×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

ابوالفضل مومنی یانسری

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :علوم انسانی و تربیت بدنی

گروه :علوم اداری و اقتصاد

بیوگرافی

نام:   ابوالفضل

نام خانوادگی: مؤمنی یانسری     

تاریخ تولد:  1362

محل تولد:  گرگان

Email: a.momeni83@yahoo.com               

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی نقش عدم تقارن اطلاعاتی در تصمیمات ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. استاد رهنما: دکتر کاشانی پور

عنوان رساله دکتری: ارائه الگویی برای فرآیند شکل گیری هویت حرفه ای حسابرسان داخلی در ایران. استاد راهنما: دکتر بیتا مشایخی

 

زمینه های تحقیقاتی

حسابرسی داخلی، حاکمیت شرکتی، محیط اطلاعاتی

مقالات ژورنال

 

1- بررسي نقش عدم تقارن اطلاعاتي در تصميمات ساختار سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،فصلنامه علمی-پژوهشی   تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 14،تابستان1391.

 

2-  بررسي تاثير برخي ويژگيهاي نظام راهبري شركت بر تصميمهاي ساختار سرمايه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی-پژوهشی   بررسی های حسابداری و حسابرسی ،شماره 68،تابستان 1391.

 

3- کیفیت سود و ارزش شرکت: شواهدی از شرکت‌های ایرانی، فصلنامه علمی-پژوهشی   پژوهش های حسابداری مالی، دوره 7، شماره 4،زمستان 1394.

 

4-  مالکیت مدیریتی،نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت،  فصلنامه علمی-پژوهشی   تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 39،پاییز 1397.

 

5- بررسی اثر تکرار اخبار منفی تخلف های مالی بر کاهش سطح رفتار اخلاقی حسابداران، دو فصلنامه علمی-پژوهشی   حسابداری ارزشی و رفتاری، شماره 6،پاییز و زمستان 1397.

 

6- به سوی نظریه ای برای فرآیند شکل گیری هویت حرفه ای حسابرسان داخلی: شواهدی از ایران،  فصلنامه علمی-پژوهشی   دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، شماره 29،بهار 1398.

 

مقالات کنفرانس

1- "مروري بر عوامل مؤثر بر عدم تقارن اطلاعاتي و معيارهاي سنجش آن در تحقيقات بازار سرمايه" .چاپ در مجموع مقالات نهمين همايش سراسري حسابداري ايران، زاهدان، دانشگاه سيستان و بلوچستان21 و 22 ارديبهشت ماه 1391.

2- "کیفیت گزارشگری مالی و چالش های پیش روی آن ". همایش منطقه ای حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز.پاییز 1391.

3- " رابطه بین ساختار مالکیت شرکت و عملکرد عملیاتی بلندمدت در شرکت های خانوادگی در بورس اوراق بهادار تهران". اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، حقوق و علوم انسانی . با مجوز از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، بهمن 1396.

4- " بررسی رابطه کیفیت سود گزارش شده و نقش نظارتی هیات مدیره شرکت های کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری،مازندران، خرداد 1396.

5-"بررسی رابطه بین قدرت مدیر و ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" .چاپ در مجموع مقالات. اولین همايش ملی حسابداري و مدیرت مالی موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی  با مجوز از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)، گرگان، آذر 1397.

6- " بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی با اهرم مالی با تاکید بر نقش عدم تقارن اطلاعاتی". پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید چمران اهواز  با مجوز از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)، اهواز، اسفند 1399.

 

پایان نامه و رساله

1- استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: بررسی ارتباط بین مالکیت خانوادگی با ریسک حسابرسی و تاخیر ارائه گزارش حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانشجو: احسان آیت.  رشته حسابداری. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان.

 

2-  استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: بررسی ارتباط بین مالکیت خانوادگی با افشاء مسئولیت اجتماعی شرکت ها با تأکید بر اثر تعدیل کنندگی استقلال هیئت مدیره. دانشجو: میلاد ملاشاهی. رشته حسابداری. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان.

 

3-  استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: بررسی اثرمیانجی مدیریت سود واقعی بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و عملکرد آتی شرکت. دانشجو: عرفان کاویانی. رشته حسابداری. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان.

 

4-  استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: بررسی ارتباط بین اندازه و تخصص مالی کمیته حسابرسی با قابلیت مقایسه صورت های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانشجو: فاطمه آسیابان. رشته حسابداری. موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان.

 

5- استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: بررسی  رابطه بین ارتباطات سیاسی شرکت با انتخاب حسابرس و شفافیت حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانشجو: مائده پایین محلی. رشته حسابداری. موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان.

 

6- استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان:  تأثیر توانايي و سطح اختيارات مدير بر عملكرد شركت با تأکید بر نقش سهامداران نهادي. دانشجو: محمد علی اصغری. رشته حسابداری. موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان.

 

7- استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: بررسی تأثیر تجربه و تعهد حرفه ای حسابرس بر گزارشگری کمتر از واقع کار حسابرسی: یک تحلیل میانجی تعدیل گر. دانشجو: علی کمیزی. رشته حسابداری. موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان.

 

8- استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: بررسی ارتباط بین هویت‌های حرفه‌ای و سازمانی حسابرس، با تجاری سازی مؤسسات حسابرسی. دانشجو: بهزاد امیری. رشته حسابداری. موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان.

 

برنامه هفتگی

دروس تدریس شده

1- اصول حسابداری 1

2- اصول حسابداری 3

3- بهایابی 1

4- بهایابی 2

5- بهایابی 3

6- حسابداری میانه 1

7- حسابداری میانه 2

8- کنترل داخلی و نظام راهبری شرکتی

9- مباحث جاری در حسابداری