×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر آشور محمد قره باش

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :کشاورزی و منابع طبیعی

گروه :علوم دامی

بیوگرافی

مشخصات فردي

-تاريخ تولد:          12/02/1344                              

-محل تولد:           شهرستان گنبد کاووس- استان گلستان

-مرتبه علمي:         استاديار پايه 34

-آدرس:               دانشگاه گنبد كاووس - گروه علوم دامي

-تلفن محل كار:     3-332225021   0712       تلفن همراه 09113768611

 • آدرس الكترونيكي:                        ashoor218@gmail.com و ghareh44@yahoo.com  

سوابق تحصیلی

عنوان

رشته تحصيلي

گرايش

دانشگاه/كشور

سال

كارشناسي

كارشناسي ارشد

دكتري

علوم دامي

علوم دام

تغذيه دام

علوم دامي

تغذیه دام

تغذيه دام

تهران- ايران

تهران- ايران

علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان- ايران

1367

1370

1387

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد

 مقایسه توان پرواربندی گوسفندان آتابای (دالاق ترکمن) و زل با جیره های غذایی دارای سطوح انرژی متفاوت و اندازه گیری ضریب هضمی جیره ها  

به راهنمایی دکتر علی نیکخواه، مشاورت دکتر رضا اسدی مقدم

عنوان پايان نامه دكتري

اثر جايگزين شير و جيره هاي آغازین مختلف بر رشد، تخمير شكمبه، متابولیت های خون، تولید پروتئين ميكروبي و توسعه شكمبه بره های شیر خوار نژاد دالاق

به راهنمایی دکتر تقی قورچی، مشاورت دکتر سعید حسنی، دکتر نورمحمد تربتی نژاد و دکتر هرمز منصوری.

زمینه های تحقیقاتی

 

 تغذیه دام (گاو شیری، گوسفند و بز)

- مدیریت پروش دام (گاو شیری، گوسفند و بز)

- تغذیه و مدیریت پروش اسب و شتر

- تغذیه و مدیریت پرورش زنبورعسل و کرم ابریشم

مقالات ژورنال

 1. T.,  Ghoorchi1. , N.M. Torbatinejad. and A.M. Gharabash.  2006.  Effects of Calcium Salt of Long Chain Fatty Acid on Performance and Blood Metabolites of Atabay Lambs, Asian Journal of Animal and Veterinary Advances (1): 70-75.
 2. نیکخواه، ع. اسدی مقدم ، ر. و قره باش،  آ. 1372. اثر سه جيره غذايي با غلظت انرژي مختلف روي توان پرواري بره هاي گروه ژنتيكي آتاباي و زل ، مجله علوم كشاورزي ايران ، جلد24 ، شماره هاي 3و 4 ، 82 – 67.
 3. قره باش آ.، 1374. تعيين قابليت هضم مواد مغذي سه نوع جيره غذايي با سطوح انرژي مختلف در بره هاي جوان ، مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي ، جلد2 ، شماره 1،52 - 42.
 4. قره باش، آ.، عبادی، م. و گالشی، س. 1375. مقايسه مصرف اختياري و هضم مواد مغذي علوفه يونجه ، ذرت سيلوشده ، كاه گندم و كاه گندم غني شده در گوسفند و بز ، مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي ، جلد3 ، شماره 2 ، 63 -55.
 5. صمدي، ف و قره باش، آ.  1378.  بررسي تاثير گنادو تروپين سرم ماديان آبستن و گنادوتروپين جفتي انسان بر فعاليت توليد مثلي  گوسفندان دلاق. مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان. سال ششم ، شماره سوم ، صفحه 18-14.
 6. تربتی نژاد، ن. ، مقصودلوراد، ح. و قره باش، آ. 1379. تعیين ارزش غذايي دو گونه گياه شورمرغ مرتعي در گوسفند ، مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي ، جلد7 ، شماره 2 ،46 – 31.
 7. تربتی نژاد، ن. ، قره باش، آ. و ستاریان، ع. 1382. تعيین ارزش غذايي دو گونه گياه مرتعي درمنه كوهي و دشتي ، مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي ، جلد10، شماره2، 180 – 171. 
 8.    پورعباسعلی، ن. ، تربتی نژاد، ن. ، حسنی، س. و قره باش، آ. 1386. بررسی اثر مخمر ساکارومیسس سرویسیه بر عملکرد و فراسنجه های خونی بره های پرواری نژاد آتابای، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، جلد14، شماره3، 97 – 89 .
 9. اعظم پورعارفی، رضا راه چمنی، فرزاد قنبری، آشورمحمد قره باش(1395): تاثیر روغن اسانسی دارچین بر عملکرد، تخمیر، جمعیت میکروبی و برخی متابولیت های خونی گوسفند. پژوهش در نشخوارکنندگان، جلد4، شماره اول: 112-95

 ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان (به ترتیب انتشار)

عنوان مجله

تاریخ انتشار

10

In vitro evaluation of alfalfa substitution  with fenugreek

فریبا فریور، نورمحمد تربتی نژاد، یوسف جعفری آهنگری، سعید حسنی، آشورمحمد قره باش و مختار مهاجر

Iranian Journal of Applied Animal Science

Jun 2014

11

اثر دمای آب آشامیدنی و مکمل کربنات پتاسیم بر عملکرد و شاخص های فیزیولوژیک گاوهای شیرده طی تنش گرمایی

 

کامبیز قطوری، فرید مسلمی پور و آشورمحمد قره باش

مجله تحقیقات دام و طیور

تابستان 1393

12

تاثیر سطوح مختلف دانه و یا عصاره شنبلیله یر فراسنجه های تخمیر شکمبه به روش تولید گاز در آزمایشگاه

فریبا فریور، نورمحمد تربتی نژاد، یوسف جعفری آهنگری، سعید حسنی، آشورمحمد قره باش و مختار مهاجر

نشریه پژوهش های نشخوار کنندگان

زمستان 1393

13

اثر سطوح مختلف جلبک سارگاسوم پیسیفولیوم به جای سیلو بر عملکرد و فراسنجه های خونی و شکمبه بره های زل

علیرضا ولی کمال، تقی قورچی، مهدی فرحپور، آشورمحمد قره باش و رحمت سمیعی

نشریه پژوهش های علوم  دامی ایران

زمستان 1393

14

اثرات شیر حاوی تخم مرغ و بیوتین بر عملکرد، فراسنجه های خونی، فریتین، ایمونوگلوبین و قابلیت هضم گوساله های هلشتاین

راضیه ملک، تقی قورچی، بهروز دستار و اشورمحمد قره باش

نشریه پژوهش های نشخوارکنندگان

تابستان 94

15

بررسی ارزش تغذیه ای بقایای ماش عمل اوری شده با پرتو الکترون، پراکسید هیدروين و ایسد هیدروبرومیک با استفاده از فن تولید گاز و روش کشت بسته

منیره بابایی، فرزاد قنبری، آشورمحمد قره باش و جواد بیات کوهسار

نشریه پژوهش های نشخوارکنندگان

بهار 94

16

گوارش پذیری دانه های غلات فرآوری شده در اسب ترکمن به روش کیسه های نایلونی متحرک

عبدالحکیم توعدری، نورمحمد تربتی نژاد، تقی قورچی و آشورمحمد قره باش

علوم دامی (پژوهش و سازندگی)

بهار 95

17

اثرات عمل آوری با پرتو الکترون، پراکسید هیدروژن و اسید هیدروبرومیک بر ارزش تغذیه ای بقایای ماش

منیره بابایی، فرزاد قنبری، آشورمحمد قره باش و جواد بیات کوهسار

پژوهشهای علوم دامی ایران

پاییز 95

18

اثر تزریق ویتامین های و بر انتقال غیر فعال ایمونوگلوبولین و برخی فراسنج های خونی گوساله

محبوبه مرادیان، رضا راه چمنی، ابراهیم بنی حسن، آَشورمحمد قره باش و عباس ضیغمی

نشریه پژوهش های نشخوارکنندگان 

 

19

A breeding program for balanced improvement of performance and heaith in broiler

آشورمحمد قره باش و سعید زره داران

Pakistan J. of Biological Sci.

2009

20

مطالعه پرورش شتر یک کوهانه ترکمن و تولیدات آن در استان گلستان

آشورمحمد قره باش،  سعید زره داران و حسن اکبرپور

الکترونیک کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

بهار  1387

21

Upgrading canola straw for ruminant nutrition

نورمحمد تربتی نژاد، سعید حسنی و آشورمحمد قره باش

Research Journal of Animal Sciences

تابستان 2009

22

مقایسه اثرات شیر میش، جايگزين شير و سه نوع جيره هاي آغازين بر سنتز پروتئین میکروبی،  فراسنجه‌های تخمیری شکمبه،متابولیتهای خون و ادرار  بره هاي شيرخوار نژاد دالاق

آشورمحمد قره باش، تقی قورچی، نورمحمد تربتی نژاد و هرمز منصوری

علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی - اصفهان

بهار 1388

23

مقايسه مصرف اختياري ، قابليت هضم مواد مغذي شير ميش و یک ترکیب تجاری جايگزين شير و اثرات آنها بر عملکرد بره هاي شيرخوار نژاد دالاق

آشورمحمد قره باش، تقی قورچی، نورمحمد تربتی نژاد و هرمز منصوری

مجله تحقیقات دامپزشکی – دانشگاه تهران

تابستان 1388

24

اثرات جايگزين شير و جيره هاي آغازين مختلف بر رشد، مصرف خوراك و توسعه شكمبه بره هاي شيرخوار

 

آشورمحمد قره باش، تقی قورچی، نورمحمد تربتی نژاد و هرمز منصوری

علوم کشاورزی و منابع طبیعی- گرگان

زمستان1388

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات کنفرانس

 1. Ghoorchi,T.,A.M.Gharabash., Y. Mostafalou and M.Torbatinejad.2006. Effect of calcium salt of long chain fatty acid on performance and blood metabolites of Atabay lambs. Book of abstracts of the 57th annual meeting of the European association for animal production. Session 18,17, 20 september. Antalya,Turkey 2006.pp:139
 2. قره باش، آ. 1369. اهميت مواد معدني در تغذيه اسب، نخستين كنگره پژوهشهاي علمي، فرهنگي، اسلامي و ورزشي اسب و اسبداري ، سازمان تربيت بدني كشور.
 3. قره باش، آ. 1372. تغذيه علمي و عملي اسبهاي مسابقات ، همايش توسعه پرورش اسبهاي اصيل ايراني، معاونت امور دام وزارت جهاد سازندگي.
 4. قره باش، آ. 1373. استفاده از ضايعات روغنكشي زيتون در تغذيه دام، اولين گردهمايي سراسري زيتون (گرگا ن )، معاونت امور باغباني وزارت كشاورزي.
 5. قره باش، آ. 1374. متابوليسم انرژي اسبهاي مسابقات، همايش تحقيقات اسب ، معاونت آموزش و تحقيقات وزارت جهادسازندگي.
 6. قره باش، آ. 1375. مقايسه مصرف اختياري و هضم مواد مغذي يونجه ، ذرت سيلوشده ،كاه گندم و كاه گندم غني شده در گوسفند و بز، اولين همايش پژوهشي گوسفند و بز كشور ، موسسه تحقيقات علوم دامي .
 7. آنه قره جه، ق. و قره باش، آ. 1375. مقايسه قدرت پروار و خصوصيات لاشه گوسفند و بز با دو جيره غذايي متفاوت، اولين همايش پژوهشي گوسفند و بز كشور ، موسسه تحقيقات علوم دامي .
 8. شاهی، ق. و قره باش، آ. 1376استفاده از ضايعات غني شده و نشده آفتابگردان در جيره غذايي گوساله هاي پرواري،  اولين همايش پژوهشي گاو و گاوميش، موسسه تحقيقات علوم دامي.
 9. قره باش، آ. 1376. بررسي علل از بين رفتن اسبهاي تركمن ايران و راه هاي احيا و توسعه پرورش آن، همايش علمي – تخصصي پرورش اسب اصيل تركمن ، سازمان جهاد سازندگي خراسان.
 10. قره باش، آ. 1377. جايگاه دامپروري در توسعه استان گلستان، نخستين همايش توانمنديهاي توسعه استان گلستان .
 11. قره باش، آ. 1378. ضرورت احيا و توسعه پرورش شتر در مناطق شور استان گلستان، دومين همايش توانمنديهاي توسعه استان گلستان.
 12. گنجی، ا. سمیع، ع. پوررضا، ج. و قره باش، آ. 1378.  مقايسه اوره با كنجاله تخم پنبه و پودر ماهي بر رشد و ضريب تبديل غذايي گوساله هاي نر نژاد هلشتاين، دومين همايش پژوهشي تغذيه دام و طيور كشور، موسسه تحقيقات علوم دامي .
 13. سجادی،ب. رضایی، ا. و قره باش، آ. 1378. جايگزيني سبوس دوكوب برنج به جاي يونجه خشك در جيره غذايي بره هاي پرواري زل،  دومين همايش پژوهشي تغذيه دام و طيور كشور، موسسه تحقيقات علوم دامي .
 14. قره باش، آ.، تربتی نژاد، ن. و ستاریان ع. 1380. تعيين ارزش غذايي دو گونه گياه مرتعي درمنه كوهي و دشتي، نخستين همايش ملي تحقيقات مديريت دام و مرتع .
 15. قره باش، آ. ، صمدی، ف.، تربتی نژاد، ن. و قورچی، ت. 1384. اثر مكمل هاي اوره، كنجاله تخم پنبه و كنجاله تخم پنبه فرايند شده جيره غذايي بر روي خصوصيات پروار بره هاي نژاد دالاق، دومين سمينار پژوهشي گوسفند و بز كشور، موسسه تحقيقات علوم دامي.
 16. آنه قره جه، ق.، قره باش، آ. و کر، ع. 1384. بررسي مسائل پرواربندي گوسفند در استان گلستان، دومين سمينار پژوهشي گوسفند و بز كشور، موسسه تحقيقات علوم دامي.
 17. اخوت، م.، قره باش، آ. و پاسندی، م. 1384. بررسي امكان جايگزيني كنجاله كلزا به جاي تخم پنبه در جيره بره هاي پرواري ، دومين سمينار پژوهشي گوسفند و بز كشور، موسسه تحقيقات علوم دامي.
 18. شاهی، ق. اخوت، م. و قره باش، آ. 1384. استفاده از ضايعات غني شده و نشده آفتابگردان در جيره غذايي بره های نر پرواری، دومين سمينار پژوهشي گوسفند و بز كشور ، موسسه تحقيقات علوم دامي.

ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان (به ترتیب انتشار)

عنوان مجله

تاریخ برگزاري

19

بررسی مشکلات و راهکارهای توسعه دامپروری صنعتی در حاشیه اترک استان گلستان

آشورمحمد قره باش و تقی قورچی

نخستین همایش ملی ثنعت دام و طیور در استان گلستان

دی ماه 1387

20

اصلاح نژاد متوازن در جوجه های گوشتی

سعید زره داران، آشورمحمد قره باش

نخستین همایش ملی ثنعت دام و طیور در استان گلستان

دی ماه 1387

21

شتر یک کوهانه ترکمن و تولیدات آنها در استان گلستان

آشورمحمد قره باش، حسن اکبرپور

منطقه‌ای اولویت‌های تحقیقاتی شتر

فروردین 1388

22

ضرورت توسعه دامپروری صنعتی در شمال استان گلستان

آشورمحمد قره باش و تقی قورچی

همایش منطقه ای دانش محوری در  مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

31 اردیبهشت و 1 خرداد 1390

23

اهمیت پرورش اسب ترکمن در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان گلستان

آشورمحمد قره باش

همایش منطقه ای دانش محوری در  مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

31 اردیبهشت و 1 خرداد 1390

24

بررسی تاثیر پشم چینی بر عملکرد و فعالیت تنفسی بره های پرو.اری دالاق در شرایط تنش گرمایی

فرید مسلمی پور، یوسف مصطفی لو، آشورمحد قره باش و رسول خاتمی نژاد

نخستین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور در مناطق گرمسیر

16 شهریور 1390

25

بازده اقتصادی استفاده از جايگزين شير تجاری در تغذیه بره هاي شيرخوار

آشورمحمد قره باش، تقی قورچی، سعید حسنی، نورمحمد تربتی نژاد و هرمز منصوری

اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

19 تا 21 شهریور 1390 

26

همبستگی توسعه شکمبه با نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه و بتاهیدروکسی بوتیرات سرم خون در بره های شبرخوار

آشورمحمد قره باش، تقی قورچی، سعید حسنی، نورمحمد تربتی نژاد و هرمز منصوری

اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

19 تا 21 شهریور 1390 

27

اثر استفاده از تفاله خشک گوجه فرنگی بر عملکرد تولید و ترکیب شیر گاوهای  شیرده هلشتاین

مرتضی شیبانی، یوسف مصطفی لو، فرید مسلمی پور و آشورمحمد قره باش

اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

19 تا 21 شهریور 1390 

28

بررسی امکان استفاده از تخم مرغ در تغذیه گوساله های هلشتاین و تاثیر آن بر روی قابلیت هضم خوراک و فراسنجه های خون

راضیه ملک، تقی قورچی، بهروز دستار و آشورمحمد قره باش

اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

19 تا 21 شهریور 1390 

29

اثرات تنش گرمایی بر بازده تلقیح مصنوعی گاوهای شیری هلشتاین در شهرستان گنبدکاووس

آشورمحمد قره باش، شهریار مقصودلو و حلیمه ساسانی

سومین همایش ملی انجمن هلشتاین ایران

29 و 30 شهریور 1390

30

تاثیر استفاده از تفاله خشک گوجه فرنگی بر قابلیت هضم الیاف و فراسنجه های خونی گاوهای شیرده

مرتضی شیبانی، یوسف مصطفی لو، فرید مسلمی پور، آشورمحمد قره باش و روح الله قربانی

سومین همایش ملی انجمن هلشتاین ایران

29 و 30 شهریور 1390

31

اثر فصل زایش بر طول روزهای باز و بازده تلقیح مصنوعی گاوهای شیری هلشتاین در شهرستان گنبد کاووس

آشورمحمد قره باش، یوسف مصطفی لو و عافیه سلامت

اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

آبان 1390

32

اثر فصل بر عملکرد پرورش جوجه های گوشتی در شهرستان گنبدکاووس

آشورمحمد قره باش، فرید مسلمی پور و شهریار مقصودلو

اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

آبان 1390

33

تاثیر سطوح مختلف روغن کلزا جیره غذایی بر ذخیره چربی در لاشه جوجه های گوشتی

ارسلان سلاقی، آشورمحمد قره باش، شهریار مقصودلو و زهرا تراز

اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

آبان 1390

34

تاثیر سطوح مختلف مکمل چربی (روغن کلزا) جیره غذایی بر متابولیتهای چربی خون جوجه های گوشتی

ارسلان سلاقی، آشورمحمد قره باش، شهریار مقصودلو و زهرا تراز

اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

آبان 1390

35

سوخت و ساز انرژی در اسب های ورزشی

آشورمحمد قره باش و سمیه مجاهدی

اولین همایش ملی صنعت اسب و اسبداری ایران

26 و 27 آبان 1390

36

خوراک دادن عملی اسب های ورزشی

آشورمحمد قره باش و سمیه مجاهدی

اولین همایش ملی صنعت اسب و اسبداری ایران

26 و 27 آبان 1390

37

مواد معدنی و الکتروایت ها در تغذیه اسب های ورزشی

آشورمحمد قره باش، محبوبه اشتیاق و محمود وجدانی

اولین همایش ملی صنعت اسب و اسبداری ایران

26 و 27 آبان 1390

38

تغذیه مادیان ها

سمیه مجاهدی و آشورمحمد قره باش

اولین همایش ملی صنعت اسب و اسبداری ایران

26 و 27 آبان 1390

39

اثر مکمل چربی و ال کلرنیتین بر روی برخی فراسنجه های فیزیولوژیکی ضربان قلب و تنفس و قابلیت هضم مواد مغذی در اسب های ورزشی

سمیه مجاهدی، امیرداور فروزنده،آشورمحمد قره باش، شاهین اقبال سعید و علیرضا ادیبان

اولین همایش ملی صنعت اسب و اسبداری ایران

26 و 27 آبان 1390

40

اثر مکمل چربی و ال کلرنیتین بر روی برخی فراسنجه های بیوشیمیایی سرم خون اسب های ورزشی

سمیه مجاهدی، امیرداور فروزنده،آشورمحمد قره باش، شاهین اقبال سعید و علیرضا ادیبان

اولین همایش ملی صنعت اسب و اسبداری ایران

26 و 27 آبان 1390

41

بررسی وضعیت تغذیه اسب های کورس در استان گلستان

محبوبه اشتیاق و آشورمحمد قره باش

اولین همایش ملی صنعت اسب و اسبداری ایران

26 و 27 آبان 1390

42

بررسی بیومتری اسب های کورس ترکمن و آمیخته های ترکمن در تروبرد و تروبرد در استان گلستان

عبدالحلیم کر،آشورمحمد قره باش و عبدالله کاویان

اولین همایش ملی صنعت اسب و اسبداری ایران

26 و 27 آبان 1390

43

کولیک در اسب

محمود وجدانی، یوسف مصطفی لو و آشورمحمد قره باش

اولین همایش ملی صنعت اسب و اسبداری ایران

26 و 27 آبان 1390

44

درمان بیماریها به کمک اسب

رضا راه چمنی، یوسف مصطفی لو و آشورمحمد قره باش

اولین همایش ملی صنعت اسب و اسبداری ایران

26 و 27 آبان 1390

45

Using of dried tomato pomace instead of sunflower meal on performance and fiber digestibility in lactating cows

مرتضی شیبانی، یوسف مصطفی لو، فرید مسلمی پور، آشورمحمد قره باش و روح الله قربانی

Young Research 2011

Nitra

Sept. 2011

46

تغییر سیستم سنتی پرورش گوسفند و بز، ضرورت احیائ و اصلاح مراتع

آشورمحمد قره باش

همایش ملی مدیریت منابع طبیعی

8 اسفند 92

47

تعیین ارزش غذایی درمنه دشتی، علوفه مرتعی مناسب جهت احیائ و اصلاح مراتع شمال استان گلستان

آشورمحمد قره باش

همایش ملی مدیریت منابع طبیعی

8 اسفند 92

48

اثر سطوح علوفه جیره آغازین بر افزایش وزن بره های شیرخوار نژاد رومانوف

رجب محمد فیروزی، آشورمحمد قره باش، فرید مسلمی پور و عبدالغفار تخله

همایش ملی دام و طیور شمال کشور

12 اردیبهشت 92

49

اثر سطوح مختلف علوفه بر مصرف و ضریب تبدیل غذایی جیره آغازین بره های شیرخوار نژاد رومانوف

رجب محمد فیروزی، آشورمحمد قره باش، فرید مسلمی پور و عبدالغفار تخله

همایش ملی دام و طیور شمال کشور

12 اردیبهشت 92

50

مطالعه افزایش وزن گوسفندان تغذیه شده با بقایای مزارع غلات

مرضیه کرامتلو، آشورمحمد قره باش، جواد بیات و مختار مهاجر

دومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور

 

16 شهریور 1392

51

تعیین قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی علوفه بهاره در شرایط آزمایشگاهی در شرق استان گلستان

مرضیه کرامتلو، آشورمحمد قره باش، جواد بیات و مختار مهاجر

دومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور

16 شهریور 1392

52

تعیین ارزش غذایی علوفه بهاره مراتع شرق استان گلستان به روش تو.لید گاز

مرضیه کرامتلو، آشورمحمد قره باش، جواد بیات و مختار مهاجر

همایش ملی مدیریت منابع طبیعی

8 اسفند 92

53

تخمین ارزش غذایی علوفه مراتع برفچال شهرستان مینودشت

مرضیه کرامتلو، آشورمحمد قره باش، جواد بیات و مختار مهاجر

همایش ملی مدیریت منابع طبیعی

8 اسفند 92

54

اثر جمعیت بر تولید گرده کلنی های زنبور عسل در مزارع زعفران استان خراسان رضوی

ابوذر آمان، آشورمحمد قره باش، غلامحسین طهماسبی، رضا راه چمنی و مجید عاکف

همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و صنایع کشاورزی

اسفند 92

55

تاثیر گیاه زعفران بر عملکرد جمعیت نوزادین و بالغین کلنی های زنبور عسل در استان خراسان رضوی

ابوذر آمان، آشورمحمد قره باش، غلامحسین طهماسبی، رضا راه چمنی و مجید عاکف

سومین همایش ملی سلامت محیط زیست و توسعه پایدار

30 بهمن و اول  اسفند 92

56

تاثیر مکمل پروبیوتیک در جیره آغازین بر مصرف خوراک، ضریب تبدیل غذایی و سن از شیرگیری گوساله های مونتبلیارد

زهرا قربانی، آشورمحمد قره باش، فرید مسلمی پور و فرزاد قنبری

اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در صنعت دام، طیور و آبزیان

8 اسفند 92

57

اثر مکمل پروبیوتیک در جیره آغازین بر اقزایش وزن، رشد اسکلتی و فراسنجه های خونی گوساله های مونتبلیارد

زهرا قربانی، آشورمحمد قره باش، فرید مسلمی پور و فرزاد قنبری

اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در صنعت دام، طیور و آبزیان

8 اسفند 92

58

اثر رژیم های مختلف انرژی قابل متابولیسم و تراکم اسیدهای آمینه متیونین، لیزین و ترئونین بر شاخص تولید جوجه های گوشتی

حشمت الله گل زاده، شهریار مقصودلو، آشورمحمد قره باش و جواد بیات

همایش ملی دام و طیور شمال کشور

12 اردیبهشت 92

59

اثر سطوح مختلف اسید آمینه های گوگرددار، لیزین و ترئونین بر شاخص تولید جوجه های گوشتی در سنین مختلف

رضا اکبری، شهریار مقصودلو، آشورمحمد قره باش و یوسف مصطفی لو

همایش ملی دام و طیور شمال کشور

12 اردیبهشت 92

60

تاثیر دمای آب و افزودن مکمل کربنات پتاسیم به جیره  بر مصرف خوراک گاوهای شیری طی تنش گرمایی

کامبیز قطوری، فرید مسلمی پور، آشورمحمد قره باش و علیرضا خان احمدی

همایش ملی دام و طیور شمال کشور

12 اردیبهشت 92

61

اثر تزریق دورن ماهیچه ای دگزامتازون بر برخی از فراسنجه های خونی بره های نر پرواری نژاد دالاق

عبدالباسط پرتوی، فرید مسلمی پور و آشورمحمد قره باش

همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و صنایع کشاورزی

اسفند 92

62

تاثیر سطوح مختلف انرژی جیره غذایی بر مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی بزغاله های نر پرواری نژاد آلپاین

پریوش مقدم نیا، آشورمحمد قره باش، شهریار مقصودلو و عبدالغفار تخله

همایش ملی بهداشت و پرورش دام و طیور

5 دی 92

63

تاثیر سطوح مختلف انرژی جیره غذایی بر افزایش وزن بزغاله های نر پرواری نژاد آلپاین

پریوش مقدم نیا، آشورمحمد قره باش، شهریار مقصودلو و عبدالغفار تخله

همایش ملی بهداشت و پرورش دام و طیور

5 دی 92

64

تاثیر سطوح مختلف انرژی جیره غذایی بر مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی بره های نر پرواری نژاد رومانوف

محبوبه نمدی، آشورمحمد قره باش، هرمز منصوری، عبدالغفار تخله و رضا راه چمنی

همایش ملی بهداشت و پرورش دام و طیور

5 دی 92

65

تاثیر سطوح مختلف انرژی جیره غذایی بر افزایش وزن بره های نر پرواری نژاد رومانوف

محبوبه نمدی، آشورمحمد قره باش، هرمز منصوری، عبدالغفار تخله و رضا راه چمنی

همایش ملی بهداشت و پرورش دام و طیور

5 دی 92

66

مقایسه طول مدت روزهای باز و بازده تلقیح مصنوعی گاوهای شیری هلشتاین، مونتبلیارد و آمیخته های آنها در شرایط تنش گرمایی استان گلستان

عزیزه محبی نیا، آشورمحمد قره باش، فرید مسلمی پور و رحمت سمیعی

همایش ملی بهداشت و پرورش دام و طیور

5 دی 92

67

مقایسه نیتروژن اوره ای خون و شیر در گاوهای شیری هلشتاین، مونتبلیارد و آمیخته های آنها در شرایط تنش گرمایی استان گلستان

عزیزه محبی نیا، آشورمحمد قره باش، فرید مسلمی پور و رحمت سمیعی

همایش ملی بهداشت و پرورش دام و طیور

5 دی 92

68

اثر افزودن یک مخلوط تجاری حاوی مولتی آنزیم و پروبیوتیک به جیره غذایی و محدودیت انرژی و پروتئین بر عملکرد و ارگانهای داخلی جوجه های گوشتی

علی اصغر نوروزی، فرید مسلمی پور، شهریار مقصودلو، آشورمحمد قره باش و شهرام گلزار ادبی

همایش ملی تغذیه دام و طیور

13 و 14 آذر 1392

69

اثر افزودن یک مخلوط تجاری (دی آنزیم 256) به رژیم غذایی بر روی فراسنجه های بیوشیمیایی خون جوجه های گوشتی

علی اصغر نوروزی، فرید مسلمی پور، شهریار مقصودلو، آشورمحمد قره باش و شهرام گلزار ادبی

همایش ملی تغذیه دام و طیور

13 و 14 آذر 1392

70

مقایسه ترکیبات شیمیایی، قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی ضایعات کدوی آجیلی سیلو شده و سیلو نشده

طیبه کرامندلی، آشور محمد قره باش، جواد بیات و مختار مهاجر

اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در صنعت دام، طیور و آبزیان

8 اسفند 92

71

مقایسه ترکیبات شیمیایی، قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی ضایعات هندوانه آجیلی سیلو شده و سیلو نشده

طیبه کرامندلی، آشور محمد قره باش، جواد بیات و مختار مهاجر

اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در صنعت دام، طیور و آبزیان

8 اسفند 92

72

بررسی اثر استفاده از سطوح مختلف محدودیت غذایی و مکمل خوراکی  بر خصوصیات لاشه و پارامترهای همتولوژیک جوجه های گوشتی

علی اصغر نوروزی، فرید مسلمی پور، شهریار مقصودلو و آشورمحمد قره باش

اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در صنعت دام، طیور و آبزیان

 

8 اسفند 92

73

اثرات مکمل مولتی آنزیم حاوی پروبیوتیک به عنوان محرک رشد جیره روی سلامت دستگاه گوارش جوجه های گوشتی

علی اصغر نوروزی، فرید مسلمی پور، شهریار مقصودلو و آشورمحمد قره باش

اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در صنعت دام، طیور و آبزیان

8 اسفند 92

74

قابلیت هضم برون تنی بقایای ماش عمل آوری نشده و عمل آوری شده با تیمارهای پرتو الکترون، پراکسید هیدروژن و اسید هیدروبرومیک

منیره بابایی، فرزاد قنبری، آشورمحمد قره باش و جواد بیات

همایش ملی بهداشت و پرورش دام و طیور

5 دی 92

75

The social and cultural importance of camel husbandry in Golestan province

آشورمحمد قره باش و  مسعود احمدی

همایش ملی توسعه پرورش شتر ایران

28 فروردین 1393

76

A study of the manangment of torkmen one humped camel husbandry and reproduction in Golestan province

آشورمحمد قره باش، مسعود احمدی و حسن اکبرپور

همایش ملی توسعه پرورش شتر ایران

28 فروردین 1393

77

A study of of torkmen one humped camel,s milk production in Golestan province

آشورمحمد قره باش، مسعود احمدی و حسن اکبرپور

همایش ملی توسعه پرورش شتر ایران

28 فروردین 1393

78

مکانیسم های مقاومت به گرما در شتر

مرضیه کرامتلو و آشورمحمد قره باش

همایش ملی توسعه پرورش شتر ایران

28 فروردین 1393

79

مقایسه دستگاه گوارش شتر با دیگر نشخوارکنندگان

مرضیه کرامتلو و آشورمحمد قره باش

همایش ملی توسعه پرورش شتر ایران

28 فروردین 1393

80

تعیین قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی سه گونه گیاه شورزیست مورد استفاده شتر در شرایط برون تنی

 

 

علی اصغر بهمنی، یوسف مصطفی لو، جواد بیات کوهسار و اشورمحمد قره باش

همایش ملی توسعه پرورش شتر ایران

28 فروردین 1393

81

بررسی ارزش تغذیه ای بقایای ماش عمل آوری شده و  عمل آوری شده با تیمارهای پرتو الکترون، پراکسید هیدروژن و اسید هیدروبومیک با استفاده از تکنیک تولید گاز

منیره بابایی، فرزاد قنبری، آشورمحمد قره باش و جواد بیات کوهسار

همایش ملی توسعه پرورش گوسفند در حاشیه دریای مازندران

11 اردیبهشت 1393

82

ترکیبات شیمیایی و فراسنجه های تولید گاز سیلاژ ضایعات کدوی مخلوط با سطوح مختلف کاه گندم

طیبه کرامندلی، آشورمحمد قره باش و جواد بیات کوهسار

ششمین کنگره علوم دامی ایران

5 و 6 شهریور 1393

83

ترکیبات شیمیایی و فراسنجه های تولید گاز سیلاژ بقایای هندوانه آجیلی  مخلوط با سطوح مختلف کاه گندم

طیبه کرامندلی، آشورمحمد قره باش و جواد بیات کوهسار

ششمین کنگره علوم دامی ایران

5 و 6 شهریور 1393

84

اثر سیستم خنک کننده در شرایط تنش گرمایی بر عملکرد تولیدمثل گاوهای شیری هلشتاین استان گلستان

کلثوم کر، آشورمحمد قره باتش، فرید مسلمی پور و رحمت سمیعی

ششمین کنگره علوم دامی ایران

5 و 6 شهریور 1393

85

اثر سیستم خنک کننده بر عملکرد تولید شیر گاوهای شیری هلشتاین در شرایط تنش گرمایی استان گلستان

کلثوم کر، آشورمحمد قره باتش، فرید مسلمی پور و رحمت سمیعی

ششمین کنگره علوم دامی ایران

5 و 6 شهریور 1393

86

تاثر تغذیه پنبه دانه عمل آوری نشده و عمل آوری شده با فرآیند حرارتی بر فراسنجه های خونی گوسفند

انیس کریم کشته، یوسف مصطفی لو، آشورمحمد قره باش و فرزاد قنبری

ششمین کنگره علوم دامی ایران

5 و 6 شهریور 1393

87

تاثر عمل اوری حرارتی بر ترکیب شیمیایی پنبه دانه

انیس کریم کشته، یوسف مصطفی لو، آشورمحمد قره باش و فرزاد قنبری

ششمین کنگره علوم دامی ایران

5 و 6 شهریور 1393

88

تاثیر عمل آوری با پرتو الکترون، پراکسید هیدروژن و اسید هیدروبومیک بر ترکیب شیمیایی بقایای ماش

منیره بابایی، فرزاد قنبری، آشورمحمد قر ه باش و جواد بیات کوهسار

ششمین کنگره علوم دامی ایران

5 و 6 شهریور 1393

89

تجزیه شکمبه ای ماده خشک  بقایای ماش عمل آوری شده و  عمل آوری شده با تیمارهای پرتو الکترون، پراکسید هیدروژن و اسید هیدروبومیک

منیره بابایی، فرزاد قنبری، آشورمحمد قر ه باش و جواد بیات کوهسار

ششمین کنگره علوم دامی ایران

5 و 6 شهریور 1393

90

اثر تزریق عضلانی ویتامین E بر میزان پروتئین کل و برخی آنزیم های سرم خون گوساله

محبوبه مرادیان، رضا راه چمنی، ابراهیم بنی حسن، آشورمحمد قره باش، عباس ضیغمی و داووی حاجیلری استاد

ششمین کنگره علوم دامی ایران

5 و 6 شهریور 1393

91

بررسی اثر تزریق عضلانی ویتامین E بر غلظت ایمونوگبولین G  سرم خون گوساله های تغذیه شده با اغوز

محبوبه مرادیان، رضا راه چمنی، ابراهیم بنی حسن، آشورمحمد قره باش و عباس ضیغمی

ششمین کنگره علوم دامی ایران

5 و 6 شهریور 1393

92

بررسی اثر تزریق عضلانی ویتامین E  و  A  روی برخی شاخص های رشد اسکلتی گوساله

محبوبه مرادیان، رضا راه چمنی، ابراهیم بنی حسن، آشورمحمد قره باش، عباس ضیغمی، احیا شیردل و علی اکبر استاد

ششمین کنگره علوم دامی ایران

5 و 6 شهریور 1393

93

اثر ظرفیت بر شاخص های تولید و سودآوری واحدهای پرورش جوجه گوشتی

حکیمه مصطفی لو، آشورمحمد قره باش، شهریار مقصودلو و حبیب اله زارع

اولین همایش چالش های اقتصادی منطقه شمال ایران

20 اسفند 1393

94

اثر ظرفیت واحدهای پرورش جوجه گوشتی بر هزینه های تولید

حکیمه مصطفی لو، آشورمحمد قره باش، شهریار مقصودلو و حبیب اله زارع

اولین همایش چالش های اقتصادی منطقه شمال ایران

20 اسفند 1393

95

Effect of intramuscular injections of dexamethasone on performance and some blood metabolites of fattening lambs

فرید مسلمی پور، عبدالباسط پرتوی و آشورمحمد قره باش

FAVA سنگاپور

29 نوامبر 2014

96

بررسی ارزش تغذیه ای تیمارهای مختلف سیلاژ آزولا با استفاده از روش تولید گاز

مجید اشکوری، آشورمحمد قره باش، جواد بیات کوهسار و غلامرضا مختارپور

دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور

2 دی ماه 1394

97

تاثر افزودنی های مختلف بر قابلیت هضم و فراسنجه های تخمیری سیلاژ آزولا در شرایط برون تنی

مجید اشکوری، آشورمحمد قره باش، جواد بیات کوهسار و غلامرضا مختارپور

دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور

2 دی ماه 1394

98

تاثیر افزودنی های مختلف بر ترکیب شیمیایی سیلاژ ازولا در شرایط ازمایشگاهی

مجید اشکوری، آشورمحمد قره باش، جواد بیات کوهسار و غلامرضا مختارپور

دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور

2 دی ماه 1394

99

اثر سطوح مختلف انرژی جیره غذایی بر رشد اسکلتی بزغاله های نر نژاد آلپاین در استان گلستان

آشورمحمد قره باش، پریوش مقدم نیا، شهریار مقصودلو و عبدالغفار تخله

دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور

2 دی ماه 1394

100

اثر سطوح مختلف انرژی جیره غذایی بر عملکرد  پروار بزغاله های نر نژاد آلپاین در استان گلستان

آشورمحمد قره باش، پریوش مقدم نیا، شهریار مقصودلو و عبدالغفار تخله

دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور

2 دی ماه 1394

101

اثر نوع اسپرم و تکنسین تلقیح مصنوعی و تولیدمثل در گاوداریهای شیری شرق استان گلستان

فریبا فریور، آشورمحمد قره باش، یوسف مصطفی لو و عصمت سعادتمند

دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور

2 دی ماه 1394

102

اثر فصل زایمان بر بازده تولید مثل گاوهای شیری هلشتاین در شرق استان گلستان

عصمت سعادتمند، آشورمحمد قره باش، فریبا فریور و یوسف مصطفی لو

همایش پژوهش های نوین در علوم دامی  - دانشگاه بیرجند

6 خرداد 94

103

اثر فصل زایمان بر بازده تلقیح مصنوعی گاو هلشتاین در گاوداریهای شیری شرق استان گلستان

عصمت سعادتمند، آشورمحمد قره باش، فریبا فریور و یوسف مصطفی لو

همایش پژوهش های نوین در علوم دامی  - دانشگاه بیرجند

6 خرداد 94

104

اثر فصل بر کیفیت شیر تولیدی گاوداری های سنتی غرب استان گلستان

عبدالخالق قرنجیک، آشورمحمد قره باش، رضا مظهری، رضا راه چمنی و غلامعلی هلاکو

اولین کنگره هلمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران

11 مهر 94

105

اثر فصل بر کیفیت شیر تولیدی گاوداری های صنعتی غرب استان گلستان

عبدالخالق قرنجیک، آشورمحمد قره باش، رضا مظهری، رضا راه چمنی و غلامعلی هلاکو

اولین کنگره هلمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران

11 مهر 94

106

مقایسه نسبت درامدها در سیستم های گاوداری صنعتی، نیمه صنعتی و سنتی استان خراسان شمالی

احمد خضرایی، اشورمحمد قره باش، مسعود خیراندیش و فرزاد قنبری

اولین کنگره هلمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران

11 مهر 94

107

مقایسه نسبت هزینه ها در سیستم های گاوداری صنعتی، نیمه صنعتی و سنتی استان خراسان شمالی

احمد خضرایی، اشورمحمد قره باش، مسعود خیراندیش و فرزاد قنبری

دومین کنگره هلمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران

15 اسفند 94

108

اثر روغن اسانسی دارچین بر جمعیت میکروبی شکمبه گوسفند نژاد دالاق

اعظم پورعارفی، رضا راه چمنی، فرزاد قنبری و آشورمحمد قره باش

دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور

2 دی ماه 1394

109

تاثیر روغن اسانسی دارچین بر فراسنجه های خونی و عملکرد گوسفند نژاد دالاق

اعظم پورعارفی، رضا راه چمنی، فرزاد قنبری و آشورمحمد قره باش

دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور

2 دی ماه 1394

110

تاثیر 1ودر دانه شنیلیله به عنوان افزودنی خوراکی در جیره بر برخی متابولیت های خون گوسفند

فریبا فریورف نورمحمد تربتی نژادف یوسف جعفری اهنگری، سعید حسنی، آشورمحمد قره باش و مختار مهاجر

دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور

2 دی ماه 1394

111

بررسی رفتار چرایی شتر و گاو در فصل بهار در مراتع چپرقویمه استان گلستان

منیره تقان پورف مجید محمد اسمعیلی و آشورمحمد قره باش

دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور

2 دی ماه 1394

112

تاثیر منابع مختلف کربوهیدراتهای  غیر فیبری و پروتئین قایل تجزیه در شکمبه بر قابلیت هضم و فراسنجه های تخمیری در شرایط برون تنی

اسحاق اسمعیلی دوابی، جواد بیات کوهسار،  فرخنده رضایی، یوسف مصطفی لو، و اشورمحمد قره باش

همایش پژوهش های نوین در علوم دامی  - دانشگاه بیرجند

6 خرداد 94

113

تاثیر منابع مختلف کربوهیدراتهای  غیر فیبری در ترکیب با پروتئین  متفاوت  از نظر تجزیه پذیری بر فراسنجه های تولید گاز

اسحاق اسمعیلی دوابی، جواد بیات کوهسار،  فرخنده رضایی، یوسف مصطفی لو، و اشورمحمد قره باش

همایش پژوهش های نوین در علوم دامی  - دانشگاه بیرجند

6 خرداد 94

114

اثر دمای اکستروژن بر دانه های سویای پرچرب و عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی در سنین اولیه

عبدالوهاب پهلوانی دوجی، شهریار مقصودلو، اشورمحمد قره باش و بلال صادقی

همایش پژوهش های نوین در علوم دامی  - دانشگاه بیرجند

6 خرداد 94

115

اثر دانه های سویای پرچرب اکسترود شده بر شاخص های تولید و برخی اندام های داخلی جوجه های گوشتی

عبدالوهاب پهلوانی دوجی، شهریار مقصودلو، اشورمحمد قره باش و بلال صادقی

همایش پژوهش های نوین در علوم دامی  - دانشگاه بیرجند

6 خرداد 94

116

تاثیر استفاده ار افزودنی های مختلف بر فراسنجه های تولید گاز سیلاژ کیاه کنگر

مسعود ایوبی فر، آشورمحمد قره باش، جواد بیات کوهسار و فریبا فریور

نخستین همایش ملی گیاهان دارویی، معطر و ادویه ای

اردیبهشت 95

117

تاثیر استفاده از افزودنیهای مختلف بر قابلیت هضم و فراسنجه های تخمیری سیلاژ گیاه کنگر

مسعود ایوبی فر، آشورمحمد قره باش، جواد بیات کوهسار و فریبا فریور

نخستین همایش ملی گیاهان دارویی، معطر و ادویه ای

اردیبهشت 95

118

تاثیر منابع مختلف بافری بر متابولیت های خونی گوسفندان تغذیه شده با جیره کنسانتره بالا

بهزاد خوجه، آشورمحمد قره باش، جواد بیات کوهسار و فرید مسلمی پور 

تحقیق در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

آذر 95

119

تاثیر استفاده از منابع مختلف بافری بر قابلیت هضم و فراسنجه های تخمیری در شرایط آزمایشگاهی

بهزاد خوجه، آشورمحمد قره باش، جواد بیات کوهسار و فرید مسلمی پور 

هفتمین کنگره علوم دامی ایران

شهریور 95

120

اثر فصل پرورش بر عملکرد و بازده اقتصادی واحد های پرورش مرغ گوشتی شرف استان گلستان

عبدالجلال ابروزن، آشورمحمد قره باش، شهریار مقصودلو و رحمت سمیعی

هفتمین کنگره علوم دامی ایران

شهریور 95

121

بررسی برخی شاخص های اندازه بدنی شکم های زایش مختلف گاو هلشتاین ایرانی در دامداریهای شیری استان مازندران

حمید حاجی زاد، فریبا فریور، فرزاد قنبری و آشورمحمد قره باش

هفتمین کنگره علوم دامی ایران

شهریور 95

122

رفتار چرایی شتر در فصول مختلف سال در مراتع چپرقویه استان گلستان

منیره تقان پور، مجید محمد اسمعیلی، آشورمحمد قره باش و اکبر فخیره

هفتمین کنگره علوم دامی ایران

شهریور 95

123

رفتار چرایی گاو در فصول مختلف سال در مراتع چپرقویه

منیره تقان پور، مجید محمد اسمعیلی، آشورمحمد قره باش و اکبر فخیره

هفتمین کنگره علوم دامی ایران

شهریور 95

124

بررسی تاثیر سطوح مختلف قند تره هالوز و زمان های مختلف نگهداری در رقیق کننده تریس زرده تخم مرغ بر عوامل کمی و کیفی منی قوچ دالاق در شرایط مایع

آیدین اخوندی، یوسف مصطفی لو، آشورمحمد قره باش و رضا راه چمنی

هفتمین کنگره علوم دامی ایران

شهریور 95

125

بررسی تاثیر رقیق کننده های تریس زرده تخم  بوقلمون و سطوح مختلف قند تره هالوز بر عوامل کمی و کیفی منی قوچ دالاق در شرایط انجماد

آیدین اخوندی، یوسف مصطفی لو، آشورمحمد قره باش و رضا راه چمنی

هفتمین کنگره علوم دامی ایران

شهریور 95

126

بررسی تاثیر سطوح مختلف قند تره هالوز و زمان های مختلف نگهداری در رقیق کننده تریس زرده تخم بوقلمون بر عوامل کمی و کیفی منی قوچ دالاق در شرایط مایع

آیدین اخوندی، یوسف مصطفی لو، آشورمحمد قره باش و رضا راه چمنی

هفتمین کنگره علوم دامی ایران

شهریور 95

127

بررسی تفاوت اندازه بدنی شکم های زایش مختلف گاو هلشتاین ایرانی در دامداریهای صنعتی فری استال گاو شیری

حمید حاجی زاد، فریبا فریور، فرزاد قنبری و آشورمحمد قره باش

اولین همایش ملی یافته ها و فن آوری های نوین کشاورزی و منابع طبیعی

 

128

نقش پرورش اسب در توسعه گردشگری و اشتغالزایی استان گلستان

آشورمحمد قره باش

دومین همایش ملی اقتصاد کلان ایران

اسفند 95

129

افزایش تولیدات ارگانیک شیر و گوشت با توسعه پرورش شتر در شمال استان گلستان

آشورمحمد قره باش

دومین همایش ملی اقتصاد کلان ایران

اسفند 95

 

 

130

اثرات جيره آغازين ... بر سنتز پروتئين ميكروبي ...

آشورمحمد قره باش، تقي قورچي، سعيد حسني، نورمحمد تربتي نژاد و هرمز منصوري

چهارمين كنگره ملي علوم دامي

شهريور 89

131

اثرات جيره آغازين ... بر توسعه شكمبه ...

آشورمحمد قره باش، تقي قورچي، سعيد حسني، نورمحمد تربتي نژاد و هرمز منصوري

چهارمين كنگره ملي علوم دامي

شهريور 89

132

مقايسه اثر كنجاله... بر عملكرد بره هاي ...

آشورمحمد قره باش، يوسف مصطفي لو، تقي قورچي و نورمحمد تربتي نژاد

سمينار بين المللي دانه هاي روغني

ديماه 89

133

اثر كنجاله .... بر عملكرد توليد مثل ميش ها ...

آشورمحمد قره باش، يوسف مصطفي لو، سعيد زره داران و فيروز صمدي

سمينار بين المللي دانه هاي روغني

ديماه 89                              

134

اثر مكمل چربي و... بر فراسنجه هاي خون اسب

سميه مجاهدي، اميرداور فروزنده، آشورمحمد قره باش، شاهين اقبال سعيد و عليرضا اديبان

چهارمين كنگره ملي علوم دامي

شهريور 89

135

اثر مكمل چربي و... ضربان قلب و تنفس در اسب

سميه مجاهدي، اميرداور فروزنده، آشورمحمد قره باش، شاهين اقبال سعيد و عليرضا اديبان

چهارمين كنگره ملي علوم دامي

شهريور 89

136

بررسي ميزان تجزيه پذيري و ... جلبك دريايي ...

عليرضا ولي كمال، تقي قورچي، مهدي فرح پور

و آشورمحمد قره باش

چهارمين كنگره ملي علوم دامي

شهريور 89

137

تاثير تغذيه جلبك ... نژاد زل

عليرضا ولي كمال، تقي قورچي، مهدي فرح پور

و آشورمحمد قره باش

همايش ملي ايده هاي نو در كشاورزي

بهمن 89

138

اثر مكمل چربي و ... در اسب هاي ورزشي

سميه مجاهدي، اميرداور فروزنده، آشورمحمد قره باش، شاهين اقبال سعيد و عليرضا اديبان

كنفرانس بين المللي زيست شناسي

شهريور 89

139

اهمیت اجتماعی و فرهنگی پرورش شتر در  استان گلستان

آشورمحمد قره باش و مشعود احمدی

اولین کنگره ملی شتر ایران

 فروردین 91

140

بررسی مدیریت پرورش و تولیدمثل شترهای یک کوهانه ترکمن در  استان گلستان

آشورمحمد قره باش، مشعود احمدی و حسن اکبرپور

اولین کنگره ملی شتر ایران

 فروردین 91

141

مقایسه ترکیبات مواد مغذی و قابلیت هضم ماده خشک  و ماده آلی پنج رقم سورگوم و ذرت علوفه ای سیلو شده

فاطمه مفتاحی، آشورمحمد قره باش، محمد پاسندی، علیرضا خان احمدی و فرشته ربیعی

پنجمین کنگره علوم دامی ایران

شهریور 91

142

مقایسه ارزش غذایی ذرت و پنج رقم سورگوم علوفه ای سیلو شده به روش تست گاز

فاطمه مفتاحی، آشورمحمد قره باش، محمد پاسندی، علیرضا خان احمدی و فرشته ربیعی

پنجمین کنگره علوم دامی ایران

شهریور 91

143

اثر شکل دان (پلت و آردی) و مکمل های خوراکی پروبیوتیک و پری بیوتیک بر عملکرد جوجه های گوشتی جوان

حامد خدایی، شهریار مقصودلو، آشورمحمد قره باش و زهرا تراز

پنجمین کنگره علوم دامی ایران

شهریور 91

144

مقایسه کارآیی افزایش وزن پیش بینی شده (سیستمNRC) و افزایش وزن مورد انتظار (سیستم ARC) با افزایش وزن واقعی بره های پرواری نژاد دالاق و زل

آشور محمد قره باش، تقی قورچی و فرید  مسلمی پور

همایش ملی پرورش و حفظ سرمایه های ژنتیکی گوسفندان زل و دالاق

آبان 91

145

تاثیر سطوح انرژی جیره غذایی بر عملکرد پروار بره های نژاد دالاق و زل

آشور محمد قره باش، ناصر بارانی و قربان محمد خاک پور

همایش ملی پرورش و حفظ سرمایه های ژنتیکی گوسفندان زل و دالاق

آبان 91

146

تاثیر سطوح انرژی جیره غذایی بر خصوصیات لاشه بره های نژاد دالاق و زل

آشور محمد قره باش، شهریار مقصودلو و رجب محمد فیروزی

همایش ملی پرورش و حفظ سرمایه های ژنتیکی گوسفندان زل و دالاق

آبان 91

147

مقایسه ارزش غذایی درمنه دشتی و درمنه کوهی در گوسفندان نژاد دالاق

 مجید محمد اسمعیلی پور، آشورمحمد قره باش، علی ستاریان و نورمحمد تربتی نژاد

همایش ملی پرورش و حفظ سرمایه های ژنتیکی گوسفندان زل و دالاق

آبان 91

148

مقایسه خوشخوراکی (مصرف اختیاری دو گونه درمنه دشتی و درمنه کوهی در گوسفندان نژاد دالاق

 مجید محمد اسمعیلی پور، آشورمحمد قره باش، علی ستاریان و نورمحمد تربتی نژاد

همایش ملی پرورش و حفظ سرمایه های ژنتیکی گوسفندان زل و دالاق

آبان 91

149

مطالعه وضعیت پرورش گوسفند در شهرستان مینودشت

مرضیه کرامتلو، آشور محمد قره باش، جواد بیات کوهسار و مختار مهاجر

همایش ملی پرورش و حفظ سرمایه های ژنتیکی گوسفندان زل و دالاق

آبان 91

150

مطالعه بازده اقتصادی پرورش گوسفند در شهرستان مینودشت

مرضیه کرامتلو، آشورمحمد قره باش، جواد بیات کوهسار و مختار مهاجر

همایش ملی پرورش و حفظ سرمایه های ژنتیکی گوسفندان زل و دالاق

آبان 91

151

اثر فرآیند حرارتی کنجاله تخم پنبه جیره تغذیه تحریکی بر عملکرد تولیدمثل گوسفندان نژاد دالاق

فرزاد قنبری، آشورمحمد قره باش، یوسف مصطفی لو و علیرضا پردلان

همایش ملی پرورش و حفظ سرمایه های ژنتیکی گوسفندان زل و دالاق

آبان 91

152

بررسی ارزش غذایی (خوشخوراکی و قابلیت هضم) کاه کلزا در گوسفندان دالاق

محمد پاسندی، آشورمحمد قره باش، قربانمحمد آنه قره جه و عبداله کاویان

همایش ملی پرورش و حفظ سرمایه های ژنتیکی گوسفندان زل و دالاق

آبان 91

153

بررسی اثر نژاد و جایگاه بر عملکرد پروار گوسفندان دالاق و زل در استان گلستان

عبداله کاویان، قربانمحمد آنه قره جه، آشورمحمد قره باش  و محمد پاسندی 

همایش ملی پرورش و حفظ سرمایه های ژنتیکی گوسفندان زل و دالاق

آبان 91

154

بررسی قدرت پروار گوسفندان دالاق و زل در استان گلستان

عبداله کاویان، قربانمحمد آنه قره جه، آشورمحمد قره باش  و محمد پاسندی 

همایش ملی پرورش و حفظ سرمایه های ژنتیکی گوسفندان زل و دالاق

آبان 91

155

خصوصیات ظاهری، تولیدی و تولیدمثلی گوسفندان نژاد دالاق ایستگاه گوسفنداری دانشگاه گنبدکاووس

شهریار مقصودلو، حلیمه ساسانی، آشورمحمد قره باش و علیرضا پردلان

همایش ملی پرورش و حفظ سرمایه های ژنتیکی گوسفندان زل و دالاق

آبان 91

156

نگرشی پیرامون وضعیت گله داری گوسفند در استان گلستان

عبدالحلیم کر، قربانمحمد آنه قره جه، آشورمحمد قره باش  و محمد پاسندی 

همایش ملی پرورش و حفظ سرمایه های ژنتیکی گوسفندان زل و دالاق

آبان 91

157

تاثیر تغذیه جلبک سارگاسوم ایلییفوم بر روی فراسنجه های الکترولیتی خون بره های نژاد زل

علیرضا ولی کمال، تقی قورچی، مهدی فرحپور، آشورمحمد قره باش، رحمت سمیعی و مجید مهدوی

همایش ملی پرورش و حفظ سرمایه های ژنتیکی گوسفندان زل و دالاق

آبان 91

158

مقایسه ارزش غذایی جلبک  دریایی سارگاسوم ایلییفوم با کاه گندم و یونجه راهکاری جهت حفظ گوسفندان زل و دالاق

علیرضا ولی کمال، تقی قورچی، مهدی فرحپور، آشورمحمد قره باش، رحمت سمیعی و مجید مهدوی

همایش ملی پرورش و حفظ سرمایه های ژنتیکی گوسفندان زل و دالاق

آبان 91

159

اثر مکمل های خوراکی پروبیوتیک و پری بیوتیک بر شاخص تولید جوجه های گوشتی

حامد خدایی، شهریار مقصودلو، آشورمحمد قره باش و زهرا تراز

دومین همایش ملی پروبیوتیک و غذاهای سودمند

آذر 91

160

اثر مکمل های خوراکی پروبیوتیک و پری بیوتیک بر هزینه خوراک مصرفی و هزینه تولید  وزن زنده جوجه های گوشتی

حامد خدایی، شهریار مقصودلو، آشورمحمد قره باش و زهرا تراز

دومین همایش ملی پروبیوتیک و غذاهای سودمند

آذر 91

161

مروری بر قابلیت هضم اسیدهای آمینه در جیره های متداول طیور

مرضیه کرامتلو و آشورمحمد قره باش

دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور ایران

بهمن 91

162

مروری بر تاثیر استفاده از اسیدهای آلی در جیره طیور

مرضیه کرامتلو و آشورمحمد قره باش

دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور ایران

بهمن 91

 

163

اثرات افزودن سطوح مختلف دانه یا عصاره شنبلیله به جیره های پرکنسانتره بر تولید متان در شرایط آزمایشگاه

 

فریور، ف. تربتی نژاد، ن.م. جعفری آهنگری، ی. حسنی س. قره باش، آ. مهاجر م.

اولین همایش ملی گیاهان دارویی، دانشگاه گنبد کاووس

1395

164

  بررسی تاثیر رقیق کننده شیر و سطوح مختلف قند تره هالوز بر عوامل کمی و کیفی منی قوچ  دالاق در شرایط مایع

 

آیدین آخوندی، یوسف مصطفی لو، آشورمحمد قره باش، رضا راه چمنی 

پژوهش­ها و دستاوردهای کاربردی در صنایع دام، طیور و آبزیان، گرگان

1395

 

طرح های پژوهشی

 1. مقايسه مصرف اختياري و هضم مواد مخذي علوفه يونجه ، ذرت سيلوشده ، كاه گندم غني شده ونشده در گوسفند و بز 1373 - همكاران:  محمد رضا عبادی و سراله گالشی.
 2. مطالعه ظرفيت توليد و توليدمثل گوسفندان نژاد دالاق (اتاباي )-  1374 - همكاران:  محمد رضا عبادی و اسداله رضایی قلعه.
 3. تعیين ارزش غذايي ( مصرف اختياري ، قابليت هضم مواد مغذي و ارزش انرژي زايي ) دو گونه گياه مرتعي درمنه كوهي و دشتي – 1377- همكاران: نورمحمد تربتی نژاد و علی ستاریان.
 4.  اثر سطوح پروتئين عبوري ( غير قابل تجزيه در شكمبه ) جيره غذايي بر روي خصوصيات پروار بره هاي نژاد دالاق - 1380- همكاران: فیروز صمدی، نورمحمد تربتی نژاد و علیرضا پردلان
 5. اثر پروتئين عبوري جيره فلاشينگ ( تغذيه تحريكي ) برعملكرد توليد مثل گوسفندان نژاد دالاق – 1382. همكاران: نورمحمد تربتی نژاد، تقی قورچی و یوسف مصطفی لو.
 6. جايگزيني كنجاله كلزا با كنجاله سويا در جيره غذايي جوجه هاي گوشت -  1375- مجري : دکتر سعیدزره داران - همكار: آشور محمد قره باش.
 7. اثر استفاده از پودر چربي در جيره غذايي بره هاي پرواري  - 1383 -  مجري: دكتر قورچي . همكاران: نورمحمد تربتی نژاد، اشورمحمد قره باش و یوسف مصطفی لو.
 8. استفاده ار خصيل جو در پروار بره ها  به جاي كنسانتره  -  1382 -  مجري: دكتر قورچي . همكاران: زهره کریمی، مهندس زینعلی و اشورمحمد قره باش
 9. مطالعه تغذيه اي فرآورده فرعي گياه كلزا در مقايسه با ساير فرآورده ها  - 1383 - مجري دكتر تربتي نژاد - همكار:  اشورمحمد قره باش.
 10. بررسی رفتار و رفاه گاوها در گاوداریهای صنعتی با سیستمهای جایگاهی مرسوم نیمه باز و فری استال – 1386 - مجری: فریبا فریور - همکاران : اشورمحمد قره باش، سعید زره داران و علیرضا خان احمدی.
 11. اثرات تنش گرمایی بر بازده تولیدمثل گاوهای شیری نژاد هلشتاین در شهرستان گنبدکاووس، 1390. مجری: آشورمحمد قره باش - همکار: رضا راه چمنی.
 1. مجري 2 طرح تحقيقاتي در مركز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام جهاد كشاورزي استان گلستان :

1 – شناخت وضعيت شتر و شترداري در تركمن صحرا ، 1371

2 - مطالعه مقدماتي وضعيت پرورش اسب در گرگان و گنبد ، 1371

همكار 20 طرح تحقيقاتي در مركز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام جهاد كشاورزي استان گلستان :

1 – مقايسه قدرت پروار و خصوصيات لاشه گوسفند و بزبا دو جيره غذايي.

2 –اثرات تنش گرمايي بر روي پروار بره هاي نژاد زل و دالاق.

3 – تعيين بهترن نوع ماده بستري و تاثير آن بر روي رشد جوجه هاي گوشتي .

4 – استفاده از پوسته تخم پنبه غني شده در جيره غذايي بره هاي پرواري .

5 – تعيين تركيبت شيميايي و انرژي خام ضايعات كشاورزي در استان گلستان .

6 – استفاده از تفاله مالت در تغذه بره هاي پرواري .

7 – بررسي مسائل پرواربندي گوسفند در استان گلستان .

8 – استفاده ار ضايعات غني شده آفتابگردان در تغذيه گوساله هاي پرواري .

9 – استفاده ار پوسته تخم آفتابگردان غني شده در بره اي پرواري .

10 – تعيين مناسب ترين سن و طول دوره پروار گوساله هاي بومي استان گلستان .

11 – بررسي وضعيت گاوداريهاي استان گلستان .

12 – بررسي وضعيت گله داري در استان گلستان .

13 – بررسي اثر كنجاله كلزا به جاي كنجاله تخم پنبه در جيره غذايي بره هاي پرواري

  14 – تعيين روش مناسب سيلو كردن بوته سوياي علفي .

 15 – استفاده از خرده برنج در جيره غذايي جوجه هاي گوشتي .

16 – بررسي افزودن كاه گندم و ملاس بر خواص سيلويي بقاياي زراعت باقلا .

17 – بررسي اثر مكمل هاي غذايي حاوي سطوح مختلف انرژي و پروتئين در تغذيه تحريكي و عملكرد توليد مثل گوسفندان دالاق .

18 – شناسايي منابع غذايي دام و طيور استان گلستان .

19 – بررسي بيومتري اسبهاي كورس نژاد تركمن و آميخته هاي تركمن و تروبرد.

20 – بررسي جنبه هاي اقتصادي و امكان استفاده عملي از كاه كلزا در تغذيه دام .

 همكار 2طرح مركز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام جهاد كشاورزي استان مازندران:.

1  - جايگزيني سبوس دوكوب برنج به جاي يونجه خشك در جيره غذايي بره هاي پرواري زل ، 

2 – بررسي وضعيت موجود پرواربندي گوسفند در استان مازندران .

پایان نامه و رساله

راهنمای پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه گنبدکاووس

ردیف

عنوان

نام دانشجو

سال

1

تاثير سطوح مختلف انرژي و چربي جيره غذايي برعملکرد، ذخيره چربي لاشه و همبستگي آن با متابوليت هاي چربي خون جوجه‌هاي گوشتي

ارسلان سلاقی

 

2

مقايسه ارزش غذايي (تركيبات شيميايي و قابليت هضم مواد مغذي) ذرت و پنج رقم ذرت علوفهاي سيلو شده

فاطمه مفتاحی

 

3

اثر نسبت علوفه به کنسانره جیره آغازین بر سن از شیرگیری بره ها

رجب محمد فیروزی

 

4

اثرات تنش گرمایی بر تولیدشیر و بازده تولید مثل گاوهای شیری در استان گلستان

کلثوم کر

 

5

تأثير روش هاي مختلف تغذيه(تغذيه دستي، استفاده از مرتع و پس چر مزارع) بر بازده اقتصادي پرورش گوسفند در شهرستان مينودشت

مرضیه کرامتلو

 

6

بررسي اثر مکمل پروبيوتيک بر رشد ،مصرف خوراک وسن از شيرگيري گوساله هاي مونتبيليارد

زهرا قربانی

 

7

بررسي عملکرد کلني هاي زنبور عسل در مزارع زعفران استان خراسان رضوي

ابوذر آمان

 

8

مقايسه کارآيي افرايش وزن پيش‌بيني شده (سيستم( ARC)  و افزايش وزن مورد انتظار سيستم(NRC)  با افزايش وزن واقعي بره‌هاي پرواري نژاد رومانوف

محبوبه نمدی

 

9

اثر سطوح مختلف انرژي جيره غذايي بر عملکرد پروار و رشد اسکلتي بزغاله‌هاي نر نژاد آلپاين در استان گلستان

پریوش مقدم نیا

 

10

بررسي ارزش تغذيه اي (ترکيبات شيميايي، قابليت هضم و توليد گاز) سيلوي ضايعات کدو و هندوانه آجيلي

طیبه کرامندلی

 

11

مقايسه بازده توليدمثل، نيتروژن اوره اي خون و شير در گاوهاي شيري هلشتاين و مونتبليارد در شرايط تنش گرمايي

منیره محبی نیا

 

12

اثر ظرفيت واحد بر کارايي اقتصادي پرورش جوجه هاي گوشتي در شرق استان گلستان

حکیمه مصطفی لو

 

13

عوامل موثربر بازده تلقيح مصنوعي درگاوداري هاي شيري شرق استان گلستان

عصمت سعادتمند

 

14

مقایسه هزینه تولید و کیفیت شیر در گاوداری های صنعتی وسنتی غرب استان گلستان

عبالخالق قرنجیک

 

15

اثر افزودنی های مختلف بر ترکیب شیمیایی،قابلیت هضم و فراسنجه های تخمیری سیلاژ ازولا در شرایط ازمایشگاهی

مجید اشکوری

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16

مقایسه کارآئی اقتصادی در سیستم های گاوداری صنعتی، نیمه صنعتی و سنتی در استان خراسان شمالی

احمد خضرایی

 

17

تأثیر فصل و موقعیت جغرافیایی برعملکرد و بازده اقتصادي واحدهاي پرورش مرغ گوشتی شرق گلستان

عبدالجلال ابرورن

 

18

اثر افزودنی­هاي مختلف بر ترکیب شیمیایی، فراسنجه­هاي تخمیری، قابلیت هضم و تولید گاز سیلاژ گیاه کنگر

مسعود ایوبی فر

 

19

تاثیر منابع مختلف بافری بر پارامتر­های تخمیری مایع شکمبه­ و متابولیت­های خون گوسفندان تعذیه شده با جیره کنسانتره بالا

بهزاد خوجه

 

20

اثر گیاه کاکوتی بر عملکرد، متابولیت های مایع شکمبه و فراسنجه های خونی گوسفند کردی

محمد رضا قلی پور

 

21

مقایسه عملکرد هیبریدهای کرم ابریشم ایرانی و خارجی در شهرستان مینودشت

حبیب کرامتلو

 

22

بررسی وضعیت زنجیره تولید گوشت مرغ در استان گلستان

سید حسن عبادی

 

23

مقایسه ترکیبات و کیفیت شیر گاوداری های صنعتی و سنتی در شهرستان چادگان استان اصفهان

محمد عرب چادگانی

 

 

مشاور پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه گنبدکاووس

ردیف

عنوان

نام دانشجو

سال

1

مطالعه سطوح ذرات نرم موجود در پشيدان کرامبل شده و فرم فيزيکي مياندان و پسدان بر عملکرد جوجه هاي گوشتي

یحیی صابری

 

2

مطالعه اثر فرم فيزيکي دان و مکمل هاي خوراکي پروبيوتيک و پري بيوتيک برعملکرد جوجه ‏هاي‏ گوشتي

حامد خدایی

 

3

اثر سطوح مختلف انرژي قابل متابوليسم و تراکم اسيدهاي آمينه متيونين، ليزين و ترئونين بر عملکرد جوجه‏ هاي گوشتي

حشمت الله گل زاده

 

4

اثر سطوح مختلف اسيدآمينه هاي گوگرددار، ليزين و ترئونين جيره بر عملکرد جوجههاي گوشتي

رضا اکبری

 

5

اثرات مکمل تجاري مخلوط پروبيوتيک و مولتي‌آنزيم به جيره غذايي بر عملكرد و سيستم ايمني جوجه‌هاي گوشتي

علی اصغر نوروزی

 

6

تعيين ترکيب شيميايي، پارامترهاي تجزيه پذيري، قابليت هضم و توليد گاز ارقام مختلف جو

زهرا زمانی امیرآباد

 

7

اثر تزريق عضلاني ويتامين‌هاي A و Eبر انتقال ‌غيرفعال ‌ايميونوگلوبولين‌ها، پارامتر‌هاي خون‌شناختي، عملکرد و شاخص‌هاي ‌سلامت ‌گوساله‌ها

محبوبه مرادیان

 

8

اثر تزريق‏هاي درون‌ماهيچه‏اي دگزامتازون بر عملکرد و برخي فراسنجه‏هاي خوني بره‏هاي پرواري

عبدالباسط پرتوی

 

9

اثرات عمل‌آوري با پرتو الکترون، پراکسيد هيدروژن و اسيد هيدروبروميک بر ارزش تغذيه‌اي بقاياي ماش

منیره بابایی

 

10

اثر افزودن اسيد آسکوربيک و اسيد استيک در آب آشاميدني جوجه‌هاي گوشتي بر عملکرد آنها در شرايط تنش گرمايي

مصطفی رستمی

 

11

تاثير دماي آب و مکمل کربنات پتاسيم در جيره بر عملکرد و پاسخ‌هاي فيزيولوژيک گاوهاي شيري طي تنش گرمايي

کامبیز قطوری

 

12

مفايسه شاخص‌هاي آزمايشگاهي کنترل کيفي دانه سوياي پرچرب فرايند شده و همبستگي آن‌ها با عملکرد جوجه‌هاي گوشتي

عبدالوهاب پهلوان دوجی

 

13

اثر تزريق ويتامين اي- سلنيوم روي عملکرد توليد‌مثلي و تعيين کوتاه‌ترين زمان تشخيص آبستني با استفاده از اولتراسونوگرافي در ميش‌هاي دالاق

مارال آخوندی

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14

تاثیر منابع مختلف کربوهیدرات های غیر الیافی در ترکیب با پروتئین متفاوت از نظر تجزیه پذیری بر تولید گاز و قابلیت هضم فراسنجه های تخمیری شکمبه ای

اسحاق اسمعیلی دوابی

 

15

بررسی مقایسه­ای رفتار چرایی شتر و گاو در فصول مختلف سال در مراتع چپر­قویمه استان گلستان

منیره تقان پور

 

16

بررسی تأثیر سطوح مختلف رافینوز در رقیق کننده های شیر، تریس-زرده تخم مرغ و لسیتین سویا برفراسنجه های کمی و کیفی منی قوچ دالاق در شرایط مایع و انجماد

سولماز  پهم لی

 

17

بررسی بیومتریک و ارگانومیک جایگاه های فری استال در گاوهای شیری مازندران

حمید حاجی زاده

 

18

بررسی تاثیر رقیق کننده های شیر و تریس زرده تخم مرغو تخم بوقلمون و سطوه مختلف قنده تره هالوز و زمان های مختلف نگهداری بر عوامل کمی و کیفی منی قوچ دالاق در شرایط متیع و انجماد

آیدین آخوندی

 

 

 

مشاور رساله دوره دکتری گروه علوم دامی دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان:

1. فریبا فریور، تاثیر پودر دانه شنبلیله به عنوان افزودنی خوراکی در جیره بر خصوصیات تخمیر شکمبه، عملکرد پروار، کیفیت گوشت و برخی متابولیت های خون گوسفند ، 1392.

2. عبدالحکیم توغدری،  ارزیابی تغذیه ای دانه جو و ذرت فرآوری شده جیره های با فیبر یا نشاسته بالا در اسب ترکمن، 1393.

مشاور پايان نامه هاي دوره كارشناسي ارشد :

الف – دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان :

 1. حبيب اله مقصودلوراد ، تعيين ارزش غذايي دو گونه گياه مرتعي شورمرغ ، 1379 ، دانشكده مرتع و آبخيزداري .
 2.  پيمانه داودي،  بهبود ارزش غذايي كاه كلزا با روشهاي عمل آوري در تغذيه گوسفند ، 1382 ، گروه علوم دامي .
 3.   طهمورث صديقي پاشاكي ،اثر جايگزيني كنجاله كانولا و كنجاله شويا با و بدون استفاده از آنزيم بر عملكرد جوجه هاي گوشتي ،   1382 ، گروه علوم دامي .
 4. ناصر.پورعباسعلی،  بررسی اثر مخمر ساکارومیسس سرویسیه بر عملکرد و فراسنجه های خونی بره های پرواری نژاد آتابای. 1386. گروه علوم دامي .
 5. راضیه ملک، اثرات شیر حاوی تخم مرغ و بیوتین بر عملکرد، فراسنجه های خونی، فریتین، ایمونوگلوبین و قابلیت هضم گوساله های هلشتاین. گروه علوم دامی.
 6. علیرضا ولی کمال، اثر سطوح مختلف جلبک سارگاسوم پیسیفولیوم به جای سیلو بر عملکرد و فراسنجه های خونی و شکمبه بره های زل، گروه علوم دامی.

ب- دانشگاه آزاد اسلامي :

 1. مختار مهاجر،بررسي اثر هورمون استراديول بنزوات و عمل فلاشينگ بر روي عملكرد توليد مثل گوسفندان زل ، 1375، واحد كرج .
 2. اسماعيل گنجي جامه شوران ، مقايسه اوره با كنجاله پنبه دانه و پودر ماهي بر روي رشد و ضريب تبديل غذايي گوساله هاي پرواري ، 1377 ، واحد خوراسگان .
 3. سيد مجيد عقيلي ، بررسي اثرات استفاده از صدف معدني ( سنگ صدف ) استان گلستان در جيره غذايي جوجه هاي گوشتي ، 1379 ، واحد خوراسگان .
 4. سمیه مجاهدی، اثر مکمل چربی و ال کارنیتین بر قابلیت هضم و فراسنجه های بیوشیمیایی سرم خون اسب های ورزشی، 1389، واحد خوراسگان.

تالیفات

برنامه هفتگی

دروس تدریس شده

رديف

عنوان درس

مقطع تحصيلي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

تغذیه گاو شیری

 تهيه و ارزشيابي طرحهاي گاوداري

 تشريح و فيزيولوژي اسب و تك سميان

طرح هاي آماري در علوم دامي

جيره نويسي دام

پرورش اسب و شتر

تغذيه و جيره نويسي اسب

تغذيه نشخواركنندگان

تغذيه دام تكميلي

روش تحقيق

كارشناسي

كارشناسي

كارشناسي

كارشناسي

كارشناسي

کارشناسی

كارشناسي

كارشناسي ارشد

كارشناسي ارشد

كارشناسي ارشد

 

دانلودها