه پاي پل-عبدالخان رودخانه كرخه با استفاده از كاليبراسيون مدلهاي سيلاب)). هفتمين سمينار مهندسي رودخانه. بهمن 1385. دانشگاه شهيد چمران اهواز.
 3. سيديان، مرتضي و طارقیان، رضا. ((بررسی کاربرد نانو مواد به منظور افزایش طول عمر کانال­های بتنی )). دومين كنفرانس ساخت تأسيسات آبي و شبكه­هاي آبياري و زهكشي. آبان 1386. دانشگاه تهران.
 4. سيديان، مرتضي و جاعل، آرش. ((بررسی کاربرد ژئوتکستایل به عنوان فیلتر در سدهای خاکی)). اولين همايش سد و سازه­هاي هيدروليكي. آبان 1386. دانشگاه آزاد اسلامي كرج.
 5. كرمي مقدم، مهدي و سيديان، مرتضي و شفاعي بجستان، محمود. ((بررسي الگوي جريان در آبگير 55 درجه با گردشدگي ورودي با استفاده از مدل SSIIM 2 و مقايسه آن با مدل فيزيكي)). چهارمين كنگره ملي مهندسي عمران. اردیبهشت 1387. دانشگاه تهران.
 6. سيديان، مرتضي و كرمي مقدم، مهدي و  شفاعي بجستان، محمود. ((بررسي الگوي جريان در آبگير با استفاده از مدل رياضي و مقايسه آن با مدل فيزيكي)). چهارمين كنگره ملي مهندسي عمران. اردیبهشت 1387. دانشگاه تهران.
 7. سيديان، مرتضي و كرمي مقدم، مهدي و  شفاعي بجستان، محمود. ((بهینه­سازی الگوی جریان با استفاده از توزیع سرعت)). هفتمین کنفرانس هیدرولیک. دانشگاه صنعت آب و برق.
 8. سيديان، مرتضي و شفاعي بجستان، محمود. ((تعيين بهترين الگوي جريان در آبگيرهاي جانبي با استفاده از مدل رياضي)). سومین کنفرانس منابع آب. دانشگاه تبریز.
 9. کرمی، مهدی، سیدیان، مرتضی و شفاعی، محمود. ((مقایسه ابعاد لوله جریان در آبگیرهای منشعب از کانال مستطیلی و ذوزنقه ای)). سومین همایش مدیریت شبکه­های آبیاری و زهکشی. 1389. دانشگاه شهید چمران اهواز.
 10. سیدیان، مرتضی، کرمی، مهدی و شفاعی، محمود. ((بررسي الگوي جريان در دهانه آبگير جانبي)). سومین همایش مدیریت شبکه­های آبیاری و زهکشی. 1389. دانشگاه شهید چمران اهواز.
 11. رمضانی، یوسف، سیدیان، مرتضی، ظهیری، جواد و قمشی، مهدی. ((مقایسه مدل­های آشفتگی در آبگیر 90 درجه)). ششمین کنگره ملی مهندسی عمران. 1390. دانشگاه سمنان.
 12. سیدیان، مرتضی، کرمی، مهدی و شفاعی، محمود.  ((بررسي ميزان رسوب ورودي به آبگير جانبي با ديواره مايل)). دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران. 1390. دانشگاه رشت.
 13. شفاعی، محمود، کرمی، مهدی و سیدیان، مرتضی.  ((مطالعه ابعاد لوله جريان در آبگيرها با زواياي مختلف منشعب از  دیواره مایل)). دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران. 1390. دانشگاه رشت.
 14. سیدیان، مرتضی، کرمی، مهدی و شفاعی، محمود.  ((بررسي الگوي جريان در دهانه آبگير جانبي)). دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران. 1390. دانشگاه رشت.
 15. سیدیان، مرتضی، جاعل، آرش و برهمند، نادر. ((تأثیر بردارهای سرعت بر رسوب وردی به آبگیر جانبی)). سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب. 1391. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
 16. جاعل، آرش، سیدیان، مرتضی و برهمند، نادر. ((معرفی میکروسکوپ الکترونی و استفاده از آن جهت تشخیص نانو رس)). سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب. 1391. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
 17. جاعل، آرش، سیدیان، مرتضی و برهمند، نادر. ((بررسی دو مدل k-ω و k-ε در شبیه سازی عرض مجرای جریان ورودی به آبگیر جانبی)). سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب. 1391. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
 18. سیدیان، مرتضی و فراستی، معصومه. ((بررسی تأثیر پارامتر محاسباتی زمان متمرکز (T) بر تخمین بار رسوب با استفاده از تکنیک عصبی-فازی)). نهمین سمینار بین­المللی مهندسی رودخانه. 1391. دانشگاه شهید چمران اهواز.
 19. سیدیان، مرتضی، فراستی، معصومه و جاعل، آرش. (مقایسه چند روش رگرسیونی به منظور پیش­بینی بار رسوب)). نهمین سمینار بین­المللی مهندسی رودخانه. 1391. دانشگاه شهید چمران اهواز.
 20. سیدیان، مرتضی، کاشانی، مجتبی و فراستی، معصومه. ((استفاده از آزمون آماری به منظور حداقل سازی داده­ها در منحنی دبی-دبی رسوب)). همایش ملی عمران و توسعه پایدار. 1391. موسسه خاوران.
 21. سیدیان، مرتضی و فراستی، معصومه. ((تخمین بار رسوب و پدیده پسماند در مواقع سیلابی با استفاده از ANFIS)). کنفرانس ملی مدیریت سیلاب. 1392. دانشگاه تهران.
 22. سیدیان، مرتضی و فراستی، معصومه. ((بررسی تاثیر خشکسالی بر کیفیت آب زیرزمینی به کمک روش تحلیل عاملی (مطالعه موردي دشتهاي مهم استان خوزستان))). چهارمین همایش علمی سالیانه دانشگاه رازي. 1392. دانشگاه رازی کرمانشاه.
 23. مریم سلیمانی، مجتبی کاشانی، سید مرتضی سیدیان، معصومه فراستی. ((تعیین مناسب‌ترین زمان اندازه‌گیری دبی به منظور تعیین رابطه دبی- اشل)). اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس. 1392. دانشگاه گنبد کاووس.
 24. نسرین ضابط پیشخانی، سید مرتضی سیدیان، علی حشمت‌پور. ((معرفی مدل‌های پیش‌بینی بارش منطقه‌ای)). اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس. 1392. دانشگاه گنبد کاووس.
 25. عزت‌ا... عرب خزائلی، علی حشمت‌پور، سید مرتضی سیدیان. ((شناسایی عوامل موثر در مکان‌یابی مناسب برای سدهای زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک)). اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس. 1392. دانشگاه گنبد کاووس.
 26. سوما محمدپور، احمد فرامرزی، حامد روحانی، حجت قربانی واقعی، سید مرتضی سیدیان. ((بررسی سرعت و حجم روان‌آب در طول شیار در شرایط رطوبتی مختلف در کاربری کشاورزی)). اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس. 1392. دانشگاه گنبد کاووس.
 27. سوما محمدپور، حامد روحانی، حجت قربانی واقعی، سید مرتضی سیدیان. ((بررسی تغییرات رواناب و رسوب در طول شیار فرسایشی در دبی‌های مختلف)). اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس. 1392. دانشگاه گنبد کاووس.
 28. مهسا باقرپور، سید مرتضی سیدیان. ((مروری بر کاربرد صفحات مستغرق در مهندسی رودخانه)). اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس. 1392. دانشگاه گنبد کاووس.
 29. عاطفه تیموری، سید مرتضی سیدیان، مجتبی کاشانی، امید اسدی. ((کاربرد تحلیل عاملی در سطح‌بندی مهم‌ترین شاخص‌های پایداری اقتصادی- اجتماعی حوضه آ بخیز دروک)). اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس. 1392. دانشگاه گنبد کاووس.
 30. سید مرتضی سیدیان، نسرین ضابط پیشخانی، علی حشمت‌پور. ((استفاده از داده‌های هواشناسی به‌منظور پیش‌بینی بارندگی)). اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس. 1392. دانشگاه گنبد کاووس.
 31. محسن جوان، سید مرتضی سیدیان، مهدی کاهه، علی حشمت‌پور. ((بررسی روابط مختلف برآورد تعداد مناسب سازه‌های اصلاحی در حوزه آبخیز گرگاندوز)). اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس. 1392. دانشگاه گنبد کاووس.
 32. سید مرتضی سیدیان، محسن جوان، مهدی کاهه، علی حشمت‌پور. ((بررسی تاثیر سازه‌های اصلاحی بر روی زمان تمرکز( مطالعه موردی: حوزه آبخیز گرگاندوز))). اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس. 1392. دانشگاه گنبد کاووس.
 33. علی کاغذلو، سید مرتضی سیدیان. ((شبیه‌سازی آبگیری از رودخانه با استفاده از نرم‌افزار Fluent)). اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس. 1392. دانشگاه گنبد کاووس.
 34. سید مرتضی سیدیان، عاطفه تیموری، حامد روحانی. ((معرفی شاخص پایداری WSI)). اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس. 1392. دانشگاه گنبد کاووس.
 35. معصومه فراستی، سید مرتضی سیدیان. ((عوامل موثر بر انسداد قطره چکان)). دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. 1393. تهران.
 36. سید مرتضی سیدیان، معصومه فراستی. ((روش­های اندازه­گیری رطوبت و کاربرد آن در مهندسی آب)). دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. 1393. تهران.
 37. سید مرتضی سیدیان، معصومه فراستی. ((شناسایی خسارات سیل و راه­های جلوگیری از آن)). دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. 1393. تهران.
 38. ابوالحسن فتح آبادی، حامد روحانی، سید مرتضی سیدیان. ((برآورد دبی موثر جهت انتقال رسوب در رودخانه­های گرگانرود و طالقانرود)). دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار. 1393. تهران.
 39. ابوالحسن فتح آبادی، سید مرتضی سیدیان، حامد روحانی. ((بررسی روند با استفاده از روش من کندال بلوکی در سری­های دارای خودهمبستگی)). دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار. 1393. تهران.
 40. معصومه فراستی، سید مرتضی سیدیان. ((ارزیابی کارایی روش­های ترکیبی در تخمین تبخیر-تعرق)). همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی. 1393. همدان.
 41. سید مرتضی سیدیان، معصومه فراستی. ((مطالعه بر روی ضریب گیاهی گیاهان زراعی)). همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی. 1393. همدان.
 42. سید مرتضی سیدیان، معصومه فراستی. ((تعیین پارامترهای موثر بر تبخیر-تعرق با استفاده از آزمون گاما)). همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی. 1393. همدان.
 43. معصومه فراستی، سید مرتضی سیدیان. ((کاربرد زهکشی زیستی و مدل­های زهکشی)). همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی. 1393. همدان.
 44. عاطفه تیموری، سید مرتضی سیدیان، حامد روحانی، مصطفی مقدمی راد. ((تعیین و ارزیابی معیارها و شاخص­های پایداری در حوضه آبخیز دروک)). همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی. 1393. همدان.
 45. رضا ناصریان، محمد هرسیج، حجت اله جعفریان، سید مرتضی سیدیان. ((تأثیر خروجی دوگانه در دفع فضولات سیستم­های بازگردشی آبزی پروری)). اولین همایش آبزی پروری نوین- چالش­ها و فرصت­ها. 1393. گرگان.
 46. رضا ناصریان، محمد هرسیج، حجت اله جعفریان، سید مرتضی سیدیان. ((تأثیر نحوه و میزان ورودی آب بر هیدرودینامیک استخرهای گرد و هشت ضلعی)). اولین همایش ملی آبزیان و توسعه آبزی­پروری. 1393. اهواز.

 

طرح های پژوهشی

1. همکار در تهیه ((راهنماي مطالعات رسوب­گذاري و رسوبزدائي مخازن سدها)). وزارت نيرو، دفتر استانداردها و معيارهاي فني. 1390.

2. سيديان، مرتضي و شفاعي بجستان، محمود. ((کاربرد نانومواد در افزایش مقاومت بتن در تأسیسات آبی)). سازمان آب و برق خوزستان 1389.

3. شفاعي بجستان، محمود و سيديان، مرتضي. ((بررسی تأثیر شیب ساحل رودخانه بر رسوب ورودی به آبگیر)). سازمان آب و برق خوزستان. 1389.

4. شفاعی بجستان، محمود، کرمی مقدم، مهدی و سیدیان، سید مرتضی. ((بررسي اثر زواياي مختلف آبگيري از رودخانه ها با ساحل مايل بر ميزان رسوب و جريان ورودي به آبگير)). وزارت نیرو. 1390.

پایان نامه و رساله

پايان ­نامه کارشناسي ارشد

بررسي وضعيت رسوبگذاري در مخزن سد وشمگير با استفاده از مدل GSTARS 3

استاد راهنما: دکتر محمود شفاعي بجستان، استاد مشاور: دکتر مهدي قمشي. دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشكده مهندسي علوم آب.

 

رساله دکتری

بررسی آزمایشگاهی تأثیر شیب ساحل رودخانه بر رسوب ورودی به آبگیرهای جانبی.

 استاد راهنما: دکتر محمود شفاعي بجستان، استاد مشاور: دکتر منوچهر فتحی مقدم. دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشكده مهندسي علوم آب.

تالیفات

برنامه هفتگی

دروس تدریس شده

دانلودها