×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر جواد بیات کوهسار

مرتبه علمی: ---

مقطع تحصیلی : ---

دانشکده :---

گروه :

بیوگرافی

الف) دیپلم

نوع دیپلم: تجربی             محل اخذ دیپلم: کلاله           معدل دیپلم: 32/16         تاریخ اخذ دیپلم: 4/4/76

 

ب) دوره کاردانی

 

دانشگاه محل تحصیل:  ایلام                                                            رشته تحصیلی: علوم دامی

تاریخ آغاز: 1/7/77                       تاریخ اتمام: 31/6/79                   معدل دوره کارشناسی: 20/16

 

ج ) دوره کارشناسی

 

دانشگاه محل تحصیل: ایلام             رشته تحصیلی: علوم دامی                        تاریخ آغاز: 1/7/82            

   تاریخ اتمام: 31/6/84                    معدل دوره کارشناسی: 19/ 18                    رتبه دوره کارشناسی: اول

 

د ) دوره کارشناسی ارشد

 

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه فردوسی مشهد     رشته تحصیلی:  علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان

تاریخ آغاز: 1/7/84                   تاریخ اتمام: 31/6/86                       معدل دوره کارشناسی ارشد: 7/17

 

ه) دوره دکترا

دانشگاه محل تحصیل: فردوسی مشهد          رشته تحصیلی: علوم دامی- گرایش تغذیه  نشخوارکنندگان

تاریخ آغاز: 1/7/86                                        تاریخ اتمام: 11/10/90                     

زمینه های تحقیقاتی

مقالات ژورنال

مقالات: علمی و پژوهشی:

1- بیات، ج.، ولی زاده، ر.، ناصریان، ع.، طهماسبی، ع. و صفری، ر. 1389. تأثیر جایگزینی جو با تفاله خشک مرکبات در جیره گاوهای شیری هلشتاین بر عملکرد آنها.  نشريه پژوهش‌هاي علوم دامي ايران  جلد 2، شماره 2.

2- صفری، ر.، ولی­زاده، ر.، بیات، ج.، ناصریان، ع. و طهماسبی، ع. 1389. تأثير استفاده از جيره هاي حاوي تفاله خشك و يا سيلو شده گوجه فرنگي بر ويژگيهاي توليدي گاوهاي شيرده هلشتاين. نشريه پژوهش‌هاي علوم دامي ايران، جلد 2، شماره 1.

3- طهماسبی، ع.، فلکیان، ک.، مقدم، غ.، تقی­زاده، ا. و بیات کوهسار، ج. 1389. تأثير ساكارومايسس سرويسيا، اسيد فرميك و ويرجينيامايسين بر عملكرد، خصوصيات لاشه و ميكروفلوراي دستگاه گوارش جوجه‌هاي گوشتي. نشريه پژوهش‌هاي علوم دامي ايران، جلد 2، شماره 1.

4- رضا صلاحی­مقدم، شهریار مقصودلو، یوسف مصطفی­لو، محمدحسین شهیر و جواد بیات کوهسار. 1392. اثر سطوح مختلف پروتئین و نوع جیره بر عملکرد تولیدي و اقتصادي جوجههاي گوشتی با وزن تقریبی یک کیلو­گرم. مجله تحقیقات دام و طیور. جلد 2. شماره 4.

5- رضا صلاحی­مقدم، شهریار مقصودلو، یوسف مصطفی­لو، محمدحسین شهیر و جواد بیات کوهسار. 1393. اثر سطوح مختلف پروتئین و نوع جیره بر عملکرد تولیدي و اقتصادي جوجههاي گوشتی با وزن تقریبی یک کیلو­گرم. مجله تحقیقات تولیدات دامی. جلد 3. شماره 4.

6- ابراهیم غلامعلی­پور، مرضیه کرامتلو، جواد بیات کوهسار. 1393. تجزیه ترکیبات آلی میوه دو گونه بلوط در شمال و غرب کشور و اثر روش­های آغشتگی با محلول قلیایی و آب بر کاهش میزان ترکیبات فنلی. مجله پژوهش­های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران. جلد 9. شماره 2.

7- سکینه نوری، جواد بیات کوهسار­، ابراهیم غلامعلی­پور علمداری و فرزاد قنبری. 1393. تعیین ارزش غذایی و مقایسه روش‌های متفاوت خشک کردن بر ترکیب شیمیایی، مؤلفه‌های تولید گاز و قابلیت هضم تفاله انواع مرکبات. مجله تحقيقات دام و طيور. جلد 3. شماره 3.

8- زهرا زمانی امیرآباد، فرید مسلمی‌پور، جواد بیات کوهسار، فرزاد قنبری. 1394. تعیین و مقایسه ترکیب شیمیایی و فراسنجه‌های تولید گاز و تجزیه‌پذیری دانه ارقام جو تجاری و بومی. مجله تحقیقات تولیدات دامی جلد 4. شماره 1.

9- منیره بابایی، فرزاد قنبری، آشورمحمد قره‌باش، جواد بیات کوهسار. ‌1394. بررسی ارزش تغذیه­ای بقایای ماش (Vigna radiate) عمل­آوری شده با پرتو الکترون، پراکسید هیدروژن و اسید هیدروبرومیک با استفاده از فن تولید گاز و روش کشت بسته. نشريه پژوهش در نشخواركنندگان. جلد 3، شماره 1.

10- ابراهیم غلامعلی­پور علمداری، جواد بیات­کوهسار، امیر قربانی، علی­محمد خوجه، فاطمه حسنعلی­زاده چاری. 1394. آنالیز کمی و کیفی برخی متابولیت­های اولیه و ثانویه علف­های هرز رایج منطقه گنبد کاووس. نشریه فیزیولوژی محیطی گیاهی. جلد 9. شماره 38.

11- مریم فریدون­پور،‌ جواد بیات کوهسار‌، ابراهیم غلامعلی‌پور و پونه ابراهیمی. 1394. تأثیر افزودن اسانس و برگ دو گونه پونه بر فراسنجه‌های تولید گاز، قابلیت هضم و پارامترهای تخمیری شکمبه در شرایط آزمایشگاهی. مجله پژوهش در تغذیه دام. جلد 7. شماره 14.

12- محمد حیدریان، جواد بیات­کوهسار، یوسف مصطفی­لو، بلال صادقی و فرید مسلمی­پور. 1395. تاثیر روش­هاي مختلف از شیرگیري بر عملکرد رشد، سلامتی، فراسنجه­هاي تخمیري شکمبه، خون و بازده اقتصادي گوساله­هاي هلشتاین. مجله تولیدات دامی. جلد 18. شماره 3. ص 475-461.

13- مریم فریدون­پور،‌ جواد بیات کوهسار‌، ابراهیم غلامعلی‌پور و پونه ابراهیمی. 1395. اثر ‌اسانس گونه‌های مختلف‌ آویشن بر فراسنجه­های تولید گاز‌، قابلیت هضم و فراسنجه‌های ‌تخمیری شکمبه­‌ای در شرایط آزمایشگاهی. مجله پژوهش­های تولیدات دامی. جلد 7. شماره 14.

 14- آیناز اصلانیان، فرزاد قنبری، جواد بیات کوهسار، بهروز کریمی شهرکی. 1395. اثرات عمل­آوري با پرتو گاما، هیدروکسید سدیم و اکسید کلسیم بر فراسنجه­هاي تولید گاز و گوارش­پذیري کاه سویا. مجله تولیدات دامی. جلد 18. شماره 2. 248-235.

15- حسین برزمینی، یوسف مصطفیلو، جواد بیات کوهسار، فرزاد قنبری. 1395. بررسی ترکیب شیمیایی، خصوصیات تخمیری و تولید گاز تفاله گوجه فرنگی سیلو شده با تفاله چغندر یا تفاله خشک مرکبات. مجله تحقيقات دام و طيور. جلد 5، شماره 2، ص 15-1.

16- منیره بابایی، فرزاد قنبری، آشورمحمد قره‌باش، جواد بیات کوهسار. 1395. اثرات عمل­آوري با پرتو الکترون، پراکسید هیدروژن و اسید هیدروبرومیک بر ارزش تغذیه­اي بقایاي ماش. نشريه پژوهش‌هاي علوم دامي ايران. جلد 8، شماره 3. ص. 454-441.

17- جواد بیات کوهسار، عبدالمنصور طهماسبی، عباسعلی ناصریان، رضا ولی­زاده،‌ رضا رضایی مکرم، رشید صفری. 1396. تأثیر استفاده از کشت‌های زنده باکتریایی بر قابلیت هضم و پارامترهای تخمیری شکمبه‌‌‌‌‌ای در شرایط آزمایشگاهی. نشريه پژوهش‌هاي علوم دامي ايران.

18- غلامعلی­پورعلمداري، ا.، بیات­کوهسار،­ ج.، مکاري، ف. 1395. تجزیه فیتوشیمیایی اندام­هاي مختلف گیاه خودرو ریواس (Rheum ribes) در مرحله گل­دهی (مطالعه موردي: ارتفاعات روستاي کاریزك از توابع شهرستان کاشمر). نشریه فیزیولوژي محیطی گیاهی، سال یازدهم، شماره 42، ص: 36-25.

19- علی توحیدی‌‌، رضا راه­چمنی‌، جواد بیات کوهسار‌‌ و داوود علی‌ساقی‌‌. 1395. اثر اسانس شوید و نعناع بر عملکرد، شاخص­های رشد اسکلتی و متابولیت­های خونی بره­های پرواری نژاد کردی. مجله تحقیقات تولیدات دامی جلد 5. شماره 3.ص: 82-71.

20- مقصودلو، ف.، بیات کوهسار، ج.، ف.، قنبري، طلیعی، ف. 1395. تاثیر استفاده از افزودنی­های باکتریایی و روغن­های اسانسی بر ترکیب شیمیایی، خصوصیات تخمیری، فراسنجه­های تولید گاز و قابلیت هضم سیلاژ ذرت در شرایط برون­تنی. نشريه پژوهش‌هاي علوم دامي ايران. نشريه پژوهش‌هاي علوم دامي ايران. جلد 8، شماره 4، ص. 568-553.

21- رضا صلاحی­مقدم، شهریار مقصودلو، یوسف مصطفی­لو، محمدحسین شهیر و جواد بیات کوهسار. 1396. اثر سطوح مختلف پروتئین و نوع فرمولاسیون جیره بر اساس اسید آمینه کل و قابل هضم بر دفع نیتروژن جوجه­هاي گوشتی. مجله پژوهش­های تولیدات دامی. جلد 8 شماره 16، ص:10-1.

22- مکاری، ف،  بیات کوهسار، ج.، قنبری، ف و فلاح، ح. 1396. تاثیر استفاده از افزودنی­ باکتریایی، اسید آلی و اوره بر ترکیب شیمیایی، خصوصیات تخمیری، فراسنجه­های تولید گاز و گوارش­پذیری علوفه سیلو شده تریتیکاله. مجله تحقیقات تولیدات دامی. جلد 6 شماره 2، ص:27-13.

23- فتحی، ف.، بیات کوهسار،ج.، قنبري، ف.، ناصریان، ع.، مقصودلو، ش. 1396. افزودن ملاس و تفاله چغندرقند بر ترکیب شیمیایی، فراسنجه­های تولید گاز و قابلیت هضم برون­تنی سیلاژ فضولات مرغ تخمگذار. نشريه پژوهش در نشخواركنندگان.

24- بیات­کوهسار، ج.، مقصودلو، ف.، فتحی، ف.، قنبری، ف. 1396. تاثیر افزودن سطوح مختلف ساپونین، اسید گالیک و اسيد تانيك بر کینتیک تخمیری شکمبه­ای در شرایط برون­تنی. مجله تحقیقات تولیدات دامی.

25- ابراهیم ولی، یوسف مصطفیلو، جواد بیات کوهسار، فرید مسلمی‌پور. 1396. مقایسه ارزش تغذیه‌ای و فراسنجه­های تخمیری و تجزیه‌پذیری یونجه کوهستانی و دشتی. مجله تحقیقات تولیدات دامی.

 

 

1- Bayatkouhsar, J., Tahmasebi, A. M., Naserian, A. A. 2011. The effects of microbial inoculation of corn silage on performance of lactating dairy cows.  Livestock Science.142: 170-174.

2- Tahmasbi, A. M., Kazemi, M. M., Moheghi, M., Bayatkouhsar, J., Shahri, A. M. 2012. Effects of selenium and vitamin E and night or day feeding on performance of Holstein dairy cows during hot weather. Journal of Cell and Animal Biology. Vol. 6 (3): 33-40.

3- Bayatkouhsar, J., Tahmasebi, A. M., Naserian, A. A. 2012. Effects of microbial inoculant on composition, aerobic stability, in situ ruminal degradability and in vitro gas production of corn silage. International J. Agr. Sci. Vol. 2(9):774-786.

4- Bayatkouhsar, J., Tahmasebi, A. M., Naserian, A. A., R.R. Naserian, R. Valizadeh. 2013. Effects of supplementation of lactic acid bacteria on growth performance, blood metabolites and fecal coliform and lactobacilli of young dairy calves. Anim. Feed Sci. Technol. 186, 1–11.

مقالات کنفرانس

بیات، ج.، ولی زاده، ر.، ناصریان، ع.، طهماسبی، ع. و صفری، ر. 1386. تاثیر جایگزینی تفاله خشک مرکبات به جای جو بر عملکرد گاو های شیری هلشتاین. دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور. کرج.

5- صفری، ر.، ولی­زاده، ر.، ناصریان، ع.، طهماسبی، ع. و بیات، ج. 1386. تاثیر تفاله گوجه فرنگی بر عملکرد گاو های شیری هلشتاین. دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور. کرج.

6- جواد بیات کوهسار، رضا ولی­زاده، عباسعلی ناصریان، عبدالمنصور طهماسبی، رشید صفری. 1389. تعیین ارزش غذایی انواع تفاله مرکبات با استفاده از روش تولید گاز. سومین کنگره علوم دامی کشور.

7- جواد بیات کوهسار، رضا ولی زاده، عباسعلی ناصریان، عبدالمنصور طهماسبی، رشید صفری. 1389.  تحمین تجزیه پذیری ماده خشک انواع تفاله مرکبات در شکمبه با استفاده از روش کیسه­های نایلونی، سومین کنگره علوم دامی کشور.

8- مرضیه کرامتلو، آشورمحمد قره­باش، جواد بیات کوهسار، مختار مهاجر.1391. مطالعه بازده اقتصادی پرورش گوسفند در شهرستان مینودشت. همایش ملی پرورش و حفظ سرمایههاي ژنتیکی گوسفندان زل و دالاق، گنبد کاووس.

9- مرضیه کرامتلو، آشورمحمد قره­باش، جواد بیات کوهسار، مختار مهاجر.1391. مطالعه وضعیت پرورش گوسفند در شهرستان مینودشت. همایش ملی پرورش و حفظ سرمایه هاي ژنتیکی گوسفندان زل و دالاق، گنبد کاووس.

10- جواد بیات کوهسار، عبدالمنصور طهماسبی، رشید صفری، عباسعلی ناصریان، رضا رضائی مکرم. 1391. تاثیر تلقیح میکروبی سیلاژ ذرت بر پارامترهاي تولیدي گاز در شرایطin vitro  . همایش علمی کاربردی استفاده از پسماندهای کشاورزی، شهری و صنعتی در جیره­های غذایی دام، طیور و آبزیان.

11- جواد بیات کوهسار، عبدالمنصور طهماسبی، رشید صفری، عباسعلی ناصریان، رضا رضائی مکرم. 1391. ارزیابی تأثیر تلقیح باکتریایی بر تجزیهپذیري شکمبهاي سیلاژ ذرت به روش کیسههاي نایلونی. همایش علمی کاربردی استفاده از پسماندهای کشاورزی، شهری و صنعتی در جیره­های غذایی دام، طیور و آبزیان.

12- مرضیه کرامتلو، شهریار مقصودلو، جواد بیات کوهسار، رضا صلاحی­مقدم، رجب محمد فیروزی. 1391. مطالعه روش‌های تعیین قابلیت هضم و قابلیت دسترسی اسیدهای آمینه در خوراک­های طیور. دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور ایران.

13- رضا صلاحی مقدم، شهریار مقصودلو، یوسف مصطفی­لو، محمد حسین شهیر، جواد بیات کوهسار. 1391. مروری بر فرمولاسیون خوراک جیره جوجه گوشتی. دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور ایران.

14- رضا صلاحی­مقدم، شهریار مقصودلو، یوسف مصطفی­لو، محمد حسین شهیر، جواد بیات کوهسار. 1391. مروری بر اثرات پروتئین خام جیره بر ضریب تبدیل غذایی، ترکیب لاشه و چربی لاشه. دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور ایران.

15- جواد بیات کوهسار،‌ ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری، مرضیه کرامتلو. 1392. تعیین ارزش تغذیه‌ای ‌میوه بلوط غرب و شمال به روش تست گاز. ششمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی تهران- دانشگاه تربیت مدرس.

16-  جواد بیات کوهسار،‌ ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری، علی نخزری­مقدم، فرزاد قنبری، مرضیه کرامتلو. 1392. تعیین ارزش غذایی گیاه نخود فرنگی در مراحل مختلف رشد با آزمون تولید گاز. ششمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی تهران- دانشگاه تربیت مدرس.

17- جواد بیات کوهسار‌، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری، علی نخزری­مقدم، فرزاد قنبری، مرضیه کرامتلو. 1392. تعیین ارزش تغذیه‌ای و فراسنجه‌های تولید گاز گیاه ماشک. ششمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی تهران- دانشگاه تربیت مدرس.

18- جواد بیات کوهسار،‌ ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری، علی نخزری مقدم، فرزاد قنبری، مرضیه کرامتلو. 1392. تعیین ترکیب شیمیایی و میزان فنل علوفه نخود فرنگی در ‌مراحل مختلف رشد. ششمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی تهران- دانشگاه تربیت مدرس.

19- سکینه نوری،‌ جواد بیات کوهسار‌، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری‌، فرزاد قنبری، مریم فریدون پور.1392. تعیین خصوصیات تولید گاز ‌تفاله انواع مرکبات شمال و جنوب با استفاده از روش تولید گاز. ششمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی تهران- دانشگاه تربیت مدرس.

20- سکینه نوری،‌ جواد بیات کوهسار‌، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری‌، فرزاد قنبری، مریم فریدون پور.1392. تعیین قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی انواع تفاله مرکبات در شرایط برون­تنی. ششمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی تهران- دانشگاه تربیت مدرس.

21- سکینه نوری،‌ جواد بیات کوهسار‌، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری‌، فرزاد قنبری، مریم فریدون پور.1392. بررسی و مقایسه اثرات عصاره متانولی انواع تفاله مرکبات شمال و جنوب بر قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی خوراک در شرایط برون­تنی. همایش ملی بهداشت و پرورش دام و طیور، شیراز.

22- سکینه نوری،‌ جواد بیات کوهسار‌، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری‌، فرزاد قنبری، مریم فریدون­پور.1392. بررسی اثر عصاره متانولی انواع تفاله مرکبات شمال و جنوب بر فراسنجه‌های تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی. همایش ملی بهداشت و پرورش دام و طیور، شیراز.

23- مریم فریدون­پور،‌ جواد بیات کوهسار‌، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری‌، فرزاد قنبری، سکینه نوری.1392. تأثیر اسانس گیاه دارویی آویشن بر قابلیت هضم و ماده آلی در شرایط آزمایشگاهی. همایش ملی تغذیه دام و طیور. دانشگاه آزاد مراغه.

24- زهرا زمانی امیرآباد، فرید مسلمی‌پور، جواد بیات کوهسار، فرزاد قنبری. 1392. تعیین تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای ارقام مختلف جو ‌با استفاده از روش کیسه‌های نایلونی. همایش ملی بهداشت و پرورش دام و طیور، شیراز.

25- زهرا زمانی امیرآباد، فرید مسلمی‌پور، جواد بیات کوهسار، فرزاد قنبری. 1392. تعیین تجزیه پذیری شکمبه‌ای ارقام مختلف جو ‌با استفاده از روش کیسه‌های نایلونی. همایش ملی بهداشت و پرورش دام و طیور، شیراز.

26- جواد رضایی، یوسف مصطفی‌لو، رضا راه چمنی، ‌جواد بیات کوهسار، ابراهیم ولی.1392. بررسی اثرات سطوح مختلف کربوهیدرات فیبری و غیر­فیبری بر اسیدیته و متابولیت‌های خونی در گوسفند. همایش ملی تغذیه دام و طیور. دانشگاه آزاد مراغه.

27- جواد رضایی، یوسف مصطفی‌لو، رضا راه چمنی، ‌جواد بیات کوهسار، ابراهیم ولی.1392. بررسی اثرات سطوح مختلف کربوهیدرات فیبری و غیر فیبری بر قابلیت هضم مواد مغذی در گوسفند. همایش ملی تغذیه دام و طیور. دانشگاه آزاد مراغه.

28- جواد بیات کوهسار، عبدالمنصور طهماسبی، عباسعلی ناصریان،‌ رضا رضایی مکرم، رشید صفری. 1392. تاثیر افزودن کشت‌های زنده باکتریایی بر فراسنجه‌های تخمیری شکمبه‌ای و قابلیت هضم ماده خشک در شرایط In vitro. همايش ملي دام و طيور شمال كشور، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري.

29- جواد بیات کوهسار، عبدالمنصور طهماسبی، عباسعلی ناصریان،‌ رضا رضایی مکرم، رشید صفری. 1392. تاثیر‌‌‌ استفاده مستقیم ‌کشتهای‌ زنده باکتریایی‌ بر فراسنجه‌های تخمیری شکمبه‌ای در شرایطIn Vitro . همايش ملي دام و طيور شمال كشور، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري.

30- مریم فریدون­پور،‌ جواد بیات کوهسار‌، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری‌، پونه ابراهیمی، سکینه نوری.­1392. تاثیر افزودن برگ و اسانس دو گونه گیاه داروئی پونه بر پارامترهای تخمیری شکمبه در شرایط آزمایشگاهی. همایش ملی بهداشت و پرورش دام و طیور، شیراز.

 31- مریم فریدون­پور،‌ جواد بیات کوهسار‌، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری‌، پونه ابراهیمی، سکینه نوری.­1392. تاثیر افزودن اسانس برخی گونه های گیاه داروئی آویشن بر پارامترهای تخمیری شکمبه در شرایط آزمایشگاهی. همایش ملی بهداشت و پرورش دام و طیور، شیراز.

32- حشمت ا... گل­زاده، شهریار مقصودلو، آشور محمد قره­باش، جواد بیات کوهسار. 1392. اثر رژیم های مختلف انرژی قابل متابولیسم و تراکم اسیدهای آمینه متیونین، لیزین و ترئونین بر شاخص تولید جوجه های گوشتی. همايش ملي دام و طيور شمال كشور، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري.

33- مرضیه کرامتلو، آشورمحمد قره­باش، جواد بیات کوهسار، مختار مهاجر.1392. مطالعه افزایش وزن گوسفندان تغذیه شده با بقایای مزارع غلات. دومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور- دانشگاه شهید باهنر کرمان.

34-  مرضیه کرامتلو، آشورمحمد قره­باش، جواد بیات کوهسار، ابراهیم غلامعلی پور، مختار مهاجر.1392. تعیین قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی علوفه­های بهره در شرایط آزمایشگاهی در شرق استان گلستان. دومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور. دانشگاه شهید باهنر کرمان.

35- منیره بابایی، فرزاد قنبری، آشور محمد قره­باش، جواد بیات کوهسار. 1392. قابلیت هضم برون­تنی بقایای ماش عمل­آوری نشده و عمل­آوری شده با تیمارهای پرتوالکترون، پراکسید هیدروژن و اسید هیدروبرومیک. همایش ملی بهداشت و پرورش دام و طیور، شیراز.

36- آیناز اصلانیان، فرزاد قنبری، جواد بیات کوهسار، بهروز کریمی شهرکی. 1392. قابلیت هضم برون تنی کاه سویای عمل­آوری نشده و عمل­آوری شده با تیمارهای پرتو گاما، اکسید کلسیم و هیدروکسید سدیم. همایش ملی بهداشت و پرورش دام و طیور، شیراز.

37- ابراهیم غلامعلی­پور علمداری، عباسی بیابانی، جواد بیات کوهسار، میثم، حبیبی، فاطمه حسنعلی زاده چاری. 1392. برآورد کمی متابولیت­های ثانویه فنل کل، پروتئین و نشاسته در اندام­های مختلف گیاه داروئی تیرکمان آبی (Sagittaria trifolia L.). اولین همایش منطقه­ای گیاهان داروئی شمال کشور.

38- مریم کر، ابراهیم غلامعلی پور علمداری، عافیه ارمشی، جواد بیات کوهسار، میثم‌ حبیبی‌. 1392. زیست سنجی گیاه داروئی اسپند (Peganum harmala) بر برخی از مولفه های رشدی و جوانه زنی گیاهان شاهی و تره به روش ریزوسفر خاک. اولین همایش منطقه ای گیاهان داروئی شمال کشور.

39- علی اصغر بهمنی‌، یوسف مصطفی‌لو، جواد بیات کوهسار، آشور محمد قره‌باش.1392. تعیین ارزش تغذیه‌ای سه گونه گیاه شورزیست استان گلستان با استفاده از روش تولید گاز. مجموعه مقالات اولین همایش ملّی مدیریت منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس.

40- مرضیه کرامتلو، ابراهیم غلامعلی پورعلمداری، جواد بیات کوهسار.1392. آنالیز برخی از ترکیبات شیمیایی و ثانویه فنل کل در گیاه دارویی مرتعی تره­کوهی  ampeloprasum ­mAlliu . مجموعه مقالات اولین همایش ملّی مدیریت منابع طبیعی، دانشگاه گنبد­کاووس.

41- ابراهیم غلامعلی پور علمداري، جواد بیات کوهسار، میثم حبیبی، عافیه ارمشی، مریم کر. بررسی توان آللوپاتیکی علف شور (Salsola kali) ‌بر صفات جوانهزنی شاهی و تره به روش ریزوسفر خاك. 1392. مجموعه مقالات اولین همایش ملّی مدیریت منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس.

42- مهران مصطفی پور، شهریار مقصودلو، رضا راه­چمنی و جواد بیات کوهسار. 1392. اثرسطوح مختلف دانه گندم و آنزیم چندگانه تجاري بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتی در سنین اولیه. مجموعه مقالات همایش ملی پژوهش‌های نوین در علوم و صنایع کشاورزی.

43-  مهران مصطفی­پور، شهریار مقصودلو، رضا راه­چمنی و جواد بیات کوهسار. 1392. اثرسطوح مختلف دانه گندم و آنزیم چندگانه تجاري بر شاخص تولید جوجه‌هاي گوشتی. مجموعه مقالات همایش ملی پژوهش­های نوین در علوم و صنایع کشاورزی.

44- ابراهیم ولی، یوسف مصطفی­لو، جواد بیات کوهسار، فرید مسلمی‌پور، جواد رضایی. 1392. تاثیر شرایط آب و هوایی بر ترکیب شیمایی یونجه کوهستانی (Medicago lupulina) و دشتی (Medicago sativa) . مجموعه مقالات اولین همایش ملّی مدیریت منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس.

45- مرضیه کرامت­لو، آشورمحمد قره­باش، جواد بیات کوهسار و مختار مهاجر. 1392. تعیین ارزش غذایی علوفه­ي بهاره مراتع شرق استان گلستان به روش تولید گاز. مجموعه مقالات اولین همایش ملّی مدیریت منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس.

46- مرضیه کرامتلو، آشورمحمد قره­باش، جواد بیات کوهسار و مختار مهاجر. 1392.  تخمین ارزش غذایی علوفه مراتع برفچال شهرستان مینودشت. مجموعه مقالات اولین همایش ملّی مدیریت منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس.

47- ابراهیم ولی، ‌جواد بیات کوهسار. 1393. احتیاجات غذایی شتر. همایش ملی توسعه پرورش شتر ایران. دانشگاه گنبد کاووس.

48- علی اصغر بهمنی‌، یوسف مصطفی‌لو، جواد بیات کوهسار، آشور محمد قره‌باش. 1393. تعیین قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی سه گونه گیاه شورزیست مورد استفاده شتر در شرایط برون تنی. همایش ملی توسعه پرورش شتر ایران. دانشگاه گنبد کاووس.

49- آیناز اصلانیان، فرزاد قنبری، جواد بیات کوهسار، بهروز کریمی شهرکی. 1393. مقایسه ارزش تغذیه‌اي کاه سویاي عمل‌آوري نشده و عمل‌آوري شده با تیمارهاي پرتوگاما، اکسیدکلسیم و هیدروکسیدسدیم با استفاده از آزمون تولید گاز. همایش ملی توسعه پرورش گوسفند در حاشیه دریای مازندران. دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري.

50- ابراهیم ولی، یوسف مصطفیلو، جواد بیات کوهسار، فرید مسلمی‌پور. 1393. تعیین ترکیب شیمیایی و میزان تجزیهپذیري دو نوع یونجه در مراحل مختلف رشد به صورت‌in vitro  و  in situ‌در گوسفند. همایش ملی توسعه پرورش گوسفند در حاشیه دریای مازندران. دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري.

51- ابراهیم ولی، یوسف مصطفیلو، جواد بیات کوهسار، فرید مسلمی‌پور. 1393. تعیین ارزش تغذیه­اي دو نوع یونجه در مراحل مختلف رشد با استفاده از روش تولید گاز. همایش ملی توسعه پرورش گوسفند در حاشیه دریای مازندران. دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري.

52- حسین برزمینی، یوسف مصطفیلو، جواد بیات کوهسار، فرزاد قنبری. 1393. اثر افزودن سطوح مختلف تفاله چغندرقند و تفاله خشک مرکبات بر ترکیب شیمیایی و pH سیلاژ تفاله گوجه فرنگی. همایش ملی توسعه پرورش گوسفند در حاشیه دریای مازندران. دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري.

53- منیره بابایی، فرزاد قنبری، آشور محمد قره­باش، جواد بیات کوهسار. ‌1393. بررسی ارزش تغذیهاي بقایاي ماش عملآوري نشده و عملآوري شده با تیمارهاي پرتو الکترون، پراکسید هیدروژن و اسید هیدروبرومیک با استفاده از تکنیک تولید گاز. همایش ملی توسعه پرورش گوسفند در حاشیه دریای مازندران. دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري.

54- زهرا زمانی امیرآباد، فرید مسلمی‌پور، جواد بیات کوهسار، فرزاد قنبری. 1393. مقایسه ترکیبات شیمیایی ارقام مختلف جو استان گلستان. همایش ملی توسعه پرورش گوسفند در حاشیه دریای مازندران. دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري.

55- زهرا زمانی امیرآباد، فرید مسلمی‌پور، جواد بیات کوهسار، فرزاد قنبری. 1393. مقایسه ارزش تغذیهاي ارقام مختلف جو استان گلستان با استفاده از روش تولید گاز. همایش ملی توسعه پرورش گوسفند در حاشیه دریای مازندران. دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري.

56- ابراهیم ولی، یوسف مصطفیلو، جواد بیات کوهسار، فرید مسلمی‌پور. 1393. تعیین میزان تجزیهپذیري دو نوع یونجه کوهستانی و دشتی با استفاده از روش کیسههاي نایلونی. ششمین کنگره علوم دامی کشور‌- ‌دانشگاه تبریز‌6 - 5 ‌شهریور.

57- ابراهیم ولی، ‌جواد بیات کوهسار، اسحاق اسماعیلی. 1393. ارزش تغذیه‌اي دارواش (Viscum album) حاصل از سه گونه میزبان ممرز، انجیلی و آزاد با استفاده از آزمون تولید گاز. ششمین کنگره علوم دامی کشور‌- ‌دانشگاه تبریز‌6 - 5 ‌شهریور.

58- حسین برزمینی، یوسف مصطفیلو، جواد بیات کوهسار، فرزاد قنبری. 1393. تأثیر سطوح مختلف تفاله چغندرقند و تفاله خشک مرکبات بر خصوصیات تولید گاز سیلاژ تفاله گوجه فرنگی. ششمین کنگره علوم دامی کشور‌- ‌دانشگاه تبریز‌6 - 5 ‌شهریور.

59- مریم فریدون­پور،‌ جواد بیات کوهسار‌، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری‌‌ و سکینه نوری. ­1393. مقایسه تأثیر اسانس و برگ گونه‌هاي مختلف آویشن بر قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی، تولید و بازده توده میکروبی در شرایط آزمایشگاهی. ششمین کنگره علوم دامی کشور‌- ‌دانشگاه تبریز‌6 - 5 ‌شهریور.

60- مریم فریدون­پور،‌ جواد بیات کوهسار‌، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری‌‌ و سکینه نوری.­1393. تأثیر افزودن برگ و اسانس دو گونه گیاه دارویی پونه بر قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی، تولید و بازده توده میکروبی در شرایط آزمایشگاهی. ششمین کنگره علوم دامی کشور‌- ‌دانشگاه تبریز‌6 - 5 ‌شهریور.

61- آیناز اصلانیان، فرزاد قنبری، جواد بیات کوهسار و بهروز کریمی شهرکی. 1393. تاثیر عمل‌آوری با پرتو گاما، هیدروکسید سدیم و اکسید کلسیم بر ترکیب شیمیایی کاه سویا. ششمین کنگره علوم دامی کشور‌- ‌دانشگاه تبریز ‌6 - 5 ‌شهریور.

62- آیناز اصلانیان، فرزاد قنبری، جواد بیات کوهسار و بهروز کریمی شهرکی. 1393. تأثیر عمل‌آوري با پرتو گاما، هیدروکسید سدیم و اکسید کلسیم بر ترکیب شیمیایی و تجزیه شکمبه‌اي ماده خشک کاه سویا. ششمین کنگره علوم دامی کشور‌- ‌دانشگاه تبریز ‌6 - 5 ‌شهریور.

63- منیره بابایی، فرزاد قنبری، آشور محمد قره‌باش، جواد بیات کوهسار. ‌1393. تأثیر عمل آوري با پرتو الکترون، پراکسید هیدروژن و اسید هیدروبرومیک بر ترکیب شیمیایی بقایاي ماش. ششمین کنگره علوم دامی کشور‌- ‌دانشگاه تبریز ‌6 - 5 ‌شهریور.

64- منیره بابایی، فرزاد قنبری، آشور محمد قره‌باش، جواد بیات کوهسار. ‌1393. بررسی ارزش تغذیه‌اي بقایاي ماش عمل‌آوري نشده و عمل‌آوري شده با تیمارهاي پرتو الکترون، پراکسید هیدروژن و اسید هیدروبرومیک با استفاده از تکنیک تولید گاز. ششمین کنگره علوم دامی کشور‌- ‌دانشگاه تبریز ‌6 - 5 ‌شهریور.

65- علی توحیدی‌‌، جواد بیات کوهسار، رضا راه­چمنی‌، داوود علی‌ساقی‌‌ و محمد رباطی. 1393. بررسی تاثیر افزودن اسانس نعناع و شوید بر روی متابولیت‌های خونی در بره‌های نر نژاد کردی. ششمین کنگره علوم دامی کشور‌- ‌دانشگاه تبریز ‌6 - 5 ‌شهریور.

66- علی توحیدی‌‌، رضا راه چمنی‌، جواد بیات کوهسار‌‌، داوود علی‌ساقی‌‌ و محمد رباطی. 1393. تاثیر افزودن اسانس گیاهان داروئی نعناع و شوید بر مصرف خوراک و شاخص‌های رشد اسکلتی بره‌های پرواری. ششمین کنگره علوم دامی کشور‌- ‌دانشگاه تبریز ‌6 - 5 ‌شهریور.

67- طیبه کرامندلی، آشور محمد قره‌باش‌ ، جواد بیات کوهسار. 1393. ترکیبات شیمیایی و فراسنجه‌های تولید گاز سیلاژ بقایای هندوانه آجیلی مخلوط با سطوح مختلف کاه گندم. ششمین کنگره علوم دامی کشور‌- ‌دانشگاه تبریز ‌6 - 5 ‌شهریور.

68- طیبه کرامندلی، آشور محمد قره‌باش، جواد بیات کوهسار. 1393. ترکیبات شیمیایی و فراسنجه‌های تولید گاز سیلاژ ضایعات کدوی مخلوط با سطوح مختلف کاه گندم. ششمین کنگره علوم دامی کشور‌- ‌دانشگاه تبریز ‌6 - 5 ‌شهریور.

69- ملیحه صادقی سیمکانی‌، شهریار مقصودلو‌، جواد بیات کوهسار‌، علیرضا خان­احمدي. 1393. اثر مکمل سازي آنزیم چند گانه تجاري و حذف مکمل اسید آمینه‌هاي مصنوعی متیونین، لیزین و ترئونین جیره بر  عملکرد جوجه‌هاي گوشتی جوان. ششمین کنگره علوم دامی کشور‌- ‌دانشگاه تبریز ‌6 - 5 ‌شهریور.

70- ملیحه صادقی سیمکانی‌، شهریار مقصودلو‌، جواد بیات کوهسار‌، علیرضا خان احمدي. 1393. اثر مکمل­سازي آنزیم چند گانه تجاري "کمین" وحذف مکمل اسیدآمینه‌هاي دي- ال متیونین‌، ال- لیزین هیدروکلراید و ال‌- ترئونین بر شاخص تولید جوجه‌هاي گوشتی در سن 35 روزگی. ششمین کنگره علوم دامی کشور‌- ‌دانشگاه تبریز ‌6 - 5 ‌شهریور.

71- رضا صلاحی­مقدم‌، یوسف مصطفی‌لو‌، شهریار مقصودلو‌، محمدحسین شهیر‌، جواد بیات کوهسار. 1393. اثر سطوح مختلف پروتئین و نوع جیره بر شاخص تولید جوجه‌هاي گوشتی. ششمین کنگره علوم دامی کشور‌- ‌دانشگاه تبریز ‌6 - 5 ‌شهریور.

72- رضا صلاحی­مقدم‌، یوسف مصطفی‌لو‌، شهریار مقصودلو‌، محمدحسین شهیر‌، جواد بیات کوهسار. 1393. اثر سطوح مختلف پروتئین و تنظیم جیره غذایی بر عملکرد اقتصادي جوجه‌هاي گوشتی. ششمین کنگره علوم دامی کشور‌- ‌دانشگاه تبریز ‌6 - 5 ‌شهریور.

73- جواد بیات کوهسار، عبدالمنصور طهماسبی، عباسعلی ناصریان و‌ رضا رضایی مکرم. 1393. تأثیر استفاده از پروبیوتیک تولید شده در آزمایشگاه بر عملکرد گوساله‌هاي شیرخوار. ششمین کنگره علوم دامی کشور‌- ‌دانشگاه تبریز ‌6 - 5 ‌شهریور.

74- جواد بیات کوهسار، عبدالمنصور طهماسبی، عباسعلی ناصریان و‌ رضا رضایی مکرم. 1393. تأثیر استفاده از پروبیوتیک تولید شده در آزمایشگاه بر متابولیتهاي خونی گوساله‌هاي شیرخوار. ششمین کنگره علوم دامی کشور‌- ‌دانشگاه تبریز ‌6 - 5 ‌شهریور.

75- جواد بیات کوهسار‌، ابراهیم غلامعلی پور علمداری‌، میثم حبیبی‌. 1393. تأثیر اسانس آویشن شیرازی ataria multiflora‌‌Z و پونه Mentha aquatica بر قابلیت هضم و فراسنجه‌های تخمیری در شرایط آزمایشگاهی. دومین همایش ملی گیاهان داروئی و کشاورزی پایدار.

76-  حجت قربانی واقعی و جواد بیات کوهسار‌. 1393. مقایسه ارزش تغذیه‌ای برگ درخت سوبابل با یونجه با استفاده از روش تولید گاز. دومین همایش ملی گیاهان داروئی و کشاورزی پایدار.

77-ابراهیم غلامعلیپورعلمداری، راضیه کسلخه، سمانه مهدی‌یانی، جواد بیات کوهسار، میثم حبیبی. 1393. دگر آسیبیUrtica dioica و Portulaca oleracea بر Lactuca sativa. دومین همایش ملی گیاهان داروئی و کشاورزی پایدار.

78- اسحاق اسمعیلی دو­آبی، جواد بیات کوهسار، فرخنده رضایی، آشورمحمد قره­باش، یوسف مصطفی­لو. 1394. تأثیر منابع مختلف کربوهیدراتهاي غیر­فیبري در ترکیب با پروتئین متفاوت از نظر تجزیه­پذیري بر فراسنجه­هاي تولید گاز. همایش پژوهش­هاي نوین در علوم دامی. دانشگاه بیرجند، 6 و 7 خرداد.

79- اسحاق اسمعیلی دو­آبی، جواد بیات کوهسار، فرخنده رضایی، آشورمحمد قره­باش، یوسف مصطفی­لو. 1394. تأثیر منابع مختلف کربوهیدراتهاي غیر فیبري و پروتئین قابل تجزیه در شکمبه بر قابلیت هضم و فراسنجه­هاي تخمیري در شرایط برون­تنی. همایش پژوهش­هاي نوین در علوم دامی. دانشگاه بیرجند، 6 و 7 خرداد.

80- حیدریان، م.، بیات­کوهسار، ج.، مصطفی­لو، ي.، صادقی، ب و مسلمی­پور، ف. 1394. مقایسه تأثیر استراتژيهاي مختلف از شیرگیري بر عملکرد گوساله­هاي شیري هلشتاین. همایش پژوهش­هاي نوین در علوم دامی. دانشگاه بیرجند، 6 و 7 خرداد.

81- فتحی، ف.، بیات کوهسار،ج.، قنبري، ف.، ناصریان، ع.، مقصودلو، ش. 1394. تاثیر استفاده از سطوح مختلف ملاس و تفاله چغندرقند بر قابلیت هضم، فراسنجه­هاي تخمیري و تولید توده میکروبی سیلاژ فضولات مرغ تخمگذار. همایش پژوهش­هاي نوین در علوم دامی. دانشگاه بیرجند، 6 و 7 خرداد.

82-فتحی، ف.، بیات­کوهسار، ج.، قنبري، ف.، ناصریان، ع.، مقصودلو، ش. 1394. تاثیرسطوح مختلف ملاس و تفاله چغندرقند بر ترکیب شیمیایی و فراسنجه­هاي تخمیري سیلاژ فضولات طیور تخمگذار. همایش پژوهش­هاي نوین در علوم دامی. دانشگاه بیرجند، 6 و 7 خرداد.

83- مقصودلو، ف.، بیات­کوهسار، ج.، قنبري، ف.، طلیعی، ف.1394. تاثیر استفاده از افزودنی باکتریایی و روغن­هاي اسانسی بر ترکیب شیمیایی سیلاژ ذرت. همایش پژوهش­هاي نوین در علوم دامی. دانشگاه بیرجند، 6 و 7 خرداد.

84- مقصودلو، ف.، بیات­کوهسار، ج.، قنبري، ف.، طلیعی، ف.1394. تاثيرافزودنی باکتريايی و اسانسهای روغنی بر قابليت هضم، فراسنجه­های تخميری و توليد توده ميکروبی سيلاژ ذرت. همایش پژوهش­هاي نوین در علوم دامی. دانشگاه بیرجند، 6 و 7 خرداد.

85- هادیان، ف.، قنبري، ف.، بیات کوهسار، ج.، و راه­چمنی، ر. 1394. اثرات تلقیح باکتریایی و روغن­هاي اسانسی نعناع، مرزه و زیره بر قابلیت هضم و فرآسنجه­هاي تخمینی سیلاژ ذرت. همایش پژوهش­هاي نوین در علوم دامی. دانشگاه بیرجند، 6 و 7 خرداد.

86- هادیان، ف.، قنبري، ف.، بیات­کوهسار، ج.، و راه­چمنی، ر. 1394. اثر تلقيح باکتريايی و روغن­های اسانسی نعناع، مرزه و زيره بر فراسنجه­های توليد گاز سيلاژ ذرت. همایش پژوهش­هاي نوین در علوم دامی. دانشگاه بیرجند، 6 و 7 خرداد.

87- حیدریان، م.، بیات­کوهسار، ج.، مصطفی­لو، ي.، صادقی، ب و مسلمی­پور، ف. 1394. تاثیر استراتژي­هاي مختلف از شیرگیري بر متابولیت­هاي خونی و فراسنجه­هاي تخمیري شکمبه در گوساله­هاي شیري هلشتاین. همایش پژوهش­هاي نوین در علوم دامی. دانشگاه بیرجند، 6 و 7 خرداد.

88- سالاري تلمادره، ي.، مقصودلو، ش.، بیات کوهسار، ج.، و رستمی چراتی، م. 1394. اثر جایگزینی سطوح مختلف مخلوط پروتئینی کنجاله کلزا و پودر ضایعات طیور (اکسترود شده و اکسترود نشده) با کنجاله سویا بر چربی حفره شکمی و احشاء قابل مصرف جوجه­هاي گوشتی. همایش پژوهش­هاي نوین در علوم دامی. دانشگاه بیرجند، 6 و 7 خرداد.

89- سالاري تلمادره، ي.، مقصودلو، ش.، بیات کوهسار، ج.، و رستمی چراتی، م. 1394. اثر سطوح مختلف جایگزینی مخلوط پروتئینی کنجاله کلزا و پودر ضایعات طیور (اکسترود شده و اکسترود نشده) با کنجاله سویا بر عملکرد جوجه­هاي گوشتی 28 روزه. همایش پژوهش­هاي نوین در علوم دامی. دانشگاه بیرجند، 6 و 7 خرداد.

90- اصلانیان، آ.، قنبري، ف.، بیات کوهسار ، ج.، کریمی شهرکی، ب. 1394. تأثیر عمل­آوري با پرتو گاما، هیدروکسید سدیم و اکسید کلسیم بر فراسنجه­هاي تجزیه­پذیري شکمبه­اي ماده خشک کاه سویا. همایش پژوهش­هاي نوین در علوم دامی. دانشگاه بیرجند، 6 و 7 خرداد.

91- اصلانیان، آ.، قنبري، ف.، بیات کوهسار ، ج.، کریمی­شهرکی، ب. 1394. تاثیر عمل­آوري با پرتو گاما، هیدروکسید سدیم و اکسید کلسیم بر فراسنجه­هاي تولید گاز کاه سویا. همایش پژوهش­هاي نوین در علوم دامی. دانشگاه بیرجند، 6 و 7 خرداد.

92- برزمینی، ح.، مصطفی­لو، ي.، بیات­کوهسار، ج. و قنبري، ف. 1394. تأثیر افزودن تفاله چغندرقند و تفاله خشک مرکبات به سیلاژ تفاله گوجه­فرنگی بر قابلیت هضم و فراسنجه­هاي تخمیري در شرایط برون­تنی. همایش پژوهش­هاي نوین در علوم دامی. دانشگاه بیرجند، 6 و 7 خرداد.

93- شریفی سوقه، ي.، مسلمی­پور، ف.، مقصودلو، ش.، و بیات کوهسار، ج. 1394. تاثیر افزودن پودر تخم گشنیز و ریشه زنجبیل بر سیستم ایمنی و جمعیت باکتري اشریشیاکلی ایلیوم جوجه­هاي گوشتی 500Cobb. همایش پژوهش­هاي نوین در علوم دامی. دانشگاه بیرجند، 6 و 7 خرداد.

94- شریفی سوقه، ي.، مسلمی­پور، ف.، مقصودلو، ش.، و بیات کوهسار، ج. 1394. تاثیر استفاده از پودر تخم گشنیز و ریشه زنجبیل در جیره بر عملکرد رشد و صفات لاشه جوجه­هاي گوشتی. همایش پژوهش­هاي نوین در علوم دامی. دانشگاه بیرجند، 6 و 7 خرداد.

95- حبیبی، ع.، مقصودلو، ش.، مصطفی­لو، ی.، بیات ج. 1394. بررسی اثرات تراکم گله و سطوح انرژی بر مصرف خوراک، وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک جوجه­های گوشتی در سنین اولیه. همایش پژوهش­هاي نوین در علوم دامی. دانشگاه بیرجند، 6 و 7 خرداد.

96- حبیبی، ع.، مقصودلو، ش.، مصطفی­لو، ی.، بیات ج. 1394. بررسی اثرات تراکم گله و سطوح انرژي بر شاخص تولید جوجه هاي گوشتی درسنین اولیه. همایش پژوهش­هاي نوین در علوم دامی. دانشگاه بیرجند، 6 و 7 خرداد.

97- رضا محمدي، رضا راه چمنی، محمد نوروزي ابدل­آبادي، جواد بیات کوهسار، فرید مسلمی­پور. 1394. تأثیر تجویز کمپلکس آهن، مس، کبالت و ویتامین 12B بر برخی فراسنجه­هاي خون شناسی در گوساله­هاي شیرخوار. همایش پژوهش­هاي نوین در علوم دامی. دانشگاه بیرجند، 6 و 7 خرداد.

98- رضا محمدي، رضا راه چمنی، محمد نوروزي ابدل آبادي، جواد بیات کوهسار، فرید مسلمی پور. 1394. تأثیر تجویز کمپلکس آهن، مس، کبالت و ویتامین 12B بر برخی شاخص­هاي رشد اسکلتی در گوساله­هاي شیرخوار. همایش پژوهش­هاي نوین در علوم دامی. دانشگاه بیرجند، 6 و 7 خرداد.

99- هادیان، ف.، قنبري، ف.، بیات کوهسار، ج.، و راه­چمنی، ر. 1394.تاثیر تلقیح باکتریایی و روغن­های اسانسی نعناع، مرزه و زیره بر ترکیب شیمیایی سیلاژ ذرت. همایش ملی تولیدات ارگانیک دام، طیور و آبزیان. دانشگاه گیلان، 11 و 12 شهریور.

100- مقصودلو، ف.، بیات­کوهسار، ج.، قنبري، ف.، طلیعی، ف. 1394. تاثيرافزودنی باکتريايی و روغن­های اسانسی بر فراسنجه­های تولید گاز و قابليت هضم ذرت سيلو شده. همایش ملی تولیدات ارگانیک دام، طیور و آبزیان. دانشگاه گیلان، 11 و 12 شهریور.

101- مقصودلو، ف.، بیات­کوهسار، ج.، قنبري، ف.، طلیعی، ف. 1394. تاثيراستفاده از افزودنی­های باکتريايی و روغن­های اسانسی بر ترکیب شیمیایی سیلاژ ذرت. همایش ملی تولیدات ارگانیک دام، طیور و آبزیان. دانشگاه گیلان، 11 و 12 شهریور.

102- ابراهیم ولی، یوسف مصطفیلو، جواد بیات کوهسار، فرید مسلمی‌پور، محمد حیدریان .1394. تعیین قابلیت هضم دو نوع یونجه کشت شده در مناطق کوهستانی و دشتی در مراحل مختلف رشد در شرایط آزمایشگاهی. سومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور. دانشگاه شهید باهنر کرمان. 18 شهریور.

103- محمد حیدریان، جواد بیات کوهسار، یوسف مصطفی­لو، فرید مسلمی­پور، بلال صادقی. 1394. مقایسه استراتژی­های مختلف از شیرگیری بر عملکرد و شاخص­های رشد اسکلتی گوساله­های شیرخوار. سومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور. دانشگاه شهید باهنر کرمان. 18 شهریور.

104- علایی، آ.، قنبری، ف، بیات کوهسار، ج.، و فریور، ف. 1394. تأثیر عمل­آوری با اکسید کلسیم، پراکسید هیدروژن، هیدروکسید سدیم و آب بر ترکیب شیمیایی بقایای نخود فرنگی. دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور.  دانشگاه گرگان. 2 دی­ماه

105- علایی، آ.، قنبری، ف، بیات کوهسار، ج.، و فریور، ف. 1394. مقایسه ترکیب شیمیایی بقایای باقلای عملآوری نشده و عمل­آوری شده با آب، اکسید کلسیم، پراکسید هیدروژن و هیدروکسید سدیم. دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور. دانشگاه گرگان. 2 دی­ماه.

106- مرادی، س.­، قنبری، ف.، بیات کوهسار، ج و سمیعی زفرقندی، م. 1394. مقایسه ترکیب شیمیایی ارقام مختلف دانه ترتیکاله. دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور. دانشگاه گرگان. 2 دی­ماه.

107- مرادی، س.­، قنبری، ف.، بیات کوهسار، ج و سمیعی زفرقندی، م. 1394. مقایسه ترکیب شیمیایی ارقام مختلف دانه جو. دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور. دانشگاه گرگان. 2 دی­ماه.

108- مکاری، ف،  بیات کوهسار، ج.، قنبری، ف  و فلاح، ح. 1394. تأثیر استفاده از تلقیح باکتریایی، اسید آلی و اوره بر ترکیب شیمیایی سیلاژ تریتیکاله. دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور. دانشگاه گرگان. 2 دی­ماه.

109- مکاری، ف، بیات کوهسار، ج.، قنبری، ف و فلاح، ح. 1394. تأثیر افزودنی­های مختلف بر فراسنجه­های تخمیری سیلاژ تریتیکاله. دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور. دانشگاه گرگان. 2 دی­ماه.

110- مجید اشکوری­، آشورمحمد قره­باش­­، جواد بیات کوهسار­­، غلامرضا مختارپور. 1394. تأثیر استفاده از افزودنی­های مختلف بر ترکیب شیمیایی سیلاژ آزولا در شرایط آزمایشگاهی. دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور. دانشگاه گرگان. 2 دی­ماه.

111 – مجید اشکوری­، آشورمحمد قره­باش­­، جواد بیات کوهسار­­، غلامرضا مختارپور. 1394. بررسی ارزش تغذیه­ایی تیمارهای مختلف سیلاژ آزولا با استفاده از روش تولید گاز. دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور. دانشگاه گرگان. 2 دی­ماه.

112- مجید اشکوری­، آشورمحمد قره­باش­­، جواد بیات کوهسار­­، غلامرضا مختارپور. 1394. تأثیر افزودنی­های مختلف بر قابلیت هضم و فراسنجه­های تخمیری سیلاژ آزولا در شرایط برون­تنی. دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور. دانشگاه گرگان. 2 دی­ماه.

113- عبدالعزیز یانق، فرزاد قنبری، جواد بیات کوهسار، فرید مسلمی پور. 1394. تاثیر تفاله گوجه­فرنگی سیلو شده با تفاله چغندرقند و تلقیح باکتریایی بر عملکرد بره­های پرواری. دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور. دانشگاه گرگان. 2 دی­ماه.

114- عبدالعزیز یانق، فرزاد قنبری، جواد بیات کوهسار، فرید مسلمی­پور. 1394. تاثیر تفاله گوجه فرنگی سیلو شده با تفاله چغندرقند و تلقیح باکتریایی بر فراسنجه­های خونی بره­های پرواری. دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور. دانشگاه گرگان. 2 دی­ماه.

115- مکاری، ف، بیات کوهسار، ج.، قنبری، ف و فلاح، ح. 1395. تأثیر استفاده از افزودنی­های باکتریایی، اسید آلی و اوره بر فراسنجه­های تولید گاز در سیلاژ تریتیکاله. همایش ملی پژوهش­ها و دستاوردهای کاربردی در صنایع دام، طیور و آبزیان. گرگان. 22 اردیبهشت ماه.

116- مکاری، ف، بیات کوهسار، ج.، قنبری، ف و فلاح، ح. 1395. تأثیر استفاده از تلقیح باکتریایی، اسید آلی و اوره بر قابلیت هضم، فراسنجه­های تخمیری، عامل تفکیک و تولید پروتئین میکروبی سیلاژ تریتیکاله. همایش ملی پژوهش­ها و دستاوردهای کاربردی در صنایع دام، طیور و آبزیان. گرگان. 22 اردیبهشت ماه.

117-شکری پور، س.، بیات کوهسار، ج.، قنبری، ف.، راه چمنی، ر. 1395.  تاثیر زمان برداشت ) صبح یا بعد از ظهر( بر ترکیب شیمیایی علوفه جو و شبدر. همایش ملی پژوهش­ها و دستاوردهای کاربردی در صنایع دام، طیور و آبزیان. گرگان. 22 اردیبهشت ماه.

118- شکری پور، س.، بیات کوهسار، ج.، قنبری، ف.، راه چمنی، ر. 1395. تاثیر زمان برداشت )صبح یا بعد از ظهر( بر ترکیب شیمیایی سیلاژ علوفه جو و شبدر. همایش ملی پژوهش­ها و دستاوردهای کاربردی در صنایع دام، طیور و آبزیان. گرگان. 22 اردیبهشت ماه.

119- فاطمه فتحی، فرشته مقصودلو و جواد بیات کوهسار. 1395. تأثیر افزودن سطوح مختلف مواد ضد تغذیه­ای بر قابلیت هضم، فراسنجه­­های تخمیری و تولید توده میکروبی در شرایط برون­تنی. همایش ملی پژوهش­ها و دستاوردهای کاربردی در صنایع دام، طیور و آبزیان. گرگان. 22 اردیبهشت ماه.

120- فتحی، ف.، بیات کوهسار، ج.، قنبري، ف.، ناصریان، ع. ، مقصودلو، ش. 1395. تأثیر عمل­آوری حرارتی بر قابلیت هضم، فراسنجه­های تخمیری و تولید توده میکروبی فضولات مرغ تخمگذار. همایش ملی پژوهش­ها و دستاوردهای کاربردی در صنایع دام، طیور و آبزیان. گرگان. 22 اردیبهشت ماه.

121- مومنی­زاده، ز.، مقصودلو، ش.، بیات کوهسار، ج  و قنبری، ف. 1395. اثر استفاده از گلیسریدهای اسیدبوتریک در دان و پروبیوتیک­های مختلف در آب آشامیدنی بر شاخص تولید جوجه­های گوشتی. همایش ملی پژوهش­ها و دستاوردهای کاربردی در صنایع دام، طیور و آبزیان. گرگان. 22 اردیبهشت ماه.

122- مومنی­زاده، ز.، مقصودلو، ش.، بیات کوهسار، ج  و قنبری، ف. 1395. ­بررسی اثرات گلیسرید های اسید بوتریک در دان و پروبیوتیک­های تجاری در آب آشامیدنی جوجه­های گوشتی برعملکرد تولیدی جوجه­های گوشتی در سن 42 روزگی. همایش ملی پژوهش­ها و دستاوردهای کاربردی در صنایع دام، طیور و آبزیان. گرگان. 22 اردیبهشت ماه.

123- انوشا، ع. مصطفی­لو، ی. بیات کوهسار، ج. مسلمی­پور، ف. 1395. تعیین زمان مناسب تزریق آنالوگ GnRH در زمان­های مختلف پس از تلقیح مصنوعی بر عیار سرومی پروژسترون ي بهبود میزان باروری گاوهای شیری. همایش ملی پژوهش­ها و دستاوردهای کاربردی در صنایع دام، طیور و آبزیان. گرگان. 22 اردیبهشت ماه.

124- انوشا، ع. مصطفی­لو، ی. بیات کوهسار، ج. مسلمی­پور، ف. 1395. تاثیر تزریق هورمون hCG در زمان­های مختلف پس از تلقیح مصنوعی بر عیار سرومی پروژسترون ي بهبود میزان باروری گاوهای شیری. همایش ملی پژوهش­ها و دستاوردهای کاربردی در صنایع دام، طیور و آبزیان. گرگان. 22 اردیبهشت ماه.

125- یاسمن شریفی سوقه، فرید مسلمی­پور، شهریار مقصودلو و جواد بیات کوهسار. 1395. اثر پودر ریشه زنجبیل بر عملکرد، خصوصیات لاشه، فراسنجه­هاي خونی و جمعیت باکتري اشریشیاکلی ایلیوم جوجه­هاي گوشتی. نخستین همایش ملی گیاهان داروئی معطر و ادویه­ای. 10 اردیبهشت.

126- طلیعی، ف.، بیات کوهسار، ج.، قنبري، ف.، مقصودلو، ف. 1395. بررسی اثر اسانس دو گیاه دارویی رازیانه و رزماری بر قارچ  Aspergillus flavus جداشده از سیلاژ ذرت. نخستین همایش ملی گیاهان داروئی معطر و ادویه­ای. 10 اردیبهشت.

 127- یاسمن شریفی سوقه، فرید مسلمی­پور، شهریار مقصودلو و جواد بیات کوهسار. 1395. تاثیر افزودن پودر تخم گشنیز در جیره بر عملکرد، خصوصیات لاشه، فراسنجه­هاي خونی و جمعیت باکتري اشریشیاکلی ایلیوم جوجه­هاي گوشتی. نخستین همایش ملی گیاهان داروئی معطر و ادویه­ای. 10 اردیبهشت.

128- یاسمن شریفی سوقه، فرید مسلمی­پور، شهریار مقصودلو و جواد بیات کوهسار. 1395. اثر استفاده از سطوح مختلف پودر تخم گشنیز و ریشه زنجبیل بر فراسنجه­هاي خونی در جوجه­هاي گوشتی. نخستین همایش ملی گیاهان داروئی معطر و ادویه­ای. 10 اردیبهشت.

129- ایوبی­فر، م، قره باش، آشور محمد، بیات کوهسار، ج، فریور، ف. 1395. تاثیر استفاده از افزودنی­هاي مختلف بر قابلیت هضم و فراسنجه­هاي تخمیري سیلاژ گیاه کنگر. نخستین همایش ملی گیاهان داروئی معطر و ادویه­ای. 10 اردیبهشت.

130- ایوبی­فر، م.، قره باش، آشور محمد، بیات کوهسار، ج.، فریور، ف. 1395. تاثیر استفاده از افزودنی­هاي مختلف بر فراسنجه­هاي تولید گاز سیلاژ گیاه کنگر. نخستین همایش ملی گیاهان داروئی معطر و ادویه­ای. 10 اردیبهشت.

131- مقصودلو، ف.، بیات­کوهسار، ج.، آذر نیا، م.، بیابانی، ع. 1395. مطالعه اثر پیش تیمار بذر با برخی از تنظیم کننده­هاي رشد گیاهی و تلقیح با کودهاي زیستی بر ترکیبات شیمیایی عدس در شرایط برون­تنی. نخستین همایش ملی گیاهان داروئی معطر و ادویه­ای. 10 اردیبهشت.

132- مقصودلو، ف.، بیات کوهسار، ج.، ف.،  قنبري، طلیعی، ف. 1395. اثر افزودنی باکتریایی و روغن­هاي اسانسی رزماري، رازیانه و زنیان بر روند تولید گاز سیلاژ ذرت در شرایط آزمایشگاهی. نخستین همایش ملی گیاهان داروئی معطر و ادویه­ای. 10 اردیبهشت.

133- مقصودلو، ف.، بیات کوهسار، ج.، ف.،  قنبري، طلیعی، ف. 1395. برآورد قابلیت هضم و فراسنجه هاي تخمینی سیلاژ ذرت در اثر استفاده از افزودنی باکتریایی و روغن­هاي اسانسی در شرایط برون­تنی. نخستین همایش ملی گیاهان داروئی معطر و ادویه­ای. 10 اردیبهشت.

134- گیمدیل، ر.، آذرنیا، م.، غلامعلی پور علمداري، ا.، بیابانی، ع.، بیات­کوهسار، ج. 1395. بررسی تنش شوري بر جوانه زنی گیاه دارویی شابیزك (Atropa belladonna L.). نخستین همایش ملی گیاهان داروئی معطر و ادویه­ای. 10 اردیبهشت.

135- مکاري، ف.، بیات کوهسار،  ج.، غلامعلی پور علمداري، ا. 1395. تعیین ارزش تغذیه­اي اندام­هاي مختلف گیاه دارویی ریواس. نخستین همایش ملی گیاهان داروئی معطر و ادویه­ای. 10 اردیبهشت. گنبد کاووس.

136- مکاري، ف.، بیات کوهسار،­ ج.، غلامعلی­پور علمداري، ا. 1395. تجزیه کمی ترکیبات شیمیایی گیاه دارویی ریواس. نخستین همایش ملی گیاهان داروئی معطر و ادویه­ای. 10 اردیبهشت.

137- انوشا، ع. مصطفی­لو، ی. بیات کوهسار، ج. مسلمی­پور، ف. 1395.  مقایسه تأثیر تجویز هورمون hCG همزمان با تلقیح مصنوعی با اسپرم­های سیمینتال و پروف هلشتاین بر میزان باروری گاوهای شیری تحت تنش گرمایی. هفتمین کنگره علوم دامی ایران. 17 و 18 شهریور. کرج.

138- انوشا، ع. مصطفی­لو، ی. بیات کوهسار، ج. مسلمی­پور، ف. 1395.  مقایسه تأثیر تجویز تزریق هورمون hCG وآنالوگ GnRH همزمان با تلقیح مصنوعی بر عیار سرمی پروژسترون و بهبود میزان باروری گاوهای شیری. هفتمین کنگره علوم دامی ایران. 17 و 18 شهریور. کرج.

139- خوجه، ع.، بیات کوهسار، ج و مقصودلو، ش. 1395. تأثیر افزودن پروبیوتیک­های تجاری و ماست ترش به آب آشامیدنی بر خصوصیات لاشه بلدرچین ژاپنی در حال رشد. هفتمین کنگره علوم دامی ایران. 17 و 18 شهریور. کرج.

140- بهزاد خوجه،آشور محمد قره­باش، جواد بیات کوهسار، فرید مسلمی­پور . 1395. تاثیر استفاده از منابع مختلف بافری بر قابلیت هضم و فراسنجه­های تخمیری در شرایط آزمایشگاهی. هفتمین کنگره علوم دامی ایران. 17 و 18 شهریور. کرج.

141- مکاری، ف، بیات کوهسار، ج و غلامعلی­پورعلمداری. 1395. بررسی قابلیت هضم، فراسنجه­های تخمیری و تولید گاز بخش­های مختلف گیاه داروئی ریواس. هفتمین کنگره علوم دامی ایران. 17 و 18 شهریور. کرج.

142- مرادی، س.­، قنبری، ف.، بیات­کوهسار، ج و سمیعی زفرقندی، م. 1395. مقایسه ترکیب شیمیایی و تعیین گوارش­پذیری و برخی فراسنجه­های تخمینی با استفاده از روش برون­تنی کشت بسته ارقام مختلف دانه­های تریتیکاله و جو. هفتمین کنگره علوم دامی ایران. 17 و 18 شهریور. کرج.

143- ملک­زاده، س.، قنبری، ف. و بیات­کوهسار، ج. 1395. تاثیر عمل­آوری با تیمارهای هیدروکسید سدیم، پراکسید هیدروژن و آب بر ترکیب شیمیایی بقایای بادام زمینی. هفتمین کنگره علوم دامی ایران. 17 و 18 شهریور. کرج.

144-امانیان، ش.، قنبری، ف.، فتح آبادی، ا.، بیات کوهسار، ج. 1395. پیش بینی وقوع تنش گرمایی در گاوداری­های استان گلستان با استفاده از شاخص رطوبتی_دمایی. هفتمین کنگره علوم دامی ایران. 17 و 18 شهریور. کرج.

145- امانیان، ش.، قنبری، ف.، فتح­آبادی، ا.، بیات کوهسار، ج. 1395. بررسی امکان پیش­بینی تولید شیر در یک گاوداری صنعتی در استان گلستان با استفاده از شاخص رطوبتی_دمایی. هفتمین کنگره علوم دامی ایران. 17 و 18 شهریور. کرج.

146- بهزاد خوجه،آشور محمد قره­باش، جواد بیات کوهسار، فرید مسلمی­پور. 1395. تاثیر منابع مختلف بافری بر متابولیت­های خونی گوسفندان تغذیه شده با جیره کنسانتره بالا. سومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 30 آذر ماه. گرگان.

147- خوجه، ع.م.، بیات کوهسار، ج.، مقصودلو، ش.، قنبری، ف. 1395. تأثیر افزودن پروبیوتیک­های صنعتی و ماست ترش به آب آشامیدنی بر عملکرد بلدرچین ژاپنی در حال رشد. سومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 30 آذر ماه. گرگان.

148- محمودرضا فنائی، یوسف مصطفی­لو، شهریار مقصودلو، جواد بیات کوهسار. 1395. اثرسطوح مختلف محلول بره­موم درجیره بر برخی خصوصیات سیستم ایمنی جوجه­های گوشتی. کنگره علوم دامی ایران. 17 و 18 شهریور. کرج.

149- محمودرضا فنائی، یوسف مصطفی­لو، شهریار مقصودلو، جواد بیات کوهسار. 1395. اثر سطوح مختلف محلول بره­موم در جیره بر عملکرد تولیدی جوجه­های جوان. کنگره علوم دامی ایران. 17 و 18 شهریور. کرج.

150- جواد پایمرد، جواد بیات کوهسار، فرزاد قنبری و شهریار مقصودلو. 1396. تاثیر استفاده از مخلوط باکتری­های پروبیوتیکی به صورت مایع یا خشک انجمادی بر شاخص­های رشد اسکلتی گوساله­های شیرخوار. چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان و دومین جشنواره بز کرکی راینی. 15 شهریور. دانشگاه شهید باهنر کرمان.

151- جواد پایمرد، جواد بیات کوهسار، فرزاد قنبری و شهریار مقصودلو. 1396. تاثیر استفاده از مخلوط باکتری­های پروبیوتیکی به صورت مایع یا خشک انجمادی بر متابولیت­های خونی گوساله­های شیرخوار. چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان و دومین جشنواره بز کرکی راینی. 15 شهریور. دانشگاه شهید باهنر کرمان.

152- الهام خواجه، جواد بیات کوهسار، فرزاد قنبری، فاختک طلیعی. 1396. تعیین ترکیب شیمیایی کاه گندم عمل­آوری شده با دو قارچ تریکودرما هارزیانوم و آسپرژیلوس نایجر. چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان و دومین جشنواره بز کرکی راینی. 15 شهریور. دانشگاه شهید باهنر کرمان.

153- الهام خواجه، جواد بیات کوهسار، فرزاد قنبری، فاختک طلیعی. 1396. تاثیر عمل­آوری با اوره، هیدروکسید سدیم و پراکسید هیدروژن شیمیایی بر ترکیب شیمیایی کاه گندم. چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان و دومین جشنواره بز کرکی راینی. 15 شهریور. دانشگاه شهید باهنر کرمان.

154- فرشته مقصودلو، جواد بیات کوهسار، محسن آذرنیا. 1396. تأثیر هورمون­های گیاهی به صورت پرایمینگ و تلقیح با قارچ گلوموس اینترارادیسز و گلوموس موسه بر پتانسیل و فراسنجه­های تولید گاز عدس در شرایط برون­تنی. چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان و دومین جشنواره بز کرکی راینی. 15 شهریور. دانشگاه شهید باهنر کرمان.

155- فرشته مقصودلو، فاطمه فتحی، جوادبیات کوهسار. 1396. تأثیر افزودن سطوح مختلف مواد ضد تغذیه­ای بر پتانسیل و فراسنجه­های تولید گاز در شرایط برون­تنی. چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان و دومین جشنواره بز کرکی راینی. 15 شهریور. دانشگاه شهید باهنر کرمان.

156- محمدرضا قلی­پور، آشورمحمد قره­باش، جواد بیات کوهسار، حسن علمی. 1396. تاثیر افزودن گیاه کاکوتی به جیره، بر فراسنجه­های خونی و شکمبه­ای بره­های نر کردی. چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان و دومین جشنواره بز کرکی راینی. 15 شهریور. دانشگاه شهید باهنر کرمان.

157- محمدرضا قلی­پور، آشورمحمد قره­باش، جواد بیات کوهسار، حسن علمی. 1396. بررسی تاثیر افزودن گیاه کاکوتی به جیره بر عملکرد و خصوصیات رشد بره­های کردی. چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان و دومین جشنواره بز کرکی راینی. 15 شهریور. دانشگاه شهید باهنر کرمان.

158- فاطمه کمالی، فرزاد قنبری، شهریار مقصودلو، جواد بیات کوهسار. 1396. اثر روش­های مختلف عمل­آوری حرارتی بر ترکیب شیمیایی دانه سویا. چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان و دومین جشنواره بز کرکی راینی. 15 شهریور. دانشگاه شهید باهنر کرمان.

159- فاطمه کمالی، فرزاد قنبری، شهریار مقصودلو، جواد بیات کوهسار. 1396. اثر روش­های مختلف عمل­آوری حرارتی بر قابلیت هضم برون­تنی و فراسنجه­های تخمینی دانه سویا. چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان و دومین جشنواره بز کرکی راینی. 15 شهریور. دانشگاه شهید باهنر کرمان.

160-حبیب کرامتلو، آشور محمد قره­باش، جواد بیات کوهسار و مرضیه کرامتلو. 1396. مقايسه وزن و قشر پیله هیبريدهای کرم ابريشم (Bombyx mori) ايراني و خارجي در شهرستان مینودشت. همایش ملی ابریشم ایران. 27 مهرماه دانشگاه گیلان.

161- حبیب کرامتلو، آشور محمد قره­باش، جواد بیات کوهسار و مرضیه کرامتلو. 1396. مقايسه اندازه و قطر پیله هیبريدهای کرم ابريشم (Bombyx mori) ايراني و خارجي در شهرستان مینودشت. همایش ملی ابریشم ایران. 27 مهرماه دانشگاه گیلان.

162- ملک­زاده، س.، قنبری، ف. و بیات­کوهسار، ج. مسلمی­پور، ف. 1396. اثرات عمل­آوری با برخي ترکیبات شیمیايي بر قابلیت هضم، فراسنجه­های تخمیری و تولید توده میکروبي بادام زمیني در شرايط آزمايشگاهي. چهارمین همايش ملي مديريت بهداشت دام، يکم آذر ماه دانشگاه شیراز.

163- فاطمه عقیلی پور، جواد بیات کوهسار، فرزاد قنبری، مجید محمد اسمعیلی. 1396. مقایسه ارزش تغذیه­ای گونه آستاراگالوس پودولوبوس با گونه های شورزیست از نظر ترکیب شیمیایی. نخستین همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی، 5 بهمن. دانشگاه گنبد کاووس.

164- فاطمه عقیلی پور، جواد بیات کوهسار، فرزاد قنبری، مجید محمد اسمعیلی. 1396. مقایسه ارزش تغذیه­ای گونه آستاراگالوس پودولوبوس با گونه­های شورزیست استان گلستان با استفاده از روش تولید گاز. نخستین همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی، 5 بهمن. دانشگاه گنبد کاووس.

Bayat, J., R. Valizadeh, A. A. Naserian, F. Eftekhar Shahroudi, A. Tahmasebi, R. Safari. 2007. Effects of substitution barley grain with dried citrus pulp on performance of Holstein dairy cows.British Society of Animal Science. Proceedings.

6- Safari, R., R. Valizadeh, F. Eftekharei Shahroudi, A. Tahmasebi, J. Bayat. 2007. Effects of dried and ensiled tomato pomace on dry matter intake, milk yield and composition of dairy cows in Iran. British Society of Animal Science. Proceedings.

7-Safari, R., R. Valizadeh, A. Tahmasbi and J. Bayat. 2009. Correlation of in vitro gas production and in situ technique for evaluation of tomato pomace degradability. European Association for Animal Production (EAAP). 60th Annual Meeting: 383.

8- Bayat, J., R., Valizadeh, A. A. Naserian, A. Tahmasbi and Safari, R. 2009. In vitro gas production technique to determining of nutritive value of various sources of citrus pulp. European Association for Animal Production (EAAP). 60th Annual Meeting: 383.

9- Bayat, J., R., Valizadeh, A. A. Naserian, A. Tahmasbi and Safari, R. 2009. Correlation between in vitro gas production and in situ technique for evaluation of various sources of dried citrus pulp. European Association for Animal Production (EAAP). 60th Annual Meeting: 594.

10- Bayat, J., R., Valizadeh, A. A. Naserian, A. Tahmasbi and Safari, R. 2009. Dry matte degradation of various sources of citrus pulp measured by mobile nylon bag technique. European Association for Animal Production (EAAP). 60th Annual Meeting: 594.

11- Ebrahim Gholamalipour Alamdari, Javad Bayatkouhsar. 2013. SCREENING THE MEDICINAL POTENTIAL OF SOME WEEDS BY HPTLC METHO. 2nd National Congress on Medicinal Plants.

طرح های پژوهشی

پایان نامه و رساله

تالیفات

برنامه هفتگی

دروس تدریس شده

دانلودها