×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر حسین آدینه

عضو هیات علمی دانشگاه

مرتبه علمی: دانشیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :کشاورزی و منابع طبیعی

گروه :شیلات

بیوگرافی

نام و نام خانوادگی: حسین آدینه                        

تاریخ تولد: 23-04-1362

رتبه علمی: دانشیار

محل کار: هیات علمی گروه شیلات دانشگاه گنبد کاووس

تلفن: 09112790643 - 01733559734

آدرس الکترونیکی: adineh.h@gmail.com

ایمیل آکادمیک: adineh.h@gonbad.ac.ir

 

پژوهشگر برتر استان گلستان در گروه منابع طبیعی (سال 1391)

پژوهشگر برتر استان گلستان در گروه منابع طبیعی (سال 1392)

پژوهشگر برتر جشنواره شهید چمران استان گلستان در گروه علوم پایه و کشاورزی (سال 1392)

 

ResearcherID:P-5302-2018
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9710-0942


Scopus Author ID:

 26646207200
https://www.researchgate.net/profile/Hossein_Adineh

 

زمینه های تحقیقاتی

شیلات- تکثیر و پرورش آبزیان

 

داوری مقالات علمی و پژوهشی:

Fish and Shellfish Immunology

Aquaculture

Annals of Animal Science

Iranian Journal of Fisheries Sciences

International Journal of Aquatic Biology

Journal of the World Aquaculture Society

 

http://jair.gonbad.ac.ir/ (مجله ماهی ­شناسی کاربردی)

http://jae.hormozgan.ac.ir/ (مجله بوم شناسی آبزیان)

http://www.aquaculturesciences.ir/ (مجله علوم آبزی پروری- انجمن آبزی پروری ایران)

- https://janb.guilan.ac.ir/ (مجله تغذیه آبزیان)

http://www.aejournal.ir/ (مجله محیط زیست جانوری)

http://jest.srbiau.ac.ir/ (مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست)

http://japu.gau.ac.ir/ (مجله بهره­برداری و پرورش آبزیان)

- داور دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری)

- داوری طرح- موسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزر

- داوری طرح-پژوهشکده آب­های داخلی استان گلستان

- داور فعالیت­های ثبتی در پارک علم و فناوری استان گلستان

- داور مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مقالات ژورنال

مقالات علمی پژوهشی داخلی:

 

1- بیولوژی گاوماهی شنی (Barg, 1916)  Neogobius fluviatilisدر رودخانه زرین گل (البرز شرقی)، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، جلد 15، شماره 1، ویژه نامه منابع طبیعی، سال 1387، صفحات: 64-54.

file:///C:/Users/SepehrRayane/Downloads/5141387V0107.pdf

2- غنی سازی ناپلی (Artemia urmiana) با روغن­های گیاهی و تاثیر آن بر رشد و بازماندگی لارو قزل آلا رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)، مجله علمی شیلات ایران، سال 21، شماره 2، تابستان 1391، صفحات: 97-89.

file:///C:/Users/SepehrRayane/Downloads/ISFJ-v21n2p89-fa.pdf

3- بكارگيري دافني ماگناي Daphnia magna)) غني شده با عصاره مخمر ساكارومايسيس سرويسيا (Saccharomyces cerevisiae) و تأثيرآنها بر رشد لاروهاي ماهي  تاس ماهي ايراني (Acipenser persicus)، مجله شیلات (منابع طبیعی دانشگاه تهران)، دوره 64، شماره 4، سال 1391، صفحات: 355- 345.

https://jfisheries.ut.ac.ir/article_24206_093173f26357e829dfa7aa008c2fd098.pdf

4- اثرات دوره­ های تغذیه و گرسنگی بر رشد جبرانی، کارایی تغذیه و ترکیبات شیمیایی بدن لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان در آب شور، نشریه بهره­برداری و پرورش آبزیان، جلد 2، شماره 1، بهار 1392، صفحات 161- 147.