×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر فرزاد قنبری

مرتبه علمی: ---

مقطع تحصیلی : ---

دانشکده :---

گروه :

بیوگرافی

سوابق تحصيلي

ديپلم

دبیرستان: نمونه جامعه الامام الصادق- بندرعباس

سال اخذ دیپلم: 1373

رشته تحصیلی: علوم تجربی

مقطع کارشناسی

دانشگاه: شیراز

سال اخذ مدرک کارشناسی: 1378

رشته تحصیلی: مهندسی کشاورزی- علوم دامی

استاد راهنما: دکتر هوشنگ معینی زاده

پروژه کارشناسی: کانیبالیسم در طیور

مقطع کارشناسی ارشد

دانشگاه: علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

سال اخذ مدرک کارشناسی ارشد: 1382

رشته تحصیلی: مهندسی کشاورزی- علوم دامی

گرایش: فیزیولوژی دام

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: " بررسی اثرات گوسیپول موجود در کنجاله پنبه دانه بر فرآسنجه‏های خونی و کیفیت منی قوچ‏های دالاق"

استاد راهنما: دکتر یوسف جعفری آهنگری

اساتید مشاور: دکتر تقی قورچی، دکتر سعید حسنی

توجه 1: نمره پایان نامه: 19/75 بالاترین نمره در بین پایان نامه های کارشناسی ارشد علوم دامی سال

 تحصیلی 83-1382

توجه 2: فارغ التحصیل رتبه اول کارشناسی ارشد  علوم دامی سال تحصیلی 83-1382 با معدل کل 17/74

 

مقطع دکتری

دانشگاه: علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

رشته تحصیلی: مهندسی کشاورزی- علوم دامی

گرایش: تغذیه دام ( نشخوارکننده)

سال ورود به مقطع دکتری: 1385

عنوان: رساله دکتری: " اثرات عمل آوری کنجاله دانه­ های روغنی با پرتوهای یون­ساز گاما و الکترون بر کینتیک تجزیه شکمبه­ ای پروتئین و شاخص­های عملکرد گوسفندان پرواری"

استاد راهنما: دکتر تقی فورچی

اساتید مشاور: دکتر پروین شورنگ، دکتر هرمز منصوری، دکتر نورمحمد تربتی نژاد

توجه1: کسب رتبه اول در آزمون دکتری سال 1385 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی گرگان- رشته علوم دامی(تغذیه دام) در بین 64 شرکت کننده

توجه 2: فارغ التحصیل دکتری  علوم دامی سال تحصیلی 91-1390 با معدل کل 18/31

توجه 3: نمره رساله دکتری: 19/75

زمینه های تحقیقاتی

علایق پژوهشی

1- عمل­آوری خوراک در تغذیه نشخوارکنندگان

2- میکروبیولوژی شکمبه

3- بیوشیمی سیلاژ

 

مهارت‏های پژوهشی

الف: تجربه کار در آزمایشگاه تغذیه دام

ب: استفاده از تکنیک‏های جدید در بهبود ارزش تغذیه‏ای مواد خوراکی

ج: تجربه کار با دام در شرایط آزمایشگاهی

د: بهره‏گیری از تجارب متخصصین و محققین خارجی در امور پژوهشی در طی فرصت مطالعاتی در کشور فتلاند

ه: مسلط به جیره‏نویسی با نرم افزار

مقالات ژورنال

1- بررسي اثرات گوسيپول كنجاله پنبه‏دانه بر محيط بيضه و كيفيت اسپرماتوزوآ در قوچ‏هاي آتاباي- مجله علمي پژوهشي علوم كشاورزي و منابع طبيعي 1384.

2- بررسي اثرات گوسيپول كنجاله پنبه دانه بر برخي فرآسنجه‏هاي خوني - مجله علمي پژوهشي علوم کشاورزي 1385.

3- بررسی تاثیر افزودنی­های مختلف بر پایداری هوازی، ترکیب شیمیایی و میکروب­های سیلاژ ذرت- نشریه پژوهش­های علوم دامی. 1391.

4- بررسی فراسنجه­های تجزیه پذیری پروتئین کنجاله دانه­های روغنی عمل­آوری شده با استفاده از سیستم نورفور. مجله تحقیقات تولیدات دامی. 1392.

5-تعیین ترکیبات شیمیایی روغن­های اسانسی سیر و میخک به روش گاز کروماتوگرافی و مقایسه فعالیت ضدمیکروبی آن­ها با نانوذرات نقره و آنتی­بیوتیک. مجله پزوهش در نشخوارکنندگان. 1392.

6- مقایسه تاثیر پرتوهای یون­ساز گاما و الکترون بر کینتیک تجزیه شکمبه­ای پروتئین و اسیدهای آمینه کنجاله سویا. نشریه پژوهش­های علوم دامی ایران. 1392.

7- تاثیر پرتوتابی بر ناپدید شدن شکمبه­ای ماده خشک و پروتئین خام و قابلیت هضم برون تنی کنجاله کانولا. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی) 1393.

8- تعیین ارزش غذایی و مقایسه روش‌های متفاوت خشک کردن بر ترکیب شیمیایی، مولفه‌های تولید گاز و قابلیت هضم تفاله انواع مرکبات. مجله تحقیقات دام و طیور 1393.

9- بررسی ارزش تغذیه­ای بقایای ماش (Vigna radiate) عمل­آوری شده با پرتو الکترون، پراکسید هیدروژن و اسید هیدروبرومیک با استفاده از فن تولید گاز و روش کشت بسته. نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان 1394.

10- تعیین و مقایسه ترکیب شیمیایی و فراسنجه‌های تولید گاز و تجزیه‌پذیری دانه ارقام جو تجاری و بومی. تحقیقات تولیدات دامی 1394.

11- ناپدید شدن شکمبه­ای پروتئین و اسیدهای آمینه کنجاله کانولای عمل­آوری نشده و عمل­آوری شده با پرتوهای گاما و الکترون. مجله تولیدات دامی 1394.

12- تاثیرات عمل­آوری با پرتو گاما، هیدرواکسید سدیم و اکسید کلسیم بر فراسنجه­های تولید گاز و گوارش پذیری کاه سویا. مجله تولیدات دامی 1395.

13- تاثیر روغن اسانسی دارچین بر عملکرد، تخمیر و جمعیت میکروبی و برخی متابولیتهای خونی گوسفند. مجله پژوهش در نشخوارکنندگان. 1395.

14- Comparison of electron beam and gamma ray irradiations effects on ruminal crude protein and amino acid degradation kinetics, and in vitro digestibility of cottonseed meal. Radiation Physics and Chemistry. 2012.

15-Effect of molasses and bacterial inoculant on chemical composition and aerobic stability of sorghum silage. Asian Journal of Animal and veterinary Advances. 2011.

16- Improving the nutritional value of sunflower mal by electron beam and gamma ray irradiations. Iranian Journal of Applied Animal Science. 2015.

17- Peppermint and pennyroyal essential oil effect on performance, rumen microbial population and some blood parameters of sheep. Iranian Journal of Veterinary Medicine

18- Effect of Matricaria chamomille and Cichorium intybus powder on Performance, Rumen Microbial Population and Some Blood Parameters of Sheep. Iranian Journal of Veterinary Medicine

مقالات کنفرانس

1- An investigation on the effects of gossypol in cottonseed meal on scrotal circumference and spermatozoa quality in Atabay rams (EAAP, 2006)

2- Effects of feeding gossypol in cottonseed meal on some hematological parameters in Dallagh rams (EAAP, 2006)

3- An in vitro study of antimicrobial activity of clove and garlic essential oils and neomycin on rumen fluid (EAAP, 2009)

4- Effects of propionic acid, formic acid and molasses on corn silage (EAAP, 2009) 

 5- Effects of gamma and electron irradiation on protein degradation parameters of cottonseed meal in NorFor system (Nordic Feed Science, 2012)

 

6- بررسي تاثير مصرف كنجاله پنبه دانه حاوي گوسيپول بر شكنندگي گلبول­هاي قرمز و غلظت­هاي تستوسترون و پتاسيم پلاسماي خون در قوچهاي آتاباي" در اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور- دانشگاه تهران. 1383

7- بررسي تاثير برخي افزودني­ها بر جمعيت ميكروبي سيلوي ذرت" در دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور- دانشگاه فردوسی مشهد. 1386

8- بررسی اثر افزدنی­های ملاس و اوره بر جمعیت میکروبی شکمبه در اولین گنکره دام و طیور استان گلستان. 1387

9- تغییرات فصلی برخی فراسنجه­های تولید مثلی در قوچ های دالاق- همایش ملی پرورش و حفظ سرمایه های ژنتیکی گوسفندان زل و دالاق- 1391

10- اثرات تغذیه گوسیپول جیره­ای بر محیط بیضه و کیفیت اسپرم قوچ­های دالاق- همایش ملی پرورش و حفظ سرمایه­های ژنتیکی گوسفندان زل و دالاق- 1391

11- اثرفرایند حرارتی کنجاله تخم پنبه جیره تغذیه تحریکی بر عملکرد تولید مثل گوسفندان نژاد دالاق- همایش ملی پرورش و حفظ سرمایه­های ژنتیکی گوسفندان زل و دالاق- 1391

12- فراسنجه­های تجزیه پذیری و تجزیه پذیری موثر ماده خشک کاه زیره عمل آوری نشده و عمل آوری شده با تیمارهای آهک و اوره - همایش ملی پرورش و حفظ سرمایه­های ژنتیکی گوسفندان زل و دالاق- 1391

13- بررسی فراسنجه­های تجزیه­پذیری پروتئین برخی کنجاله­های دانه­های روغنی با استفاده از سیستم NorFor- پنجمین کنگره علوم دامی ایران- دانشگاه صنعتی اصفهان- 1391

14-تعیین ارزش غذایی گیاه نخود فرنگی در مراحل مختلف رشد با آزمون تولید گاز. ششمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی. 1392

15- تعیین ترکیبات شیمیایی و میزان فنل علوفه نخود فرنگی در مراحل مختلف رشد. ششمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی. 1392

16- تعیین ارزش تغذیه­ای و فراسنجه­های تولید گاز گیاه ماشک. ششمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی. 1392

17- تعیین قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی انواع تفاله مرکبات در شرایط برون تنی. ششمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی. 1392

18- تعیین خصوصیات تولید گاز تفاله انواع مرکبات شمال و جنوب با استفاده از  روش تولید گاز. ششمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی. 1392

19- قابلیت هضم برون تنی کاه سویای عمل­آوری نشده و عمل­آوری شده با تیمارهای پرتو گاما،اکسید کلسیم و هیدروکسید سدیم. همایش ملی بهداشت و پرورش دام و طیور. 1392

20- قابلیت هضم برون تنی بقایای ماش عمل­آوری نشده و عمل­آوری شده با تیمارهای پرتو الکترون، پراکسید هیدروژن و اسید هیدروبرومیک. همایش ملی بهداشت و پرورش دام و طیور. 1392

21- تعیین قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی ارقام مختلف جو استان گلستان در شرایط برون تنی. همایش ملی بهداشت و پرورش دام و طیور. 1392

22- تعیین تجزیه پذیری شکمبه­ای ارقام مختلف جو با استفاده از روش کیسه­های نایلونی. همایش ملی بهداشت و پرورش دام و طیور. 1392

23- بررسی اثر عصاره متانولی انواع تفاله مرکبات شمال و جنوب بر فراسنجه­های تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی. همایش ملی بهداشت و پرورش دام و طیور. 1392

24- بررسی و مقایسه اثرات عصاره متانولی انواع تفاله مرکبات شمال و جنوب بر قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی خوراک در شرایط برون تنی. همایش ملی بهداشت و پرورش دام و طیور. 1392

25- اثر مکمل پروبیوتیک جیره آغازین بر افزایش وزن روزانه، رشد اسکلتی و فراسنجه­های خونی گوساله­های مونتبلیارد. اولین همایش ملی پژوهش­های کاربردی در صنعت دام، طیور و آبزیان. 1392

26- ترکیب و خواص درمانی شیر شتر. همایش ملی توسعه پرورش شتر ایران. 1393

27- بررسی خوش­خوراکی برخی گیاهان مرتعی مورد استفاده شتر. همایش ملی توسعه پرورش شتر ایران. 1393

28- تاثیر تغذیه روغن­های اسانسی سیر و میخک بر تجزیه شکمبه­ای علف خشک یونجه و کاه گندم. همایش ملی توسعه پرورش گوسفند در حاشیه دریای مازندران. 1393

29- تاثیر افزودنی های اسید پروپیونیک، اسید فرمیک و ملاس بر ترکیب شیمیایی کلزای سیلو شده. همایش ملی توسعه پرورش گوسفند در حاشیه دریای مازندران. 1393

30- بررسی ارزش تغذیهاي بقایاي ماش عملآوري نشده و عملآوري شده با تیمارهاي پرتو الکترون، پراکسید هیدروژن و اسید هیدروبرومیک با استفاده از تکنیک تولید گاز. همایش ملی توسعه پرورش گوسفند در حاشیه دریای مازندران. 1393

31- مقایسه ارزش تغذیه‌اي کاه سویاي عمل‌آوري نشده و عمل‌آوري شده با تیمارهاي پرتوگاما، اکسیدکلسیم و هیدروکسیدسدیم با استفاده از آزمون تولید گاز. همایش ملی توسعه پرورش گوسفند در حاشیه دریای مازندران. 1393

32- مقایسه ارزش تغذیهاي ارقام مختلف جو استان گلستان با استفاده از روش تولید گاز. همایش ملی توسعه پرورش گوسفند در حاشیه دریای مازندران. 1393

33- مقایسه ترکیبات شیمیایی ارقام مختلف جو استان گلستان. همایش ملی توسعه پرورش گوسفند در حاشیه دریای مازندران. 1393

34- اثر افزودن سطوح مختلف تفاله چغندرقند و تفاله خشک مرکبات بر ترکیب شیمیایی و pH سیلاژ تفاله گوجه فرنگی. همایش ملی توسعه پرورش گوسفند در حاشیه دریای مازندران. 1393

35- تاثیر روش­های عمل­آوری حرارتی و پرتوتابی بر مقدار گوسیپول کنجاله پنبه دانه. ششمین کنگره علوم دامی ایران. 1393

36- بررسی تاثیر پرتوتابی با اشعه گاما و تابش الکترون برناپدید شدن شکمبه ای پروتئین کنجاله آفتابگردان با استفاده از تکنیک الکتروفورز ژل پلی آلکریلامید. ششمین کنگره علوم دامی ایران. 1393

37- تجزیه پذیری شکمبه­ای ماده­ی خشک بقایای ماش عمل­آوری نشده و عمل­آوری شده با تیمارهای پرتوالکترون، پراکسیدهیدروژن و اسید هیدروبرومیک. ششمین کنگره علوم دامی ایران. 1393

38- تأثیر عمل آوري با پرتو الکترون، پراکسید هیدروژن و اسید هیدروبرومیک بر ترکیب شیمیایی بقایاي ماش. ششمین کنگره علوم دامی ایران. 1393

39- تاثیر عمل‌آوری با پرتو گاما، هیدروکسید سدیم و اکسید کلسیم بر ترکیب شیمیایی کاه سویا. ششمین کنگره علوم دامی ایران. 1393

40- تأثیر عمل‌آوري با پرتو گاما، هیدروکسید سدیم و اکسید کلسیم بر ترکیب شیمیایی و تجزیه شکمبه‌اي ماده خشک کاه سویا. ششمین کنگره علوم دامی ایران. 1393

41- تاثیر عمل­آوری حرارتی بر ترکیب شیمیایی پنبه دانه. ششمین کنگره علوم دامی ایران. 1393

42- تاثیر تغذیه پنبه دانه عمل­آوری نشده و عمل­آوری شده با فرآیند حرارتی بر فرآسنجه­های خونی گوسفند. ششمین کنگره علوم دامی ایران. 1393

43- تأثیر سطوح مختلف تفاله چغندرقند و تفاله خشک مرکبات بر خصوصیات تولید گاز سیلاژ تفاله گوجه فرنگی. ششمین کنگره علوم دامی ایران. 1393

44- تاثیر عمل آوری با پرتو گاما، هیدروکسید سدیم  و اکسید کلسیم بر فراسنجه­های تولید گاز کاه سویا. همایش پژوهش­هاي نوین در علوم دامی. 1394

45- تاثیر عمل آوری با پرتو گاما، هیدروکسید سدیم  و اکسید کلسیم بر فراسنجه­های تجزیه پذیری ماده خشک کاه سویا. همایش پژوهش­هاي نوین در علوم دامی. 1394

46- تاثیر سطوح مختلف ملاس و تفاله چغندر  بر ترکیب شیمیایی و فراسنجه های تخمیری سیلاژ  فضولات طیور تخمگذار. همایش پژوهش­هاي نوین در علوم دامی. 1394

47- تاثیر استفاده از سطوح مختلف ملاس و تفاله چغندر  بر  قابلیت هضم ، فراسنجه های تخمیری  و تولید توده میکروبی سیلاژ  فضولات طیور تخمگذار. همایش پژوهش­هاي نوین در علوم دامی. 1394

48- اثر روغن­های اسانسی نعناع و پونه بر pH، و غلظت نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه گوسفند نژاد دالاق. همایش پژوهش­هاي نوین در علوم دامی. 1394

49- تاثیر اسانس گیاهان نعناع و پونه  بر عملکرد و تعداد پروتوزوای شکمبه گوسفندان دالاق. همایش پژوهش­هاي نوین در علوم دامی. 1394

50- تاثیر عصاره سرخارگل بر تیتر آنتی بادی خون  و  وزن اندام­های لنفوئیدی جوجه های گوشتی. همایش پژوهش­هاي نوین در علوم دامی. 1394

51- تاثیر عصاره آویشن بر تیتر آنتی بادی خون  و  وزن اندام­های لنفوئیدی جوجه های گوشتی. همایش پژوهش­هاي نوین در علوم دامی. 1394

52- اثر تلقیح باکتریایی و روغن­های اسانسی نعناع، مرزه و زیره بر فراسنجه­های تولید گاز سیلاژ ذرت. همایش پژوهش­هاي نوین در علوم دامی. 1394

53- تاثیر استفاده از افزودنی باکتریایی و روغن­هاي اسانسی بر ترکیب شیمیایی سیلاژ ذرت. همایش پژوهش­هاي نوین در علوم دامی. 1394

54- تاثیر افزودنی باکتریایی و اسانس­های روغنی بر قابلیت هضم، فراسنجه­های تخمیری و تولید توده میکروبی سیلاژ ذرت. همایش پژوهش­هاي نوین در علوم دامی. 1394

55- اثرات تلقیح باکتریایی و روغن­هاي اسانسی نعناع، مرزه و زیره بر قابلیت هضم و فرآسنجه­هاي تخمینی سیلاژ ذرت. همایش پژوهش­هاي نوین در علوم دامی. 1394

56- اثر نوع فرمولاسیون جیره بر اساس اسید آمینه کل و قابل هضم و تراکم گله بر شاخص تولید جوجه های گوشتی. همایش پژوهش­هاي نوین در علوم دامی. 1394

57- بررسی اثرات تراکم گله و نوع فرمولاسیون جیره بر اساس اسید آمینه کل و قابل هضم بر  عملکرد تولیدی جوجه­های گوشتی در سنین اولیه. همایش پژوهش­هاي نوین در علوم دامی. 1394

58- مقایسه ترکیب شیمیایی بقایای باقلا ی عمل­آوری نشده و عمل­آوری شده با آب، اکسید کلسیم،  پراکسید هیدروژن و هیدروکسید سدیم. دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور. 1394

59- تأثیر عمل آوری با اکسید کلسیم، پراکسید هیدروژن، هیدروکسید سدیم و آب بر ترکیب شیمیایی بقایای نخود فرنگی. دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور. 1394

60- تأثیر افزودنی­های مختلف بر فراسنجه­های تخمیری سیلاژ تریتیکاله. دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور. 1394

61- تأثیر استفاده از تلقیح باکتریایی، اسید آلی و اوره بر ترکیب شیمیایی سیلاژ تریتیکاله. دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور. 1394

62- اثر روغن­های اسانسی دارچین بر جمعیت میکروبی شکمبه گوسفند نژاد دالاق. دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور. 1394

63- تأثیر روغن اسانسی دارچین بر فراسنجه­های خونی و عملکرد گوسفند نژاد دالاق. دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور. 1394

64- اثر استفاده از مکمل اسید آلی در جیره­های با سطوح مختلف مواد مغذی بر قطعه بندی لاشه جوجه­های گوشتی. دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور. 1394

65- اثر استفاده از مکمل اسیدهای آلی در جیره های با سطوح مختلف مواد مغذی بر عملکرد جوجه­های گوشتی. دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور. 1394

66- تأثیر تفاله گوجه فرنگی سیلو شده با تفاله چغندر قند و تلقیح باکتریای بر فراسنجه­های خونی بره­های پرواری. دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور. 1394

67- مقایسه ترکیب شیمیایی ارقام مختلف دانه تریتیکاله. دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور. 1394

68- مقایسه ترکیب شیمیایی ارقام مختلف دانه جو. دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور. 1394

69- تاثیر استفاده از افزودنی­های باکتریایی و روغن­های اسانسی بر ترکیب شیمیایی سیلاژ ذرت. همایش ملی تولیدات ارگانیک دام، طیور و آبزیان. 1394

70- تاثیر تلقیح باکتریایی و روغن­های اسانسی بر فراسنجه­های تولید گاز و قابلیت هضم ذرت سیلو شده. همایش ملی تولیدات ارگانیک دام، طیور و آبزیان. 1394

71- تاثیر تلقیح باکتریایی و روغن­های اسانسی نعناع، مرزه و زیره بر ترکیب شیمیایی سیلاژ ذرت. همایش ملی تولیدات ارگانیک دام، طیور و آبزیان. 1394 .

72- ¬ تعیین گوارش پذیری و برخی فراسنجه تخمینی ارقام مختلف دانه های تریتیکاله و جو با استفاده از روش برون تنی کشت بسته. هفتمین کنگره علوم دامی ایران. 1395

73- مقایسه ترکیب شیمیایی ارقام مختلف دانه­های جو و تریتیکاله. هفتمین کنگره علوم دامی ایران. 1395

74- تاثیر افزودن پروبیوتیک های تجاری و ماست ترش به آب آشامیدنی بر خصوصیات لاشه بلدرچین ژاپنی درحال رشد. هفتمین کنگره علوم دامی ایران. 1395

75- تاثیر عمل­آوری با تیمارهای هیدروکسید سدیم، پراکسید هیدروژن و آب بر ترکیب شیمیایی بقایای بادام زمینی. هفتمین کنگره علوم دامی ایران. 1395

76- پیش‌بینی وقوع تنش گرمایی در گاوداری‌های استان گلستان با استفاده از شاخص‌رطوبتی_دمایی. هفتمین کنگره علوم دامی ایران. 1395

77- اثر شاخص ‌رطوبتی_‌دمایی بر تولید شیر در یک گاوداری صنعتی در استان گلستان. هفتمین کنگره علوم دامی ایران. 1395

78- اثر روش­های مختلف عمل آوری حرارتی بر ترکیب شیمیایی دانه سویا. چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان. دانشگاه شهید باهنر کرمان. 1396

79- اثر روش­های مختلف عمل آوری حرارتی بر قابلیت هضم برون تنی و فراسنجه­های تخمینی دانه سویا. چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان. دانشگاه شهید باهنر کرمان. 1396

80- تاثیر استفاده از مخلوط باکتری های پروبیوتیکی به صورت مایع یا خشک انجمادی بر متابولیت های خونی گوساله های شیرخوار. چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان. دانشگاه شهید باهنر کرمان. 1396

طرح های پژوهشی

1- بررسي اثر سن و فصل بر ويژگي­هاي توليد مثلي و كيفيت اسپرم قوچ­هاي نژاد دالاق (همکار طرح)

2- بررسي تاثير اسانس هاي مختلف گياهي بر جمعيت ميكروبي شكمبه (همکار طرح)

3- بررسي تاثير افزودني‏هاي مختلف بر تركيب شيميايي، پايداري هوازي و ميكروبيولوژي سيلوي ذرت (همکار طرح)

4- اثرات عمل­آوری حرارتی بر ترکیب شیمیایی و ناپدید شدن شکمبه­ای ماده خشک و پروتئین خام پنبه دانه (همکار طرح)

5- مقايسه خاصيت ضدباكتريايي اسانس‏هاي گياهي، نانو نقره و آنتي بيوتيك‏هاي رايج در دامپروري ( بررسي موردي بر روي مايع شكمبه) (مجری طرح)

6- تاثیر عمل آوری شیمیایی بر ارزش تغذیه ای بقایای نخود و لوبیا (مجری طرح)

7- اثرات عمل­آوری با هیدروکسید سدیم، اکسید کلسیم، اسیدهیدروبرومیک و پراکسید هیدروژن بر ارزش تغذیه­ای بقایای خلر و عدس (مجری طرح)

پایان نامه و رساله

تالیفات

افتخارات

1- داراي تقدير نامه پژوهشگر برگزيده

2- عضویت در سازمان نظام مهندسی کشاورزی

3- مشاور انجمن علمی علوم دامی دانشگاه گنبد کاووس

برنامه هفتگی

دروس تدریس شده

دانلودها