×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر عبدالسعید توماج

استادیار گروه آمار و ریاضی

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :علوم پایه و فنی مهندسی

گروه :آمار و ریاضی

بیوگرافی

دکتری تخصصی (Ph.D) 

آمار گرایش استنباط (1393-1389)

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه فردوسی مشهد

 

کارشناسی ارشد (M.Sc)

آمار ریاضی (1389-1387)

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه فردوسی مشهد

 

کارشناسی (‌B.Sc)

آمار ریاضی (1387-1383)

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه شیراز

 

شناسه‌های علمی

Google Scholar     Scopus     ResearchGate

زمینه های تحقیقاتی

 

 • نظریه اطلاع
 • قابلیت اطمینان
 • ترتیب‌های تصادفی
 • فرآیندهای تصادفی

 

مقالات ژورنال

 1. Toomaj, A. and Doostparast, M. (2014) A note on signature-based expression for the entropy of mixed r-out-of-n systems. Naval Research Logistics. 61(3), pp. ‎202-206‎. (ISI)
 2. Toomaj, A. and Doostparast, M. ‎(2014)‎ Comparisons of mixed systems using mean vitality function‎‎. Journal of Statistical Theory and Applications. ‎13(2), pp. 189-195‎‎‎‎.‎
 3. Toomaj, A. and Doostparast, M. ‎‎(2015)‎ ‎Comparisons of mixed systems with decreasing failure rate component lifetimes‎ using dispersive order. Applied Stochastic Models in Business and Industry. 31(6), pp. 801-808. (ISI)
 4. Di Crescenzo A.  and Toomaj, A. (2015) Extensions of the past lifetime and its connections to the cumulative entropy. Journal of Applied Probability. 52(04), pp. 1156-1174. (ISI)
 5. Toomaj, A. and Doostparast, M. ‎‎(2016)‎ ‎On the Kullback Leibler Information for Mixed Systems‎. International Journal of Systems Science. 47(10), pp. 2458-2465. (ISI)
 6. Toomaj, A.  (2017) Renyi entropy properties of mixed r-out-of-n systems. Communications in Statistics, Theory and Methods. 46(2), pp. 906-916. (ISI)
 7. Toomaj, A. Sunoj, S. M. and Navarro, J. (2017) Some properties of the cumulative residual entropy for coherent and mixed systems. Journal of Applied Probability. 54(2), pp. 379-393. (ISI).
 8. Toomaj, A. (2017) On the effect of dependency in information properties of series and parallel systems. Statistical Methods and Applications. 26(3), pp. 419-435. (ISI).
 9. Psarrakos, G. and Toomaj, A. (2017) On the generalized cumulative residual entropy with applications in actuarial science. Journal of Computational and Applied Mathematics. 309, pp. 186-199. (ISI).
 10. Toomaj, A. and Zarei, R. (2017) Some new results on information properties of mixture distributions. Filomath. 31(13), 4225-4230. (ISI).
 11. Di Crescenzo A.  and Toomaj, A. (2017) Further results on the generalized cumulative entropyKybernetika. 53(5), pp. 959-982. (ISI).
 12. Toomaj, A., Di Crescenzo A.  and Doostparast, M. (2017) Some results on information properties of coherent systems. Applied Stochastic Models in Business and Industry. to appear. (ISI).
 13. Shirvani, A. and Toomaj, A. (2017) Exact confidence coefficient and maximum coverage probabilities of nested confidence intervals for geometric parameter. European Journal of Pure and Applied Mathematics. to appear.
 14. Shirvani, A. and Toomaj, A. (2017) Computation of Exact Maximum Coverage probabilities of Confidence Intervals with Increasing Bounds for the Geometric Parameter. Journal of Advanced Mathematics and Applications. 6(5), pp. 38-42.
 15. Toomaj, A. and Shirvani, A. (2018) Some characterization results based on the mean vitality function of the first order statistics. Journal of Statistical Theory and Applications. to appear.

طرح های پژوهشی

 1. اندازه‌اي‌ از‌ عدم‌ دقت در‌ سیستمهاي‌ منسجم
 2. ویژگی‌های اندازه اطلاع طول عمر سیستم‌های سری و موازی با مولفه‌های وابسته
   

پایان نامه و رساله

تالیفات

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی دکتر عبدالسعید توماج                                                  نیمسال دوم 97-96

ساعت

روز

8-10

10-12

12-13

13-15

15-17

17-19

شنبه

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

نمازونهار

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

 

 

یکشنبه

تحقیق و پژوهش

آشنایی با نظریه اطلاع اطمینان (کلاس 10)

نمازونهار

کنترل کیفیت آماری (کلاس 11)

طرح آزمایش‌های 2

(کلاس 11)

کنترل کیفیت آماری (کلاس 11)

دوشنبه

آمار برای اقتصاد 2

(کلاس 4 دانشکده علوم انسانی) 

تحقیق و پژوهش

نمازونهار

احتمال 1

(کلاس 14)

تحقیق و پژوهش

----------

سه شنبه

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

نمازونهار

روش‌های چندمتغیره گسسته

(کلاس 11)

احتمال 1

(کلاس 11)

----------

چهارشنبه

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

نمازونهار

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

----------

 

از دانشجویان محترم تقاضا می‌شود که فقط در ساعات مشخص شده برای رفع اشکال مراجعه نمایند. همچنین می‌توانید جهت مکاتبه به آدرس الکترونیکی زیرسوالات خود را مطرح نمایید:

Email: ab.toomaj@gonbad.ac.ir

دروس تدریس شده

 1. مبانی احتمال
 2. احتمال 1
 3. احتمال 2
 4. آمار ناپارامتری
 5. رگرسیون
 6. روش‌های چند متغیره پیوسته
 7. روش‌های چند متغیره گسسته
 8. طرح آزمایشها 1
 9. طرح آزمایشها 2
 10. آشنایی با روش‌های قابلیت اطمینان
 11. نظریه اطلاع

دانلودها