×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر مهدی قزلسفلو

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :علوم انسانی و تربیت بدنی

گروه :روانشناسی

بیوگرافی

تاریخ تولد: 1364

محل تولد: ایران- مینودشت

تحصیلات رسمی:

دکتری

مشاوره خانواده، دانشگاه اصفهان، اصفهان، 1392-1396

کارشناسی ارشد

مشاوره خانواده، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، 1386-1389

کارشناسی

مشاوره خانواده، دانشگاه گیلان، رشت، 1382-1386

 

 

مقالات ژورنال

 1.   Effect of group schema therapy on physical self-concept and worry about weight and diet among obese women. J Research & Health2018; 8(6): 53-60.  
 2. Rajabi,M., Ghezelseflo,M.(2020). The Relationship between Job Stress and Job-related Affective Well-Beingamong English Language Teachers: The Moderating Role of Self-Compassion. Iranian Journal of English for Academic Purposes. 9(1):95-105.
 3.  قزلسفلو، مهدی.(1399). پیش بین های تعهد زناشویی: سبک های دلبستگی و راهبردهای حفظ رابطه در زنان متاهل. 1(1):1-16.
 4. قزلسفلو، مهدی؛ میرزا، مژگان. (1399). نقش خود- دلسوزی در پیش بینی احساس تنهایی و خودکارامدی سالمندان. مجله سالمند. شماره15(2): 212-223.
 5. رستمی، مهدی؛ قزلسفلو، مهدی. (1399). ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس سنجش و ارزیابی تاثیرات زیانبار خانواده اصلی در زوج های نامزد در آستانه ازدواج. مجله نشریه علمی – فرهنگی تربیتی زنان و خانواده، 15(52): 25-43.
 6. منافی، سید داوود؛ قزلسفلو، مهدی؛ هاشمی، سجاد؛ رادپور، بهنوش. (1399). اثربخشی مداخله دلبستگی محور بر کاهش تنیدگی والدینی مادران دارای کودکان مبتلال به اختلال نافرمانی مقابله ای. فصلنامه سلامت روان کودک. 7(1): 234-244.
 7. میرزا، مژگان؛ قزلسفلو، مهدی. (1399). اثرخشی و پایداری بازآموزی اسنادی در حل تعارض زناشویی و افزایش رضایت زناشویی متقاضیان طلاق. مجله علوم روان شناختی. 19(88): 475-482.
 8. قزلسفلو، مهدی؛ سعادتی، نادره؛ یوسفی، زهرا؛ زمان پور، ملیحه. (1398). بررسی اثربخشی آموزش تابآوری بر کاهش استرس و مشکلات ارتباطی در مراقبت کنندگان اصلی سالمندان مبتلا به آلزایمر شهر تهران. مجله سالمند. 14(3):284-297.
 9. عباسی، مریم؛ رمزی فرد، مریم؛ لطفی سرجینی، اکرم؛ قزلسفلو، مهدی. (1398). اثربخشی طرحواره درمانی بر ارزشهای ازدواج و رغبت به ازدواج در دختران مجرد شهر تهران. مجله سلامت جامعه. 13(2):45-55.
 10. فخاریان، نسرین؛ ثمری صفا، جعفر؛ قزلسفلو، مهدی.(1398). اثربخشی آموزش مبتنی بر تعهد و پذیرش بر اضطراب، افسردگی و بهزیستی روان شناختی بیماران مبتلا به کم کاری تیروئید هاشیموتو. مجله غدد و متابولیسم ایران. 22(1): 65-72.
 11. اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد امید درمانی بر تاب آوری و بهزیستی روان شناختی زوجین. مجله سلامت اجتماعی، 6(1):53-60.
 12. پیش بین های بی ثباتی ازدواج: ضمیمت زوج ها و راهبردهای حفظ رابطه. مجله مشاوره کاربردی. دوره 8، شماره 1،1-20.
 13. اثربخشی آموزش نظم بخشی هیجانی بر سازگاری عاطفی، اجتماعی و تحصیلی پسر های 10 تا 14 سال دچار اختلال سلوک. مجله روانشناسی کاربردی.دوره 12، شماره 2( 46)،183-203.
 14. ساختار عاملی، پایایی و روایی  مقیاس راهبردهای حفظ رابطه در روابط زوجین.  مجله علمی - پژوهشی سلامت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. دوره5، شماره3، 207-216.

15-  شناسایی عوامل موثر بر تعهد زناشویی از نظر زوجین ایرانی: یک مطالعه کیفی. فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهش های مشاوره.  شماره 63، پاییز 1396، 4-29.

16-   ساختار عاملی،  پایایی و روایی مقیاس مدل سرمایه گذاری در روابط بین زوجین. مجله علمی- پژوهشی سلامت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. دوره 5، شماره 1، 57-66.

17- ثنایی پور، هادی، قزلسفلو، مهدی. (1398). تاثیر شفقت خود بر قصد کارآفرینانه دانشجویان دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس. نشریه کارآفرینی در کشاورزی. 6(1): 37-52.

قزلسفلو، مهدی؛ سعادتی، نادره؛ رستمی ، مهدی. (1397). اثربخشی گروه درمانی شناختی آسیب محور بر سازش یافتگی پس از طلاق زنان مطلقه ساکن شهر تهران. مجله آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده. 4(2): 89-106.

19-  رابطه بین سلامت خانواده اصلی و خود شفقت ورزی با تعهد زناشویی. مجله علوم پزشکی مازندران.  دوره 26(139)، 137-148.

20-  سبک های زوجی و شفقت خود به عنوان پیش بین های رضایت زناشویی. دو فصلنامه مشاوره کاربردی. دوره 5، شماره 2، خرداد 1395.

21-  پیش بینی سلامت روانی بر مبنای شفقت خود، هویت و خودشناسی دانشجویان. فصلنامه مشاوره و روان درمانی/ سال چهارم، شماره 15.

22-  رابطه بین تجربه آزاردیدگی در دوران کودکی با طرحواره های ناسازگار اولیه و راهبردهای مقابله ای در افراد متاهل". مقاله چاپ شده در مجله علمی و پژوهشی  اصول بهداشت روانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. سال 17 (6) آبان و آذر 1394.

23-  رابطه کودک آزاری با ویزگیهای شخصیتی و رفتارهای پرخطر در نوجوانان.  مقاله چاپ شده در مجله  علمی_  پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، سال نوزدهم، شماره دوم، اردیبهشت .1394

24- رابطه بین تفکر قطعی نگر و خود شفقتی در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان. مقاله چاپ شده در مجله علمی   پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، دوره 13، بهمن 1393، 1060- 1049.

 

 

      

 

مقالات کنفرانس

 1.  بررسی رابطه انواع آزار دیدگی در دوران کودکی با بخشش و سلامت روان در افراد متاهل ساکن شهر تهران. مقاله ارائه شده در اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی،499- 509.
 2.   اثربخشی گروه درمانی امید محور بر کاهش افسردگی . مقاله ارائه شده در اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد تربت جام، ایران.
 3.   مقایسه تصویر بدنی وعزت نفس در افراد متاهل دارای نارضایتی جنسی وافراد متاهل عادی شهر تهران. مقاله ارائه شده در پنجمین کنگره خانواده و سلامت جنسی،تهران، بیمارستان امام خمینی(ره).
 4.  اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی زناشویی بر افزایش رضایت جنسی در زنان. مقاله ارائه شده در پنجمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی، تهران، بیمارستان امام خمینی(ره).
 5.  اثربخشی گروه درمانی امید محور بر افزایش امید به زندگی مردان مبتلا به سندرم نقص ایمنی(HIV). مقاله ارائه شده در سومین کنگره سراسری پژوهش های روانشناسی بالینی، تهران، بیمارستان امام خمینی(ره).

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 97-98

 

8-10

10-12

12-13

13-15

15-17

شنبه

تاریخ و مکاتب روانشناسی

مطالعه و پژوهش

نماز و نهار

مهارت های زندگی

روانشناسی تحولی

یکشنبه

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

نماز و نهار

مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

 

دوشنبه

رفع اشکال دانشجویان

روانشناسی یادگیری

نماز و نهار

مطالعه و پژوهش

 

مطالعه و پژوهش

 

سه شنبه

روان سنجی

مطالعه و پژوهش

نماز و نهار

رفع اشکال دانشجویان

مطالعه و پژوهش

 

چهارشنبه

مطالعه و پژوهش

رفع اشکال دانشجویان

نماز و نهار

رفع اشکال دانشجویان

رفع اشکال دانشجویان

 

 

 

 

 

 

         
         
         
         
         
         
         

دروس تدریس شده

مهارت های زندگی

آمار توصیفی

تاریخچه مکاتب روانشناسی

روانشناسی رشد (1)

روانشناسی رشد (2)

مبانی جامعه شناسی

خانواده درمانی

روانشناسی یادگیری

مشاوره گروهی

تغییر نگرش

آسیب شناسی روانی

نظریه های مشاوره و روان درمانی