نعمت الله تقی نژاد

عضو هیات علمی گروه ریاضی - دکترای بهینه سازی و تحقیق در عملیات

نعمت الله تقی نژاد

عضو هیات علمی گروه ریاضی - دکترای بهینه سازی و تحقیق در عملیات

مرتبه علمی :

مقطع تحصیلی :

دانشکده :

گروه :

بیوگرافی

تاریخ تولد: 1365

محل تولد: ایران – گرگان

تلگرام: ntaghinezhad@

آدرس ایمیل

صفحه گوگل اسکالر

 

تحصيلات رسمي

دکتری

رياضي‌کاربردی،گرایش تحقیق در ‌عملیات، دانشگاه مازندران ، بابلسر، 1390-1394

كارشناسي‌ارشد

رياضي‌کاربردی،گرایش تحقیق‌در ‌عملیات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، 1387-1389

كارشناسي

رياضي محض، دانشگاه سمنان، سمنان، 1383-1387

 

 

 

زمینه های تحقیقاتی

1- به شکل عام زمانبندی و بطور خاص زمانبندی خطوط لوله چند فرآورده ای، زمانبندی برنامه ریزی کلاسی، زمانبندی کارگاه باز

2-  به شکل عام نظریه مجموعه های فازی و بطور خاص رتبه بندی اعداد فازی و بهینه سازی فازی.

 

مقالات ژورنال

1- S. A. MirHassani, S. Moradi, and N. Taghinezhad,“An algorithm for long-term scheduling of multi-product pipelines”. Industrial & Engineering Chemistry Research.(2011) 50 (24),13899-13910 (ISI)

2-  نعمت اله تقی‌نژاد، سیدهادی ناصری،سجاد مرادی، " برنامه­ریزی خط لوله چند فرآورده­ای در شرایط عدم قطعیت تقاضای روزانه مشتری­ها" . مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن، سال نهم، شماره اول(پیاپی 32)، بهار91، ص ص 61-35 .(ISC)

3-  سیدهادی ناصری، فرزانه خلیلی گودرزی،  نعمت اله تقی‌نژاد ، فاطمه طالشیان، " مدل­سازی مساله­ زمان­بندی کارگاه باز با در نظر گرفتن زمان عدم­دسترسی ماشین­ و پارامترهای بازه‌ای" . مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن، سال نهم، شماره دوم (پیاپی 33)، تابستان91، ص ص 143-131 .(ISC)

4-  سیدهادی ناصری، فاطمه طالشیان،  نعمت اله تقی‌نژاد ، فرزانه خلیلی" مساله برنامه­ریزی درجه دوم با ضرایب فازی: یک روش حل مبتنی بر اصل گسترش " . مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن، سال نهم، شماره چهارم (پیاپی 35)، زمستان91، ص ص 25-9 .(ISC)

5-  نعمت اله تقی‌نژاد، سیدهادی ناصری، فرزانه خلیلی، فاطمه طالشیان " ارایه زمانبندی واکنشی برای مساله کارگاه باز با تمرکز بر موعد تحویل کارها". مجله مديريت توليد و عمليات، دوره ششم، شماره (2)، پیاپی (11)، پاییز و زمستان 94، ص ص 112-95 . (ISC)

6-  S.H. Nasseri, E. Behmanesh, F. Taleshian, M. Abdolalipoor and N.A.Taghi-Nezhad  “Fully fuzzy linear programming with inequality constraints”. International Journal of Industrial Mathematics-(2013)  5 (4) 309-316 (ISC).

7-  S. H. Nasseri, F. Khalili N. A. TaghiNezhad and S. M. Mortezania “A novel approach for solving fully fuzzy linear programming problems using membership function concepts”. Annals of Fuzzy Mathematics and Informatics. (2014) 7 (3), 355-368.

8-  F. Khalili, N. A. Taghinezhad and S. H. Nasseri “A new fuzzy approach to solve a novel model of open shop scheduling problem”. U.P.B. Scientific Bulletin Series A. (2014) 76 (3), 199-210. (ISI)

9-S. H. Nasseri, N. A. Taghinezhad and A. Ebrahimnejad “A novel method for ranking fuzzy quantities using center of in-circle and its application to a petroleum distribution center evaluation problem”. International Journal of Industrial and Systems Engineering. (Scopus) - Accepted

10-S. H. Nasseri, N. A. Taghinezhad and A. Ebrahimnejad “Ranking Fuzzy Numbers with an Area Method Using Circumcenter of Centroids: An Improved Approach” Fuzzy Information and Engineering -(2017)  9 (2) 259-268 (Scopus).

 

 

 

 

مقالات کنفرانس

طرح های پژوهشی

1- مجری، برنامه‌ریزی خطوط لوله چندفرآورده‌ای و مدیریت موجودی، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران، (فروردین 1389–اردیبهشت 1390) - توانستیم زمان و هزینه انتقال فرآورده‌های نفتی از پالایشگاه‌ تا مراکز مصرف را با استفاده از دانش تحقیق در عملیات حداقل نماییم.

2- مجری، برنامه‌ریزی کلاسی نیمسال اول 90-91 دانشگاه پیام نور گرگان، (تیر 90- شهریور 90)، برنامه‌ریزی دروس پرساعت با حجم 300 درس و 200 استاد را با لحاظ کردن فشردگی برنامه اساتید در زمان دلخواه ایشان انجام دادیم.

 

پایان نامه و رساله

مشخصات پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان : برنامه‌ريزي مجدد خط لوله چند فرآورده‌ای همراه با مديريت موجودي

Title: Rescheduling Multiproduct Pipeline with Inventory Management

با راهنمایي آقای دکتر سید علی میرحسنی ( معاون آموزشی دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ) و مشاوره آقاي دكتر اسماعیل خرم ( دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

مشخصات پایان نامه دکتری

عنوان : ارایه یک روش رتبه بندی جدید فازی (مطالعه موردی سیستم توزیع فرآورده های نفتی)

Title: Proposing a new fuzzy ranking method (A Case study on multiproduct oil distribution system)

با راهنمایي دکتر سید هادی ناصری و مشاوره پروفسور ایرج مهدوی و دکتر علی ابراهیم نژاد

 

افتخارات

 دارنده مدال برنز سی و دومین دوره مسابقات رياضي دانشجويي كشور - ارديبهشت 1387 در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 کسب  رتبه دوم  بین فارغ التحصیلان ریاضی محض ورودی 83 دوره کارشناسی، دانشگاه سمنان

  کسب  رتبه 33  در آزمون کارشناسی ارشد سال 87

 دانشجوی ممتاز سال 86 دانشگاه سمنان

 دانشجوی برتر مقطع دکتری سال 93 دانشگاه مازندران

 

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی نیم‌سال اول سال تحصیلی 97-96

17-15

15-13

12-10

10-8

 

مطالعه و پژوهش

فوق العاده ریاضی عمومی

ک 2

مراجعه دانشجویان

مراجعه دانشجویان

شنبه

مطالعه و پژوهش

جلسه دانشگاه

پژوهش عملیاتی 2

ک 4 انسانی

مطالعه و پژوهش

یکشنبه

-

نرم افزار هاي رياضي

ک 14

آموزش رياضي

ک 14

بهينه سازي غير خطي

ک 14

دوشنبه

رياضي عمومي

ک 1

بهينه سازي غير خطي

ک 14

رياضيات 1

ک 2 انسانی

مطالعه و پژوهش

سه­شنبه

-

فوق العاده ریاضیات 1

ک 2

مراجعه دانشجویان

مطالعه و پژوهش

چهارشنبه

 

"دانشجویان محترم، علاوه بر ساعات مراجعه دانشجویان می­توانید با هماهنگی قبلی در تمامی ساعت های غیر کلاسی مراجعه کنید."

دروس تدریس شده

 1. بهینه سازی خطی

 2. بهینه سازی غیر خطی

 3. آنالیز عددی 1 و 2

 4. ریاضی عمومی 1 و2

 5. تحقیق در عملیات 1 و 2

 6. معادلات دیفرانسیل

 7. پژوهش عملیاتی 1 و 2

 8. ریاضی مهندسی

 9. کاربرد علوم کامپیوتر و نرم افزار

 10. آموزش ریاضی

 11. نرم افزار ریاضی

 12. محاسبات عددی