مهندس شیخ زاده

عضو هیات علمی

بیوگرافی

نام و نام خانوادگي : محمد جواد شيخ زاده

آدرس: استان گلستان- گنبد کاووس- خيابان شهيد فلاحي- بولوار بصيرت- دانشگاه گنبد کاووس- گروه کامپيوتر

پست الکترونيک: sheikhzadeh@gonbad.ac.ir

وب سايت: profs.gonbad.ac.ir/sheikhzadeh

شماره تلفن: 33292471