×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

مهندس زهرا تراز

مرتبه علمی: ---

مقطع تحصیلی : ---

دانشکده :---

گروه :

بیوگرافی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

محل تحصیل

از تاریخ

تا تاریخ

ديپلم

علوم تجربی

دبرستان عصمت (گنبدکاووس)

1368

1371

فوق دیپلم

تکنولوژی تولیدات دامی

دانشگاه گنبد

1373

1375

کارشناسي

مهندسی تولیدات دامی

دانشگاه تهران ( مجتمع ابوریحان)  

1375

1377

کارشناسي ارشد

تغذیه دام ( گرایش طیور)

دانشگاه گیلان

1378

1380

دکتری

تغذیه طیور

دانشگاه گیلان

1390

1394

 

زمینه های تحقیقاتی

-  تغذیه و پرورش طیور

- آزمایشات کنترل کیفیت خوراک  و گوشت طیور

-آزمایشات مورفولوژی

- آزمایشات میکروبیولوژی

مقالات ژورنال

نوع پژوهش

عنوان پژوهش

سال ارائه

محل ارائه

نقش در اجرا

تألیف مقاله

Garlic P0wder as Blood Serum and Egg Yolk Cholestrol lowering Agent

2004

Journal of poultry Science

نفر دوم

تألیف مقاله

بررسی اثرات ال کارنیتین در جیره های با مقادیر متفاوت پروتیئن بر عملکرد و فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی

1387

 مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی

نفر اول

تألیف مقاله

Effects of Replacement of Soybean Meal with Rapeseed Meal on Organs Weight, some Blood Biochemical Parameters and Performance of Broiler Chicks

2006

International Journal of poultry Science

نفر اول

تالیف مقاله

تاثیر استفاده از رکسارسون و با سیتراسین متیلن دی سالیسیلات در جیره بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی

1388

مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی

نفر اول

تالیف مقاله

Effect of Chicory Plant (Cichorium intybus L.) Extract on Performance and Blood Parameters in Broilers Exposed to Heat Stress with Emphasis on Antibacterial Properties

 

2015

Poultry Science Journal

نفر اول

تألیف مقاله

مقایسه اثر ضد باکتریایی عصاره های مختلف کاسنی و تاثیر آن بر قابلیت هضم موادمغذی و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش در جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی

1394

مجله تحقیقات تولیدات دامی

نفر اول

تالیف مقاله

مطالعه اثر فرم فیزیکی خوراک و مکملهای خوراکی پروبیوتیک و پریبیوتیک بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی

 

1394

مجله پژوهشهای علوم دامی

نفر چهارم

تالیف مقاله

Study of Genetic Trend for production traits in Iranian Holstein Cattle

 

 

نفر دوم

 

مقالات کنفرانس

نوع پژوهش

عنوان پژوهش

سال ارائه

محل ارائه

نقش در اجرا

تالیف مقاله

اثر استفاده از یک محرک بتا آدرنرژیک بر عملکرد جوجه های گوشتی

 

هفتمین کنگره علوم دامی

نفر اول

تالیف مقاله

اثر دو انتی بیوتیک محرک رشد بر مصرف انرزی و پروتئین و ترکیب لاشه جوجه های گوشتی

1387

نخستین همایش ملی صنعت دام و طیور در استان گلستان

نفر دوم

تالیف مقاله

محرک رشد رکسارسون

1387

نخستین همایش ملی صنعت دام و طیور در استان گلستان

نفر اول

تالیف مقاله

تاثیر افزودنی روکسارسون و باسیتراسین متیلن دی سالیسیلات  بر عملکرد جوجه های گوشتی

1387

نخستین همایش ملی صنعت دام و طیور در استان گلستان

نفر اول

تالیف مقاله

تاثیر آنتی بیوتیک وتاسین و سطح پروتئین جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی

1387

نخستین همایش ملی صنعت دام و طیور در استان گلستان

نفر اول

تالیف مقاله

اثر استفاده از  متاپروترنول بر عملکرد جوجه های گوشتی

 

1387

نخستین همایش ملی صنعت دام و طیور در استان گلستان

نفر اول

تالیف مقاله

تاثیر افزودنی های آیماروکس و باسیتراسین در جیره های با تراکم پروتیئن مختلف بر عملکرد جوجه های گوشتی

1387

نخستین همایش ملی صنعت دام و طیور در استان گلستان

نفر دوم

 

 

 

 

 

تالیف مقاله

Studies on the effects of L-carnitine on performance and hematology value in broiler chicken

2009

Association for Animal Production

نفر اول

تالیف مقاله

اثر عصاره  اتیل استات کاسنی بر قابلیت هضم مواد مغذی در جوجه های گوشتی تحت شرایط تنش گرمایی

1395

نخستین همایش ملی گیاهان دارویی معطر و ادویه ای

نفر اول

تالیف مقاله

مقایسه اثر ضدباکتریایی عصاره های مختلف کاسنی و تاثیر آن بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش در جوجه های تحت تنش گرمایی

1395

نخستین همایش ملی گیاهان دارویی معطر و ادویه ای

نفر اول

تالیف مقاله

اثر سطوح مکمل چربی (روغن کلزا) جیره غذایی بر متابولیت های چربی خون جوجه های گوشتی

1390

نخستین همایش  مباحث نوین در کشاورزی

نفر جهارم

تالیف مقاله

تاثیر سطوح مختلف چربی (روغن کلزا) جیره غذایی بر ذخیره چربی در لاشه جوجه های گوشتی

1390

نخستین همایش  مباحث نوین در کشاورزی

نفر جهارم

تالیف مقاله

اثر سطوح مختلف جایگزینی مخلوط پروتئینی کنجاله کلزا و پودر ضایعات کشتارگاهی طیور با کنجاله سویا در جیره و مکمل سازی آنزیم چندگانه کمین WPبر عملکرد جوجه های گوشتی در سنین اولیه رشد

96

اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی

نفر سوم

تالیف مقاله

اثر سطوح مختلف جایگزینی مخلوط پروتئینی کنجاله کلزا و پودر ضایعات کشتارگاهی طیور با کنجاله سویا در جیره و مکمل سازی آنزیم چندگانه کمین WPبر وزن اجزای لاشه جوجه های گوشتی

96

اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی

نفر سوم

تالیف مقاله

اثر سطوح مختلف فسفر قابل دسترس جیره و مکمل آنزیم چندگانه تجاری (کمین wp) در پس دان بر میزان ابقا کلسیم، فسفر و خاکستر انگشت پا جوجه های گوشتی

96

اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی

نفر سوم

تالیف مقاله

اثر سطوح مختلف فسفر قابل دسترس جیره و مکمل آنزیم چندگانه تجاری (کمین wp) در پس دان بر عملکرد تولید جوجه های گوشتی در فاز پایانی رشد جوجه های گوشتی

96

اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی

نفر سوم

تالیف مقاله

اثر عصاره¬ اتیل¬استات کاسنی بر ریخت¬شناسی روده¬کوچک در جوجه¬های گوشتی تحت شرایط تنش¬گرمایی

96

هفتمین کنگره علوم دامی ایران

نفر اول

 

طرح های پژوهشی

نوع پژوهش

عنوان پژوهش

سال ارائه

محل ارائه

نقش در اجرا

گزارش علمي طرح پژوهشي وفناوري

تاثیر افزودنی های روکسارسون و وتاسین بر عملکرد جوجه های گوشتی

1385

 

نفر اول

گزارش علمي طرح پژوهشي وفناوري

تاثیر آنتی بیوتیک وتاسین و سطح پروتئین جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی

1384

 

نفر دوم

گزارش علمي طرح پژوهشي وفناوري

مطالعه اثرات متاپروترنول بر عملکرد جوجه های گوشتی

 

 

 

نفر اول

گزارش علمي طرح پژوهشي وفناوري

مطالعه چند شکلی ژن GDf9 و اگزون 2 BMP15 در گوسفند نژاد دالاق استان گلستان با استفاده از تکنیک PER

1388

 

نفر پنجم

گزارش علمي طرح پژوهشي وفناوري

بررسی اثرات ال کارنیتین در جیره های با مقادیر متفاوت پروتیئن بر عملکرد و فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی

1385

 

نفر اول

 

پایان نامه و رساله

تالیفات

نوع پژوهش

عنوان پژوهش

سال ارائه

محل ارائه

نقش در اجرا

جزوه درسی

فرآوری محصولات طیور

 

 

 

جزوه درسی

کنترل کیفی خوراک طیور

 

 

 

 

برنامه هفتگی

دروس تدریس شده

محل تدريس

عنوان درس

مقطع تدريس

دانشگاه گنبدکاووس

تغذیه طیور ، کنترل کیفی خوراک طیور، پرورش طیور، بیوشیمی تغذیه، تغذیه و اختلالات تغذیه­ای طیور، بیوشیمی تکمیلی، پرورش طیور صنعتی،  زبان تخصصی، مدیریت پرورش مرغ گوشتی  

کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد

 

دانلودها