×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر حسین محمدی

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :علوم انسانی و تربیت بدنی

گروه :زبان و ادبیات فارسی

بیوگرافی

تحصیلات

دوره کارشناسی: دانشگاه علامه طباطبایی

دوره کارشناسی ارشد: دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

دوره دکتری: دانشگاه تربیت مدرس

عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد: تأثیر شعر حافظ بر هوشنگ ابتهاج (ه.الف. سایه)؛

عنوان رساله دکتری: تحلیل مقایسه‌ای عوامل انسجام در گونه‌های نثر مرسل و فنی در چهار کتاب سیاست‌نامه، قابوس‌نامه، کلیله و دمنه و مرزبان‌نامه (مبتنی بر نظریه زبانشناسی نقشگرای هالیدی)

 

Email: h.mohammadi1981@gmail.com

 

زمینه های تحقیقاتی

مطالعات زبانشناختی ادبیات

بلاغت 

نثر فارسی

 

مقالات ژورنال

«خویشکاری­های فلز، آب و آتش در اساطیر ایرانی - اسلامی»، مجله علمی- پژوهشی بوستان ادب، دانشگاه شیراز. 1389.

«بررسی مقایسه­ ای شعر حافظ و هوشنگ ابتهاج»، مجله علمی-پژوهشی کاوش نامه، دانشگاه یزد. شماره 26. 1392.

« انسجام در نثر فنی و نقش صناعلت بلاغی در ایجاد آن »، مجله علمی پژوهشی پژوهشهای ادبی، دانشگاه تربیت مدرس، شماره 33، پاییز 1391.

«نقدی بر کتاب غلط ننویسیم»، مجله علمی-پژوهشی پژوهشنامه انتقادی متون، بهار و تابستان 1395.

«مقایسه رویارویی پدر و پسر در تراژدی های ایران و غرب»، مجله علمی-پژوهشی متن ­پژوهی ادبی، شماره 77، پاییز 1397.

«نگاهی انتقادی به کتاب زبان، منزلت و قدرت در ایران»، مظفر امینی، حسین محمدی، مجله علمی-پژوهشی پژوهشنامه انتقادی متون، شماره 11، بهمن 1398.

«بررسی جادوی مجاورت در شعر کودک (با تکیه بر شعر ناصر کشاورز، شکوه قاسمنیا، محمدکاظم مزینانی و نیلوفر بهاری)»، لطیفه سخاوی؛ منا علی مددی؛ حسین محمدی، مجلة مطالعات زبانی و بلاغی، شمارة 22  پاییز و زمستان 1399.

«مؤلفه های زندگی معنادار از دیدگاه بایزید بسطامی»، مراد اسماعیلی، علی ربیع زاده، حسین محمدی، نشریة علمی پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا)، شمارة اول، پیاپی 44 ، بهار و تابستان 1399.

«بررسی مقایسه‌ای تأثیر نوشتار زنانه و مردانه بر روایتپردازی رمانهای عشق و بانوی ناتمام و ماه عسل شهربانو، با تکیه بر عناصر پیرنگ، شخصیت و گفتوگو»، رضوان تخم افشان، حسین محمدی، مریم رامین نیا، پژوهشنامه ادبیات داستانی.

«نقش ارتباط غیرکلامی در شخصیتپردازي داستان چشمهایش»، طیبه طاهری فر، حسین محمدی، مریم رامین نیا، پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران، شماره 3، 1399.

«درآمدی کوتاه بر ادبیات مهاجرت»؛ ماهنامه دنیای قلم؛ شماره 4.

مقالات کنفرانس

«نقش معرفتی و روایتی نماد چشم در مثنوی معنوی»، ششمین همایش ملی پژوهشهای ادبی، دانشگاه شهید بهشتی، دی ماه 91.

« نقش کنایه در انسجام نثر فنی»، همایش ملی پژوهشهای ادبی، دانشگاه هرمزگان، اسفند 92 (پذیرش چکیده).

طرح های پژوهشی

همکار طرح پژوهشی واژگان دخیل در زبان فارسی، مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس.

طرح پژوهشی «ملامت احباب و تشویق اغیار، تحلیل و نقد ساختاري پارهاي از حکایتهاي صوفیانه»، محل اجرا: دانشگاه گنبد کاووس، 1399.

پایان نامه و رساله

راهنمایی پایان نامه

- «بررسی سبک­شناختی شیوه­ های هنجارگریزی و برجسته­ سازی در آثار احمد عزیزی»، اعظم چهل امیرانی، رشته زبان و ادبیات فارسی، گرایش ادبیات مقاومت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، 1395.

- «بررسی جلوه­های عرفان در شعر شاعران دفاع مقدس با تکیه بر شعر قیصر امین ­پور و علیرضا قزوه»، حسین میرزایی، رشته زبان و ادبیات فارسی، گرایش ادبیات مقاومت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. 1395.

 

 

برنامه هفتگی

دروس تدریس شده

دوره کارشناسی

انواع ادبی

تاریخ زبان فارسی

نظم 2 بخش 3 (سي قصيده از ناصر خسرو)

نظم3بخش1شاعران حوزه ادبي خراسان

 نظم 3 بخش 2 شاعران حوزه ادبي عراق

بلاغت 1 معانی

بلاغت 2

دستور زبان فارسی 1

دستور زبان فارسی 2

سبک شناسی 2 نثر

کارگاه روش تصحيح نسخه هاي خطي

کليات نقد ادبي

مرجع شناسي و روش تحقيق

مقدمات زبانشناسی

آیین نگارش و ویرایش 1

فارسی عمومی

متون منتخب نثر ادبی داستانی

کارگاه مقاله نویسی

کارگاه ویراستاری1

 
دوره کارشناسی ارشد
نظم فارسي 3خاقاني و نظامي

نظم فارسي 2 ناصرخسرو و سنايي

تحقيق در دستور زبان فارسي 

شاهنامه

متون نظم عربی

صرف ونحو عربی