×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر محمد هرسیج

مرتبه علمی: دانشیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :کشاورزی و منابع طبیعی

گروه :شيلات

بیوگرافی

 محمد هرسیج متولد سال 1351 

تحصیلات متوسطه  در شهرستان گرگان

دوره کارشناسی شیلات ، 1374-1370 دانشگاه تهران

دوره کارشناسی ارشد شیلات، 1376-1374 دانشگاه تربیت مدرس، بورسیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فارغ­ التحصیلی با درجه صلاحیت مدرسی

دوره دكتري شيلات- گرايش تكثيرو پرورش آبزيان، دانشگاه تهران، 1385-1390 

مدیر گروه و موسس رشته شیلات، پاییز 1376- بهار1377 ، مرکزآموزش عالی الغدیر لرستان (وابسته به وزارت جهاد کشاورزی)

هیات علمی (طرح سربازی) بهار 1377- زمستان 1380، دانشگاه زابل

هیات علمی، زمستان 1380 تا کنون، دانشگاه گنبد کاووس

زمینه های تحقیقاتی

تكثيرو پرورش آبزيان

مديريت كيفي آب 

مهندسي آبزيان

مقالات ژورنال

عنوان مقاله

نام نشریه علمی

سال انتشار

نویسندگان

اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ ﮐﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﯿﻪ­ﺷﺪه از ﺿﺎﯾﻌﺎت ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻃﯿﻮر: ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب، ﻋﻤﻠﮑﺮد رﺷﺪ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﺪن  

توسعه آبزی­ پروری

96

محمد هرسیج، حسین آدینه

استفاده از میلورم زنده در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان: تاثیر بر عملکرد رشد و بازماندگی، بهره ­وری تغذیه­ ای، ترکیبات لاشه و آنزیم­ های هضمی روده

علوم و فنون شیات

98

محمد هرسیج، حسین آدینه،

رسول ملک ­نژاد،

حجت الله جعفریان، مهدی اسدی

تاثیر سطوح مختلف مکمل نوکلئوتید جیره بر رشد و ترکیب لاشه ماهی کپور معمولی

پژوهش­های

 ماهی­شناسی کاربردی

93

تکتم لوخی، محمد هرسیج،

حامد کلنگی میاندره،

حجت الله جعفریان،

اثر پساب کارگاه­ هاي پرورش ماهی قزل آلاي رنگین  کمان (Oncorhynchus mykiss) بر بی ­مهرگان کفزي رودخانه اسفیدان (خراسان شمالی)

توسعه

 آبزی­ پروری

97

مجتبی رحمتی، محمد هرسیج،

رحمان پاتیمار، محمد قلی­زاده

اثرات تغذیه با سطوح مختلف کرم خاکی (Eisenia fetida) بر عملکرد رشد و ترکیبات بیوشیمیایی بدن و آنزیم‌های گوارشی ماهی قزل آلای رنگین کمان

پژوهش­های ماهی­ شناسی کاربردی

98

محمد خادمی، محمد هرسیج،

حجت الله جعفریان، محمد فرهنگی،

تاثیر محافظت­ کنندگی مکمل­های تغذیه­ای ویتامین E و نانوسلنیوم بر کارایی رشد و شاخص­ های خون­ شناسی ماهی قزل آلای رنگین کمان در مواجهه با غلظت زیر کشنده آمونیاک

فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزيان

99

عافیه ناظر، محمد هرسیج،

سیده آیناز شیرنگی، حسین آدینه

اصلاح زیستی پساب حوضچه­ های پرورش ماهی کپور معمولی  با استفاده از باسیلوس­ های پروبیوتیکی برای استفاده در سیستم پرورشی

پژوهش­های

ماهی­ شناسی کاربردی

93

مهسا نادری سامانی، حجت الله جعفریان،

حسنا قلیپور، محمد هرسيج

محمد فرهنگی

تاثیر عصاره آنزیمی باسیلوس­ های پروبیوتیکی بر رشد و ترکیبات بیوشیمیایی لاشه لارو قزل الای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

مجله علوم و فنون دریایی

95

نفیسه پریچه، حجت الله جعفریان،

محمد هرسیج، علیرضا احمدی،

جواد سهندی

تاﺛﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺮﺑﻦ ﺑﻪ ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ آب و ﻋﻤﻠﮑﺮد رﺷﺪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻮﻓﻼك ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮐﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ

نشریه توسعه

 آبزی ­پروری

95

عظیم عظیمی، حجت الله جعفریان،

محمد ﻫﺮﺳﯿﺞ، حسنا ﻗﻠﯽﭘﻮر،

 رحمان ﭘﺎﺗﯿﻤﺎر

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ آب ﮐﺎرﮔﺎه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن

پژوهش­های

ماهی ­شناسی کاربردی

96

طاهره کاییدی، حجت الله جعفریان،

رحمان ﭘﺎﺗﯿﻤﺎر، محمد ﻫﺮﺳﯿﺞ،

محمد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

اثر پری­بیوتیک سلماناکس بر پارامترهای خون بچه­ ماهی کپور معمولی  در برابر تنش حمل و نقل

محیط زیست جانوری

96

مهین رنجدوست،

حجت الله جعفریان

محمد هرسیج،

حسنا قلیپور

تاثیر تریپلوئیدی بر شاخص­های رشد و ناهنجاری شکلی در ماهی کوی (Cyprinus carpio)

علوم آبزی ­پروری

96

شیما هاتفی، محمد سوداگر،

عباسعلی حاجی ­بگلو،

محمد هرسیج

اثر آلودگی نیتراته بر میزان فیلترکردن و عمل بلع دافنی ماگنا (Daphnia magna))

علوم و تکنولوژی محیط زیست

96

مینا شهبازی فرد، علی اکبر هدایتی،

محمد هرسیج، طاهره باقری

تاثیر ارزیابی اکولوژیکی جامعه فیتوپلانکتونی استخرهای پرورش میگوی گمیشان-جنوب شرق دریای خزر

علوم آبزی­ پروری

97

آرزو ناعمی، رحمان پاتیمار،

محمد هرسیج، سعید یلقی

اثرات پرورش ماهیان خاویاری در محیط محصور (پن) بر کیفیت آب در خلیج گرگان

محیط زیست جانوری

97

محمد فرهنگی، سيدعباس حسینی ،

حجت الله جعفریان، رسول قربانی،

محمدهرسیج، محمد سوداگر،

سیدسحاب میرا، عبدالحلیم بالاش

مقايسه عملكرد كربن فعال حاوي كشت باكتريايي و زئوليت (کلینوپتیلولیت) در حذف آمونياك از پساب سيستم حمل بچه­ ماهي زنده قزل آلاي رنگين كمان

 ( Oncorhynchus mykiss)

نشریه محیط زیست طبیعی

مجله منابع طبیعی ایران

92

هادی پورباقر، سهیل ایگدری،

محمد هرسیج، امیرحسین حمیدیان

بررسی ویژگی‌های زیستگاهی انتخابی سگ ماهی جویباری (paracobitis hircanica) در رودخانه زرین گل، استان گلستان

پژوهش­های ماهی­ شناسی کاربردی

97

محمد قلی­زاده، رحمان پاتیمار،

محمد هرسیج

تاثیر سطوح مختلف عصاره یوکا بر عملکرد رشد، راندمان تغذیه، ترکیبات بیوشیمیایی بدن ماهی کپور معمولی و کیفیت آب محیط پرورش

مجله علمی شیلات ایران

 

97

حسین آدینه، محمد هرسیج،

عافیه ناظر

بررسی زیست ­شناسی تولید مثلی سیاه­ ماهی  (Capoeta garcilis) در رودخانه زاو پارک ملی گلستان

محیط زیست جانوری

97

آرزو کر، رحمان پاتیمار،

محمد هرسیج، ارسلان بهلکه

تأثیر پروبیوتیک تجاری مولتی­ بهسیل بر عملکرد رشد، کارایی تغذیه و کیفیت لاشه ماهیان جوان قزل آلای رنگین کمان

علوم آبزی­ پروری

97

سوزان نصیری ­پور، حجت ­الله جعفریان،

حسنا قلی­پور، محمد هرسیج

تأثیر پری­بیوتیک سلماناکس و پنج گونه از پروبیوتیک­های باسیلی بر کاهش استرس حمل و نقل کپور معمولی در شوری ­های مختلف

علوم آبزی­ پروری

97

مهین رنجدوست، حجت الله جعفریان،

محمد هرسیج، حسنا قلی­پور

تأثیر مکمل چند آنزیمی بهزیم بر نرخ رشد متابولیکی، برخی از معیارهای تغذیه­ ای و ترکیبات بیوشیمیایی لاشه بچه­ ماهیان قزل آلای رنگین کمان

علوم آبزی­ پروری

97

میترا رایج، حجت الله جعفریان،

حسین آدینه، محمد هرسیج

اثرات پرورش ماهی کپور معمولی در قفس بر ساختار جمعیت زئوپلانکتونی سد گلستان، استان گلستان

محیط زیست جانوری

97

پریا رئوفی، حجت الله جعفریان،

رحمان پاتیمار، رسول قربانی،

محمد هرسیج،

تأثیر سطوح مختلف بیوفلاک بر کیفیت آب، عملکرد رشد و بازماندگی پست لارو میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei)

تحقیقات دامپزشکی

97

حسین آدینه،  محمد هرسیج

بررسی تغییرات زمانی و مکانی جامعه درشت­ بی­مهرگان کفزی رودخانه شنبه ­بازار، تالاب انزلی منتهی به دریای کاسپین

بوم ­شناسی آبزیان

98

آرمین فومنی، محمد قلی­زاده،

محمد هرسیج، سیدمحمد صلواتیان

تأثیر سطوح مختلف مکمل­های آنتی­ اکسیدانی ریزپوشانی شده بر عملکرد رشد و تغذیه، ترکیبات بدن و برخی شاخص­های خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان

تغذیه آبزیان

98

حسین آدینه، محمد هرسیج،

مهدی اسدی، احسان احمدی­ فر

اثرات پرورش ماهی در قفس­های شناور بر رسوبات بستر و ساختار اجتماعات بزرگ بی­ مهرگان کفزی در جنوب دریای خزر، کلارآباد

توسعه

آبزی­ پروری

98

سمیرا داد، حجت الله جعفریان،

محمدوحید فارابی، رحمان پاتیمار،

ابولقاسم روحی، محمد هرسیج

بررسی اثرات نانو اکسید روي بر بافت آبشش ماهی گلدفیش (Carassius auratus)

بهره­ برداری و پرورش آبزیان

94

محسن خلیلی،  محمد هرسیج،

 حامد کلنگی میاندره، حجت الله جعفریان

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻤﯿﺖ ﮐﺸﻨﺪه ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه روي داﻓﻨﯽ ﻣﺎﮔﻨﺎي ﺑﺎﻟﻎ (Daphnia magna)

بهره ­برداری و پرورش آبزیان

95

مریم اعتمادزاده، رسول قربانی،

سیدعلی اکبر ﻫﺪاﯾﺘﯽ، محمد ﻫﺮﺳﯿﺞ،

حدیثه کشیری

بررسی اثر غلظت تحت کشنده کادمیوم بر میزان بیان ژن سیتوکروم در بافت‌های کبد و آبشش بچه­ ماهی کپور معمولی

بهره­ برداری و پرورش آبزیان

95

صدیقه نمرودی، سهراب بوذرپور،

محمد هرسیج، حامدکلنگی میاندره

خصوصیات پساب تولیدی ماهی قزل آلای رنگین کمان ( Oncorhynchus mykiss) و بررسی روند معدنی شدن  آن

نشریه شیلات

مجله منابع طبیعی ایران

91

محمد هرسیج، غلامرضارفیعی،

علیرضا میرواقفی، هادی اسدی

بررسى تأثير مزارع پرورش ماهى قزل آلا بر كيفيت آب رودخانه (مطالعه موردى رودخانه محمدآباد كتول) با استفاده از شاخص IRWQISC

فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط 

99

فهيمه رنجبر، حجت الله جعفريان

محمد قليزاده، محمد هرسيج

تأثیر دو پربیوتیک ایمکس اولترا و سلماناکس مایع به صورت تلقیح بر کیفیت آب، عملکرد رشد و ترکیبات لاشه بچه ماهیان انگشت قد کپورمعمولی در سیستم بیوفلاک

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

99

ارزو خسروي، حجت الله جعفريان

حسين آدينه، محمد هرسيج

بررسی تأثیر اسانس آویشن شیرازی و پودر زنجبیل به صورت مجزا بر شاخصهای رشد، ایمنی و مقاومت بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان در مواجه با باکتری یرسینیا راکری

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

99

عارف زارعي

حسنا قليپور،حجت الله جعفريان

محمد هرسيج

تعیین بیومارکرهای بیوشیمیایی در سرم خون ماهی Neogobius melanostomus

برای ارزیابی تأثیر آلودگی سرب در خلیج گرگان

مجله بوم شناسی آبزیان

99

فخريه اميدي، حجتالله ججعفريان، 

رحمان پاتيمار، محمد هرسيج، حامد پاكنژاد

تأثیر تغذیه با جیره غذایي حاوی سطوح مختلف سدیم بوتیرات بر شاخصهای رشد و خوني در بچه ماهي کپور معمولي

نشریه پژوهشهاي ماهی شناسی کاربردي

99

محبوبه عباسي، محمد هرسيج

سيد حسين حسيني فر

ارزیابی اکولوژیک آلودگی آلی خلیج گرگان با استفاده از شاخص جلبکی پالمر

بوم شناسي کاربردي

99

پریسا ملکی، رحمان پاتیمار،

حجت الله جعفریان، عبدالرسول سلمان ماهینی، رسول قربانی، محمد قلیزاده

 محمد هرسیج

تاثیر سطوح مختلف قلیائیت آب بر شاخصهای رشد و تولید مثل آرتمیا فرانسیسکانا  در سیستم کشت بیوفلاک

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

99

مجيد ناصري زاده، ابوالقاسم اسماعيلي فريدوني

ناصر آق، محمد هرسيج

تنوع و فراوانی گونهای فیتوپلانکتونهای استخرهای پرورش میگو گمیشان- جنوب شرق دریای خزر

نشریه توسعه آبزی پروری

99

آرزو ناعمی، رحمان پاتیمار

 محمد هرسیج، سعید یلقی

بررسی روند تغییرات جمعیت فیتوپلانکتونی در ارتباط با شاخصهای فیزیکی و شیمیایی در استخرهای پرورش میگوی گمیشان، جنوب شرق دریای خزر

فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان

99

آرزو ناعمی، رحمان پاتیمار

 محمد هرسیج، سعید یلقی

بررسی عملکرد رشد، فعالیت آنزیم گوارشی، پارامترهای ایمنی و آنتیاکسیدانی ماهی کپور
پرورش یافته در سیستم آکواپونیک

نشریه پژوهشهاي ماهی شناسی کاربردي

1400

مهدی اسدی، محمد هرسیج، حسین آدین، محمد قلیزاده، نیما معظمی

بررسي برخي ويیگيهاي زيستي سگ ماهي جويباري هيركاني در نهر زاو- پارك ملي گلستان، شمال ايران

پژوهشهاي زيست شناسي جانوري تجربي

1400

محمد عطانيا، رحمان پاتيمار، محمد هرسيج، ضيا كردجزي

بررسی پارامترهای سن و رشد ماهی کاراس  در سد گلستان و سد وشمگیر استان گلستان- شمال ایران

نشریه پژوهشهاي ماهی شناسی کاربردي

1400

عیسی حاجی رادکوچک، رحمان پاتیمار، محمد هرسیج ، رسول قربانی

اثر پربیوتیک بهسام بر رشد،کارایی تغذیه و ترکیب شیمیایی لاشه بچه ماهیان جوان قزل آلای رنگین کمان

نشريه توسعه آبزي پروري

1400

محبوبه حاجی قربانی، حجت الله جعفریان، محمد هرسیج، محمد قلی زاده

اثرمتقابل دو سطح استفاده از پری بیوتیک تجاری سانیار پودری و مایع در
کاهش بار آلودگی آب، عملکرد رشد و تغذیه، فعالیت آنزیمهای گوارشی، ایمنی
غیر اختصاصی ماهی کپور معمولی در سيستم بايوفلاك

شيلات، مجله منابع طبيعي ايران

1401

سیمرا جعفریان، حسین آدینه، محمد فرهنگی، محمد هرسیج، ضیاء کردجزی

بررسی عوامل مؤثر در صید غیرمجاز ماهیان استخوانی، بخش جنوب شرقی دریای کاسپین، استان گلستان

نشریه پژوهشهاي ماهی شناسی کاربردي

1400

فضلعلی موسی نژاد، محمد هرسیج، محمد قلیزاده ، سیدمصطفی عقیلی نژاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

طرح های پژوهشی

عنوان طرح پژوهشی

شماره و تاریخ پایان طرح

مجری و همکاران

تاثیر سطوح مختلف بیوفلاک بر کیفیت آب، عملکرد رشد و بقاء پست لارو میگوی وانامی

449/6

26/6/96

حسین آدینه،

محمد هرسیج

پرورش ماهی کپور معمولی در پساب تصفیه شده کشتارگاه صنعتی طیور

450/6

26/6/96

محمد هرسیج، حسین آدینه

استفاده از میل­ورم زنده در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان: تاثیر بر رشد و بازماندگی، بهره­ وری تغذیه­ای، ترکیبات لاشه و آنزیم های هضمی روده

236/6

17/4/97

محمد هرسیج، حسین آدینه،

حجت الله جعفریان،

رسول ملک­نژاد، مهدی اسدی

اثرات عصاره سیر آنکپسوله شده بر عملکرد رشد، ترکیبات بدن، هماتولوژی و وضعیت آنتی­ اکسیدانی ماهی قزل آلای رنگین کمان جوان

237/6

17/4/97

حسین آدینه، محمد هرسیج،

حجت الله جعفریان،

مهدی اسدی

تاثیر عصاره یوکا بر کیفیت آب و کارآیی رشد، بهره ­وری تغذیه و ترکیبات بیوشيمیایی بدن ماهی کپور معمولی

238/6

17/4/97

حسین آدینه، محمد هرسیج،

عافیه ناظر

خصوصیات زیستگاهی ماهیان رودخانه زرین­ گل با استفاده از مدل­های مطلوبیت زیستگاه و مدل جمعی تعمیم­ یافته (GAM)

727/6

1/11/97

محمدقلی­زاده،رحمان پاتیمار،

محمد هرسیج

اثرات مکمل­های آنتی ­اکسیدان (نانو سلنیوم، ویتامین E و C) بر عملکرد رشد و پارامترهای خونی ماهی قزل ­آلای رنگین کمان در معرض غلظت تحت کشنده آمونیاک

21/12/98

محمد هرسیج،

حسنا قلی­پور،

حسین  آدینه

بررسی اثر متقابل شرایط پرورش (بیوفلاك و بدون بیوفلاک) و استفاده از عصاره گیاهان (کنوکاپوس، یوکا و پالونیا) در جیره غذایی میگوی وانامی: عملکرد رشد، کارآیی تغذیه و کیفیت آب محیط پرورش

126285

20/3/98

حسین آدینه،محمد هرسیج،

محمد خادمی حميدي،

عافیه ناظر

اثرات مسمومیت حاد با سولفات مس بر ماهیان قزل آلای رنگین کمان تغذیه­ شده با جیره حاوی سیر

152561

25/12/98

محمد فرهنگی،حسین آدینه،

محمد هرسیج

تاثیر مکمل­ سازی گیاهان دارویی بر عملکرد رشد، ایمنی غیراختصاصی و مقاومت ماهی قزل آلای رنگین کمان در برابر بیماری یرسینیا راکری

152558

25/12/98

حسنا قلی­پور،محمد هرسیج،

حسین آدینه،

محمد خادمی حميدي

تاثیر تراکم ذخیره­ سازی ماهی کپور معمولی بر رشد و پاسخ­ های ایمنی در سیستم بیوفلاک

152560

25/12/98

حسین آدینه،مهدی نادری،

محمد خادمی حميدي،

محمد هرسیج

بهينه­ سازي حمل و نقل بچه ­ماهيان قزل آلاي رنگين كمان

119/90

18/2/1390

هادي پورباقر، سهيل ايگدري،

محمد هرسيج،

اميرحسين حميديان

ارزیابی روش­های انجماد جنینی ماهی قره برون (تاسماهی ایرانی) با هدف ایجاد بانک جنینی

27/33/95/ص

23/1/1395

حسنا قلی­پور، کوروش جمعه،

میثم گنجی­ بخش، پروانه فرزانه،

محمد هرسیج، سارا بهرامی گرجی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان نامه و رساله

عنوان پاین نامه تحت راهنمایی یا مشاوره (دوره کارشناسی ارشد و دکتری)

بررسی مقایسه ­ای بوم­ شناختی تولید مثلی خواجوماهی در سه زیستگاه مختلف آبی استان خراسان رضوی

اثرات زمان قطع غذادهی قبل از صید بر برخی خصوصیات کیفی گوشت ماهی قزل آلای رنگین کمان نگهداری شده در دمای 4 درجه سانتیگراد

اصلاح زیستی پساب سیستم پرورش نوزاد ماهی کپور معمولی، با استفاده از مخلوط باسیلوس­های پروبیوتیکی

تاثیر پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان بر کیفیت آب، خصوصیات لجن و نرخ بارگذاری آلاینده ها در سیستم­های آبگذر

اثر باسیلوس­های پروبیوتیکی جداسازی شده از روده فیل­ ماهی انگشت ­قد و باسیلوس­های تجاری بر کارآیی رشد و پارامترهای بیوشیمیایی خون لارو فیل­ ماهی

اثر عصاره آنزیمی باسیلوس­های پروبیوتیکی بر عملکرد رشد لارو قزل آلای رنگین کمان

بررسی اثر سطوح کشنده و تحت کشنده نانوذرات مس بر برخی شاخص­ های هماتولوژیک ماهی قزل آلای رنگین کمان

بررسی تنوع ژنتیکی سگ­ ماهی جویباری در برخی رودخانه ­های استان کردستان و کرمانشاه

اثر نوکلئوتید اپتیمون (واناژن) جبره بر  برخی شاخص­ های خون­ شناسی ماهی کپور معمولی

تاثیر نحوه آب ورودی بر برخی خصوصیات هیدرولیک استخرهای هشت ضلعی

تاثیر برخی باکتری­های باسیلوس گرم مثبت بر کیفیت پساب پرورش لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان در سیستم مدار بسته

اثر جایگزینی آرد سویا در سطوح مختلف مکمل سازی شده با باسیلوس­های پروبیوتیک بر عملکرد رشد، بقاء و ترکیبات بیوشیمیایی لاشه آلوین­ های قزل آلای رنگین کمان

بررسی اثر آلودگی نیترات و فسفات بر بازماندگی و نرخ فیلتراسیون دافنی ماگنا

تاثیر سلمناکس بر پاسخ استرسی در حمل و نقل ماهی کپور جوان

بررسی پارامترها رشد ماهی کاراس در 4 آبگیر استان گلستان- شمال ایران

بررسی کارآیی دافنی ماگنا در جذب زیستی نانوذرات نقره

بررسی اثر عوامل محیطی بر توزیع فراوانی بی مهرگان کفزی در رودخانه اسفیدان

تاثیر نسبت­های مختلف کربن به نیتروژن به منظور کنترل ترکیبات ازته متابولیکی ماهی کپور معمولی در سیستم بیوفلاک

بررسی اثرات پرورش ماهیان خاویاری در آبهای محصور بر کیفیت آب و جوامع بنتیک منطقه مورد پرورش (خلیج گرگان)

بررسی بازده اقتصادی واحدهای تولیدی پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان در استان خراسان شمالی

ارزیابي روش­های انجماد جنینی ماهی قره­ برون

بررسی بیولوژی تولید مثلی سیاه­ ماهی در رودخانه زاو پارک ملی گلستان

بررسی ویژگی­های زیستی سگ­ ماهی جویباری در رودخانه زاو پارک ملی گلستان

اثرات پرورش ماهی قزل آلا در قفس بر کیفیت آب، جوامع زیستی و رسوبات در منطقه جنوبی دریای خزر (کلارآباد)

بررسی اثرات تحت کشنده کادمیوم بر بیان ژن P450 و آسیب­های بافتی در کبد و آبشش ماهی کپور معمولی

بررسی میزان گیاه­ پالایی پساب خروجی کپور پرورشی توسط گیاه نی و اویارسلام

پویایی جوامع فیتوپلانکتونی مجتمع میگوی گمیشان

بررسی اثر بیهوشی نانواسانس میخک و نانواسانس به لیمو در مقایسه با تریکایین متان سولفانات بر برخی فاکتورهای خونی فیل­ ماهی

بررسی عوامل موثر در صید غیر قانونی در بخش جنوب شرقی دریای خزر، استان گلستان

بررسی بازدهی اقتصادی واحدهای تولیدی پرورش ماهیان گرم آبی در غرب استان گلستان

تاثیر سطوح مختلف پربیوتیک تجاری بهسام بر عملکردهاي رشد، کارآیی تغذیه و ترکیبات شیمیایی بدن بچه­ ماهیان جوان قزل آلای رنگین کمان

ارزیابی تکثیر طبیعی کنترل­ شده ماهی کپور در رودخانه سیاهرود لاریم، استان مازندران

اثر تراکم­ های پرورشی مختلف قزل آلای رنگین کمان بر رشد، فاکتورهای بیوشیمیایی و بیان ژن­ های مرتبط با استرس و رشد در دو سیستم باز و گردشی

ارزیابی اثربخشی دوره­های آموزش شیلاتی در مراکز فنی و حرفه ­ای شهرستان بندرترکمن و گمیشان

اثرات بیوفلاک (تر و خشک) بر کیفیت آب، عملکرد رشد و بازماندگی در میگوی وانامی

تاثیر تراکم و رنگ مخزن بر عملکرد رشد و تغذیه، شاخص­های خونی، ترکیبات بیوشیمیایی بدن و رنگ پوست در ماهی کپور معمولی 

بررسی عملکرد قارچ­های حل­ کننده فسفات در استخرهای خاکی پرورش ماهی در استان مازندران

تاثیر پربیوتیک ای­مکس اولترا و سلمناکس مایع بر کیفیت آب و عملکرد رشد ماهی کپور معمولی انگشت ­قد

اثر عوامل محیطی بر توزیع و فراوانی درشت­ بیمهرگان کفزی در رودخانه شنبه بازار انزلی، استان گیلان

تاثیر کرم خاکی بر عملکرد رشد و ترکیبات بیوشیمیایی بدن قزل آلای رنگین کمان

بررسی بیماری استرپتوکوکوزیس در ماهی قزل آلای رنگین کمان در ایران با تاکید بر همه­ گیر شناسی بیماری

اثرات عصاره یوکا و سیر بر عملکرد رشد، ایمنی غیراختصاصی و کیفیت آب محیط پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان در سیستم بازگردشی آب

بررسی تاثیر پساب پرورش ماهی قزل آلا بر کیفیت آب رودخانه محمدآباد کتول با استفاده از شاخص IRWQI

اثرات آمونیاک و تغذیه با نانوسلنیوم و ویتامین E بر برخی پاسخ­های فیزیولوژیک در ماهی قزل آلای رنگین کمان

اثرات پرورش ماهی کپور معمولی در قفس بر کیفیت آب و جوامع زیستی در سد گلستان، استان گلستان

بررسی مسمومیت حاد و مزمن سم کلرپیریفوس بر ماهی کپور معمولی

تعیین بیومارکرهای آلودگی سرب در خلیج گرگان با استفاده از شاخص ­های اکوفیزیولوژیک گاوماهی لکه­ دار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تالیفات

راهنمای آبزی­ پروری مداربسته- انتشارات جهاد دانشگاهي- 1395- علي طاهري ميرقائد، اشكان زرگر، محمد هرسيج

تغذيه آبزيان، انتشارات دانشگاه تهران، 1399- علي طاهري ميرقائد، ..... ، محمد هرسيج

برنامه هفتگی

دروس تدریس شده

ليمنولوژي

ليمنولوژي مزارع پرورش آبزيان

هيدروشيمي

مديريت كنترل كيفيت آب مزارع تكثير و پرورش آبزيان

مهندسي آبزيان

مهندسي آبزي پروري

مديريت آبزي پروري

هيدروتكنيك و طراحي استخرهاي پرورش ماهي

تكثير ماهيان

پرورش ماهيان

اصول تكثير و پرورش آبزيان

 

دانلودها