دکتر مهدی شاهینی

استادیار ریاضیات کاربردی (آنالیز عددی)

بیوگرافی

نام و نام خانوادگی: مهدی شاهینی
گروه آموزشی: ریاضی و آمار
مرتبه علمی: استادیار
تاریخ استخدام: ۱۳۹۳/۱۱/۱۸
پست الکترونیک: mehdi.shahini@chmail.ir
mehdi.shahini@gonbad.ac.ir
وب‌گاه: http://profs.gonbad.ac.ir/shahini
پژوهشگر گوگل: https://scholar.google.com/citations?user=L4VqoHoAAAAJ&hl
شناسه ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8658-5083
شناسه Researcher: http://www.researcherid.com/rid/D-7468-2015
شناسه Scopus: http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=25723761200
شناسه ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Mehdi_Shahini