×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر حسین صبوری

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استاد

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :کشاورزی و منابع طبیعی

گروه :امور زراعی

بیوگرافی

تاریخ تولد: شهریور 1356

محل تولد: لاهیجان

دانشکده: دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی

گروه: گروه تولیدات گیاهی

تخصص: ژنتیک بیومتری

رتبه علمی: استاد

تاریخ شروع به کار:1386

سوابق اجرایی:

 

1

کمیته منتخب ارتقا دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

30/2/1393

30/2/1393

2

شورای مجلات دانشگاه

29/6/1393

29/6/1394

3

عضو هیات نظارت بر نشریات دانشجویی

15/9/1393

15/9/1394

4

عضو کمیته حمایت و نظارت بر فعالیت های علمی دانشجویی

18/7/1393

18/7/1394

5

نماینده هیات اجرایی جذب دانشگاه در کمیسیون فرهنگی دانشگاه

21/8/1393

تاکنون

6

عضو شورای طرح راهبردی دانشگاه

28/7/1394

28/7/1395

7

عضو کاگروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه

24/12/1394

تاکنون

8

عضو کمیته تخصصی آموزش های آزاد و مجازی

12/7/1395

12/7/1396

9

عضو کارگروه بررسی صلاحیت عمومی دانشگاه گنبد کاووس

10/7/1395

10/7/1399

10

عضو شورای آزمایشگاه مرکزی دانشگاه

8/2/1395

تاکنون

11

عضو شورای انتشارات دانشگاه

25/7/1396

25/7/1397

12

عضو کارگزوه پژوهش و فناوری نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت

10/7/1397

تاکنون

13

نماینده دبیرخانه هیات اجرایی جذب

23/5/1397

تاکنون

14

عضو کمیته اخلاق دانشگاه

20/9/1398

20/9/1399

15

عضو هیات ممیزه دانشگاه های استان گلستان

30/5/1398

30/5/1400

16

عضو کارگروه بررسی صلاحیت عمومی دانشگاه گنبد کاووس

28/7/1399

تاکنون

17

عضو کمیته اخلاق دانشگاه

7/11/1399

7/11/1400

18

عضو شورای طرح راهبردی دانشگاه

12/7/1399

تاکنون

19

عضو شورای دانشگاه

7/11/1397

7/11/1399

20

عضو شورای نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

12/3/1397

12/3/1399

21

عضو کمیته کارآفزینی و ارتباط با جامعه

12/08/1395

7/11/1397

22

عضو شورای تخصصی دانشجویی دانشگاه

9/09/1395

7/11/1397

23

نماینده دبیرخانه هیات اجرایی جذب برای بررسی پرونده های تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی دانشگاه

24/5/1395

7/11/1397

24

معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

1386

1391

25

مدیر گروه تولیدات گیاهی

1391

1393

26

مدیر پژوهشی دانشگاه

1393

11/4/1397

 

اطلاعات تماس:

پست الکترونیک:           hos.sabouri@gmail.com

hossein.sabouri@gonbad.ac.ir                     

تلفن:  09111438917

سابقه تحصیلات:

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

محل اخذ مدرک

سال اخذ مدرک

کارشناسی

زراعت و اصلاح نباتات

دانشگاه گیلان

1379

کارشناسی ارشد

اصلاح نباتات

دانشگاه صنعتی اصفهان

1382

دکتری تخصصی

ژنتیک-بیومتری

دانشگاه صنعتی اصفهان

1386

 

 

عناوین پایان نامه و رساله:

مقطع تحصیلی

عنوان پایان­نامه

کارشناسی

همبستگی و تجزیه علیت برای عملکرد، اجزا عملکرد و برخی صفات مهم برنج

کارشناسی ارشد

سرعت پرشدن دانه و تجزیه علیت در الگوهای مخالف کاشت برنج

دکتری تخصصی

ارزیابی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم برنج ایرانی برای تحمل به شوری و مکان­یابی QTLهای مرتبط با آن

 

 

 

عکس

عکس

عکس

زمینه های تحقیقاتی

 

 1. مکان­ يابی ژن­های کنترل کننده صفات کمی
 2. اصلاح برای مقاومت به تنش های زیستی و تحمل به تنش های غير زيستی در گياهان
 3. اصلاح برای کیفیت در گياهان
 4. تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات با استفاده از روش­های بیومتری
 5. تجزيه و تحليل­های آماری در تحقيقات کشاورزی
 6. بررسی تنوع ژنتیکی صفات با استفاده از صفات مولکولی و فنوتیپی

 

 

مقالات ژورنال

Hossein Sabouri, Babak Rabiei, Maryam Fazlalipour. 2008. Use of selection indices based on multivariate analysis for improving grain yield in rice. Rice Science 15(3):303-310.

Hossein Sabouri, Atefeh Sabouri. 2008. New evidence of QTLs attributed to salinity tolerance in rice. African Journal of Biotechnology 7(23):4676-4388.

Hossein Sabouri, Atefeh Sabouri, Ahmad Reza Dadras. 2009. Genetic dissection of biomass production, harvest index and panicle characteristics in Indica - indica crosses of Iranian rice (Oryza sativa L.) cultivars. Australian Journal of Crop Science 3(2):155-166.

Hossein Sabouri, Abdolmajid Rezaei, Ali Moumeni, Masoud Kavousi, Mahnaz Katouzi, Atefeh Sabouri. 2009. QTLs mapping of physiological traits related to salt tolerance in young rice seedlings. Biologia Plantarum 53(4):256-266.

Hossein Sabouri. 2009. QTL detection of rice grain quality traits by microsatellite markers using an indica rice (Oryza sativa L.) combination. Journal of Genetics 88(1):81-85.

Hossein Sabouri, Majid Nahvi. 2009. Identification of major and minor genes associated with heading date in an indica × indica cross of rice (Oryza Sativa L.) International journal of plant production 3(1):105-114.

Hossein Sabouri,  Abbas Biabani. 2009. Toward the apping of agronomic characters on a rice genetic map: quantitative trait loci analysis under saline condition. Biotechnology 8(1):144-149.

Ghasem Mohammadi-Nejad, Rakash K. Singh, Ahmad Arzani, Abdolmajid Rezaie, Hossein Sabouri, Glen Gregorio. 2010. Evaluation of salinity tolerance in rice genotypes. International Journal of Plant Production 4(3):199-208.

Abbas Biabani, Lynne Carpenter Boggs, Mahnaz Katouzi, Hossein Sabouri. 2011. Effects of seed deterioration and inoculation with Mesorhizobium ciceri on yield and plant performance of chickpea. Australian Journal of Crop Science 5(1):66-70.

Hossein Sabouri, Atefeh Sabouri, Mohammad Reza Jafarzadeh, Mehdi mollashahi. 2011. Detection of QTLs controlling field blast resistance in rice (Oryza sative L.) Detection of QTLs controlling field blast resistance in rice (Oryza sative L.). Plant Omics Journal 4(1):1-5.

Hossein Ali Fallahi, Usmon Mahmadyorov, Hossein Sabouri, Massoud Ezat Ahmadi, Atefeh Sabouri. 2012. Ontogenic approach to wheat yield components in six different rotation types. African Journal of Agricultural Research 7(15):2363-2371

Hossein Sabouri, Atefeh Sabouri, Marjorie De Ocampo. 2012.  Genetic analysis seedling vigour under osmotic stress in rice (Oryza sativa L.) by QTL mapping. Russian Journal of Agriculture 38(5): 423-429.

Ommolbanin Ebrahimi, Majid Mohammad Esmaili, Hossein Sabouri, Abolfazl Tahmasbi. 2013. Effect of drought and salinity stress on germination of trifolium pratens, vicia sativa and sanguisorba minor. International journal of Agronomy and Plant Production 4(3): 384-388

Khadijeh Ghomi, Babak Rabiei, Hossein Sabouri, Atefeh Saboui. 2013. Mapping QTLs for traits related to salinity tolerance at seedling stage of rice (Oryza sativa L.). OMICS A Journal of Integrative Biology 17(5): 242-251

Zahra Mardani, Babak Rabiei, Hossein Sabouri, Atefeh Sabouri. 2013. Mapping of QTLs of germination characteristics under non-stress and drought stress in rice. Rice Science 20(6):391-399.

Somayeh Ganji, Majid Mohammad Esmaile, Ali Sattarian, Hossein Sabouri. 2013. Role of soil fertilization and cutting on tillering and yield components of sorghum halepense. International Journal of Agronomy and Plant Production 4(5): 994-997.

Hossein Sabouri, Atefeh Sabouri, Reza Kavandi, Mahnaz Katouzi, Ahmad Reza Dadras. 2013. Genetic analysis of agronomic traits in rice (Oryza sativa L.). International Journal of Agronomy and Plant Production 4(6) 1298-1304.

Mehdi Ghiasi Oskooie, Hasan Farahbakhsh, Hossein Sabouri, Ghasem Mohammadinejad. 2013. Investigation of rice genotypes response to reduced irrigation using grain yield and some associate characterize. Internationa Journal of Agronomy and Plant Production  4 (9):2366-2374.

Parham Niksiar, Saeid Navvabpour, Hosein Sabouri, Hasan Soltanlu, Masoud Rahimi. 2013. The Study of Aallelic Diversity of Microsatellite Markers Related to QTL Controlling Drought-Tolerance in Rice International Journal of Agronomy and Plant Production.  4 (9): 3719-3723.

Hossein Sabouri , Ahmad Reza Dadras , Atefeh Sabouri and Mahnaz Katouzi. 2013. Mapping QTLs for Agronomic Traits in Rice Under Water Stress Condition Using Iranian Recombinant Inbred Lines Population. Journal of Plant Physiology and Breeding 3(1): 57-69

Sayyedh Masomeh Hosseini, Mahlagh Gorbanli, Hossein Sabouri. 2014. Evaluation of cultivated and wild barley cultivars affinities using micro and macro-morphological traits of grain, pollen and stomata. Iranian Journal of Plant Physiology 4:1119-1127.

Zahra Mardani, Babak Rabiei, Hossein Sabouri, Atefeh Sabouri. 2014. Identification of molecular markers linked to salt-tolerant genes at germination stage of rice. Plant Breeding 133: 196–202

Ahmad Reza Dadras, Hossein Sabouri, Ghasem Mohammadi Nejad, Atefeh Sabouri, Mardavij Shoai Deylami. 2014. Association analysis, genetic diversity and structure analysis of tobacco based on AFLP markers. Molecular Biology Reporter 41(5):3317-29.

Poneh Ebrahimi, Majid Mohammad Esmaeili, Somayeh Ganji, Ali Sattarian, Hossein Sabouri. 2015. Cyanogenic glucoside determination in Sorghum Halepense L. pers. Leaves at the different growth stage. Bulgarian Chemical Communication 47(2) 565-570.

Babak Rabiei,  Mojtaba Kord Rostami, Atefeh Sabouri, Hossein Sabouri. 2015. Identification of QTLs for yield related traits in indica types rice using SSR and AFLP markers. Agriculturae Conspectus Scientificus 80 (2)91-99.

Isa Keramatlou, Medi Sharifani, Hossein Sabouri, Medi Alizadeh, Behnam Kamkar. 2015. A simple linear model for leaf area estimation in Persian walnut (Juglans regia L.). Scientia Horticulturae 184:36–39

Abbas Biabani, Masoud Golesorkhy, Hossein Sabouri, Ali Nakhzari Moghadam, Majid Mohammad Esmaeili. 2015. Evaluation of rice cultivars in weeds controld periods under non stress and stress conditions. Russian Agriculture Sceince, 41(4)286–290

Mehdi Mollashahi, Ahad Sahragard, Jafar Mohaghegh-Neyshabouri,  Reza Hosseini, Hossein Sabouri. 2016. Resistance of canola cultivars affect life table parameters of Nysius cymoides (Spinola) (Hemiptera: Lygaeidae). Journal of Plant Protection Research 56(1):45–53 DOI: https://doi.org/10.1515/jppr-2016-0007

Mehdi Mollashahi, Ahad Sahragard, Jafar Mohaghegh, Reza Hosseini, Hossein Sabouri. 2016. Effect of Two Host Plants, Helianthus annuus L. and Sinapis arvensis L., on Life Table Parameters of Nysius cymoides (Spinola) (Hemiptera: Lygaeidae) under Laboratory Conditions. Plant Protecttion Science 3: 209–216

Soode Maleki, Ali Nakhzari Moghaddam, Hossein Sabbaghpour, Abbas Ali Noorinia, Hossein Sabouri. 2016. Effect of zeolite and potassium on yield and yield components of chickpea (Cicer arietinum L.) in the different irrigation regimes. Advances in Bioresearch. 7 (4): 119-127

Maral Etesami, Abbas Biabani, Ali Rahemi Karizaki, Hossein Sabouri. 2017. Winter cereals grain yield response to optimum nitrogen fertilizer application. Middle East Journal of Agriculture Research 6(3):789-799.

Abbas Biabani, Masoud Golesorkhy, Hossein Sabouri, Azarnia Mohsen. 2017. Evaluation of yield and drought resistance indices of rice cultivars. Agricultural and Biological Sciences Journal 3(1):1-6.

Simin Siami Gorji, Hoda Taherigorji, Eisa Jorjani, Hossein Sabouri, Alireza Khanahmadi. 2017. somiRs: A New Approach in Cancer Study. Cancer Press 3(2): 39-43.

Sima Shirmohammadli, Hossein Sabouri, Leila Ahangar, Ali Akbar Ebadi, Sayed Javad Sajadi. 2018. Genetic diversity and association analysis of rice genotypes for grain physical quality using iPBS, IRAP, and ISSR markers. Journal of Genetic Resources
4(2): 122-129

Maral Etesami, Abbas Biabani, Ali Rahemi Karizaki, Abdollatif Gholizadeh, Hossein Sabouri. 2018. Radiation use efficiency in winter cereals under sufficient nitrogen Supply. International Journal of Agriculture, Environment and Bioresearch 3(02):235-245.

Halime Rahimni, Abdolvahab Moradi, Naemeh Javid, Yasaman Fateri, Shabbou Bahramian, Zahra Roohinejad, Hossein Sabouri, Eisa Jorjani. 2018. Overexpression of Long Noncoding RNA POU3F3 in Esophageal Squamous Cell Carcinoma is Associated with TNM Stage and Family History. Journal Clinical and Basic Research (JCBR) 2(4): 48-53

Razieh Kasalkheh, Eisa Jorjani, Hossein Sabouri, Meisam Habibi, Ali Sattarian. 2019. Leaflet epidermal studies and taxonomic significance of trichomes in the Rubus subgenus Rubus (Rosaceae) in Iran. Phytologia Balcanica 25(1): 51–5

Borzo Kazerani, Saeid Navabpour, Hossein Sabouri, Sayedeh Sanaz Ramezanpour, Khalil Zaynali Nezhad, ad Ali Eskandari. 2019. Evaluation of proline content and enzymatic defense mechanism in response to drought stress in rice. Iranian Journal of Plant Physiology 9(2):2749- 2758.

Batool Savari, Sohrab Boozarpour, Maryam Tahmasebi-Birgani, Hossein Sabouri, Seyed Mohammad Hosseini. 2020. Overexpression of microRNA-21 in the serum of breast cancer patients. MicroRNA  9: 1-6.

Somayyeh Sanchouli, Mahmoud Ghorbanzadeh Neghab, Hossein Sabouri, Mohammad Zare Mehrjerdi. 2019. GEnnetic structure of salinity tolerance in rice at seedling stage. Journal of Genetic Resource. 5(1):22-30.

Raziah Kasalkheh, Eisa Jorjani, Hossein Sabouri, Meisam Habibi, Ali Sattarian. 2019. Chromosome number and karyotypes of four species rubus L. from North of Iran. Journal of Genetic Resource. 5(1):59-64.

Solmaz Eimer, Hossein Sabouri, Liela Ahangar, Abdolatif Gholizade. 2018. Allelic diversity and association analysis for grain quality traits in exotic rice genotypes. Journal of Plant Molecular Breeding. 6(2):19-26

S. Pasand, A. Heshmatpour, H. Sabouri, F. Rostami Cherati. 2019. Evaluation of water pollution from rice cultivation using nitrogen fertilizer in North of Iran. Environmental Resource Research. 7(1):19-28

Borzo Kazerani, Saeid Navabpour, Hossein Sabouri, Seyedeh Sanaz Ramezanpour, Khalil Zaynali Nezhad, Ali Eskandar. Evaluation of proline contenet and enzymatic defence mechanism in response to drought stress in rice. Iranian Journal of Plant Physiology. 9(2):2749-2757.

Arezou Miri, Hossein Sabouri, Hossein Hosseini Moghaddam, Habiballah Soughi, Mehdi Mollahshahi and Sayed Javad Sajadi. J Genet Resour2020;6(2): 131-141

Samira Bakhtiari, Hossein Sabouri, Mehdi Mollashahi, Hossein Hosseini Moghaddam. The Effect of Pesticide Application on QTLs Controlling Traits in Barley. Acta Biologica Szegediensis. Volume 64(1):63-71, 2020

Ensieh Es'haghi Shamsabai, Hossein Sabouri, Habibollah Soughi, Seyed Javad Sahadi. 2020. Genetic analysis of spike traits in wheat (Triticum aestivum L.). GENETIKA 52(2): 559-569.

Ensieh Es'haghi Shamsabadi, Hossein Sabouri, Habibollah Soughi, SeyedJavad Sajadi, Ahmad Reza Dadras. 2021. Using of GGE biplot in determination of genetic structure andheterotic groups in wheat (Triticum aestivum L.), Acta Biologica Szegediensis, 65(1):17-27

Ghomi Khadejeh. Rabiei Babak. Sabouri Hossein. Gholamalipour Alamdari-Ebrahim. 20201. Association analysis genetic diversity and population structure of barley (Hordeum vulgare L.) under heat stress conditions using SSR and ISSR markers linked to primary and secondary metabolites. Mol Biol Rep 48, 6673–6694.

Somayyeh Makhtoum, Hossein Sabouri, Abdollatif Gholizadeh, Leila Ahangar1and Mahnaz Katouzi. Quantitative Genes Controlling Chlorophyll Fluorescence Attributes in Barley (Hordeum vulgare L.) J Genet Resour2021;7(1): 72-86

Somayyeh Makhtoum, Hossein Sabouri, Abdollatif Gholizadeh, Leila Ahangar, Fakhtaj Taliei and Mahnaz Katouzi. 2021. Important chromosomal regions for genetic control of powdery mildew resistance under control, drought, and saline conditions in barley (Hordeum vulgare L.). Trop. plant pathol. 46, 622–642.

Hossein Sabouri, Borzo Kazerani, Hossein Ali Fallahi, Mohammad Ali Dehghan, Sharifeh Mohammad Alegh, Ahmad Reza Dadras, Mahnaz Katouzi, Andrea Mastinu 2022. Association analysis of yellow rust, fusarium head blight, tan spot, powdery mildew, and brown rust horizontal resistance genes in wheat, Physiological and Molecular Plant Pathology. 118,2022,101808,

Galdi Mohammad Bahalkeh, Abbas Biabani, Hossein Sabouri, Hossein Ali Fallahi, 2021, Effect of Sowing Date on Grain Yield and Yield Components of Wheat Cultivars under Dryland Condition,  International Journal of Food Science and Agriculture 5(4), 574-583

Noryan, M.; Hervan, I.M.; Sabouri, H.; Kojouri, F.D.; Mastinu, A. Drought Resistance Loci in Recombinant Lines of Iranian Oryza sativa L. in Germination Stage. BioTech 2021, 10, 26. http://doi.org/ 10.3390/biotech10040026

S. M. M. Razi, R. Shirzadian-Khorramabad, H. Sabouri, B. Rabiei, H. H. Moghadam. Identification of quantitative trait loci related to salt tolerance of Indica rice RIL population in different growth stages. Russian Journal of Genetics. accepted for publication in vol. 58, No 7 or 8 – 2022.

E. E. Shamsabadi, H. Sabouri, H. Soughi, S. J. Sajadi. Using of molecular markers in prediction of wheat (Triticum aestivum L.) hybrid grain yield based on artificial intelligence methods and multivariate statistics. Russian Journal of Genetics. accepted for publication in vol. 58, № 2 or 3  – 2022

Zahra Izadi, Abbas Biabani, Hossein Sabouri, Babak Bahreininejad. The effect of different levels of urea and planting density on the phytochemical characteristics, alkaloids, and yield of the medicinal plant jimsonweed (Datura stramonium L.). Crop Sceince. DOI: 10.1002/csc2.20733

Tanhaei, A., Dadras, A. R., Sabouri, H., Sajadi, E. G. A. S. J., & Moghaddam, H. H. (2023). Evaluation of Genetic Diversity in Olive Germplasm (Olea europaea L.) Using Image Processing and Molecular Markers Based on Physical Properties of Fruits and Stones. International Journal of Horticultural Science, 10(3), 173-192.

K Ghomi, B Rabiei, H Sabouri, EG Alamdari  2022. Association between SSR Markers and Phenologic Plus Agronomic Traits in Barley (Hordeum valgare L.) Under Cold Stress Conditions - Plant Molecular Biology Reporter, 1-21

Hossein Sabouri, Sayed Javad Sajadi. 2022. Predicting hybrid rice performance using AIHIB model based on artificial intelligence. Scientific Reports. 12

Hossein Sabouri, Sayed Javad Sajadi, Mohammad Reza Jafarzadeh,Mohsen Rezaei, Sanaz Ghaffari, Samira Bakhtiari.2021. Image processing and prediction of leaf area in cereals: A comparison of artificial neural networks, an adaptive neuro-fuzzy inference system, and regression methods. Crop Science. 2

Hossein Sabouri, Sayed Javad Sajadi . 2022. Image processing and area estimation of chia (Salvia hispanica L.), quinoa (Chenopodium quinoa Willd.), and bitter melon (Momordica charantia L.) leaves based on statistical and intelligent methods Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants. 30

Somayyeh Makhtoum, Hossein Sabouri, Abdollatif Gholizadeh, Leila Ahangar, Mahnaz Katouzi.2022. QTLs controlling physiological and morphological traits of barley (Hordeum vulgare L) seedlings under salinity, drought, and normal conditions BioTech.3

Somayyeh Makhtoum, Hossein Sabouri, Abdollatif Gholizadeh, Leila Ahangar, Mahnaz Katouzi, Andrea Mastinu. 2022. Mapping of QTLs controlling barley agronomic traits (Hordeum vulgare L.) under normal conditions and drought and salinity stress at the reproductive stage. Plant Gene 100375

Hossein Sabouri, Sharifeh Mohammad Alegh, Narges Sahranavard and Somayyeh Sanchouli .SSR Linkage Maps and Identification of QTL Controlling Morpho-Phenological Traits in Two Iranian Wheat RIL Populations.  Bio Tech 3

Borzo Kazerani, Saeid Navabpour, Hossein Sabouri, Sayedeh Sanaz Ramezanpour, Khalil Zaynali Nezhad, Ali Eskandari.2019.  Study of antioxidant defense genes expression in rice (Oryza sativa L.) cultivars in respone to drought stress. Iranian Journal of Genetic and Plant Breeding. 2

Bahareh Ghasemi, Hossein Sabouri, Hossein Hosseini Moghaddam, Abbas Biabani, Mohamad Javad Sheikhzadeh. 2022. Rice Performance Prediction to Deficit Irrigation Using Microsatellite Alleles and Artificial Intelligence Acta Biolonica Szegediensis

Mehrnasa Gharekhani, Saeid Navabpour, Hossein Sabouri, Sanaz Remazanpour. Genetic variation in Iranian rice (Oryza sativa L.) genotypes using physiological traits and SSR markers Iranian journal of plant physiology

 

حسین صبوری، عبدالمجید رضایی، علی مومنی. 1387. ارزیابی تحمل به شوری در ارقام بومی و اصلاح شده برنج ایرانی. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. 45(1):74-63

ابوالفضل فرجی، ناصر لطیفی، افشین سلطانی، امیرحسین شیرانی راد، محمد هادی پهلوانی، حسین صبوری. 1387. انتقال مجدد نیتروژن در کانولا (Brassica napus L.) و رابطه آن با تولید ماده خشک و عملکرد دانه. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی 15(5):129-119

مهناز کاتوزی، فرخ رحیم زاده خوئی، حسین صبو ری. 1387. ارزیابی ارقام برنج در تیمارهای مختلف آبیاری براساس شاخص های تحمل و حساسیت. مجله الکترونیک تولیدات گیاهان زراعی. 1(3):47-33

حسين صبوري،  عاطفه صبوري، مجيد نحوي،  احمدرضا دادرس، مهناز کاتوزی. 1387. مکان­يابي QTLهاي کنترل­کننده محتواي کلروفيل برگ در مراحل گياهچه و زايشي تحت تنش شوري در برنج. ژنتیک نوین 3(3):30-21

محسن حسین زاد خوشدل، قربان نور محمدی، مرتضی سام دلیری، حسین صبوری، مجید نحوی. 1388. بررسی عملکرد راتون ارقام برنج تحت شرایط متفاوت ارتفاع برداشت. علوم کشاورزی 13(2):498-491

مهرزاد اله­قلی پور، مجید نحوی، بابک ربیعی، حسین صبوری. 1388. اثرمتقابل ژنوتیپ × محیط و سازگاري ارقام امید بخش كيفي برنج. مجله الکترونیک کشاورزی و منابع طبیعی گلستان. 2(1):14-1

حسین صبوری، مجید نحوی، عباس بیابانی، آذرخش ترابی، احمدرضا دادرس، عاطفه صبوری. 1388. طبقه بندی ارقام برنج ایرانی براساس توابع تشخیص خطی فیشر در سطوح مختلف پتانسیل اسمزی حاصل از سوربیتول. مجله الکترونیک کشاورزی و منابع طبیعی گلستان 2(1):66-49

مهناز کاتوزی، فرخ رحیم زاده خوئی، حسین صبور ی. 1388. تاثیر مدیریت آبیاری بر سرعت، طول دوره پرشدن دانه و محتوای نسبی آب برگ سه رقم برنج. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی 13(47):637-623

حسین صبوری، عبدالمجید رضایی، علی مومنی، مسعود کاوسی، حسن شکری، مهرزاد اله­قلی­پور. 1388. ارزيابي روابط بین صفات ارقام برنج در مرحله گیاهچه تحت شرایط شور مجله الکترونیک تولیدات گیاهان زراعی 4(2):

مجید نحوی، حسین صبوری. 1388. تعیین کاراترین شیوه ی تقسیط کود نیتروژنه با استفاده از نمودار رنگ برگ (LCC) و کلروفیل متر (SPAD) در برنج. مجله الکترونیک تولیدات گیاهان زراعی 2(3):68-55

قاسم محمدی نژاد، احمد ارزانی، عبدالمجید رضایی، راکش کومار سینگ، حسین صبوری، محمد مهدی مجیدی، محمد حسین فتوکیان، علی مومنی، گلن گریگوریو. 1388. مکان­یابی ژنهای کمی کنترل کننده میزان سدیم و پتاسیم در برنج تحت تنش شوری. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی 1(1):101-81

حسين صبوري، عباس بياباني، عاطفه صبوري، مجيد محمداسمعيلي. 1389. مطالعه QTLهاي مرتبط با بنيه بذر در عکس العمل به تنش اسمتيک حاصل از سوربيتول در برنج. مجـله پـژوهـش­هاي تـوليـد  گياهـي 17(2):135-122

حسین صبوری، قاسم محمدی نژاد، عبدالمجید رضایی. 1389. تفكيك آثار متقابل ژنوتيپ و محيط به بخش‌هاي تغيير در مقدار و تغيير در جهت در ژنوتيپ‌هاي يولاف. پژوهش و سازندگی. 23(3):94-88

سعید نواب پور، حسین صبوری، گزل کاظمی. 1389. مطالعه مولکولی بیا ن ژن متالوتایهین در واکنش به علف کش 2-4-D. مجله ایمنی زیستی 3(1):42-33

حسین صبوری. 1389. مکان­یابی QTLهای خصوصیات جوانه­­زنی در برنج با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره تحت شرایط شور. مجله زیست شناسی 23(3):342-333

حسين صبوري، عباس بياباني، مريم فضلعلي پور، عاطفه صبوري. 1389. تعيين بهترين شاخص­هاي گزينشي براي تسهيل عمل انتخاب در برنج. مجـله پـژوهـش­هاي تـوليـد  گياهـي 17(4):25-1

مجيد محمد اسمعيلي، حسين خيرفام، مينا ديلم، موسي اکبرلو، حسين صبوري. 1389. بررسي اثرات برش بر مقدار توليد دو گونه مرتعي Festuca ovina, Agropyron elongatum. مرتع 4(1):81-72

مجيد محمد اسمعيلي، عباس بياباني، موسي اکبرلو، رضا قضاوي، حسين صبوري. 1389. بررسي اثرات مقادير مختلف بذرکاري بر توليد علوفه و عملکرد بذر دو گونه مرتعي A. desertorum و Agropyron elongatum مرتع. 4(3):444-434

مجيد نحوي، حسين صبوري، شهريار بابازاده. 1389. تاثير ميزان و تقسيط كود نيتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد برنج هيبريد بهار. مجله پژوهش­هاي زراعي ايران8 (5):854-845

سعید نواب پور و حسین صبوری. 1390. مطالعه ژنتیکی و بیوشیمیایی فرایند پیری در مرحله پس از برداشت بروکلی. مجله علوم و فنون باغبانی 12(3)262-252

حسين صبوري، قاسم محمدي نژاد، مريم فضلعلي پور. 1390. انتخاب براي بهبود عملكرد با استفاده از روشهاي آماري چند متغيره در برنج. پژوهشهای زراعی ایران 10(1):162-150

حسین صبوری، عاطفه صبوری، سعید نواب پور. 1390. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات مرتبط با تحمل به شوری در گیاهچه­های برنج به روش لاین × تستر. تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 1(2):61-45

حسین صبوری، مهناز کاتوزی و رسول خاتمی نژاد. 1390. نقش کروموزوم 1 و 6 در کنترل ژنتیکی صفات زراعی برنج. دانش نوین کشاورزی پایدار 7(3):35-27

حسین صبوری، سعید نواب پور، مجید محمد اسمعیلی. 1390. تعیین ساختار ژنتیکی صفات زراعی برنج با استفاده از روش های کلاسیک و مولکولی. مجله پژوهش های تولید گیاهی 17(4):72-45

حسین صبوری، عاطفه صبوری، رسول خاتمی نژاد. 1391. مکان­یابی QTLهای برخی صفات مرتبط با تحمل به خشکی در برنج. مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 2(4):12-1

مجید محمد اسمعیلی، رضا کاوندی، وحید کریمیان، حسین صبوری. 1391. بررسی اثر یکساله برش بر میزان تولید و پنجه زنی چهر گونه مرتعی شورروی. فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران. 19(4):713-703

حسين‌علي فلاحي، عثمان محمدياروف‌، حسين صبوري، مسعود عزت احمدي.1391. بررسي اثر تناوب­هاي زراعي بر عملکرد و اجزاي عملکرد گندم نان رقم دريا. مجله توليد و فرآوري محصولات زراعي و باغي 2(6):84-73

سعید نواب پور، حسین صبوری. 1391. غربالگری موتاسیونی آرابیدوبسی تراریخت در مسیر ژنتیکی فعالیت نواحی کنترلی ژن متالوینین جو. مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی 1(1):14-9

حسين صبوري، قاسم محمدي نژاد، علي اکبر عبادي، 1391. بررسي اثر ژنها و تهيه نقشه پيوستگي در جمعيت برنج ايراني حاصل از تلاقي ارقام غريب × خزر. مجله تولیدات گیاهی اهواز 35(2):52-29

مهدی ملاشاهی، حسین صبوری، مهرداد صدقی. 1390. مقایسه شاخص تولید در کفشدوزک های hippodamia variegate و coccinella septempunctata با تغذیه از شته گندم، شته مومی کلم و شته جالیز در شراط آزمایشگاهی. مجله تحقیقات آفات گیاهی ایران 1(1):15-10

حسین صبوری، عاطفه صبوری، احدرضا دادرس. مدل سازی واکنش شرعت جوانه زنی ژنوتیپ های مختلف برنج نسبت به دما. مجله تحقیقات غلات.2(2):135-123.

عباس بیابانی، حسین صبوری، علی نخزری. 1391. مطالعه اجزاء عملکرد ارقام برنج تحت تنش شوری مجله پژوهش­های تولید گیاهی 19(4):186-173

راویه حیدری، عاطفه صبوری، حسین صبوری، حسین علی فلاحی. 1392. شناسایی متحمل ترین ژنوتیپ های جو نسبت به تنش غرقابی با استفاده از خصوصیات ریشه و شاخص های تحمل به تنش. مجله پژوهش های تولید گیاهی. 20(2):119-95

مجید محمد اسمعیلی، وحید کریمیان، رضا کاوندی،  حسین صبوری. 1392. مقایسه اثرات تنش شوری روی تولید و پنجه‌زنی سه گونه مرتعی شور روی در اکوسیستم‌های بیابانی Puccinellia distans، Aeluropus littoralis وAeluropus lagopoides. مهندسی اکوسیستم های بیابان. 2(2):8-1.

حسین علی فلاحی، حسین صبوری، عثمان محمد یاروف، مسعود اصفهانی.1392. مقایسه نظام های تناوب زراعی مبتنی بر گندم در منطقه گنبد کاووس. مجله تحقیقات غلات 3(2):118-107.

قاسم محمدی نژاد، مرجان قاسم خانی، رضیه زارع، سمیه ساردوئی نسب،  حسین صبوری.1392. بررسی تنوع آللی نشانگرهای ریزماهواره ناحیه QTL کنترل کننده تحل به شوری در ارقام برنج ایرانی نشریه پژوهشهای تولید گیاهی. 20(3): 63-51

خدیجه قمی، حسین صبوری، بابک ربیعی. عاطفه صبوری. 1392. بررسی مرحله گیاهچه ای و شناسایی معیارهای مناسب انتخاب یک جمعیت در حال تفرق برنج در شرایط تنش شوری. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی. 5(12): 48-30

حسین صبوری، عاطفه صبوری، مهناز کاتوزی. 1392. مکان یابی ژنتیکی خصوصیات مادگی، پرچم و پوشینه مرتبط با سیستم امیزشی برنج. زیست فن آوری گیاهان زراعی. 4(4): 24-15

سید جواد سجادی، حسین صبوری. 1392. کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی عملکرد محصول کلزا. مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی. 10: 163-157

عاطفه صبوری، حسین صبوری، احمدرضا دادرس. 1392. تجزیه ارتباط نشانگرهای مولکولی پیوسته با QTL های بزرگ اثر Saltol و SKC1 و صفات مرتبط با تحمل به شوری در ارقام برنج. تحقیقات غلات 3(1): 68-53

احمدرضا دادرس، حسین صبوری، قاسم محمدی نژاد، عاطفه صبوری، مرداویج شعاعی دیلمی. 1392. بررسی تنوع ژنتیکی ارقام توتون بارلی و ویرجینیا با استفاده از چند شکلی طولی قطعات تکثیری. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی. 5(2):43-29

عباس بیابانی، حسین صبوری، موسی الرضا وفایی تبار. 1392. .مطالعه واکنش عملکرد و اجزا عملکرد ژنوتیپ های خارجی و داخلی برنج به تنش شوری. تنش های محیطی در علوم زراعی. 6(1) 90-87

مهدی غیاثی اسکویی، حسن فرح بخش، حسین صبوری، قاسم محمدی نژاد. 1392 ارزیابی ژنوتیپ­های برنج در شرایط خشکی و عدم تنش خشکی براساس شاخص­های تحمل و حساسیت. نشریه تولید گیاهان زراعی 6(4): 75-55

حسین صبوری، قاسم محمدی نژاد، عاطفه صبوری، سعید نواب پور. تجزیه مولکولی صفات مرتبط با رشد رویشی برنج. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی 5(3)76-67

حسین صبوری، مهناز کاتوزی. 1393. ردیابی مکان های زنی مرتبط با مولفه های جوانه زنی برنج در تنش اسمتیک خشکی. مجله بیوتکنولو ژی کشاورزی.6 :100-91.

راویه حیدری، عاطفه صبوری، حسین صبوری، حسین علی فلاحی، احمدرضا دادرس.1393. شناسایی نشانگرهای AFLP مرتبط با صفات تحمل به تنش غرقابی در جو. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی. 6 :60-41.

بابک ربیعی، زهرا مردانی، خدیجه قمی، حسین صبوری، عاطفه صبوری. 1393. اثر کروموزوم شماره یک برنج بر صفات مرتبط با تحمل به شوری و خشکی در مراحل جوانه زنی و گیاهچه ای. مجله به نژادی نهال و بذر. 30: 16-1

زینب محمدی، عاطفه صبوری، راویه حیدری، حسین صبوری، حسین علی فلاحی، احمدرضا دادرس و صدیقه موسی نژاد. 1393. بررسی ساختار جمعیت و تنوع زنتیکی ژنوتیپ های جو با استفاده از نشانگرهای مولوکولی AFLP. تحقیقات غلات. 2: 154-141

احمدرضا دادرس، حسین صبوری، عاطفه صبوری. 1393. تجزیه ارتباط مکان های ژنی کنترل کننده برخی از صفات مهم مرفولوژیک توتون با استفاده از نشانگرهای AFLP در وضعیت تنش اسمزی. نشریه علوم گیاهان زراعی ایران. 45: 84-73.

حسین صبوری، شریفه محمدآلق، عباس بیابانی، احمدرضا دادرس، عاطفه صبوری، مهناز کاتوزی، محبوبه نجارعجم، ماهم پیراسته، رسول خاتمی­نژاد. 1393. شناسایی مکان­های ژنی کنترل کننده مؤلفه­های جوانه­زنی در جمعیت لاین­های نوترکیب برنج ایرانی (Oryza sativa L.) تحت شرایط مختلف تنش اسمتیک. زیست فناوری گیاهان زراعی. 31-45

سیروس کردرستمی، حسین صبوری، عباس بیابانی، مهدی ملاشاهی، مجید محمداسمعیلی، محسن آذرنیا. 1393. بررسی اثر انواع مختلف کنترل کننده‌های جوانه جانبی بر کمیت و کیفیت برگ توتون (Nicotiana tabacum L.)تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی3(1): ۹۷-۱۰۶

بهناز توحیدی، قاسم محمدی نژاد، حسین صبوری. 1394. ارزیابی پایداری عملکرد لاین های اینبرد گندم نان. نشریه پژوهشهای تولید گیاهی. 22(2)189

طیبه مشهدی، علی نخزری مقدم،  حسین صبوری. 1394. ارزیابی شاخص های رقابت در کشت مخلوط گندم. نشریه بوم شناسی کشاورزی. 7(3)344-355

مرضیه رشید پور، حسبن علی فلاحی، عباسعلی نوری نیا،  حسین صبوری. 1394. ارتباط صفات فیزیولوژیک و فنولوژیک با عملکرد و اجزای عملکرد دانه. فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی. 11(1)9-21

مجتبی کردرستمی،  بابک ربیعی، عاطفه صبوری و حسین صبوری. 1394. شناسایی QTLهای کنترل‌کننده صفات مرتبط با کیفیت پخت و تبدیل در یک جمعیت F2:4 برنج (Oryza sativa L.). پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 7(16)26-16

رقیه تولی، علی اعلمی، حسین صبوری، عاطفه صبوری. 1934. بررسی تنوع آللی و هاپلوتایپی نشانگرهای ریزماهواره پیوسته به QTL بزرگ اثر کنترل کننده تحمل به خشکی در کروموزوم. تحقیقات غلات. 5(2) 107-119

حسین صبوری، احمدرضا دادرس، عاطفه صبوری، مهناز کاتوزی. 1394. تجزیه ژنتیکی ابعاد دانه برنج در جمعیت لاین های نوترکیب تلاقی عنبربو در سپیدرود. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی. 7(2)67-87

مارال اعتصامی، عباس بیابانی، علی راحمی کاریزکی، عبدالطیف قلی زاده، حسین صبوری. 1394. اثر محدودیت نیتروژن بر صفات فیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد غلات سرمادوست. فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژی گیاهان زراعی7(25)5-15

سیدجواد سجادی، حسین صبوری، حسینعلی فلاحی. 1394. پیش بینی عملکرد سویا در شرایط دیم با استفاده از سیستم استنتاج نروفازی (ANFIS). نشریه تولید و فن آوری محصولات زراهی و باغی5(16)283-294.

مارال اعتصامی، عباس بیابانی، علی راحمی کاریزکی، عبدالطیف قلی زاده، حسین صبوری. 1394. واکنش دریافت و استفاده از تشعشع به تغییرات نیتروژن در غلات سرمادوست. فصلنامه پژوهش در اکوسیستم های زراعی. 2(2) 11-33

مارال اعتصامی، عباس بیابانی، علی راحمی کاریزکی، عبدالطیف قلی زاده، حسین صبوری. 1394. مقایسه رشد و تجمع ماده خشک در غلات سرمادوست در شرایط محدودیت نیتروژن. فصلنامه پژوهش در اکوسیستم های زراعی2(2) 49-61.

پرهام نیک سیر، سعید نواب پور، حسین صبوری، حسن سلطانلو. 1394. ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ های برنج در مرحله گیاهچه ای. مجله تنش های محیطی در علوم زراعی. 8(2)205-216

مسعود گلسرخی، عباس بیابانی، حسین صبوری، مجید محمد اسمعیلی. 1394. مطالعه روابط بین صفات زراعی برنج در شرایط غرقاب و تنش خشکی. مجله تنش های محیطی در علوم زراعی8(2)191-204

عیسی کرامتلو، مهدی شریفانی، حسین صبوری. 1394. ارزیابی مدل­های رگرسیونی غیر خطی در آنالیز رشد میوه گردوی ایرانی. نشریه علوم باغبانی. 29(3) 451-458

عباس بیابانی، محسن اذرنیا، حسین صبوری، ابراهیم غلامعلی پور علمداری. 1394. مطالعه اثر پیش تیمار اسید سالسیلیک و عمقهای مختلف کاشت بر سبز شدن و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی بذر و گیاهچه عدس. نشریه پژوهش های حبوبات ایران6(2)46-31

رضا کریم کشته، حسین صبوری. 1394. شناسایی ژنوتیپ های برنج متحمل به تنش خشکی با تجزیه و تحلیل چند متغیره. مجله بوم شناسی کشاورزی. 11(4)23-11

عبدالرحمن دوگونچی، عباس بیابانی، حسین صبوری، عبدلطیف قلی زاده، مجید محمد اسمعیلی، اعظم رومانی، محمدرضا جعفرزاده. 1394. تاثیر سطوح مختلف زئولیت و کود اوره با باکتری ازسپریلیوم بر عملکرد و اجزا عملکرد گندم نان. یافته های تحقیقاتی در بهبود تولیدات گیاهان زراعی 1(1)54-45.

ام البنین ابراهیمی، مجید محمد اسمعیلی، حسین صبوری، ابوالفضل طهماسبی. 1394. بررسی خصوصیات مرفولوژی گیاهان مرتعی (Vicia sativa, Secale cereale, Sanguisorba minor, Trifolium pretense) در برابر تنش‌های شوری و خشکی با استفاده از کشت هیدروپونیک مجله حفاظت زیست بوم گیاهی 3(7):28-19

وصال احمدخوانساری، حسین صبوری، عباس بیابانی، عبداللطیف قلی زاده، حسین علی فلاحی، مهدی زارعی. 1394. مطالعه همبستگی و تجزیه علیت صفات زراعی در تناوب گندم-گندم و چغندرقند-گندم. تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی ۲ (۲) :۱۴۵-۱۵۶

رحمت اله محمدی گنبد، مسعود اصفهانی، مظفر روستایی،  حسین صبوری. 1395. بررسی تاثیر زمان کاشت بر روند پر شدن دانه و عملکرد دانه در ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از روش تجزیه آماری چند متغیره در شرایط دیم.  علوم گیاهان زراعی ایران. 47(2): 340-329.

عیسی کرامتلو، مهدی شریفانی، حسین صبوری. 1395. ارزیابی تنوع ژنتیکی در تعدادی از ژنوتیپ های گردو با نشانگرهای مرفولوژیک. نشریه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی. 6(20) :23-13.

حسین صبوری، شریفه محمد آلق. 1395. مکان یابی ژن های مرتبط با تحمل به خشکی در مرحله گیاهچه ای ریشه برنج. ژنتیک نوین. 11(2):292-281.

فاطمه هنرور، حسین صبوري، احمدرضا دادرس. 1395. نوع ژنتیکی ژنوتیپهاي برنج با استفاده ازشانگرهاي SSRو تجزیه ارتباط براي صفات مرتبط با تحمل به سرما. ژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی. 8(7): 174-166.

احمدرضا دادرس، حبیبالله سمیعزاده،  حسین صبوری. 1395. همخوانی گروهبندی رقمها و رگههای پیشرفتة سویا با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره و شاخصهای تحمل به تنش خشکی در دو منطقة رشت و گنبدکاووس. علوم گیاهان زراعی ایران. 47(1):153-141.

زهرا ملک محمدی، حسین صبوری، عباس بیابانی، ابراهیم هزار جریبی. 1395. مطالعه تنوع ژنتیکی سویا  Glycine maxبا استفاده از نشانگرهاي ISSR. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی. 8(19):134-124.

راضیه کسلخه، عیسی جرجانی، حسین صبوری، میثم حبیبی، علی ستاریان. 1395. مطالعه آناتومی گونه های Rubus زیر جنس Rubus در ایران. تاکسونومی و بیوسیستماتیک. 8(27): 38-19.

معصومه حاجی پور، علی راحمی کاریزکی، حسین صبوری، حسین علی فلاحی. 1395. بررسی روند بهبود عملکرد دانه جو در طی نیم قرن اخیر در استان گلستان. نشریه پژوهشهای زراعی ایران.14(4)774-765.

احمدرضا دادرس، حبیب اله سمیع زاده، حسین صبوري. 1395. ارزیابی و گروهبندي ارقام و لاینهاي سویا در شرایط بدون تنش و تنش خشکی با استفاده ازروشهاي چند متغیره آماري در دو منطقه رشت و گنبد کاووس. نشریه تولید گیاهان زراعی. 9(3):118-105

حسين صبوري، شريفه محمدآلق، رضا كريم كشته، محبوبه نجارعجم. 1395. رديابي ژنهاي كنترل كننده صفات مورفولوژيك ريشه و اندامهاي هوايي برنج در رگههاينوتركيب جمعيت برنج ايراني حاصل از تلاقي عنبربو × سپيدرود. مجله پژوهشهای سلولی و مولکولی 29(2):218-233

علی گلی، عیسی جرجانی، حسین صبوري،  حسینعلی فلاحی. 1395 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهاي مختلف گندم بهاره پاییزه شمال ایران با استفاده از نشانگر ISSR. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی. 8(20): 165-174

رباب دغاغله، حسين صبوري، حسين حسيني مقدم، عيسي جرجاني، حسينعلي فلاحي. 1395. نقشه يابي صفات سنبله و دانه با استفاده از خانوادههاي F3 و F4حاصل از تلاقي بيچر× كوير در جو. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی. 8(4):35-56

مهدی ملاشاهی، احد صحراگرد، جعفر محقق نیشابوری، رضا حسینی، حسین صبوری. 1395. جدول زندگی دوجنسی سن در دورههای مختلف نوری در شرایط آزمایشگاهی تحقيقات آفات گياهي64(4):73-78.

مهرنسا قره خانی، سعید نواب پور، حسین صبوري، سیده ساناز رمضانپور. 1395. بررسی تنوع ژنتیکی در ارقام  برنج (Oryza sativa L) موجود در ایران با استفاده از نشانگرهاي SSR. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی. 8(20):107-115.

مهناز کاتوزي، فرخ رحیمزاده خوئی، مجتبی رضایی، مهرداد یارنیا، حسین صبوري. 1395. تعیین مناسبترین رقم برنج در تنش حاصل از مدیریتهاي مختلف آبیاري. نشریه تحقیقات کاربردي اکوفیزیولوژي گیاهی 3(1)44-31.

متانت دماوندي، حسین صبوري، عباس بیابانی، سامیه رئیسی، محمد حسین ارزانش. 1395. تأثیر قارچ مایکوریزا و باکتري براديریزوبیوم  اپونیکوم روي خصوصیات رشدي وعملکرد سویا در سطوح مختلف کود فسفر. نشریه تحقیقات کاربردي اکوفیزیولوژي گیاهی3(1):154-139.

نعمت‌الله صداقت، همت‌اله پیردشتی، حسین صبوری، مرضیه صداقت. 1395. تحلیل اقتصادی تأثیر رژیم‌های مختلف آبیاری بر عملکرد برنج. تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی ۳ (۲) :۲۳-۴۰

حسین صبوری، شریفه محمدآلق، احمدرضا دادرس. 1396. شناسایی نشانگرهای آگاهی بخش مرتبط با صفات ریشه برنج در مراحل اولیه رشد در شرایط تنش خشکی با استفاده از تجزیه ارتباط. علوم گیاهان زراعی ایران. 48(1)182-171.

عاطفه کاویانی، حسین صبوری، حسین علی فلاحی، عیسی جرجانی. 1396. تنوع فنوتیپی خانوادههای جو حاصل از تلاقی ارقام بادیا و کومینو. فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی. 13(2): 21-33.

حوریه مسعودی، حسین صبوری، فاختک طلیعی، جبار الت جعفربای. 1396. بررسي تنوع ژنتيكي و ارتباط براي صفات مرفوفنولوژيك و مقاومت به بيماري سفيدك پودري در ژرمپلاسم گندم با استفاده از نشانگرهاي IRAP . زیست فناوری گیاهان زراعی. 7(18):41-56.

علی نخزری مقدم، نادیا پارسا، حسین صبوری، سعید بختیاری. 1396. تأثیر اسید هیومیک، تراکم و آبیاری تکمیلی بر صفات کمی و کیفی نخود ) محلی نیشابور). تنش های محیطی در علوم زراعی. 10(2):183-192.

طیبه ریسی، عاطفه صبوری، حسین صبوری. 1396. مقایسه ژنوتیپ ها و ارقام برنج هوازی و ایرانی از نظر تحمل به تنش اسمزی در مرحله جوانه زنی. تنش های محیطی در علوم زراعی. 10(1):91-104.

رباب دغاغله، حسین صبوری، حسین حسینی مقدم، عیسی جرجانی، حسینعلی فلاحی. 1396. روابط بین صفات زراعی و مرفوفیزیولوژیک در ژنوتیپ های جو با استفاده از روش های آماری چند متغیره. مجله زراعت و اصلاح نباتات. 13(1):21-34.

زینب تقی زاده، حسین صبوری، حسین علی فلاحی، احمد رضا دادرس، عبدالرحیم تقی زاده. 1396. تعیین بهترین رقم و تاریخ کشت مناسب گندم (Triticum aestivum L.) با استفاده از روشBiplot GGE در منطقه گنبدکاووس. مجله زراعت و اصلاخ نباتات. 13(3): 76-63.

مهناز كاتوزي، سعيد نوابپور، احد يامچي، سيده ساناز رمضانپور، حسين صبوري. 1396. شناسايي ژنهاي كنترل كننده صفات گياهچه اي در جمعيت نوتركيب برنج ايراني تحت تنش خشكي. پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي. 9(21):1-9.

احمدرضا دادرس، حبیب ا.. سمیع زاده، حسین صبوري. 1396. ارزیابی عملکرد ارقام و لاین هاي پیشرفته سویا تحت تنش خشکی با استفاده از تجزیه GGE باي پلات. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی. 9(23):18-27.

حسینعلی فلاحی، شاهپور ابراهیم نژاد، حسین صبوري، ایرج لکزاده، معرفت قاسمی و شیرعلی کوهکن. 1396. بررسی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط بر عملکرد دانه ژنوتیپ هاي جو با استفاده از تجزیه اثر اصلی افزایشی و اثر متقابل ضرب پذیر. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی. 9(24):144-152

راضیه کسلخه، عیسی جرجانی، حسین صبوري، میثم حبیبی و علی ستاریان. 1396. ریختشناسی گردة گونه هاي سردة . ، Rubus L زیرسردة Rubus در ایران. یافته هاي نوین در علوم زیستی. 4(1):9-18.

محمدرضا کریم، حسین صبوری، محمدعلی ابراهیمی، احدرضا دادرس. 1397. تجزیه ارتباطی صفات مرفولوژیک برنج با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره در شرایط غرقاب و تنش خشکی. ژنتیک نوین. 13(3): 1-20

علی راحمی کاریزکی، رسول رحیمی، عبدالطیف قلیزاده، ابراهیم غلامعلی پور علمداری، حسین صبوری، سید حکیمه داوودی. 1397. اثر ریزوباکتریهای محرک رشد گیاهی و ورمی کمپوست بر خصوصیات کیفی گیاه داروئی همیشه بهار. تحقیقات گیاهان داروئی و معطر ایران. 34(5): 711-723

رباب دغاغله، حسین صبوری، عیسی جرجانی، حسین علی فلاحی. 1397. مکان یابی ژن­های کنترل کننده صفات مرفولوژیک در زاده­های F3 جو حاصل از تلاقی ارقام بیچر×کویر. زیست فناوری 9(3):474-482.

گلدی محمد بهلکه، عباس بیابانی، حسین صبوری، حسین علی فلاحی. 1397. تعیین رقم و تاریخ کاشت ایده ال گندم دیم منطقه گنبد کاووس با استفاده از تکنیک GGE بای پلات. تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی. 8(2): 15-31.

محمد تقی شامل رستمی، عباس بیابانی، عبدالطیف قلیزاده، حسین صبوری، ابراهیم غلامعلی پور علمداری. 1397. امکان استفاده از دستگاه کلروفیل متر برای تشخیص کمبود نیتروژن در مراحل اولیه رشد توتون در مزرعه. اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی. 12(3):477-496

شریفه محمد آلق، حسین صبوری، علی ستاریان، عباس بیابانی، عبدالطیف قلیزاده. 1397. شناسایی QTLهای مرتبط با تعدادی از خصوصیات مرفولوژیکی ژنوتیپ های برنج تحت تنش کمبود نیتروژن. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی. 10(27): 171-179.

رضا کریم کته، حسین صبوری. 1397. ارزیابی کمی و مولکولی تحمل به تنش خشکی ژنوتیپ­های برنج. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی. 10(26) 195-205.

مهناز کاتوزی، سعید نواب پور، احد یامچی، سیده ساناز رمضانپور، حسین صبوری. 1397.  تجزیه ساختار ژنتیکی تحمل به تنش سرما در لاین های نوترکیب برنج ایرانی. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی. 10(25):44-52

شریفه محمد آلق، حسین صبوری، علی ستاریان، عباس بیابانی، عبدالطیف قلیزاده. 1397. ردیابی QTLهای کنترل کننده صفات مرتبط با تحمل به کمبود فسفر در لاین های خالص برنج ایرانی در مرحله گیاهچه ای. 11(3): 765-775.

مرجان خاتمی، لیلا آهنگر، فاختک طلیعی طبری، حسین صبوری و ولی الله بابایی زاد. 1397. بررسی میزان بیان ژن­های BI_I, NPR1, MLO در گندم حساس به سفیدک پودری با القا کننده کیتوزان. پژوهش های سلولی و مولکولی. 31(4):1-16.

سمیرا بختیاری بستاکی، حسین صبوری، مهدی ملاشاهی، حسین حسینی مقدم. 1397. اشباع نقشه ژنتیکی و مکان یابی ژن های کنترل کننده صفات با استفاده از خانواده های F3 حاصل از تلاقی بادیا × کویر. زیست فناوری گیاهان زراعی. 8(24)59-70.

برزو کازرانی، سعید نواب پور، حسین صبوری، سیده ساناز رمضانپور، خلیل زینلی نژاد و علی اسکندری. 1397. تعیین بهترین شاخص های گزینش در لاین های جهش یافته برنج در شرایط متفاوت رطوبتی. به زراعی کشاورزی. 20(1) 173-189.

راضيه كسلخه، عيسي جرجاني، حسين صبوري، ميثم حبيبي، علي ستاريان. 1397. بررسي ريزريختشناسي هسته هفت گونه تمشك . Rubus Lزيرجنس . Rubus Lدر شمال ايران. زيست شناسي كاربردي. 31(3)121-112.

لیلا آهنگر، حسین صبوري. 1397. روابط همبستگی و تجزیه علیت برخی صفات موثر بر عملکرد دانه در ژنوتیپ هاي برنج. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 10(28)100-93.

برزو کازرانی  ،سعید نوابپور، حسین صبوري، سیده ساناز رمضانپور، خلیل زینلی نژاد،  علی اسکندري. 1397. ارزیابی و انتخاب لاینهاي جهش یافته برنج بر اساس شاخصهاي تحمل به خشکی. نشریه پژوهش هاي تولید گیاهی 25(4)31-15.

حال بیبی بادیردست، سید یحیی صالحی لیسار، حسین صبوری، علی موافقی، ابراهیم غلامعلی پور علمداری. 1397. شناسایی آلل‌های حاوی اطلاعات در کنترل صفات برنج تحت شرایط غرقاب و تنش خشکی‌‌. پژوهشهای ژنتیک گیاهی 5(13)54-39

ساناز غفاری مقدم، حسین صبوری، عبداللطیف قلیزاده، حسینعلی فلاحی. ساختار ژنتیکی برخی صفات زراعی جو تحت شرایط نرمال و تنش شوری 1397. ژنتيک نوين 13(4): 502-489

زینب تقیزاده، حسین صبوری، حسین حسینی مقدم، حسینعلی فلاحی، مهناز كاتوزی. 1397. مکانیابی ژنهای كنترل كننده صفات زراعی در خانواده های F3 جو با استفاده از نشانگرهای SSR. زیست شناسی كاربردی 31(5): 49-35.

دیلم آزاده، حامد روحانی، حسین صبوری، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری. 1397. بررسی پاسخ Atriplex halimus به تنش شوری و خشکی در مرحله گیاهچه‌ای. حفاظت زیست بوم گیاهان. ۶ (۱۳) :۲۳-۳۶

سوده ملکی، علی نخ‌زری‌مقدم، سیدحسین صباغ‌پور، عباسعلی نوری‌نیا،  حسین صبوری. 1397. بررسی تأثیر زئولیت و پتاسیم بر برخی از صفات و عملکرد نخود در مدیریت‌های مختلف آبیاری. پژوهش‌های حبوبات ایران. 9(2):10-2.

نعمتاله صداقت، عباس بیابانی، حسین صبوري، مرتضی نصیري و الهیار فلاح. تأثیر روشهاي آبیاري و محلولپاشی عناصر غذایی بر عملکرد و اجزاي عملکرد برنج رقم کشوري. نشریه تولید گیاهان زراعی. 11(4)40-27.

محسن رضایی، حسین صبوری، عبدالطیف قلیزاده، رحمت الله محمدی گنبد. 1398. تغییرهای آللی، تجزیه ارتباط و تنوع هاپلوتایپی برای نشانگرهای ریزماهواره پیوسته به QTLهای مرتبط با تحمل به خشکی در جو. تنش های محیطی در علوم زراعی. 12(1)54-41.

سیده مینو میرعرب رضی، رضا شیرزادیان، حسین صبوری، بابک ربیعی، حسین حسینی مقدم. 1398. پاسخ لاین های نوترکیب برنج ایرانی (Oryza sativa L.) به تنش شوری در مرحله گیاهچه. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی. ۱۱ (۲۹) :۶۵-۸۴

حسین شیرازی؛ عباس بیابانی؛ حسین صبوری؛ معصومه نعیمی. 1398. تأثیر مدیریت‌های مختلف آبیاری بر صفات مورفولوژیک و عملکرد ارقام برنج (Oryza sativaL) در گنبد کاووس. تنش های محیطی در علوم زراعی.12(1):179-165.

حال بی بی بادیردست؛ سید یحیی صالحی؛ حسین صبوری؛ علی موافقی؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری. 1398. شناسایی ژنوتیپ‌های متحمل به تنش خشکی در ژرم پلاسم برنج خارجی با استفاده از تکنیک گرافیکی GGE biplot در شرایط غرقاب و تنش خشکی. تنش های محیطی در علوم زراعی.12(2):347-363.

ساناز غفاری مقدم، حسین صبوری، عبداللطیف قلیزاده، حسینعلی فلاحی. شناسایی نواحی ژنومی کنترل‌کننده صفات اگرو‌مورفولوژیک گیاه جو در شرایط نرمال و تنش کم‌آبی. تنش های محیطی در علوم زراعی.12(3):631-645.

زینب تفیزاده، حسین صبوری، حسین حسینی مقدم، حسین علی فلاحی، مهناز کاتوزی. 1398. اهمیت کروموزوم 4 در کنترل ژنتیکی صفات مرتبط با سنبله جو. مجله پژوهش­های سلولی مولکولی. 32(4):1-12.

آزاده دیلم، حامد روحانی، حسین صبوری، ابراهیم غلامعلی پور علمداری. 1398. تاثیر تنش های خشکی و شوری بر ویژگی های جوانه زنی، کربوهیدرات محلول و پرولین گیاه Atriplex halimus. علوم و تحقیقات بذر ایران. 6(2):245-255.

راضیه کسلخه، عیسی جرجانی، حسین صبوری، میثم حبیبی، علی ستاریان. 1398. بررسی تنوع ژنتیکی گونه­های تمشک (Rubus spp.) در استان گلستان با استفاده از نشانگر AFLP. تاکسونومی و بیوسیستماتیک. 9(30):1-22

برزو کازرانی، سعید نواب پور، حسین صبوری، سیده ساناز رمضانپور، خلیل زینلی نژاد، علی اسکندری. 1398. ارزیابی تحمل به خشکی در لاین­های اینبرد نوترکیب برنج با استفاده از شاخص­های تحمل به تنش. مجله به­زراعی نهال و بذر. 35(1)59-81.

حسین صبوری؛ محمدرضا کریم؛ محمد علی ابراهیمی. 1398. رتباط نشانگر‌های ISSR با صفات زراعی برنج در شرایط غرقاب و تنش خشکی. پژوهش های سلولی مولکولی. 32(1):87-97.

حسین صبوری، حجت قربانی وافعی، محمدرضا جعفرزاده رزمی، محسن رضایی، مهناز کاتوزی، سمیه سنچولی. 1398. تغییرات صفات زراعی و فلورسانس کلروفیل در ژنوتیپ‌های برنج تحت شرایط آبیاری زیرسطحی. اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی. 2(50):251-268.

سمیه سنچولی، محمود قربانزاده نقاب، حسین صبوری، محمد زارع مهرجردی. 1399. مکان‌یابی ژن‌های کمی کنترل کننده محتوای کلروفیل در شرایط نرمال و تنش شوری در گیاهچه‌های برنج و مقایسه روش‌های مختلف مکان‌یابی QTL . تنش های محیطی در علوم زراعی. 2.

سمیه میری، حسین صبوری، علی اکبر عبادی، سید جواد سجادی. تنوع آللی برای نشانگرهای مرتبط با کیفیت فیزیکی و شیمیایی برنج در شرایط غرقاب و تنش خشکی. تنش های محیطی در علوم زراعی. پذیرفته شده.

رمضان قلیزاده، حسین صبوری، علی راحمی، حسین علی فلاحی، محسن رضایی. شناسایی الل های مرتبط با صفات برنج با تجزیه ارتباط و هاپلوتایپی در شرایط نرمال و تنش خشکی. تنش های محیطی در علوم زراعی. پذیرفته شده.

حال بی بی بادیردست، سید یحیی صالحی لیسار، حسین صبوری، علی موافقی، ابراهیم غلامعلی پور علمداری. 1398. تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم برنج در شرایط غرقاب و تنش خشکی. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی. 11(31):210-225.

فهیمه حسینی راد، عیسی جرجانی، حسین صبوری، ایراهیم غلامعلی پور علمداری. 1399. مکان‌یابی ژن‌های کمی کنترل‌کننده متابولیت‌ها در شرایط تنش شوری در گیاهچه‌های برنج. تنش های محیطی در علوم زراعی 4

زینب تقیزاده، حسین صبوری، حسین حسینی مقدم، حسین علی فلاحی، مهناز کاتوزی. 1398. تنوع ژنتیکی و روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد در نسل های جو حاصل از تلاقی بادبا و کویر با استفاده از روش های آماری چند متغیره. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی. 11(30):188-196.

حسین صبوری، حجت قربانی واقعی، محمد رضا جعفرزاده رزمی، محسن رضایی، علی حشمت پور، عاطفه صبوری، مهناز کاتوزی، سمیه سنچولی. 1398. بررسی صفات زراعی و پارامترهای فلورسانس کلروفیل ژنوتیپ­های برنج (Oryza sativa L.) در شرایط آبیاری غرقاب و زیرسطحی. پژوهش­های زراعی ایران. 14(4):647-659.

بهاره قاسمی، حسین صبوری، حسین حسینی مقدم، عباس بیابانی، محمد جواد شیخ زاده. 1398. تنوع ژنتیکی و شناسایی آلل‌های ریز‌ماهواره حاوی اطلاعات در گیاهچه‌های برنج تحت شرایط نرمال و تنش شوری. زیست فناوری گیاهان زراعی. پذیرفته شده.

حوریه مسعودی، حسین صبوری، فاختک طلیعی، جبار الت جعفربای. 1399. تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم گندم برای صفات مورفوفنولوژیک. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی. 35

بهاره قاسمی، حسین صبوری، حسین حسینی مقدم، عباس بیابانی، محمد جواد شیخ زاده. 1399. شناسایی آلل‌های ریز‌ماهواره حاوی اطلاعات برای ژن‌های کنترل کننده مولفه‌های جوانه‌زنی در برنج تحت شرایط نرمال و تنش خشکی. علوم و تحقیقات بذر. 7(3):311-325

بهاره قاسمی مرزبانی، حسین صبوری، حسین حسینی مقدم، عباس بیابانی، محمد جواد شیخ زاده. 1400. بررسی اثر محیط غرقاب و خشک بر ظهور نواحی ژنی کنترل کننده صفات گیاهچه‌‌های برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از نشانگرهای SSR.فیزیولوژی محیطی گیاهی. 16(61): 16-1.

بهاره قاسمی مرزبانی، حسین صبوری، حسین حسینی مقدم، عباس بیابانی، محمد جواد شیخ زاده. 1398. تنوع ژنتیکی و شناسایی آلل های ریزماهواره حاوی اطلاعات در گیاهچه های برنج تحت شرایط نرمال و تنش شوری. زیست فناوری گیاهان زراعی. 8(4): 37-49.

سمیه سراوانی، حسین صبوری، فاختک طلیعی، عباس بیابانی. 1398. ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گندم از نظر مقاومت به سفیدک پودری، عملکرد دانه، اجزای عملکرد دانه و نشانگرهای مولکولی. بیوتکنولوژی کشاورزی. 11(3): 57-82.

عاطفه کاویانی، حسین صبوری، حسین علی فلاحی، عیسی جرجانی. 1398. مکان یابی ژن های کنترل کننده صفات زراعی در جو. به نژادی گیاهان زراعی و باغی. 401):227-238.

محمد جواد به روزبه، حسین صبوری، حسین حسینی مقدم، علی نخزری مقدم، علی راحمی کاریزکی، محسن رضایی. 1398. مکان­یابی QTLهای دخیل در تحمل به شوری در جمعیت برنج ایرانی در مرحله جوانه زنی. بیوتکنولوژی کشاورزی. 11(2): 1-22.

عالیه سیدی، ابراهیم غلامعلی پور علمداری، حسین صبوری، زینب اورسجی، زینب اورسجی، عباس بیابانی. 1398. بررسی محتوی متابولیتی و فعالی�

مقالات کنفرانس

همایش­های بین المللی

 

 

Mahnaz Katouzi, Farrokh Rehimzade Khoei, Mehrdad Yarnia, Mojtaba Rezaei, Hossein Sabouri. 2008. Determination of morphological characteristic  affected on yield in rice (Oryza sativa L.) under different irrigation management. 5 th international crop science congress & exhibition. ICSC . Jejo. April 13-18. Korea

 

Atefeh Sabouri, Bbak Rabiei, Mahmoud Torchi, Hossein Sabouri. 2008. Use of multivariate statistical analyses for identifying selection criteria in rice population. 5 th international crop science congress & exhibition. ICSC. April 13-18. Korea

 

Arash Valafar, Jahanfar Daneshian, Gorban Noormohammadi, Hossein Sabouri, Ghlamreza Jannatpour. 2008. Evaluation influences factors on soybean and tea yield in intercropping planting. 5 th international crop science congress & exhibition ICSC. April 13-18. Korea

 

Hossein Sabouri, Abdolmajid Rezai, Masoud Kavousi, Mahnaz Katouzi, Ali Moumeni. 2008. Mapping of quantitative trait loci conferring field resistance to blast in Iranian rice (Oryza sativa L.) population. 9th international congress of plant pathology. August 24-29 Torino. Italy.

 

Hossein Sabouri, Abdolmajid Rezai, Masoud Kavousi, Mahnaz Katouzi. 2008.  Determination of factor influencing blast field resistance in rice population using multivariate analysis. 9th international congress of plant pathology. August 24-29 Torino. Italy.

 

Atefeh Sabouri, Hossein Sabouri, Ahmad Reza Dadras. 2009. Application of QTL database to agriculture biotechnology and molecular plant breeding with emphasis on rice (Oryza sativa L). 3th Iranian bioinformatic symposium. January. Tehran. Iran.

 

Ghaesm Mohammadinejad, Marjan Qasemkhani, Hossein Sabouri, Enayatolla Tohidinejad, Mohammad Hossein Fotokian, Babak nakhoda. 2009. Evaluation of genotypic and phenotypic diversity among Iranian rice genotypes  at reproductive stage under saline condition. 6th International Rice Genetics Symposium and 7th International Symposium on Rice Functionl Genomics. 17 November. Philippine. Manila

 

Mehdi Mollashahi, Hossein Sabouri. 2011. Demography of lady beetle Hippodamia variegate with feeding wheat green aphid Schizaphis graminum, under laboratory conditions. Global Conference on Entomology. 5 March. Tiland

 

Mehdi Mollashahi, Hossein Sabouri. 2011. Effect of cultivar and salt stress on wheat aphid Schizaphis graminum population changes. Global Conference on Entomology. 5 March. Tiland

 

Mina Lashkarboloki, Sohrab Boozarpour, Eisa Jorjani, Hossein Sabouri, Masood Fahimi, Simin Siami Gorji. 2015. MiRNA: Novel molecules in cancer therapy. 1st International Nastaran Cancer Symposium. Journal of Cellular Immunotherapy 1:1-45.

 

Simin SiamiGorji, Sohrab Boozarpour ,Eisa Jorjani, Hossein Sabouri, Mehdi Vakilinejad, Mina Lashkarboloki. 2015. Pivotal role of mir-34a prostate cancer. Proceeding of 1st International Nastaran Cancer Symposium. Journal of Cellular Immunotherapy 1:1-45.

 

Mina Lashkarboloki, Sohrab Boozarpour, Eisa Jorjani, Hossein Sabouri, Masood Fahimi, Simin Siami Gorji. 2015. PI55-miRNAs as new therapeutic agents for cancer stem cells. International congress on stem cells and regenerative medicine. Royan Institute.

 

Maral Etesami, Abbas Biabani, Ali Rahemi Karizaki, Abdolatif Gholizadeh, Hossein Sabouri. 2016. Effect of nitrogen application on yield of winter cereals. 5-7 August. Kurume. Japan.

 

Mahnaz Katouzi, Saeid Navvabpour, Ahad Yamchi, Sayyedeh Sanaz Ramazanpour, Hossein Sabouri. 2016. Genetic ecaluation and correlation of QTLs in seddling stage of F8 rice RILs under drought, salinity and cold stress. 20th Ecarpia General Congress. 29 Aug-1Sep. ETH Zurich, Switzerland.

 

Mahnaz Katouzi, Hossein Sabouri, Abbas Biabani, Ahmad Reza Dadras, Sharifeh Mohamad Alegh, Mohammad Javad Behrozbeh, Galdi Mohammad Bahalkeh, Reza Karin Khoshteh. 2016. Association analysis of root and shoot traits in rice (Oryza sativa L.) using AFLP markers under field drought stress. 20th Ecarpia General Congress. 29 Aug-1Sep. ETH Zurich, Switzerland.

 

Hossein Sabouri, Abbas Biabani, Mahnaz Katouzi, Ahmad Reza Dadras, Sharifeh Mohammad Alegh, Mohammad Javad Behrozbeh, Galdi Mohammad Bahlakeh, Reza Karin Koshteh, Atefeh Sabouri. 2016. Genetic structure and identification of genetic regions associated with root traits in rice under drought stress using AFLP markers and hudroponic culture. 20th Ecarpia General Congress. 29 Aug-1Sep. ETH Zurich, Switzerland.

 

Hossein Sabouri, Abbas Biabani, Mahnaz Katouzi, Ahmad Reza Dadras, Sharifeh Mohammad Alegh, Mohammad Javad Behrozbeh, Galdi Mohammad Bahlakeh, Reza Karin Koshteh, Atefeh Sabouri. 2016. A comprehensive research in genetic structure of drought tolerance in Iranian RIL population. 20th Ecarpia General Congress. 29 Aug-1Sep. ETH Zurich, Switzerland.

 

Hossein Sabouri, Sayyed Javad Sajjadi, Fabio Mascher, Mahnaz Katouzi. 2018. Prediction of hybrid rice performance based on their parents characteristics using artifcial intelligence methods. XV European society for agronomy congress. Augst 27-31. 2018. Geneva, Switzerland

 

Hossein Sabouri, Sayyed Javad Sajjadi, Fabio Mascher, Mahnaz Katouzi, Mohammad Reza Jafarzadeh, Mohsen Rezaei, Sanaz Ghaffari Moghaddam,Samira Bakhtiari. Prediction of leaf area in triticale, bread and durum wheat using regression, Neural Networks, Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System. XV European society for agronomy congress. Augst 27-31. 2018. Geneva, Switzerland

 

Mahnaz Katouzi, Saeid Nababpour, Ahad Yamchi, Seyedeh Sanaz Ramezanpour, Hossein sabouri. Molecular mapping for salinity tolerance in F8 rice recombinant inbred lines. Tagung der Vereinigung der Pflanzenzüchter und Saatgutkaufleute Österreichs 19.-21. November 2018, HBLFA Raumberg-Gumpenstein, Irdning, Österreich © The author(s), 2019

 

Hossein Sabouri, Hossein Ali Fallahi, Mahnaz Katouzi, Shahpour Ebrahim Nezhad, Mohammad Ali Dehghan, Ebrahim Gholam Alipour Alamdari, Masoud Esfahani, Galdi Mohammad Bahalkeh, Sharifeh Mohammad Alegh, Ahmad Reza Dadras. Associaton analysis for identfying relatonships between molecular markers and severity of diseases. Tagung der Vereinigung der Pflanzenzüchter und Saatgutkaufleute Österreichs 19.-21. November 2018, HBLFA Raumberg-Gumpenstein, Irdning, Österreich © The author(s), 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همایش­های ملی

 

حسین صبوری، عباس بیابانی، عبدالقادیر غراوی بهلکه، احمد رضا دادرس و مهناز کاتوزی.1387. مکان­یابی ژن­های مرتبط با خصوصیات جوانه زنی در برنج با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره تحت تنش اسمزی حاصل از سوربیتول. اولین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران. ایران. گرگان. 22 تا 23 آبان

 

مهناز کاتوزی، فرخ رحیم زاده خویی، حسین صبوری. 1387. مدیریت بهینه آبیاری و تخمین صفات موثر بر عملکرد برنج. دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. 28 مرداد. ایران. کرج

 

حسین صبوری، مجید نحوی، آذرخش ترابی و مهناز کاتوزی. 1387. طبقه بندی ارقام برنج ایرانی در سطوح مختلف پتانسیل اسمزیحاصل از سوربیتول براساس تجزیه خوشه ای و توابع تشخیص خطی فیشر. دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. 28 مرداد. ایران. کرج

 

مهناز کاتوزی، فرخ رحیم زاده خویی،  حسین صبوری. 1388. بررسی ارتباط صفات فیزیولوژیک مرتبط با پر شدن دانه و محتوای نسبی آب برگ با عملکرد دانه ارقام برنج در رژیم های مختلف آبیاری. اولین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی. 21 مرداد. ایران. اصفهان.

 

حسین صبوری، عبدالمجید رضایی، قاسم محمدی نژاد، آرش والافر و مهناز کاتوزی. 1388. مکان یابی صفات فزیولوژیک مرتبط با تحمل به شوری در گیاهچه های برنج. اولین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی. 21 مرداد. ایران. اصفهان.

 

فاطمه قلی زاده، سعید نواب پور، حسین صبوری، سیده ساناز رمضانپور. 1388. برررسی اثرات تنش شوری بر شاخص های مرفوفیزیولوژیک ارقام برنج در شرایط کشت هیدروپونیک. اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای. 28 مهر. ایران. اصفهان

 

فاطمه قلی زاده، ، حسین صبوری، سعید نواب پور. 1388. بررسی اثر تنش شوری بر رشد و صفات وابسته در برنج. همایش منطقه ای زراعت در شرایط تنش های محیطی. 4 اسفند. ایران. گرگان.

 

حسین صبوری، قاسم محمدی نژاد، عبدالقادیر غراوی بهلکه، عبدالمجید دوجی. 1388. کنترل ژنتیکی صفات مرتبط با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی در برنج. اولین کنفرانس ملی نانو بیو فناوری. 19 آبان. ایران. کرمان

 

حسین صبوری، قاسم محمدی نژاد، حسین پانیتی و آمنه حاجی قلی خانی. 1388. تجزیه مولکولی صفات مرتبط با توسعه برگ و خوشه در جمعیت برنج ایرانی. اولین کنفرانس ملی نانو بیو فناوری. 19 آبان. ایران. کرمان

 

حسين صبوري، قاسم محمدي نژاد، علي نخزري مقدم و مهدي ملاشاهي. 1389. بررسي الگوي ژنتيکي صفات زراعي برنج. يازدهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. پژوهشکده محيطي. دانشگاه شهيد بهشتي تهران. 2 مرداد. ایران. تهران

 

عاطفه صبوري، حسين صبوري، قاسم محمدي نژاد و مهناز کاتوزي. 1389. برآورد اثر ژن هاي صفات مهم زراعي در جمعيت برنج ايراني غريب × خزر. يازدهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. پژوهشکده محيطي. دانشگاه شهيد بهشتي تهران. 2 مرداد. ایران. تهران

 

حسين صبوري، مهناز کاتوزي، قاسم محمدي نژاد و عنايت الله توحيدي نژاد.1389. استفاده از شاخص هاي گزينشي چند گانه براي انتخاب بهترين خانواده هاي F3 برنج. يازدهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. پژوهشکده محيطي. دانشگاه شهيد بهشتي تهران. 2 مرداد. ایران. تهران

 

حسين پانيتي، حسين صبوري، مهدي ملاشاهي، فاطمه حبيبي. 1389. بهبود عملکرد دانه در جمعيت برنج غريب × خزر با استفاده از شاخص هاي گزينشي. يازدهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. پژوهشکده محيطي. دانشگاه شهيد بهشتي تهران. 2 مرداد. ایران. تهران

 

عنايت الله عبدالهي، حسين صبوري، سميه مقيمي فر و ايوب مالکي. 1389. تجزيه ژنتيکي صفات خوشه در برنج. يازدهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. پژوهشکده محيطي. دانشگاه شهيد بهشتي تهران. 2 مرداد. ایران. تهران

 

مجيد نحوي، شهريار بابازاده، حسين صبوري و مهرناز عباسيان. 1389. اثرات ميزان تقسي کود نيتروژن بر عملکرد و اجزا عملکرد برنج هيبريد. يازدهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. پژوهشکده محيطي. دانشگاه شهيد بهشتي تهران. 2 مرداد. ایران. تهران

 

عنايت الله توحيدي نژاد، آصف افشاري پور، سمانه رضائي، قاسم محمدي نژاد و حسين صبوري.1389. بررسي اثر مقادير مختلف کود نيتروژن بر عملکرد دانه سه لاين اميد بخش جو لخت در کرمان. يازدهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. پژوهشکده محيطي. دانشگاه شهيد بهشتي تهران. 2 مرداد. ایران. تهران

 

محمدرضا سياوشي، حسين صبوري، علي نخزري مقدم و دنيا نوذري راد. 1389. تشخيص نواحي کروموزومي کنترل کننده تحمل به تنش اسمتيک خشکي در برنج. يازدهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. پژوهشکده محيطي. دانشگاه شهيد بهشتي تهران. 2 مرداد. ایران. تهران

 

امير خسروي اشکان، محمدي نژاد قاسم، توحيدي نژاد عنايت الله، شافع ليلا و حسين صبوري. 1389. ارزيابي پتانسيل ژنوتيپ هاي مختلف گلرنگ تحت سطوح متفاوت نيتروژن و آهن در کرمان. يازدهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. پژوهشکده محيطي. دانشگاه شهيد بهشتي تهران. 2 مرداد. ایران. تهران

 

حسين صبوري، عاطفه صبوري، حجت الله جعفريان، ايوب مالکي و زاهد صوفي محمودي. 1389. تجزيه ژنتيکي تحمل به سرما در جمعيت برنج ايراني در مرحله جوانه زني. شانزدهمين کنفرانس سراسري و چهارمين کنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران. دانشگاه فرددوسي مشهد. 23 شهریور. مشهد. ایران.

 

حسين صبوري، عاطفه صبوري، مهدي ملاشاهي و محمدرضا جعفرزاده رزمي. 1389. مکان­هاي کنترل کننده صفات کمي براي تحمل به سرما در برنج در مرحله گياهچه. شانزدهمين کنفرانس سراسري و چهارمين کنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران. دانشگاه فرددوسي مشهد. 23 شهریور. مشهد. ایران.

 

عاطفه صبوري، حسين صبوري، بابک ربيعي و احمد رضا دادرس، مجيد نحوي. 1389. تجزيه QTL محتواي کلروفيل برگ در دو نسل از برنج. شانزدهمين کنفرانس سراسري و چهارمين کنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران. دانشگاه فرددوسي مشهد. 23 شهریور. مشهد. ایران.

 

عاطفه صبوري، حسين صبوري، بابک ربيعي و احمد رضا دادرس. 1389. مطالعه توارث برخي صفات مهم در برنج.  شانزدهمين کنفرانس سراسري و چهارمين کنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران. دانشگاه فرددوسي مشهد. 23 شهریور. مشهد. ایران.

 

محمدرضا جعفرزاده رزمي، احمد نيرمه، حسين صبوري و حجت الله جعفريان. 1389. مدلهاي رياضي براي تخمين سطح برگ در برخي گونه­هاي جنگلي و باغي. شانزدهمين کنفرانس سراسري و چهارمين کنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران. دانشگاه فرددوسي مشهد. 23 شهریور. مشهد. ایران.

 

رضيه زارع، حسين شاهسوند حسني، قاسم محمدي نژاد و حسين صبوري. 1389. تنوع هاپلوتايپي تحمل به شوري در مرحله گياهچه­اي در ژنوتيپ هاي برنج ايراني براساس ناحيه QTL سالتول بر روي کروموزوم 1. يازدهمين کنگره ژنتيک ايران. 1 تا 3 خرداد ماه. تهران. ایران

 

عاطفه صبوري، محمود تورچي، بابک ربعي، سعيد اهري زاد، علي مومني و حسين صبوري. 1389. اهميت کروموزوم 6 برنج در کنترل صفات مرتبط با کيفيت دانه. يازدهمين کنگره ژنتيک ايران. 1 تا 3 خرداد ماه. تهران. ایران

 

عاطفه صبوري، حسين صبوري و قاسم محمدي نژاد. 1389. بررسي ماهيت ژنتيکي صفات ارتفاع بوته و روز تا خوشه دهي در برنج با استفاده از نشانگرهاي مولکولي. يازدهمين کنگره ژنتيک ايران. 1 تا 3 خرداد ماه. تهران. ایران

 

حسين صبوري، عاطفه صبوري، قاسم محمدي نژاد، عبدالمجيد دوجي، حسين پانيتي، عنايت الله عبدالهي و محمد رضا سياوشي. 1389. تهيه نقشه پيوستگي ارتفاع بوته، روز تا خوشه دهي و زيست توده در جمعيت برنج ايراني. يازدهمين کنگره ژنتيک ايران. 1 تا 3 خرداد ماه. تهران. ایران

 

حسين صبوري، عاطفه صبوري. 1389. مکان يابي صفات مرتبط با خصوصيات گل در برنج. يازدهمين کنگره ژنتيک ايران. 1 تا 3 خرداد ماه. تهران. ایران

 

علي نخزري مقدم، حسين صبوري، شهريانو بشارت نيا و صفورا جافر نوده.  1389. بررسي عکس العمل نخود معمولي به زمان و ميزان مصرف کود روي. سومين همايش ملي حبوبات. 29 و 30 ارديبهشت. کرمانشاه. سازمان جهاد کشاورزي. کرمانشاه. ایران

 

علي نخزري مقدم، حسين صبوري، مهناز طاطاري و آمنه ارنياز قرانجيک. 1389. اثرات زمان و ميزان کود روي بر عملکرد و اجزاي عملکرد عدس. سومين همايش ملي حبوبات. 29 و 30 ارديبهشت. کرمانشاه. سازمان جهاد کشاورزي. کرمانشاه. ایران

 

مهدي ملاشاهي، حسين صبوري. 1389. تعيين شاخص توليد در کفشدوزک با تغذيه از شته سبز گندم، شته مومي کلمو شته جاليز در شرايط آزمايشگاهي. اولين همايش ملي مديريت کنترل آفات دانشگاه شهيد باهنر کرمان. 8 تیر. کرمان. ایران

 

مهدي ملاشاهي، حسين صبوري. 1389. تجزيه و تحليل کمي جمعيت کفشدوزک با تغذيه از شته سبز گندم در شرايط آزمايشگاهي. اولين همايش ملي مديريت کنترل آفات دانشگاه شهيد باهنر کرمان. 8 تیر. کرمان. ایران

 

حسين صبوري، زهرا رحماني، عبدالطيف قلي زاده، محمدرضا جعفرزاده رزمي و عاطفه صبوري. 1389. بررسي پارامترهاي جوانه زني مرزه تحت تنش اسمتيک با استفاده از رگرسيون خطي. همايش ملي گياهان داروئي. 11 اسفند. ساری. ایران

 

حسين صبوري، رقيه تولي، مهدي ملاشاهي، محمدرضا جعفرزاده رزمي و عاطفه صبوري. 1389. ارزيابي مولفه هاي جوانه زني اسفرزه تحت تنش خشکي با استفاده از روابط درون يابي خطي. همايش ملي گياهان داروئي. 11 اسفند. ساری. ایران

 

محمد ذبیحی، محسن نبوی کلات، حسین صبوری. 1390. واکنش ارقام اسفناج نسبت به تغییرات فاصله ردیف و زمان وجین علف­های هرز. اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی. 17 آبان. ساوه. ایران.

 

محمد ذبیحی، محسن نبوی کلات، حسین صبوری. 1390. بررسي اثر تيمارهاي مختلف فاصله رديف و وجين علف­هاي هرز بر اجزاء فتوسنتزي ارقام اسفناج. اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی. 17 آبان. ساوه. ایران.

 

حسین صبوری، رقیه تولی. 1390. اثرات مقادیر مختلف پتانسیل اسمزی حاصل از سوربیتول  و دما بر خصوصیات جوانه­زنی سویا. دومین همایش ملی  علوم و تکنولوژی بذر. 4 آبان. مشهد. ایران

 

حسین صبوری، زهرا رحمانی. 1390. بررسی اثر دما و پتانسیل­اسمزی بر مؤلفه­های جوانه­زنی در گلرنگ. دومین همایش ملی  علوم و تکنولوژی بذر. 4 آبان. مشهد. ایران

 

حسین صبوری و عاطفه صبوری. 1390. تعیین دماهای کاردینال و ساعات بیولوژک مورد نیاز برای جوانه زنی با استفاده از رگرسیون غیرخطی در برنج رقم هاشمی. دومین همایش ملی  علوم و تکنولوژی بذر. 4 آبان. مشهد.ایران

 

مریم کاتوزی، حسین صبوری، حسین علی فلاحی. 1390. ساختار ژنتیکی صفات فیزیکی مرتبط با دانه برنج پس از پخت در جمعیت برنج شاه­پسند × IR28. هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. 21 شهریور. تهران. ایران.

 

مریم کاتوزی، حسین صبوری، کاظم بیدکی، رسول خاتمی نژاد. 1390. ردیابی ژن­های کمی کنترل کننده صفات فیزیکی دانه برنج با استفاده از جمعیت برنج ایرانی شاه­پسند × IR28. هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. 21 شهریور. تهران. ایران.

 

حسین صبوری، عاطفه صبوری، رسول خاتمی نژاد. 1390. تجزیه ژنتیکی صفات زراعی برنج در شرایط تنش خشکی . با استفاده از روش Inclusive Composite Interval Mapping. هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. 21 شهریور. تهران. ایران.

 

مریم کاتوزی، حسین صبوری، کاظم بیدکی. 1390. تجزیه QTL برای کیفیت شیمیایی برنج. هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. 21 شهریور. تهران. ایران.

 

حسین صبوری، مهناز کاتوزی، حسین علی فلاحی. 1390. مکان یابی صفات مرتبط با تحمل به خشکی در جمعیت برنج شاه­پسند × IR28. هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. 21 شهریور. تهران. ایران.

 

سمانه سادات پرپسن چی، حسین علی فلاحی، عباس بیابانی، حسین صبوری و عبدالعزیز حقیقی. 1390. تاثیر تناوب های زراعی مختلف بر پایداری تولید گندم نان. اولین همایش ملی راهبردی دستیابی به کشاورزی پایدار. 4 خرداد. اهواز. ایران.

 

حسين صبوري، مهناز کاتوزي، رسول خاتمي نژاد. 1390. نقش کروموزوم 1 و 6 در کنترل ژنتيکي زيست توده و شاخص برداشت برنج. اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی. 19 شهریور. زنجان. ایران.

 

حسين صبوري، جعفر گيلکي، محمدرضا جعفرزاده رزمي، عاطفه صبوري. 1390. بررسي سازگاري ارقام متحمل برنج  به تنش خشکي در منطقه گنبد. اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی. 19 شهریور. زنجان. ایران.

 

مسعود گلسرخی، حسین صبوری، عباس بیابانی، علی نخزری مقدم و مجید محمد اسمعیلی. 1390. واکنش عملکرد و اجزا عملکرد ارقام برنج به کنترل علف هرز تحت شرایط خشکی. اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی. 19 شهریور. زنجان. ایران.

 

مسعود گلسرخی، حسین صبوری، عباس بیابانی، علی نخزری مقدم و مجید محمد اسمعیلی. 1390. ارزیابی عملکرد ارقام برنج در شرایط گمترل علف هرز تا مرحله حداکثر پنجه زنی براساس شاخص های تحمل و حساسیت. اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی. 19 شهریور. زنجان. ایران.

 

حسین علی فلاحی، عثمان محمد یاروف، حسین صبوری مسعود عزت احمدی، 1390. تاثر پیشینه کشت های مختلف بر عملکرد و اجزا عملکرد گندم نان در شمال شرقی استان گلستان. اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی. 19 شهریور. زنجان. ایران.

 

حسين صبوري، عبدالله عطائي، محمد رضا جعفرزاده، عاطفه صبوری. 1390. ارزيابي ارقام برنج ايراني براي تنش خشکي. اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی. 19 شهریور. زنجان. ایران.

 

حسين صبوري، حسين علی فلاحي. 1390. تهيه نقشه پيوستگي کروموزوم­هاي 1 و 6 براي نقشه يابي صفات زراعي برنج در جمعيت برنج شاه­پسند × IR28. اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی. 19 شهریور. زنجان. ایران.

 

حسین صبوری، عاطفه صبوری. 1390. ارزیابی توابع رگرسیونی غیر خطی برای توصیف واکنش سرعت سبز شدن برنج  نسبت به دما. دومین همایش ملی فیزیولوژی گیاهی ایران. 8 اردیبهشت. یزد. ایران.

 

حسین علی فلاحی، عثمان محمد یاروف، عباسعلی نوری نیا، مسعود عزت احمدی، حسین صبوری. 1390. اثر تناوب های زراعی مختلف بر عملکرد دانه و برخی شاخص های رشد گندم. دومین همایش ملی فیزیولوژی گیاهی ایران. 8 اردیبهشت. یزد. ایران.

 

حسین علی فلاحی، حسین صبوری، سجاد طورانی. 1390. ارزیابی ژنوتیپ های مختلف جو به تنش گرمائی. دومین همایش ملی فیزیولوژی گیاهی ایران. 8 اردیبهشت. یزد. ایران.

 

مسعود گلسرخی، حسین صبوری، عباس بیابانی، علی نخزری مقدم و مجید محمد اسمعیلی. 1390. ارزیابی اثر دوره های مختلف کنترل علف هرز بر روی ارقام برنج تحت شرایط خشکی. همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی. 31 اردیبهشت. گرگان. ایران

 

طیبه مشهدی، علی نخزری مقدم و حسین صبوری. 1390. تاثیر نیتروژن و کشت مخلوط بر عملکرد و اجزا عملکرد گندم و نخود. همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی. 31 اردیبهشت. گرگان. ایران

 

اکرم محمد زاده، علی نخزری مقدم، حسین صبوری و مهدی ملاشاهی. 1390. تاثیر کودهای بیولوژیک و نیتروژن بر عملکرد و صفات کیفی علوفه ذرت. پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی غرب کشور. 31 اردیبهشت. کردستان. ایران

 

حسین علی فلاحی، عثمان محمد یاروف، حسین صبوری مسعود عزت احمدی، 1390. بررسی اثر تناوب های زراعی مختلف روی روابط بین صفات در گندم. پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی غرب کشور. 31 اردیبهشت. کردستان. ایران

 

طیبه مشهدی، علی نخزری مقدم و حسین صبوری. 1390. ارزیابی شاخص های رقابت در کشت مخلوط گندم و نخود با مصرف نیتروژن. پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی غرب کشور. 31 اردیبهشت. کردستان. ایران.

 

اکرم محمد زاده، علی نخزری مقدم، حسین صبوری و مهدی ملاشاهی. 1390. تاثیر کودهای بیولوژیک و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت علوبه ای. پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی غرب کشور. 31 اردیبهشت. کردستان. ایران

 

حسین صبوری، احمدرضا دادرس، عاطفه صبوری، شریفه محمد آلق.  1391. بررسی ساختار ژنتیکی خصوصیات فیزیکی دانه برنج با استفاده از لاین­های نوترکیب تلاقی عنبربو × سپیدرود. سومین کنگره بیوتکنولوژی کشاورزی ایران. 13 شهریور. مشهد. ایران

 

حسین صبوری، احمدرضا دادرس، مهناز کاتوزی، عاطفه صبوری، محبوبه نجار عجم. 1391. ردیابی ژنهای کنترل کننده محتوای پروتئین و درجه حرارت ژلاتینه شده دانه برنج در نوترکیب عنبربو × سپیدرود. سومین کنگره بیوتکنولوژی کشاورزی ایران. 13 شهریور. مشهد. ایران

 

حسین صبوری، نجمه آیت، حسین علی فلاحی، نرجس طبخ کار. 1391. تاثیر طول روز و شب در زمان کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم تریتیکاله. هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. 14 شهریور. کرمان. ایران.

 

حسین صبوری، حسین علی فلاحی، محبوبه نجار عجم، شریفه محمد آلق، محمدرضا جعفر زاده رزمی، شاهرخ شاکری.  1391. اثر تنش کاشت دیرهنگام بر صفات مرفوفیزیولوژیک گندم. هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. 14 شهریور. کرمان. ایران.

 

بهروز خورنگ ، حسین صبوری، حسین علی فلاحی. 1391. اثرات طول شب و روز در زمان کاشت بر ویژگیهای مرفوفیزولوژیک جو زراعی. هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. 14 شهریور. کرمان. ایران.

 

یاسین نوروزی، حسین صبوری، حسین علی فلاحی. 1391. اثرات طول روز و شب در زمان کاشت بر خصوصیات مرفولوژیک جو. هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. 14 شهریور. کرمان. ایران.

 

حسین صبوری، حسین علی فلاحی، زینب خلیل نو، احمد رضا دادرس، عاطفه صبوری. 1391.  بررسی اثر تاریخ کاشت بر روند پنجه­زنی، گلدهی، رسیدگی، پرشدن دانه و شاخص برداشت در دو رقم جو. هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. 14 شهریور. کرمان. ایران.

 

احمدرضا دادرس، عاطفه صبوری و حسین صبوری. 1391. بررسی تأثیر پرایمینگ بذر با اسید سالیسیلیک بر مؤلفه­های جوانه­زنی اسفرزه (Plantago ovate Forsk) هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. 14 شهریور. کرمان. ایران.

 

احمدرضا دادرس، عاطفه صبوری و حسین صبوری. 1391. بررسی پارامترهای جوانه­زنی مرزه (Satureja hortensis L.) تحت تأثیر پرایمینگ بذر با اسید سالیسیلیک. هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. 14 شهریور. کرمان. ایران.

 

عاطفه صبوری، نرگس زارع، حسین صبوری. 1391. ارزیابی آستانه تحمل به تنش خشکی در مرحله جوانه زنی بومادران. هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. 14 شهریور. کرمان. ایران.

 

عاطفه صبوری، زهرا علوی، حسین صبوری. 1391. تعیین آستانه تحمل به تنش اسمزی در مرحله جوانه زنی مرزه. هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. 14 شهریور. کرمان. ایران.

 

عیسی کرامتلو، مهدي شريفاني، حسین صبوری، مهدی علیزاده  و بهنام کامکار. 1391. مدل تخمین سطح برگ گردو ایرانی(Juglans regia L.) با استفاده از اندازه گیری خطی. هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. 14 شهریور. کرمان. ایران.

 

حسین صبوری ، حسین علی فلاحی، شریفه محمد آلق، ماهم پیراسته. 1391. اثر تنش گرمایی بر خصوصیات زراعی جو. اولین همایش ملی تنش­های گیاهی (غیر زیستی)10 آبان. اصفهان. ایران.

 

حسین صبوری، نرجس طبخ‌کار، جعفر گیلکی، مهناز کاتوزی. 1391. تجزیه مدل AMMI عملکرد دانه ژنوتیپ‌های برنج تحت شرایط محیطی نرمال و خشکی. اولین همایش ملی تنش­های گیاهی (غیر زیستی)10 آبان. اصفهان. ایران.

 

حسین صبوری، حسین علی فلاحی، سمیه مقیمی فر، محبوبه نجار عجم. 1391. بررسی روابط بین صفات در ارقام جو با استفاده از روش­های آماری چند متغیره. دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. 14 شهریور. کرج. ایران.

 

سمیه مقیمی فر و حسین صبوری. 1391. بررسی تنوع ژنتیکی صفات مرفولوژیک و عملکرد دانه در خانواده های F3 جمعیت برنج شاه پسند × IR28. دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. 14 شهریور. کرج. ایران.

 

عنایت الله عبدالهی سهل آبادی و حسین صبوری. 1391. تعیین صفات موثر بر عملکرد برنج با استفاده از تجزیه و تحلیل های چند متغیره. دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. 14 شهریور. کرج. ایران.

 

حسین صبوری، نرجس طبخ کار، جعفر گیلکی، رضا کریم کشته. 1391. اثر متقابل ژنوتیپ × محیط بر عملکرد دانه ارقام برنج تحت شرایط نرمال و خشکی. دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران. تهران. ایران

 

حسین صبوری، حسین علی فلاحی، سمیه مقیمی فر، عاطفه صبوری. 1391. ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام گندم با استفاده از تجزیه و تحلیل های چند متغیره. دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران. 1 خرداد. تهران. ایران

 

احمد رضا دادرس، قاسم محمدی نژاد، حسین صبوری، عاطفه صبوری، مرداویج شعاعی دیلمی. 1391. بر اساس نشانگرهای AFLP با استفاده از نرم افزار GGT:GRAPHICAL GENOYPES دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران. 1 خرداد. تهران. ایران

 

حسین صبوری، حسین علی فلاحی، محبوبه نجار عجم، محمدرضا جعفرزاده رزمی، ملیحه قزل سفلو. 1391. تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام مختلف جو در منطقه گنبد کاووس. دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. 14 شهریور. کرج. ایران.

 

عنایت الله عبدالهی سهل آبادی و حسین صبوری. 1391. نقش صفات موثر بر عملکرد در ارقام برنج بومی، خارجی و اصلاح شده برنج. دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. 14 شهریور. کرج. ایران.

 

طیبه مشهدی، علی نخزری مقدم، حسین صبوری. 1391. اثر نیتروژن و الگوی کاشت گندم و نخود بر عملکرد و اجزا عملکرد نخود. دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. 14 شهریور. کرج. ایران.

 

طیبه مشهدی، علی نخزری مقدم، حسین صبوری. 1391. ارزیابی عملکرد دانه، درصد پروتئین و عملکرد پروتئین در کشت مخلوط گندم و نخود با مصرف مقادیر مختلف نیتروژن. دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. 14 شهریور. کرج. ایران.

 

مریم ناطق، جهانفر دانشیان، ابراهیم هادوی، داود حبیبی، حسین صبوری. 1391. بررسی اثر سالسیلیک اسید و اسید آمینه (وکسال) بر رشد و عملکرد گیاه داروئی همیشه بهار تحت تنش خشکی. اولین همایش ملی تنش های گیاهی (غیر زیستی) قطب تنش های گیاهی. 10 آبان. اصفهان. ایران.

 

حسین صبوری، نرجس طبخ کار، جعفر گیلکی، مهناز کاتوزی. 1391. تجزیه مدل AMMI عملکرد دانه ژنوتیپ­های برنج تحت شرایط نرمال و خشک اولین همایش ملی تنش های گیاهی (غیر زیستی) قطب تنش های گیاهی. 10 آبان. اصفهان. ایران.

 

حسین صبوری، حسین علی فلاحی، شریفه محمد آلق، ماهم پیراسته. 1391. اثر تنش گرمایی بر خصوصیات زراعی جو. اولین همایش ملی تنش های گیاهی (غیر زیستی) قطب تنش های گیاهی. 10 آبان. اصفهان. ایران.

 

مهدی غیاثی اسکوئی، حسین صبوری، حسن فرح بخش، قاسم محمدی نژاد. 1391. ارزیابی ژنوتیپ های برنج به تنش خشکی. اولین همایش ملی تنش های گیاهی (غیر زیستی) قطب تنش های گیاهی. 10 آبان. اصفهان. ایران.

 

حسین صبوری، احمدرضا دادرس، مهناز کاتوزی، عاطفه صبوری، محبوبه نجار عجم. 1391. ردیابی ژنهای کنترل کننده محتوای پروتئین و درجه حرارت ژلاتینه شدن دانه برنج در نوترکیب عنبربو × سپیدرود. همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی. 31 تیر. مشهد. ایران

 

حسین صبوری، احمدرضا دادرس، عاطفه صبوری، شریفه محمد آلق. 1391. بررسی ساختار ژنتیکی خصوصیات فیزیکی دانه برنج با استفاده از لاین­های نوترکیب تلاقی عنبربو × سپیدرود. همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی. 31 تیر. مشهد. ایران

 

عیسی کرامتلو، مهدی شریفانی، حسین صبوری، مهدی علیزاده و بهنام کامکار. 1391. ارزیابی تنوع ژنتیکی در تعدادی از ژنوتیپ های گزدو (Juglansregia L.) با نشانگرهای مرفولوژیک. 31 مهر. دومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور. تهران. ایران.

 

معصومه حسینی، مه لقا قربانلی، حسین صبوری، علی ستاریان،  حسین­علی فلاحی. 1391. گروه­بندی ژنوتیپ­های مختلف جو با استفاده از خصوصیات سنبله. دومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور. 31 مهر. تهران. ایران.

 

سیروس کرد رستمی، حسین صبوری، عباس بیابانی، رضا محسن زاده، مهدی ملاشاهی و مجید محمد اسمعیلی. 1390. مقایسه روغن نیم با محلول پرایم پلاس و الکل چرب بر تعداد و وزن جوانه های جانبی توتون. همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی. 9 اردیبهشت.  گرگان. ایران

 

سمیه گنجی، مجید محمد اسمعیلی، علی ستاریان و حسین صبوری. 1391. اثر برش و کود نیتروژن بر تکثیر غیر جنسی گونه Sorghum halepens (L.). اولین کنفرانس ملی راهکاذهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش­های کشاورزی منابع طبیعی ومحیط زیست. 20 اسفند. اداره کل پدافند غیر عامل (وزارت کشور)، پژوهشکده سوانح طبیعی. تهران.

 

سمیه گنجی، مجید محمد اسمعیلی، علی ستاریان و حسین صبوری. 1391. اثر برش و کود نیتروژن بر  پنجه زنی گونه Sorghum halepens (L.). اولین کنفرانس ملی راهکاذهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش­های کشاورزی منابع طبیعی ومحیط زیست. 20 اسفند. اداره کل پدافند غیر عامل (وزارت کشور)، پژوهشکده سوانح طبیعی. تهران.

 

ام البنین ابراهیمی، محید محمد اسمعیلی، حسین صبوری و ابولفضل طهماسبی. 1391. اثرات تنش خشکی بر جوانه زنی دو گونه Trifolium pratens و Sanguisorba minor. اولین کنفرانس ملی راهکاذهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش­های کشاورزی منابع طبیعی ومحیط زیست. 20 اسفند. اداره کل پدافند غیر عامل (وزارت کشور)، پژوهشکده سوانح طبیعی. تهران.

 

ام البنین ابراهیمی، محید محمد اسمعیلی، حسین صبوری و ابولفضل طهماسبی. 1391. اثرات تنش شوری بر ویژگیهای رشدی گونه  Sanguisorba minor در مرحله گیاهچه. اولین کنفرانس ملی راهکاذهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش­های کشاورزی منابع طبیعی ومحیط زیست. 20 اسفند. اداره کل پدافند غیر عامل (وزارت کشور)، پژوهشکده سوانح طبیعی. تهران.

 

حسین صبوری، عیس کرامتلو، زبیده مرادیان. 1392. تعیین مدل سطح برگ توت سفید (Marus alba) با استفاده از اندازه گیری خطی. گرگان. اولین همایش منطقه ای گیاهان داروئی شمال کشور. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان. اردیبهشت. 8 اردیبهشت. گرگان. گلستان.

 

حسین صبوری، عیس کرامتلو، زهرا نظری. 1392. ارزیابی مدل های تعیین سطح برگ در فنوتیپ های مختلف گیاه داروئی به لیمو (aloysia triphylla). اولین همایش منطقه ای گیاهان داروئی شمال کشور. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان. اردیبهشت. 8 اردیبهشت. گرگان. گلستان.

 

عیسی کرامتلو، مهدی شریفانی، حسین صبوری. 1392. مدلسازی رشد 14 ژنوتیپ گردو ایرانی در شرایط اقلیمی مینودشت. هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه بوعلی سینا. شهریور. همدان

 

عیسی کرامتلو، حسین صبوری، زبیده مرادیان. 1392. بررسی مدل تخمین سطح برگ توت سفید (morus alba L.) با پرورش کرم ابریشم در شرایط آب و هوایی اولین همایش ملی پرورش کرم ابریشم. مرکز آموزش علمی کاربردی شهرک صنعتی مینودشت. 30 مرداد. استان گلستان.

 

محمد سرایلو، حسین صبوری، احمد رضا دادرس و مصطفی عبادی. 1392. بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های برنج با استفاده از نشانگر ریز ماهواره. هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ایمنی زیستی. 15 الی 17 تیرماه. تهران.

 

مهناز کاتوزی، حسین صبوری، احمدرضا دادرس، عاطفه صبوری. 1392. تجزیه ژنتیکی مولکولی دیمانسیون دانه در جمعیت رگه های نوترکیب برنج با استفاده از نقشه یابی فاصله ای چندگانه. هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ایمنی زیستی. 15 الی 17 تیرماه. تهران.

 

معصومه حسینی، مه لقا قربانلی، حسین صبوری، احمدرضا دادرس، علی ستاریان، حسین علی فلاحی و محمدرضا جعفرزاده. 1392. بررسی توع ژنتیکی ژنوتیپ های مختلف جو با استفاده از نشانگر AFLP. هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ایمنی زیستی. 15 الی 17 تیرماه. تهران.

 

رقیه تولی، علی اعلمی، حسین صبوری، عاطفه صبوری، علی کافی قاسمی. 1392. بررسی تنوع هاپلوتایپی ژنوتیپ های برنج برای نشانگر های متصل به QTL بزرگ اثر تحمل به خشکی روی کروموزوم 9 برنج. هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ایمنی زیستی. 15 الی 17 تیرماه. تهران.

 

پرهام نیک سیر، سعید نواب پور، حسین صبوری، حسن سلطانلو. 1392. بررسی تنوع آللی نشانگرهای ریزماهواره ناحیه QTL کنترل کننده تحمل به خشکی در برنج. هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ایمنی زیستی. 15 الی 17 تیرماه. تهران.

 

پرهام نیک سیر، سعید نواب پور، حسین صبوری، حسن سلطانلو. 1392. تعیین گروه های هاپلوتایپی QTL های کنترل کننده تحمل به خشکی در کروموزوم 2 برنج با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره. هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ایمنی زیستی. 15 الی 17 تیرماه. تهران.

 

رقیه تولی، علی اعلمی، حسین صبوری، عاطفه صبوری، علی کافی قاسمی. 1392. بررسی تنوع ژنتیکی ارقام برنج ایرانی برای نشانگرهای ریزماهواره پیوسته به مکان ژنی کنترل کننده تحمل به خشکی. هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ایمنی زیستی. 15 الی 17 تیرماه. تهران.

 

فاطمه هنرور، حسین صبوری، احمدرضا 32دادرس، سکینه سعیدی سار. 1392. بررسی تنوع آللی نشانگرهای ریزماهواره در ژنوتیپ های برنج. هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ایمنی زیستی. 15 الی 17 تیرماه. تهران.

 

راویه حیدری، عاطفه صبوری، حسین صبوری، حسین علی فلاحی، احمدرضا دادرس. 1392. بررسی مطابقت گروه بندی ژنوتیپ های جو تحت تنش غرقابی و با استفاده از نشانگرهای AFLP. هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ایمنی زیستی. 15 الی 17 تیرماه. تهران.

 

عاطفه صبوری، راویه حیدری، حسین صبوری، حسین علی فلاحی، احمد رضا دادرس. 1392. شناسایی مهمترین نشانگرهای AFLP مرتبط با تنش غرقابی در جو با استفاده از تجزیه تابع تشخیص. هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ایمنی زیستی. 15 الی 17 تیرماه. تهران.

 

متانت دماوندی، حسین صبوری، عباس بیابانی، سامیه رئیسی و محمد حسین ارزانش. 1392. تاثیر قارچ مایکوریزا آربسکوکولار و باکتری برادی رایزوبیوم در سطوح مختلف کود فسفره بر تعداد، وزن تر و وزن خشک گره های تثبیت کننده ازت در ریشه گیاه سویا رقم کتول. دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه. 28 آذر. ساوه.

 

متانت دماوندی، حسین صبوری، عباس بیابانی، سامیه رئیسی و محمد حسین ارزانش. 1392. تاثیر قارچ مایکوریزا آربسکوکولار و باکتری برادی رایزوبیوم در سطوح مختلف کود فسفره بر عملکرد و اجزل عملکرد گیاه سویا رقم کتول. دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه. 28 آذر. ساوه.

 

سمیه مقیمی فر، علی نخزری مقدم، حسین صبوری، بهنام زند. 1392. تاثیر الگوی کاشت ذرت و لوبیا چشم بلبلی بر مراحل رشد، ارتفاع و عملکرد بوته ارقام ذرت. دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه. 28 آذر. ساوه.

 

سمیه مقیمی فر، علی نخزری مقدم، حسین صبوری، بهنام زند. 1392. تاثیر الگوی کاشت ذرت و لوبیا چشم بلبلی و رقم ذرت بر کیفیت علوفه. دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه. 28 آذر. ساوه.

 

حسین صبوری، مجید محمد اسمعیلی، ام البنین ابراهیمی. 1392. تاثیر تنش خشکی بر جوانه زنی agropyron elongatum. اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی. دانشگاه گنبد کاووس. 8 اسفند. گلستان. ایران.

 

حسین صبوری، مجید محمد اسمعیلی، ام البنین ابراهیمی. 1392. تاثیر تنش خشکی بر جوانه زنی atriplex lentiformis. اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی. دانشگاه گنبد کاووس. 8 اسفند. گلستان. ایران.

 

وصال احمد خوانساری، حسین صبوری، عباس بیابانی، عبدالطیف قلی زاده، حسین علی فلاحی. 1392. اثر مصرف مقادیر مختلف بذر و نیتروژن بر برخی صفات مرفولوژیکی گندم. همایش ملی پژوهش­های نوین در علوم کشاورزی و صنایع کشاورزی. دانشگاه علامه محدث نوری. آبان 97.

 

وصال احمد خوانساری، حسین صبوری، عباس بیابانی، عبدالطیف قلی زاده، حسین علی فلاحی. 1392. مدیریت میزان بذر و نیتروژن در بهبود شاخص­های فیزیولوژیکی گندم. همایش ملی پژوهش­های نوین در علوم کشاورزی و صنایع کشاورزی. دانشگاه علامه محدث نوری. آبان 97.

 

علی نخزری مقدم، نادیا پارسا، حسین صبوری و سعید بختیاری.  1392. تاثیر تراکم، زمان آبیاری و اسید هیومیک بر مراحل فنولوژیک نخود محلی نیشابور. اولین همایش ملی بهینه سازی مصرف آب. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

محمد سرایلو، حسین صبوری، مصطفی عبادی، شهرام خادمیان. 1392. ارزیابی تحمل به تنش خشکی ژنوتیپ­های برنج در مرحله گیاهچه­ای. همایش ملی علوم زیستی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان. 7-8 اسفند

 

معصومه حاجی پور، علی راحمی کاریزکی، حسین صبوری و حسین علی فلاحی. 1393. تغییرات فنولوژی در ژنوتیپ های قدیم و جدید جو در گنبد کاووس. دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. 21 مهر. موسسه آموزش عالی مهر اروند.

 

معصومه حاجی پور، علی راحمی کاریزکی، حسین صبوری و حسین علی فلاحی. 1393. تجزیه و تحلیل سرعت و طول دوره پرشدن دانه در ژنوتیپ های قدیمی و جدید جو. دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. 21 مهر. موسسه آموزش عالی مهر اروند.

 

مهناز کاتوزی، سعید نواب پور، احد یامچی، سیده ساناز رمضانپور و حسین صبوری. 1393. تعیین ساختار ژنتیکی صفات مرتبط با تحمل به خشکی در جمعیت لاین های نوترکیب برنج حاصل از تلاقی عنبربو و سپیدرود. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات. موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج.

 

مهناز کاتوزی، سعید نواب پور، احد یامچی، سیده ساناز رمضانپور و حسین صبوری. 1393. شناسایی ژن های کمی کنترل کننده تحمل به شوری در گیاهچه های لاین های نوترکیب برنج ایرانی. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات. موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

 

رحمت الله محمدی گنبد، مسعود اصفهانی، مظفر روستایی و حسین صبوری. اثر تغییر زمان کاشت بر روند پر شدن دانه گندم نان رقم کویر در شرایط دیم منطقه گنبد. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات. موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

 

رضا کریم کشته، حسین صبوری. 1393. تعیین مهمترین صفات تعییه کننده عملکرد ارقام مختلف برنج در شرایط نرمال و تنش خشکی. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات. موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

 

شریفه محمد آلق، حسین صبوری. 1393. مکان یابی QTL های کنترل کننده برای پارامترهای جوانه زنی تحت تنش اسمتیک ناشی از مانیتول در برنج. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات. موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

 

شریفه محمد آلق، حسین صبوری، عباس بیابانی، احمدرضا دادرس، رضا کریم کشته. مکان یابی QTL های مرتبط با صفات خوشه در جمعیت F8 برنج ایرانی (Oryza sativa L.) تحت تنش خشکی. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات. موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

 

رضا کریم کشته، حسین صبوری. 1393. بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های مختلف برنج با استفاده از نشانگرهای مولکولی بین ریزماهواره ای (ISSR). اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات. موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

 

زهرا ملک محمدی، حسین صبوری، عباس بیابانی، ابراهیم هزار جریبی. 1393. ارزیابی صفات مرفولوژیک در ژنوتیپ های مختلف سویا. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات. موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

 

زهرا ملک محمدی، حسین صبوری، عباس بیابانی، ابراهیم هزار جریبی. 1393. مطالعه همبستگی و تجزیه علیت عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپهای سویا. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات. موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

 

زهرا ملک محمدی، حسین صبوری، عباس بیابانی، ابراهیم هزار جریبی. 1393. ارزیابی صفات مرفولوژیک در ژنوتیپ های مختلف سویا. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات. موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

 

مهرنسا قره خانی، حسین صبوری. 1393. بررسی تنوع ژنتیکی در برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از صفات زراعی و مورفولوژیک. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات. موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

 

محبوبه سوسرایی، حسین صبوری، عباس بیابانی، سید افشین مساوات. 1393. بررسی صفات موثر در عملکرد ارقام مختلف ذرت با استفاده از روش های آماری چند متغیره اماری. اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی. پژوهشکده انرژی های نو و محیط زیست. ص 597

 

محبوبه سوسرایی، حسین صبوری، عباس بیابانی، سید افشین مساوات. 1393. مطالعه تنوع ژنتیکی لاین های مختلف ذرت با استفاده از صفات مورفولوژیک. اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی. پژوهشکده انرژی های نو و محیط زیست. ص598

 

علی گلی، عیسی جرجانی، حسین صبوری، حسین علی فلاحی. 1393. بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گندم با استفاده از صفات مورفولوژیک. اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی. پژوهشکده انرژی های نو و محیط زیست. ص717

 

علی گلی، عیسی جرجانی، حسین صبوری، حسین علی فلاحی. 1393. شناسایی اجزا تعیین کننده عملکرد دانه گندم با استقاده از تجزیه های چند متغیره. اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی. پژوهشکده انرژی های نو و محیط زیست. ص718

 

نادیا پارسا، علی نخزری مقدم، حسین صبوری و سعید بختیاری. تاثیر تراکم، زمان آبیاری و اسید هیومیک بر صفات مرفولوژیک بر صفات مرفولوژیک نخود محلی نیشابور. اولین همایش ملی گیاهان داروئی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک. همدان. دانشگاه شهید مفتح. 7 آذر 1393

 

نادیا پارسا، علی نخزری مقدم، حسین صبوری و سعید بختیاری. تاثیر تراکم، زمان آبیاری و اسید هیومیک بر درصد پروتئین، عملکرد دانه و عملکرد پروتئین در نخود محلی نیشابور. اولین همایش ملی گیاهان داروئی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک. همدان. دانشگاه شهید مفتح. 7 آذر 1393

 

نادیا پارسا، علی نخزری مقدم، حسین صبوری و سعید بختیاری. تاثیر تراکم، زمان آبیاری و اسید هیومیک بر مراحل فنولوژیک نخود محلی نیشابور. اولین همایش ملی گیاهان داروئی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک. همدان. دانشگاه شهید مفتح. 7 آذر 1393

 

اسماعیل محمدی، حسین صبوری، حسین حسینی مقدم، حسین علی فلاحی.1394. ارزیابی صفات مرفولوژیک در ژنوتیپ های مختلف جو شش ردیفه. چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران. 11 و 12 شهریور. دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده علوم زیستی.

 

اسماعیل محمدی، حسین صبوری، حسین حسینی مقدم، حسین علی فلاحی. 1394. مطالعه همبستگی عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ های جو. چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران.11 و 12 شهریور. دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده علوم زیستی.

 

سجاد مجیدی قطار، اکبرفخیره، حسین صبوری، ابولفضل طهماسبی. 1394. بررسی اثر تنش خشکی بر جوانه زنی دو گونه مرتعیCenchrus  ciliaris , Koleria cristata. نخستین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی (IENC2015). موسسه عالی علوم و فن آوری خوارزمی، شیراز، ایران-16 شهریور

 

امیر قربانی، ابراهیم غلامعلی پور علمداری، حسین صبوری، میثم حبیبی. 1394. مطالعه اثر ترکیبات فنلی حاصل از عصاره متانولی علف هرز Alisma plantago auatic بر صفات فیزیولوژیکی و ثانویه فنل کل برنج. کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری. 29 آذرماه 94. اردبیل.

 

امیر قربانی، ابراهیم غلامعلی پور علمداری، حسین صبوری، میثم حبیبی.1394. ارزیابی برخی صفات مرفولولوژیکی برنج تحت تیمار غلظت های مختلف ترکیبات فنلی حاصل از علف هرز قاشق واش Alisma plantago auatic در مرحله رشد رویشی. کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری. . 29 آذرماه 94. اردبیل

 

امیر قربانی، میثم حبیبی، ابراهیم غلامعلی پور علمداری، حسین صبوری.1394. مطالعه اثر ترکیبات فنلی حاصل از عصاره علف هرز سوروف Echinochlea crus-gali L.) بر جوانه زنی و رفتارهای سیتولوژیک برنج. کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری. . 29 آذرماه 94. اردبیل.

 

سجاد مجیدی قطار، اکبرفخیره، حسین صبوری، ابولفضل طهماسبی.1394. بررسی اثر تنش خشکی بر جوانه زنی دو گونه مرتعیCenchrus  ciliaris , Koleria cristata  نخستین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی (IENC2015). دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان. دانشگاه شهید باهنر کرمان. 17-18 اردیبهشت 94.

 

راضیه کسلخه، عیسی جرجانی، حسین صبوری، میثم حبیبی و علی ستاریان.1394. مطالعه تنوع کرک در گونه های جنس Rubus L شمال ایران. دومین همایش ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران.

 

راضیه کسلخه، عیسی جرجانی، حسین صبوری، میثم حبیبی و علی ستاریان.1394. مطالعه مرفولوژی هسته تمشک Rubus L در ایران. دومین همایش ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران.

 

راضیه کسلخه، عیسی جرجانی، حسین صبوری، میثم حبیبی و علی ستاریان.1394. مطالعه مرفولوژیکی گرده جنس تمشک Rubus L در ایران. دومین همایش ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران.

 

محمد جواد بهروزبه، حسین صبوری، حسین حسینی مقدم، علی نخزری مقدم و علی راحمی کاریزکی.1394. . QTLهای موثر برتحمل به شوری در مرحله زایشی برنج. همایش ملی یافته های نوین در پژوهش های کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه ازاد اسلامی میانه.

 

محمد جواد بهروزبه، حسین صبوری، حسین حسینی مقدم، علی نخزری مقدم و علی راحمی کاریزکی.1394. .شناسایی نشانگرهای مولکولی پیوسته با ژن های تحمل به شوری در مرحله رویشی برنج. همایش ملی یافته های نوین در پژوهش های کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه ازاد اسلامی میانه.

 

راضیه کسلخه، عیسی جرجانی، حسین صبوری، میثم حبیبی و علی ستاریان.1394. بررسی اثر تنش های محیطی بر شاخص و تراکم روزنه گونه­های جنس Rubus L.. دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان. دانشگاه شهید باهنر کرمان. 17-18 اردیبهشت 94.

 

حسین پانیتی، محمد خیرخواه، حسین صبوری. 1394. بررسی مواد ضد تنش (گلیسین، پرولین و اسید سالسیلیک) تحت مدیریت های مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزا عملکرد برنج. دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان. دانشگاه شهید باهنر کرمان. 17-18 اردیبهشت 94.

 

محمد جواد بهروزبه، حسین صبوری، اکرم میر عرب رضی، حسین حسینی مقدم، علی نخزری مقدم و علی راحمی کاریزکی. 1394. اثر تنش شوری در مرحله زایشی بر صفت مرفولوژیک 96 لاین اصلاحی نسل هشتم برنج ایرانی حاصل از تلاقی اهلمی طارم و ندا. دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان. دانشگاه شهید باهنر کرمان. 17-18 اردیبهشت 94.

 

حسین پانیتی، محمد خیرخواه، حسین صبوری. 1394. تشخیص صفات تاثیرگذار بر عملکرد برنج در شرایط استفاده از مواد ضد تنش (گلیسین، پرولین و اسید سالسیلیک) تحت مدیریت های مختلف آبیاری با استفاده از تجزیه و تحلیل های چند متغیره. دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان. دانشگاه شهید باهنر کرمان. 17-18 اردیبهشت 94.

 

شریفه محمد الق، حسین صبوری، علی ستاریان، عباس بیابانی، عبدالطیف قلی زاده. 1394. تشخیص QTLهای مرتبط با تحمل به کمبود نیتروژن تحت شرایط کشت هیدروپونیک. دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان. دانشگاه شهید باهنر کرمان. 17-18 اردیبهشت 94.

 

شریفه محمد الق، حسین صبوری، علی ستاریان، عباس بیابانی، عبدالطیف قلی زاده. 1394. مکان یابی ژن های مرتبط با صفات ریشه برنج در شرایط تنش حاصل از کمبود عنصر نیتروژن. دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان. دانشگاه شهید باهنر کرمان. 17-18 اردیبهشت 94.

 

رضا کریم کشته، حسین صبوری.1394. بررسی ارتباط عملکرد با شاخص های تنش در ژنوتیپ های برنج با استفاده از تجزیه و تحلیل های چند متغیره. دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان. دانشگاه شهید باهنر کرمان. 17-18 اردیبهشت 94.

 

رضا کریم کشته، حسین صبوری. 1394. شناسایی نشانگرهای آگاهی بخش SSR مرتبط با صفات زراعی در ژنوتیپ های برنج در شرایط غرقاب و تنش خشکی. دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان. دانشگاه شهید باهنر کرمان. 17-18 اردیبهشت 94.

 

فهیمه حسینی راد، عیسی جرجانی، حسین صبوری، ابراهیم غلامعلی پور علمداری.1394. شناسایی ژن­های کنترل کننده متابولیت ها در گیاهاچه­های برنج تحت تنش شوری. دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان. دانشگاه شهید باهنر کرمان. 17-18 اردیبهشت 94.

 

فهیمه حسینی راد، عیسی جرجانی، حسین صبوری، ابراهیم غلامعلی پور علمداری.1394. شناسایی ژن­های مرتبط با صفات ریشه و اندام هوایی گیاهاچه­های برنج تحت تنش شوری. دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان. دانشگاه شهید باهنر کرمان. 17-18 اردیبهشت 94.

 

احمد قلی پور، عباس بیابانی، حسن صبوری و حسینعلی فلاحی.1394. مطالعه تاثیر محدودیت منبع و مصرف کود نیتروژنه بر عملکرد و برخی از صفات مرفولوژیک گندم. نخستین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم

 

احمد قلی پور، عباس بیابانی، حسن صبوری و حسینعلی فلاحی.1394. بررسی اثرات حذف برگ و مقادیر کود نیتروژنه بر عملکرد و اجرا عملکرد گندم. نخستین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم

 

مهناز سامنی، علی نخزری مقدم، حسین صبوری و معصومه نعیمی. 1394. بررسی اثر ترکیب کود نیتروژن و ورمی کمپوست بر عملکرد غده و پوتئین غده سیب زمینی. اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران. انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین

 

سعید سوخته سرایی، مجید محمد اسمعیلی، حسین صبوری و علی اسکندری.1394. تاثیر تابش پرتو گاما بر بذر توت روباهی. چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران. شهریور 1394. دانشگاه تربیت مدرس

 

مهناز سامنی، علی نخزری مقدم، حسین صبوری و معصومه نعیمی.1394. تاثیر وزمی کمپوست و نیتروژن بر تعداد غده، وزن غده، و عملکرد بوته سیب زمینی. اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران. انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین. 28 شهریور. تهران.

 

ابراهیم غلامعلی پور علمداری، حسین صبوری، علی راحمی کاریزکی.1394. ارزیابی پتانسیل بازدارندگی ترشحات ریشه ای حاصل از علف هرز یولاف وحی گندم موهیدشت و جو لخت بر گندم رقم گنبد. اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران. انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین. 28 شهریور. تهران.

 

ابراهیم غلامعلی پور علمداری، حسین صبوری، علی راحمی کاریزکی.1394. استخراج ترشحات ریشه ای علف هرز یولاف وحشی، گندم کوهدشت و جو لخت با استفاده از روش ابکشت و ارزیابی توان دگراسیبی انها بر گندم رقم دوروم دهدشت. اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران. انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین. 28 شهریور. تهران.

 

ابراهیم غلامعلی پور علمداری، حسین صبوری، علی راحمی کاریزکی.1394. زیست سنجی ترشحات ریشه ای حاصل از برخی گیاهان زراعیو علف هرز یولاف وحشی بر جو رقم خرم. اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران. انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین. 28 شهریور. تهران.

 

سیده زهرا موسوی، عیسی جرجانی، حسین صبوری.1394. . بررسی بیان اینترلوکین 10 بر روی بیماری عروق کرونر. اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. 3-5 خرداد 1394. دانشگاه شهید بهشتی.

 

سجاد مجیدی قطار، اکبرفخیره، حسین صبوری، ابولفضل طهماسبی.1394. بررسی اثر تنش خشکی بر جوانه زنی دو گونه مرتعی Koleria cristata و Cenchrus cialiaris. اولین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی. موسسه عالی علوم و فن آوری خوارزمی شیراز-16 اردبیهشت 94

 

رباب دغاغله، حسین صبوری، حسین حسینی مفدم، عیسی جرجانی، حسین علی فلاحی. 1395. بررسی روابط بین عملکرد دانه و سایر صفات مرتبط با عملکرد دانه در ژنوتیپ های جو از طریق آمار چند متغیره. کنفرانس  علوم و صنایع غذایی، غلات، نان و فراورده های آردی. 2-3 شهریور. مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی. مشهد

 

رباب دغاغله، حسین صبوری، حسین حسینی مفدم، عیسی جرجانی، حسین علی فلاحی. 1395. رابطه عملکرد با خصوصیات سنبله در جو. کنفرانس  علوم و صنایع غذایی، غلات، نان و فراورده های آردی. 2-3 شهریور. مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی. مشهد

 

رباب دغاغله، حسین صبوری، حسین حسینی مفدم،عیسی جرجانی، حسین علی فلاحی. 1395. بررسی همبستگی صفات عملکردي ژنوتیپهاي مختلف جو. چهارمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار. موسسه آموزش عالی مهر اروند. 6 شهریور.

 

رباب دغاغله، حسین صبوری، حسین حسینی مفدم، عیسی جرجانی، حسین علی فلاحی. 1395. مکان یابی ژنی کنترل کننده صفات کمی (QTL) خصوصیات دانه جو. چهارمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار. موسسه آموزش عالی مهر اروند. 6 شهریور.

 

حوریه مسعودی، حسین صبوری، فاختک طلیعی، جبار جعفربای. 1395. شناسایی منابع مقاومت در لاین های مختلف گندم در برابر قارچ . بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران. 6 تا 9 شهریور. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. کرج.

 

حوریه مسعودی، حسین صبوری، فاختک طلیعی، جبار جعفربای. 1395.  بررسی روابط بین صفات صفات عملکردی 115 ژنوتیپ مختلف گندم با استفاده از روش های آماری چند متغیره. دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران. 27 خرداد. انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین. تهران.

 

حوریه مسعودی، حسین صبوری، فاختک طلیعی، جبار جعفربای. 1395.  بررسی همبستگی صفات عملکردی ژنویپ های مختلف گندم. دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران.  انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین. تهران.

 

زینب تقی زاده، حسین صبوری، حسین حسینی مقدم، حسین علی فلاحی، مهناز کاتوزی. تعيين روابط بين عملكرد دانه و اجزاي آن درجمعيت F3 جو حاصل از تلاقي باديا × كوير با استفاده ازروشهاي آماري چند متغيره. 1395. دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم و زراعت و اصلاح نباتات ایران. 9-11 شهریور. دانشگاه گیلان. رشت

 

زینب تقی زاده، حسین صبوری، حسین حسینی مقدم، حسین علی فلاحی، مهناز کاتوزی. مکان یابی QTL های مرتبط با عملکرد و اجزای عملکرد در گیاه جو. دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم و زراعت و اصلاح نباتات ایران. 9-11 شهریور. دانشگاه گیلان. رشت.

 

عرفان اولی زاده، حسین صبوری، حسین حسینی مقدم، عبدالطیف قلیزاده، حسین علی فلاحی. 1395. بررسی روابط بین صفات عملکردی جو زرتعی دو و شش ردیفه با استفاده از روش های آماری چند متغیره. دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المملی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی.  دانشگاه تهران

 

عرفان اولی زاده، حسین صبوری، حسین حسینی مقدم، عبدالطیف قلیزاده، حسین علی فلاحی. 1395. بررسی همبستگی صفات عملکردی ژنوتیپ های مختلف جو دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المملی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی.  دانشگاه تهران

 

حوریه مسعودی، حسین صبوری، فاختک طلیعی، جبار جعفربای. 1395.  ارزیابی مقاومت تعدادی از لاین های گندم به بیماری سفیدک پودری در مرحله گیاهچه ای و شناسایی نشانگرهای مرتبط با ژن های مقاومت. دومین همایش ملی پایش و پیش‏آگاهی در گیاه‎پزشکی، 5 اسفند. دانشگاه گنبد کاووس

 

عاطفه کاویانی چراتی، حسین صبوری، حسین علی فلاحی، عیسی جرجانی. 1395. همبستگی بین صفات مرتبط با عملکزد ژنوتیپ های مختلف جو. دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران. انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین. تهران.

 

عاطفه کاویانی چراتی، حسین صبوری، حسین علی فلاحی، عیسی جرجانی. 1395. روابط بین صفات مورفولوژیکی، فنولوژیکی و فیزیولوژیکی در جو با استفاده از روش های آماری چند متغیره. دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران. انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین. تهران.

 

سعیده پسند، علی حشمت پور، حسین صبوری، فرامرز رستمی. 1395. تعیین مقدار نیتریت ورودی از زه آب کشاورزی به آب های سطحی. اولین همایش ملی و اولین همایش بین المللی محیط زیست، منابع طبیعی، کشاورزی و انرژی پاک. 23 شهریور. همدان.

 

سعیده پسند، علی حشمت پور، حسین صبوری، فرامرز رستمی. 1395. اثرات نیترات زه آب کشاورزی بر کیفیت آب سطحی. اولین همایش ملی و اولین همایش بین المللی محیط زیست، منابع طبیعی، کشاورزی و انرژی پاک. 23 شهریور. همدان

 

رسول رحیمی، علی راحمی کاریزکی، عبدالطیف قلیزاده، ابراهیم غلامعلی پور علمداری، حسین صبوری. 1395. اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست و نیتروکسین بر برخی خصوصیات مرفولوژیک در گیاه داروئی همیشه بهار. نخستین همایش گیاهان داروئی، معطر و ادویه ای. 1 اردیبهشت. دانشگاه گنبد کاووس.

 

پروین امانی داز، حسین حسینی مقدم، حسین صبوری، ابراهیم غلامعلی پور علمداری، سیده معصومه حسینی. 1395. تجزیه ژنتیکی صفات مربوط به روزنه مرتبط با تحمل به خشکی در گیاهچه های برنج. همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی. پژوهشکده انرژی های نو و محیط زیست، پژوهشگاه دانشگاه تهران. مهر.

 

پروین امانی داز، حسین حسینی مقدم، حسین صبوری، ابراهیم غلامعلی پور علمداری، سیده معصومه حسینی. 1395. تجزیه ژنتیکی صفات فیزیولوژیک مرتبط با تحمل به خشکی در گیاهچه های برنج. همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی. پژوهشکده انرژی های نو و محیط زیست، پژوهشگاه دانشگاه تهران. مهر.

 

سعید سوخته سرایی، مجید محمد اسمعیلی، حسین صبوری، الهام پالوج. 1395. تاثیر پرتو گاما بر خصوصیات گیاهچه النگاتوم. همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی. پژوهشکده انرژی های نو و محیط زیست، پژوهشگاه دانشگاه تهران. مهر.

 

سمیه سراوانی، حسین صبوری، فاختکی طلیعی، عباس بیابانی، علی راحمی کاریزکی. 1395. ارتباط بین صفات زراعی در ژنوتیپ های مختلف گندم. چهارمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران. 8 شهریور

 

سمیه سراوانی، حسین صبوری، فاختکی طلیعی، عباس بیابانی، علی راحمی کاریزکی. 1395. بررسی روابط بین صفات عملکردی و اجزا آن در 116 ژنوتیپ مختلف گندم با استفاده از روش های آماری چند متغیره. چهارمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران. 8 شهریور.

 

انسیه قزلسفلو، عباس بیابانی، حجت قربانی واقعی، حسین صبوری. 1395. مطالعه روش های مختلف آبیاری و اسید هیومیک بر عملکرد و اجزا عملکرد برنج رقم هاشمی. کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست. دانشگاه فرهنگیان

 

انسیه قزلسفلو، عباس بیابانی، حجت قربانی واقعی، حسین صبوری. 1395. مطالعه روش های مختلف آبیاری و اسید هیومیک بر صفات مرفولوژیک برنج رقم هاشمی. کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زست. دانشگاه فرهنگیان.

 

علیرضاکارگر دولت آبادی، عیسی جرجانی، مجید شهبازی سهراب بوذرپور، حسین صبوری. 1395. مروری بر نقش HLA-G در بیماری های مالتیپل اسکلروزیس و پره اکلامپسی. کنفرانس بین المللی پیشرفت در علوم و تکنولوژی. وین اتریش.

 

رسول رحیمی دهگان، علی راحمی، عبدالطیف قلیزاده، حسین صبوری. 1395. اثرات سطوح مختلف ورمی کمپوست و نیتروکسین بر عملکرد گل و ماده خشک گیاه داروئی همیشه بهار. همایش ملی دانش و فن آوری علوم کشاورزی.

 

زينب تقیزاده ، حسين صبوری، حسين حسينی مقدم، حسينعلی فلاحی، مهناز کاتوزی. 1396. ردیابی مکان های ژنی مرتبط با مولفههای جوانهزنی در جو. چهارمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران. انجمن علمی بذر ایران. 24-26 بهمن.

 

زينب تقیزاده، حسين صبوری، حسين حسينی مقدم، حسينعلی فلاحی، مهناز کاتوزی. 1396. مکانیابی QTLهاي کنترل کننده صفات جوانه زنی جو در شرایط تنش خشکی. چهارمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران. انجمن علمی بذر ایران. 24-26 بهمن.

 

محسن رضایی، حسین صبوری، عبدالطیف قلی­زاده، رحمت الله محمدی گنبد. 1396. بررسی تنوع آللی نشانگرهای ریزماهواره پیوسته به ژن­های تحمل به خشکی درجو. دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. 7 تا 9 شهریور. موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. کرج.

 

محسن رضایی، حسین صبوری، عبدالطیف قلی-زاده، رحمت الله محمدی گنبد. 1396. بررسی تنوع آللی نشانگرهای ریزماهواره پیوسته به ژن­های تحمل به اسیدیته خاک درجو. دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. 7 تا 9 شهریور. موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال �%

طرح های پژوهشی

گزارش های علمی طرح های پژوهشی و فناوری

 

ردیف

عنوان طرح

تاریخ انجام

مؤسسه

اسامی همکاران

(شامل نام متقاضي)

شروع

پایان

1

تجزیه ژنتیکی صفات زراعی و کیفی در برنج

1387

1388

دانشگاه گنبد کاووس

حسین صبوری، عباس بیابانی، علی نخزری مقدم، مهناز کاتوزی و علی اکبر عبادی

2

 

تجزيه ژنتيکي صفات زراعي برنج به روش داي­آلل

1388

1389

دانشگاه گنبد کاووس

حسين صبوري، عباس بياباني، علي نخزري مقدم، مهدي ملاشاهي، عاطفه صبوري، مهناز کاتوزي.

3

بررسي تغييرات صفات مرفولوژيکي و فيزيولوژيکي در برنج تحت تنش شوري

1387

1389

دانشگاه گنبد کاووس

عباس بياباني، حسين صبوري و علي نخزري مقدم.

4

کاربرد شبکه‌هاي عصبي مصنوعي در پيش‌بيني عملکرد محصول کلزا

1389

1389

دانشگاه گنبد کاووس

سيد جواد سجادي، حسين صبوري.

5

معرفی ارقام برنج متحمل به خشکی برای منطقه گنبد کاووس

1389

1390

دانشگاه گنبد کاووس

حسين صبوري، عاطفه صبوري، حجت الله جعفریان، محمد رضا جعفرزاده رزمی، سيد جواد سجادي و مهدي ملاشاهي

6

ردیابی QTL های مرتبط با صفات خوشه در جمعیت برنج شاه پسند × IR28

1388

1390

دانشگاه گنبد کاووس

حسین صبوری، علیرضا خان احمدی

رسول خاتمی نژاد، محمد رضا جعفرزاده

مهناز کاتوزی، ملیحه مراد زاده

7

مقایسه روش‌های مختلف ریاضی در پیش‌بینی عملکرد محصول سویا

1389

1389

دانشگاه گنبد کاووس

سيد جواد سجادي، حسين صبوري

8

بکارگیری روتیفر براکینوس پلیکاتیلیس غنی شده بر افزایش رشد و کاهش مرگ و میر در لارو فیتوفاگ-

1389

1389

دانشگاه گنبد کاووس

حجت الله جعفریان- حسین صبوری

9

اثر متقابل ژنوتیپ و محیط در جو (Hordeum Vulgare L.)

1390

1391

دانشگاه گنبد کاووس

حسین علی فلاحی، مسعود عزت احمدی، ایرج لکزاده، مهرداد محلوجی، سید جواد سجادی

10

تعیین پیوستگی بین ژنوتیپ و فنوتیپ

صفات تحت تنش خشکی در برنج

1390

1391

دانشگاه گنبد کاووس

عباس بیابانی، احمد رضا دادرس، مهناز کاتوزی، رسول خاتمی نژاد، عاطفه صبوری، شریفه محمد آلق، محبوبه نجار عجم، ماهم پیراسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان طرح

تاریخ انجام

مؤسسه

اسامی همکاران

(شامل نام متقاضي)

شروع

پایان

11

اثر متقابل ژنوتیپ و محیط در جو Hordeum Vulgare L.

1391

1392

دانشگاه گنبد کاووس

حسین صبوری، حسین علی فلاحی، مسعود عزت احمدی، ایرج لکزاده، مهرداد محلوجی، سید جواد سجادی

12

بررسی اثر رقم و تراکم بر عملکرد و اجزاء عملکرد کلزا

1391

1392

دانشگاه گنبد کاووس

عباس بیابانی، حسین صبوری، معارفی

13

تاثیر نیتروژن و الگوی کاشت جو و نخود فرنگی بر شاخص­های رقابت

1391

1392

دانشگاه گنبد کاووس

علی نخزری مقدم،  سید جواد سجادی، عباس بیابانی، ابراهیم غلامعلی پور، علی راحمی، سید مرتضی سیدیان، حسین صبوری

14

بررسی خصوصیات فیزیکی چند رقم برنج.

1392

1393

دانشگاه گنبد کاووس

سید جواد سجادی، حسین صبوری

15

تعیین پیوستگی بین ژنوتیپ و فنوتیپ صفات تحت تنش خشکی در برنج.

1392

1393

دانشگاه گنبد کاووس

حسین صبوری، عباس بیابانی، احمد رضا دادرس، مهناز کاتوزی، رسول خاتمی نژاد، عاطفه صبوری، شریفه محمدآلق، محبوبه نجار عجم و ماهم پیراسته

16

ارزیابی پتانسیل دگراسیبی ترشحات ریشه ای حاصل از علف هرز یولاف وحشی، گندم و جو بر صفات جوانه زنی، محتوی کلروفیل و فنل ارقام غلات

1393

1394

دانشگاه گنبد کاووس

ابراهیم غلامعلی پور، حسین صبوری، علی راحمی کاریزکی.

17

مکان یابی ژن های کنترل کننده تولید متابولیت های اولیه و ثانویه در برنج تحت شرایط نرمال و شوری

1393

1394

دانشگاه گنبد کاووس

حسین صبوری، ابراهیم غلامعلی پور علمداری، عاطفه صبوری، نوربی بی مامیزاده، مهناز کاتوزی، ادام پرایس.

18

بررسی نگرش دانشجویان رشته کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد نسبت رشته تحصیلی و آینده شغلی

1394

1395

دانشگاه گنبد کاووس

امین محمدی، حسین صبوری، حمیده پهلوان زاده، مژگان میرزا..

19

. خوشه بندی ارقام مختلف غلات دانه ریز با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و خوشه بندی فازی با معرفی نرم افزار اندازه گیری خصوصیات هندسی غلات بر پایه پردازش تصویر.

1394

1395

دانشگاه گنبد کاووس

سید جواد سجادی، حسین صبوری، مهدی تراشی، محسن رضایی.

20

بررسی تنوع ژنتیکی ارقام برنج برای تحمل به تنش خشکی

1395

1396

دانشگاه گنبد کاووس

حسین صبوری، علی حشمت پور، حجت قربانی واقعی، ابراهیم غلامعلی پور علمداری، عبدالطیف قلیزاده، مسعود اصفهانی، عاطفه صبوری، محمد جواد به روزبه،سیده معصومه حسینی، مجید نحوی

 

 

 

 

ردیف

عنوان طرح

تاریخ انجام

مؤسسه

اسامی همکاران

(شامل نام متقاضي)

شروع

پایان

21

پیش بینی سطح برگ غلات دانه ریز (گندم نان، گندم دوروم و تریتیکاله) با استفاده از شبکه های عصبی، سیسام نروفازی و بردار ماشین پشتیبان

1395

1396

دانشگاه گنبد کاووس

حسین صبوری، سید جواد سجادی، محمدرضا جعفرزاده،

محسن رضایی، ساناز غفاری، سمیرا بختباری

22

ارتباط بین صفات مرفولوژیک، فیزیولوژیک و بیماریهای رایج گندم و جو با نشانگرهای SSR، IRAP و ISSR

1395

1396

دانشگاه گنبد کاووس

حسین صبوری، حسین­علی فلاحی، شاپور ابراهیم نژاد، محمدعلی دهقان، ابراهیم غلامعلی­پور علمداری، مسعود اصفهانی، گلدی محمدبهلکه، شریفه محمدآلق، احمدرضا دادرس

23

پیش بینی خصوصیات برنج هیبرید از روی والدین آنها با استفاده از شبکه های عصبی، سیسام نروفازی و بردار ماشین پشتیبان

1395

1396

دانشگاه گنبد کاووس

حسین صبوری، سید جواد سجادی

24

مکان یابی صفات زراعی در جمعیت لاین های نوترکیب جو حاصل از تلاقی بادیا × کویر

1396

1397

دانشگاه گنبد کاووس

حسین صبوری، لیلا آهنگر، حسین علی فلاحی، شریفه محمد آلق، بهاره قاسمی، نرگس صحرانورد، علی تنهایی

25

انتخاب برترین لاین های جو با استفاده از شاخص های فنوتیپی و مولکولی

1396

1397

دانشگاه گنبد کاووس

حسین صبوری، عیسی جرجانی، ساناز غفاری مقدم، مهناز کاتوزی، محسن رضایی

26

پیش بینی سطح برگ و معرفی نرم افزار محاسبه سطح برگ در سیستم عامل اندروئید در چیا، کینوا و کارولا

1396

1397

دانشگاه گنبد کاووس

حسین صبوری، سید جواد سجادی، ابراهیم غلامعلی پور علمداری، مینا خسروی

27

تجزیه ارتباط مشانگرهای مولکولی پیوسته به QTL های بزرگ اثر Saltol و SKC1 و صفات مرتبط با تحمل به شوری در ارقام برنج

1391

1392

دانشگاه گیلان

عاطفه صبوری، حسین صبوری، احمدرضا دادرس، نرجس طبخ کار

28

تاثیر نیتروژن و اگوی کاشت جو و نخود فرنگی بر شاخص های رقابت

1391

1392

دانشگاه گنبد کاووس

علی نخزری مقدم، حسین صبوری، عباش بیابانی، ابراهیم غلامعلی پور علمداری، علی راحمی، سید مرتضی سیدیان

29

مطالعه پیش تیمار عدس با اسید سالسیلیک و عمق های مختلف کاشت بر موافه های سبز شدن و آنالیز برخی متابولیت های اولیه و ثانویه

1392

1393

دانشگاه گنبد کاووس

عباس بیابانی، محسن آذرنیا، حسین صبوری، ابراهیم غلامعلی پور علمداری

30

بررسی وضعیت آلودگی آب به فسفر  ناشی از کشت برنج

1394

1395

دانشگاه گنبد کاووس

علی حشمت پور، حسین صبوری، فرامرز رستمی چراتی، سعیده پسند

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان طرح

تاریخ انجام

مؤسسه

اسامی همکاران

(شامل نام متقاضي)

شروع

پایان

31

مدل سازی رشد میوه در برخی ارقام زیتون

1398

1401

دانشگاه گنبد کاووس

حسین صبوری، احمدرضا دادرس، کریم مصطفوی، عزیز عبدالهی، محمود عظیمی

32

پیش بینی صفات زراعی  و مقاومت به بیماریها در ژنوتیپ های جو و گندم

1398

1400

دانشگاه گنبد کاووس

سید جواد سجادی، حسینعلی فلاحی، شریفه محمد آلق، مهناز کاتوزی

33

بررسی های هیدروترمال و هیدروتایم در برخی گیاهان زراعی و باغی

1398

1400

دانشگاه گنبد کاووس

حسین صبوری، عاطفه صبوری، محمدرضا جعفزراده، سمیه سنچولی، ساناز غفاری مقدم

34

مدل سازی عملکرد با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین در گیاه گندم

1399

-

دانشگاه گنبد کاووس

سید جواد سجادی، حسین صبوری، شهرام قاسمی، مهناز کاتوزی

 

 

پایان نامه و رساله

راهنمایی و مشاوره پایان نامه دکتری

ردیف

عنوان  پایان نامه / رساله

نام دانشجو

 

دانشگاه

 

راهنمایی

مشاورت

1

مطالعه اثر سطوح مختلف کود ازت و تراکم بر خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک داتوره استرامونیوم (Datura Stramonium.L) در شرایط فتوپریودی متفاوت

زهرا ایزدی

دانشگاه گنبد کاووس

عباس بیابانی

حسین صبوری

بابک بحرینی نژاد

عبدالطیف قلیزاده

2

اعتبار سنجی نشانگرهای کاندیدا و تجزیه ارتباطی صفات مرتبط با تحمل به تنش خشکی در ارقام و لاین های پیشرفته سویا

احمدرضا دادرس

دانشگاه گیلان

حبیب الله سمبع زاده

حسین صبوری

-

3

بررسی‌تنوع ژنتیکی، اعتبار سنجی نشانگرهای کاندیدا و تجزیه ارتباطی صفات مرتبط با تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ­های برنج

حال بی بی بادیردست

دانشگاه تبریز

سید یحیی صالحی

حسین صبوری

علی موافقی

ابراهیم غلامعلی پور

4

عیین ساختار ژنتیکی صفات مرفولوژیک و فنولوژیک برنج در شرایط مدیریت­های مختلف آبیاری و سطوح مختلف مصرف ازت

محمدرضا جعفرزاده

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

سعید نواب پور

حسین صبوری

احد یامچی

علی اکبر عبادی

5

کان­یابی و اعتبارسنجی QTLها و نشانگرهای کاندید تحمل به تنش خشکی در مجموعه ارقام و لاین­های پیشرفته سویا

احمدرضا دادرس

دانشگاه گنبد کاووس

حبیب الله سمیع زاده

حسین صبوری

-

6

بررسی QTLهای مرتبط با تحمل به شوری در برنج در جمعیت رگه­های نوترکیب طارم محلی و خزر

اکرم میرعرب رضی

دانشگاه گیلان

رضا شیرزادیان

حسین صبوری

بابک ربیعی

حسین حسینی مقدم

7

مکان یابی ارتباطی ژن های کنترل کننده عملکرد، اجزا عملکردو صفات مرتبط با تحمل به تنش خشکی گندم بهاره در سرتیط دیم و آبیاری تکمیلی

سعید یاراحمدی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

قربانعلی نعمت زاده

حسین صبوری

حمید نجفی

8

تجزیه ارتباطی صفات مرتبط با تنش سرمایی و گرمایی در ژرم پلاسم جو [Hordeum vulgare (L. )] تحت تاریخ­های مختلف کاشت

خدیجه قمی

دانشگاه گیلان

بابک ربیعی

حسین صبوری

ابراهیم غلامعلی پور علمداری

9

تجزیه و تحلیل مکان­یابیQTL  و ارزیابی بیان برخی ژن­های متحمل به خشکی در جمعیت­های لاین­های نوترکیب و موتانت برنج

برزو کازرانی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

سعید نواب پور

حسین صبوری

سیده ساناز رمضانپور

خلیل زینلی نژاد

10

پیش بینی عملکرد لاینهای گندم با استفاده از هوش مصنوعی در شرایط محیطی متفاوت

سميه سنچولی

دانشگاه گنبد کاووس

 

عباس بيابانی

حسين صبوری

سيد جواد سجادی

علی راحمی کاريزکی

معصومه نعيمی

11

تأثیر کاربرد زئولیت و پتاسیم بر صفات زراعی نخود در رژیم های مختلف رطوبتی

سوده ملکی

دانشگاه گنبد کاووس

علی نخزری مقدم

سید حسین صباغ پور

عباسعلی نوری نیا

حسین صبوری

12

بیواکولوژی و پراکنش سن Nysius cymoids Spinola

مهدی ملاشاهی

دانشگاه گیلان

احد صحراگرد

جعفر نیشابوری

رضا حسینی

حسین صبوری

13

مطالعه اکوفیزیولوژیک غلات در منطقه گنبد کاووس

مارال اعتصامی

دانشگاه گنبد کاووس

عباس بیابانی

علی راحمی کاریزکی

عبدالطیف قلی زاده

حسین صبوری

14

اثر تنش‌ خشكي انتهای فصل بر خصوصیات فنولوژیک و مورفوفیزیولوژیک ژنوتیپ­های گندم نان در شرایط دیم منطقه گنبد

رحمت­اله محمدی­گنبد

دانشگاه گیلان

مسعود اصفهانی

مظفر روستایی

حسین صبوری

15

بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی مؤثر بر تیپ‌ایده‌آل گندم (Triticum aestivum)

مونا عارفخوانی

دانشگاه گنبد کاووس

دکتر علی راحمی کاریزکی

عباس بیابانی

حسین صبوری قربانعلی رسام

16

غني سازی گندم با استفاده از محلول پاشي روی و آهن در مراحل مختلف رشدی      

زهرا ابراهیمی

دانشگاه گنبد کاووس

 

عباس بيابانی

رحمت اله محمدی

حسين صبوری

علی راحمی کاريزکی

17

نقشه یابی صفات مرفوفنولوژیک در جمعیت برنج F2:3 حاصل از تلاقی طارم محلی و طارم موتانت در شرایط غرقاب و تنش خشکی

مهناز کاتوزی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

سعید نواب پور

حسین صبوری

علی اکبر عبادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

ردیف

عنوان  پایان نامه / رساله

نام دانشجو

 

دانشگاه

 

راهنما

مشاور

1

مکان‌یابی صفات مرفولوژیک جو با استفاده از لاین‌های نوترکیب جو در مراحل جوانه‌زنی، گیاهچه، رویشی و زایشی تحت تنش شوری و خشکی

سمیه مختوم

دانشگاه گنبد کاووس

حسین صبوری

عبدالطیف قلیزاده

 

لیلا آهنگر

مهناز کاتوزی

2

تجزیه ژنتیکی و شناسایی نشانگرهای پیوسته به QTLهای کنترل کننده صفات زراعی گندم

آرزو میری

دانشگاه گنبد کاووس

حسین صبوری

حسین حسینی مقدم

مهدی ملاشاهی

حبیب الله سوقی

3

مکان­بابی و پیش بیتی ویژگی­های زراعی و مقاومت به بیماری­های متداول در لاین­های نوترکیب جو  حاصل از تلاقی بادیا × کومینو

شهرام قاسمی

دانشگاه گنبد کاووس

حسین صبوری

حسین حسینی مقدم

سید جواد سجادی

فاختک طلیعی

5

تحلیل و پیش بینی محاسباتی پپتیدهای ضد میکروبی فعال علیه عوامل بیماریزای گیاهی

ماهدیس فتحت

دانشگاه گنبد کاووس

فاختک طلیعی

رضا ضرغامی

حسین صبوری

7

بررسی الگوهای هتروژنتیکی نشانگرهای SSR در گندم­های والدینی و پیش بینی عملکرد هیبرید

انسیه

شمس آبادی

دانشگاه گنبد کاووس

حسین صبوری

حبیب الله سوقی

سید جواد سجادی

8

اثزات تنش شوری و خشکی بر خصوصیات کمی و کیفی سه گونه آتریپلکس

آزاده دیلم

دانشگاه گنبد کاووس

حامد روحانی

حسین صبوری

ابراهیم غلامعلی پور علمداری

9

بررسی اقر کم آبیاری بر عملکرد و اجزا عملکرد ژنوتیپ های مختلف برنج هوازی در نیک شهر

حمزه ریگی

دانشگاه آزاد جیرفت

قاسم محمدی نژاد

حسین صبوری

10

بررسی خویشاوندی ارقام مختلف جو با استفاده از روش­های مولکولی و بیومتریک

معصومه حسینی

دانشگاه آزاد گرگان

مه لقا قربانلی

حسین صبوری

11

تجزیه ژنتیکی صفات مرتبط با تحمل به شوری در مرحله گیاهچه ای برنج

خدیجه قمی

دانشگاه گیلان

بابک ربیعی

حسین صبوری

عاطفه صبوری

12

شناسایی نشانگرهای مولکولی پیوسته به ژن های تحمل به شوری در مرحله جوانه زنی برنج

زهرا مردانی

دانشگاه گیلان

بابک ربیعی

حسین صبوری

عاطفه صبوری

14

شناسایی مکان های ژنی کنترل کننده صفات مهم کمی در برنج با استفاده از نشانگرهای AFLP

مجتبی کرد رستمی

دانشگاه گیلان

بابک ربیعی

 

حسین صبوری

عاطفه صبوری

15

مطالعه مدیریت ویژه مکانی گیاه زراعی کلزا در مزرعه دانشگاه گنبدکاووس

عبدالقیوم عبائی

دانشگاه گنبد کاووس

عباس بیابانی حسین صبوری

علی نخ‌زری مقدم

مهدی ملاشاهی مهدی زارعی

16

مکان­یابی و پیش‌بینی ویژگی­های زراعی و مقاومت به بیماری­های متداول در لاین­های نوترکیب جو  حاصل از تلاقی بادیا × کومینو

   شهرام قاسمی

دانشگاه گنبد کاووس

حسین صبوری حسین حسینی مقدم

سید جواد سجادی

 فاختک طلیعی مهناز کاتوزی

17

پیش بینی میزان تحمل به تنش های زیستی با استفاده از مارکرهای مولکولی، هوش مصنوعی و متاآنالیز QTL  های آن در جو

فروه وحیدپور

دانشگاه گنبد کاووس

حسین صبوری فاختک طلیعی

سید جواد سجادی

سعید یاراحمدی حسین حسینی مقدم

18

اشباع نقشه ژنتیکی و شناسایی نشانگرهای مولکولی مرتبط با تحمل به شوری و خشکی با استفاده از جمعیت جو حاصل از تلاقی بادیا × کویر در مرحله زایشی

مجتبی صادقی

دانشگاه گنبد کاووس

لیلا آهنگر

حسین صبوری عبداللطیف قلی زاده

 

 

 

ردیف

عنوان  پایان نامه / رساله

نام دانشجو

 

دانشگاه

 

راهنمایی

مشاورت

19

اعتبار سنجی نشانگرهای پیوسته به تحمل شوری در گیاهچه های لاین های نوترکیبب برنج ایرانی

سمیه سنچولی

مجتمع آموزش عالی شیروان

محمد قربانزاده نقاب

حسین صبوری

محمد زارع مهرجردی

20

مطالعه مدیریت ویژه مکانی گیاه زراعی کلزا در مزرعه دانشگاه گنبدکاووس

عبدالقیوم عبائی

دانشگاه گنبد کاووس

عباس بیابانی

حسین صبوری

علی نخزری مقدم

مهدی ملاشاهی

مهدی زارعی

21

تنوع ژنتیکی و پیش بینی ویژگیهای برنج  با استفاده از نشانگرهای مولکولی و روش­های هوش مصنوعی در مرحله جوانه زنی، گیاهچه و زایشی تحت شرایط نرمال و تنش خشکی

بهاره قاسمی مرزبالی

دانشگاه گنبد کاووس

حسین صبوری

حسین حسینی مقدم

عباس بیابانی

محمدجواد شیخ زاده

22

تنوع ژنتیکی، تجزیه ارتباط و الگوهای باندی برای نانگرهای پیوسته به QTLهای مرتبط با کیفیت دانه برنج

سمیه میری

دانشگاه گنبد کاووس

حسین صبوری

 

علی اکبر عبادی

سید جواد سجادی

23

اثرات رقابتی آرایش های مختلف کاشت اسفناج بر علف های هرز

محمد ذبیحی

دانشگاه آزاد مشهد

سید محسن نبوی کلات

حسین صبوری

24

ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام سویا به کمک نشانگر مولکولی SSR

علی سالاری

دانشگاه آزاد سبزوار

متین جامی معینی

حسین صبوری

25

بررسی مقاومت به شوری لاین های جدید ترتی پایروم در مقایسه با ارقام گندم نان و لاین های جدید تریتیکاله

نرگس خلیفه­ای

دانشگاه آزاد میبد

حسین صبوری

قاسم محمدی نژاد

26

بررسی تحمل به شوری ژنوتیپ های مختلف گلرنگ در مراحل مختلف رشد در کرمان

ابراهیم نیک بخت

دانشگاه آزاد جیرفت

حسین صبوری

قاسم محمدی نژاد

27

بررسی تاثیر مواد ضد تنش (گلیسین، پرولین و اسید سالسیلیک) در مدیریت های مختلف آبیاری بر عملکرد و اجطا عملکرد برنج

حسین پانیتی

مجتمع آموزش عالی شیروان

محمد خیرخواه

حسین صبوری

28

بررسی آثار مختلف ژنوتیپ × محیط و تجزیه پایداری در ژنوتیپ های مختلف جو

سمیرا تاج الدینی

دانشگاه شهیر باهنر کرمان

قاسم محمدی نژاد

حسین صبوری

حسین شاهسوند حسینعلی فلاحی

29

تشخیص نواحی ژنی کنترل کننده کیفیت پخت برنج

مریم کاتوزی

دانشگاه پیام نور تهران

حسین صبوری

کاظم بیدکی

30

بیررسی ارتباط بین پلی مورفیسم NAT2*6A از ژن NAT2 و پلی مورفیسم G(-866)A از ژن UCP2 با بیماری پیرگوشی

فائزه کريم نيا کاردر

دانشگاه گنبد کاووس

 

عيسی جرجانی اميد جزايری

حسين صبوری محمد کريميان

31

بررسی پارامترهای ژنتکی لاین های کلزا با استفاده از مارکرهای تصادفی و بررسی هتروزیس نتاج F1 به کمک طرح ژنتیکی دای آلل

محمد امین نوروزی

دانشگاه گنبد کاووس

 

لیلا آهنگر

کمال پیغام زاده

حسین صبوری

سید جواد سجادی

32

بررسی ارتباط پلی مورفيسم های ناحيه پروموتری ژنهای MMP9 و MMP7 با بيماری التهاب معده در شمال ايران.

مرجان سلطانی

دانشگاه گنبد کاووس

 

عيسی جرجانی

رسول  زحمتکش

حسين صبوری

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان  پایان نامه / رساله

نام دانشجو

 

دانشگاه

 

راهنمایی

مشاورت

33

تنوع آللی و هاپلوتایپی نشانگرهای مرتبط با مقاومت به خشکی و اسیدیته خاک در جو

محسن رضایی

دانشگاه گنبد کاووس

حسین صبوری

 

عبدالطیف قلیزاده

رحمت الله محمدی گنبد

34

نقش روي  در تحمل به تنش خشكي ارقام برنج

محمد امریان

دانشگاه گنبد کاووس

عبدالطیف قلیزاده

حسین صبوری

عباس بیابانی

35

ارزیابی مدیریت ­آبیاری بر ارقام برنج

حسین شیرازی

دانشگاه گنبد کاووس

عباس بیابانی

حسین صبوری

معصومه نعیمی

36

تعیین نشانگر های ISSR مرتبط با صفات سنبله در جو های دو ردیفه و شش ردیفه

اسماعیل محمدی

دانشگاه گنبد کاووس

حسین صبوری

حسین حسینی مقدم

حسینعلی فلاحی

37

تجزیه ارتباط برای تحمل به تنش غرقابی در جو با استفاده از نشانگرهای AFLP

راویه حیدری

دانشگاه گیلان

عاطفه صبوری

حسین صبوری

-

38

بررسی تنوع آللی نشانگرهای ریزماهواره مرتبط با QTLهای کنترل کننده تحمل به خشکی در ارقام برنج هوازی و ایرانی

طیبه رئیسی

دانشگاه گیلان

عاطفه صبوری

حسین صبوری

39

شناسایی نشانگرهای مرتبط با مقترمت به یفیدک پودری در جو Hodrdeum vulgare L. با استفاده از نشانگرهای AFLP

زینب محمدی

دانشگاه گیلان

عاطفه صبوری

صدیقه موسی نژاد

حسین صبوری

40

بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف برنج با استفاده از مارکر ریزماهواره در شرایط تنش خشکی

محمد سرایلو

دانشگاه آزاد دامغان

حسین صبوری

مصطفی عبادی

41

ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام توتون Nicotina tabacum با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP

احمدرضا دادرس

دانشگاه شهید باهنر کرمان

قایسم محمدی نژاد

حسین صبوری

عاطقه صبوری

مرداویج شعاعی

42

ارزیابی تنوع ژنتیکی در برخی توده های گردو ایرانی در استان گلستان به وسیله نشانگرهای ترانسپوزونی و ISSR

محمد سعادتی

دانشگاه ازاد شیروان

احمد اصغر زاده

حسین صبوری

43

تاثیر قارچ مایکوریزا اربسکولار و باکتری برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم در سطدح کختلف کود فسفره بر سویا رقم کتول

متانت دماوندی

دانشگاه گنبد کاووس

حسین صبوری

عباس بیابانی

سامیه رئیسی

محمد حسین ارزانش

44

ارزبابی عکس العمل ذرت علوفه ای به کودهای

اکرم محمدزاده

دانشگاه گنبد کاووس

علی نخزری مقدم

حسین صبوری

مهدی ملاشاهی

45

اثر عصاره آبی علف هرز انگل گل جالیز و ثیاث بر گوجه فرنگی

کاوه ناصری

دانشگاه گنبد کاووس

ابراهیم غلامعلی پور علمداری

زینب اورسجی

حسین صبوری

46

شناسايی ژنهای کمی کنترل کننده ويژگیهای رشدی گندم

نرگس صحرانورد

دانشگاه گنبد کاووس

عيسی جرجانی

حسين صبوری

مهناز کاتوزی

شريفه محمدآلق

47

بررسی خصوصيات آگرواکولوژی مؤثر بر تيپ ايدگ آل برنج در -

شرايط تنش خشکی ( Oryza sativa

حدي ثه فرا مرزی

دانشگاه گنبد کاووس

علی راحمی کاريزکی

حسين صبوری

عباس بيابانی

 معصومه نعيمی

48

شناسایی ترکیب‌های آللی مارکرهای SSR مرتبط با خصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک برنج (Oryza sativa L. ) در شرایط غرقاب و تنش خشکی

سینا سرداری

دانشگاه گنبد کاووس

عيسی جرجانی

حسين صبوری

شریفه محمد آلق

 

  

 

 

 

 

ردیف

عنوان  پایان نامه / رساله

نام دانشجو

 

دانشگاه

 

راهنمایی

مشاورت

49

تجزیه ژنتیکی صفات فیزیولوژیکی مرتبط با تحمل به خشکی در گیاهچه­های برنج

پروین امانی داز

دانشگاه گنبد کاووس

حسین حسینی مقدم

حسین صبوری

ابراهیم غلامعلی پور

معصومه حسینی

50

ارزیابی شاخص­های گزینشی برای بهبود عملکرد دانه برنج  تحت شرایط ترمال و خشک

محبوبه نجارعجم

دانشگاه گیلان

بابک ربیعی

حسین صبوری

-

51

ارزیابی تراکم و مقادیر مختلف کود نیتروژن به منظور تعیین مصرف بهینه کود در گندم

عبدالرحمان دوگونچی

دانشگاه گنبد کاووس

حسین صبوری

عباس بیابانی

يونس محمدنژاد

حسینعلی فلاحی

52

تنوع هاپلوتایپی در QTL مرتبط با تحمل به خشکی روی کروموزوم 9 برنج

رقیه تولی

دانشگاه گیلان

علی اعلمی

حسین صبوری

عاطفه صبوری

53

بررسی وضعیت آلودگی آب ناشی از کشت برنج با استفاده از کود نیتروژن

سعیده پسند

دانشگاه گنبد کاووس

علی حشمت پور

 

حسین صبوری

فرامرز رستمی

54

بررسی کارایی سوش‎های مختلف باکتری برادی رایزوبیوم ژاپونیکوم و کود میکرو سولفات روی در ارقام سویا

خدیجه مرادقلی

دانشگاه گنبد کاووس

عباس بیابانی

حسین صبوری

محمد صلاحی

55

تجزیه ارتباط برای ژن­های کنترل کننده مقاومت به بیماری­ها در گندم با استفاده از نشانگرهای iPBS

حوریه مسعودی

دانشگاه گنبد کاووس

حسین صبوری

فاختک طلیعی

جبارالت جعفربای

56

تاثیر بقایای کرم ابریشم و نیتروکسین بر خصوصیات مرفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بازده اسانس گیاه داروئی بابونه آلمانی (matricaria chamomilla)

کاظم سراوانی

دانشگاه گنبد کاووس

علی راحمی

عبدالطیف قلیزاده

ابراهیم غلامعلی پور

حسین صبوری

57

تنوع آللی برای نشانگرهای پیوسته به QTLهای مرتبط با تحمل به خشکی در برنج

رمضان قلیزاده

دانشگاه گنبد کاووس

حسین صبوری

علی راحمی

حسینعلی فلاحی

58

تعیین گروه­های هتروتیک در سویا (Glysine maxL) با استفاده از نشانگرهای ISSR

زهرا ملک محمدی

دانشگاه گنبد کاووس

حسین صبوری

عباس بیابانی

ابراهیم هزار جریبی

59

بررسی تنوع ژنتیکی و مرفولوژیکی گونه ها و اکوتیپ های مختلف سوروف (Echinochola crus-galli L)

لیلما سراوانی

دانشگاه گنبد کاووس

عباس بیابانی

ابراهیم غلامعلی پور

حسین صبوری

زینب اورسجی

60

تاثیر مقادیر کود نیتروژن در فرایند انتقال مجدد، عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های جو در شرایط دیم منطقه گنبد کاووس

حمیدرضا سارلی

دانشگاه گنبد کاووس

عبدالطیف قلیزاده

رحمت الله محمدی گنبد

حسین صبوری

61

بررسی اثرات مختلف سطوح مخنلف کود ورمی کمپوست و نیتروکسین بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی همیشه بهار

رسول رحیمی

دانشگاه گنبد کاووس

علی راحمی

عبدالطیف قلیزاده

ابراهیم غلامعلی پور

حسین صبوری

62

ارزیابی ژنتیکی و اشباع نقشه پیوستگی صفات جمعیت نوترکیب F8 در گیاهچه های برنج تحت تنش های غیرزنده

مهناز کاتوزی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

سعید نواب پور

احد یامچی

سید ساناز رمضانپور

حسین صبوری

 

 

 

ردیف

عنوان  پایان نامه / رساله

نام دانشجو

 

دانشگاه

 

راهنمایی

مشاورت

63

مکان­یابی ژن­های کنترل‌کننده صفات در نسل F3 تلاقی بادیا × کویر با استفاده از نشانگرهای SSR و ISSR

زینب تقیزاده

دانشگاه گنبد کاووس

حسین صبوری

حسین حسینی مقدم

حسینعلی فلاحی

مهناز کاتوزی

64

شناسایی نشانگرهای ISSR  پیوسته به ژن­های کنترل کننده مقاومت به بیمار­­ی­ها در گندم

سمیه سراوانی

دانشگاه گنبد کاووس

حسین صبوری

فاختک طلیعی

عباس بیابانی

علی راحمی کاریزکی

66

بررسی روابط هتروتیک ژنوتیپ های جو با استفاده از نشانگرهای ISSR

مصطفی امیدوار

دانشگاه پبام نور

حسین صبوری

 

-

67

مطالعه اثر ترکیبات فنلی علف های هرز بر صفات رشدی، محتوای متابولیتی و رفتارهای سیبولوژیکی برنج

امبر قربانی

دانشگاه گنبد کاووس

ابراهیم غلامعلی پور علمداری

حسین صبوری

میشم حبیبی

68

اثرات تنش های شوری و خشکی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های چند گونه مرتعی

ام النین ابراهیمی

دانشگاه گنبد کاووس

مجید محمد اسمعیلی

حسین صبوری

ابوالفضل طهماسبی

69

اثر سطوح مختلف فسفر قابل دسترس جیره و آنزیم چندگانه تجاری کمین بر عملکرد جوجه های گوشتی

محمد امامی قره حاجلو

دانشگاه گنبد کاووس

شهریلر مقصودلو

حسین صبوری

فرامرز رستمیُ

70

بررسی بانک بذر خاک در مراتع گمیشان

رحمان بردی کر

دانشگاه گنبد کاووس

مجید محمد اسمعیلی

علی ستاریان

حسین صبوری

71

اثر عوامل اقلیمی بر روی درصد پوشش گیاهی مراتع با استفاده از اطلاعات رقومی (مطالعه موردی: مراتع شهرستان لردگان)

هادی نوروزی مبصر

دانشگاه گنبد کاووس

علی حشمت پور

حسین صبوری

چوقی بایرام کمکی

72

تاثیر حذف برگ بر عملکرد و اجزای عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط مصرف مقادیر مختلف کود نیتروژن

احمد قلی پور

دانشگاه گنبد کاووس

عباس بیابانی

حسین صبوری

حسینعلی فلاحی

73

تعیین نشانگرهای ISSR مرتبط با صفات زراعی در گندم

علی گلی

دانشگاه گنبد کاووس

حسین صبوری

عیسی جرجانی

حسینعلی فلاحی

74

مکان­یابی ژن­های کنترل­کننده صفات در نسل F3 تلاقی بادیا و کومینو با استفاده از نشانگر­ iBPS  ریتروترانسپوزون

عاطفه کاویانی

دانشگاه گنبد کاووس

حسین صبوری

 

حسینعلی فلاحی

عیسی جرجانی

75

بررسی تبوع زنتیکی ذرت با استفاده از مارکرISSR

محبوبه سوسرایی

دانشگاه گنبد کاووس

حسین صبوری

 

افشین مساوات

76

بررسي سازگاري ژنوتيپ­هاي برنج به تنش خشکي

مهدی قیاسی

دانشگاه کرمان

حسن فرح بخش

حسین صبوری

 

قاسم محمدی نژاد

77

مکان­یابی ژن­های کنترل­کننده صفات در نسل F3 تلاقی بیچر و کویر با استفاده از نشانگر­های  SSRو IRAP

رباب دقاقله

دانشگاه گنبد کاووس

حسین صبوری

حسین حسینی مقدم

حسینعلی فلاحی

عیسی جرجانی

78

مکان­یابی ژن­های کنترل­کننده صفات در نسل F3 تلاقی بیچر و کویر با استفاده از نشانگر­های  SSRو IRAP

رباب دقاقله

دانشگاه گنبد کاووس

حسین صبوری

حسین حسینی مقدم

حسینعلی فلاحی

عیسی جرجانی

79

تجزیه ارتباط صفات زراعی ژرم پلاسم جو با استفاده از نشانگرهای IRAP

عرفان اولی زاده

دانشگاه گنبد کاووس

حسین صبوری

حسین حسینی مقدم

حسینعلی فلاحی

عبدالطیف قلیزاده

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان  پایان نامه / رساله

نام دانشجو

 

دانشگاه

 

راهنمایی

مشاورت

80

اشباع نقشه ژنتیکی و مکان یابی ژن­های مرتبط با ژن­های مرتبط با تحمل به خشکی برنج در مرحله گیاهچه و زایشی در لاین­های نوترکیب برنج ایرانی

فاطمه امیرکلائی بارفروشی

دانشگاه گنبد کاووس

حسین صبوری

مهدی زارعی

حسین حسینی مقدم

81

اشباع نقشه ژنتیکی و شناسایی نشانگرهای مولکولی مرتبط با تحمل به شوری و خشکی با استفاده جمعیت جو حاصل از تلاقی بادیا × کومینو در مرحله گیاهچه و جوانه زنی

ساناز غفاری

دانشگاه گنبد کاووس

حسین صبوری

عبدالطیف قلیزاده

حسینعلی فلاحی

82

کارایی نشانگرهای ریزماهواره برای QTLهای کنترل کننده محتوای کلروفیل در ژنوتیپ­های برنج ایرانی

مهرنسا قره خانی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

سعید نواب پور

حسین صبوری

سیده ساناز رمضانپور

 

83

تأثیر تراکم، زمان آبیاری و اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود محلی نیشابور

نادیا پارسا

دانشگاه گنبد کاووس

علی نخزری مقدم

 

سعید بختیاری

حسین صبوری

84

:  اشباع نقشه ژنتیکی و شناسایی نشانگرهای مولکولی مرتبط با تحمل به شوری و خشکی با استفاده از جمعیت جو حاصل از تلاقی بادیا × کویر در مرحله زایشی

مجتبی صادقی

دانشگاه گنبد کاووس

لیلا آهنگر

حسین صبوری

عبدالطیف قلیزاده

86

تاثیر کود نیتروژن در فرآیند انتقال مجدد، عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ­های جو در شرایط دیم منطقه گنبد کاووس

حمید سارلی

دانشگاه گنبد کاووس

عبدالطیف قلیزاده

حسین صبوری

رحمت الله محمدی گنبد

87

اثر تاریخ کاشت‌های مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد در پنج رقم گندم دیم

گلدی محمد بهلکه

دانشگاه گنبد کاووس

عباس بیابانی

 

حسین صبوری

حسینعلی فلاحی

88

شناسایی مکان­های ژنی کنترل کننده صفت­های مرتبط با جوانه­زنی در جمعیت برنج ایرانی تحت شرایط نرمال و تنش شوری

محمدجواد بهروزبه

دانشگاه گنبد کاووس

حسین صبوری

حسین حسینی مقدم

علی راحمی کاریزکی

علی نخزری مقدم

89

تاثیر شده بر کود کود آلی گرانوله غنی زیستی فسفاته حاوی باکتری‌های حل کننده فسفر در کانولا

احسان سلیمانگلی

دانشگاه گنبد کاووس

عباس بیابانی

عبدالطیف قلیزاده

حسین صبوری

90

مکان­یابی QTLهای کنترل کننده تحمل به کمبود نیتروژن، فسفر و روی در لاین­های خالص برنج ایرانی در مرحله گیاهچه­ای

سریفه محمدآلق

دانشگاه گنبد کاووس

حسین صبوری

علی ستاریان

عباس بیابانی

عبدالطیف قلیزاده

 

91

تجزیه ارتباط برای ژنهای کنترل کننده مقاومت به بیماری برق زدگی در نخود(Cicer arierinum L.)  با استفاده از نشانگرهای تصادفی

محدثه رحمت پور

دانشگاه گنبد کاووس

فاختک طلیعی

حسین صبوری

معصومه خیرگو

92

اشباع نقشه ژنتیکی و شناسایی نشانگرهای مولکولی مرتبط با مقاومت به آفت سوسک برگخوار غلات Lema melanopa L. (Col: chrysomelidae) با استفاده جمعیت جو حاصل از تلاقی بادیا × کویر

سمیرا بختیاری بستاکی

دانشگاه گنبد کاووس

حسین صبوری

مهدی ملاشاهی

حسین حسینی مقدم

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان  پایان نامه / رساله

نام دانشجو

 

دانشگاه

 

راهنمایی

مشاورت

93

تاثیر رقم ذرت و الگوی کاشت ذرت (Zea mayze) و لوبیا چشم بلبلی (Vigna sinesis) بر کمیت و کیفیت علوفه

سمیه مقیمی فر

دانشگاه گنبد کاووس

علی نخزری مقدم

حسین صبوری

بهنام زند

94

تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن و الگوب کاشت نخلوط گندم (Triticum sativum) و نخود فرنگی (Cicer aritinium) بر عملکرد و اجزای عملکرد

طیبه مشهدی

دانشگاه گنبد کاووس

علی نخزری مقدم

حسین صبوری

95

تاثیر ترکیب کود نیتروژن و ورمی کمپوست بر عملکرد اجزا عملکرد درصد پروتئین و خصوصیات فیزیکی سیب زمینی

مهناز سامنی

دانشگاه گنبد کاووس

علی نخزری مقدم

حسین صبوری

معصومه نعیمی

96

بررسی اقرات سطوح مختلف تراکم گیاهی و نیتروژن برگندم در تناوب با چغندرقند

وصال احمد خوانساری

دانشگاه گنبد کاووس

حسین صبوری

عباس بیابانی

عبدالطیف قلیزاده

حسین علی فلاحی

97

ارزیابی خصوصیات تکوفیزیولوژیک موثر بر بهبود عملکرد جو در دهه های اخبر در استان گلستان

معصومه حاجی پور

دانشگاه گنبد کاووس

علی راحمی کاریزکی

حسین صبوری

حسین علی فلاحی

98

مقایسه روغن نیم با محاول پرایم پلاس و الکل چرب بر کنترل جوانه جانبی توتون

سیروس کرد رستمی

دانشگاه گنبد کاووس

حسین صبوری

عباس بیابانی

مهدی ملاشاهی

مجید محمد اسمعیلی

99

مطالعه اثر اسید هیومیک و پلیمر تحت سیستم آبیاری زیر سطحی با کپسول­های رسی متخلخل در کشت برنج

انسیه قزلسفلو

دانشگاه گنبد کاووس

عباس بیابانی

حجت قربانی وافعی

حسین صبوری

100

ارزیابی واکنش ارقام برنج به کنترل علف های هرز تحت شرایط تنش خشکی

مسعود گلسرخی

دانشگاه گنبد کاووس

حسین صبوری

عباس بیابانی

علی نخزری مقدم

مجید محمد اسمعیلی

101

بررسی آلومتریک صفات و مدلسازی رشد میوه در 14 فنوتیپ گردو

عیسی کرامتلو

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مهدی شریفانی

حسین صبوری، بهنام کامکارريال مهدی علیزاده

102

بررسی تاثیر کیتوزان بر بیان ژن های دفاعی گیاه گندم آلوده به بیماری سفیدک سطحی

منصوره راه نشان

دانشگاه گنبد کاووس

فاخنک طلیعی

لیلا آهنگر

شعبان کیا

حسین صبوری

103

مطالعه بیوسیستماتیکی سرده تمشک از رده گلسرخیان در شمال ایران

راضیه کسلخه

دانشگاه گنبد کاووس

عیسی جرجانی

حسین صبوری

میثم حبیبی

علی ستاریان

104

بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف برنج با اسافاده از مارکر ریزملهواره در شرایط تنش سرما

فاطمه هنرور

دانشگاه آزاد دامغان

حسین صبوری

سکینه سعیدی سار

105

بررسی تنوع هاپلوتایپی QTL مرتبط با تحمل به خشکی روی کروموزوم شماره 2 برنج

پرهام نیک سیر

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

سعید نواب پور

حسین صبوری

-

106

بررسی تنوع ژنتیکی با استفاده از نشانگرهای ISSR و SSR و شناسایی نشانگرهای informative برای صفات کمی برنج در شرایط تنش خشکی

رضا کریم کشته

دانشگاه پیام نور

حسین صبوری

محمد علی ابراهیمی

107

نقشه یابی QTLهای صفات مرتبط با تحمل به شوری در گیاهچه­های برنج

سیده فهیمه حسینی راد

دانشگاه گنبد کاووس

عیسی جرجانی

حسین صبوری

ابراهیم غلامعلی پور

108

اثرات تنش های شوری و خشکی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های چند گونه مرتعی

سجاد مجیدی قطار

دانشگاه گنبد کاووس

اکبر فخیره

حسین صبوری

ابوالفضل طهماسبی

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان  پایان نامه / رساله

نام دانشجو

 

دانشگاه

 

راهنمایی

مشاورت

109

بررسی پلی مورفیسم ±14  جفت بازی در ژن HLA-G و میزان بیان ژن در بیماران MS و افراد نرمال

علیرضا کارگر

دانشگاه گنبد کاووس

عیسی جرجانی

مجید شهبازی

سهراب بوذرپور

حسین صبوری

110

بررسی تغییرات ژنتیکی اگزون های hotspot (23 و 25)  در ژن Anaplastic hymphoms kinase در کودکان مبتلا به نوروبلاستومای مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ مشهد

کتایون دادخواه

دانشگاه گنبد کاووس

سکینه علیجان پور

علی قاسمی

حسین صبوری

حسین آیت الهی

111

مطالعه ارتباط بین پلی مورفیسم های rs450046، rs4819756 و rs11913840 ژن PRODH با بروز شیزوفرنی در استان گلستان

منصوره خلیلی

دانشگاه گنبد کاووس

عیسی جرجانی

سهراب بوذرپور

حسین صبوری

نورالدین مرادی

112

بررسی بین ژن miR-21 در سرم بیماران مبتلا به سرطان پستان

بتول سواری

دانشگاه گنبد کاووس

سهراب بوذرپور

مریم طهماسبی

حسین صبوری

سید محمد حسینی

113

مطالعه ارتباط پلی مورفیسم rs34059726 ژن miR-124-a-3 با بروز سرطان پروستات در شهرستان گنبد کاووس

مینا لشگر بلوکی

دانشگاه گنبد کاووس

عیسی جرجانی

سهراب بوذرپور

حسین صبوری

مسعود فهیمی

114

بررسی سیتوکنینی های التهابی IL-17، IFN-γ و TNF-α و سایتوکنین مهاری IL-10 در سطح Mrna و سلول های لنفوسیتی Thelper، Tcell و Bcell در افراد مبتلا به بیماری پسوریازیس و جمعیت سالم

انوشه تاج شرقی

دانشگاه گنبد کاووس

عیسی جرجانی

ناصر اقدمی

سهراب بوذرپور

حسین صبوری

115

مطالعه ارتباط پلی مورفیسم rs35310225 ژن miR-34a با بروز سرطان پروستات در شهرستان گنبد کاووس

سیمین صیامی گرجی

دانشگاه گنبد کاووس

عیسی جرجانی

سهراب بوذرپور

حسین صبوری

مهدی وکیلی نژاد

116

بررسی میزان بیان ژن­های T-bet، GATA-3، اینترلوکین4 و اینترفرون گاما در سلول­های Th1 و Tha2 در بیماران مبتلا به دیابت نوع 1

هاجر واثقی

دانشگاه گنبد کاووس

عیسی جرجانی

محمد حسین صنعتی

زهره جدلی

حسین صبوری

117

بررسی پلی مورفیسم های ژن اینترلوکین 10 بر روی بیماری عروق کرونر.

سیده زهرا موسوی

دانشگاه گنبد کاووس

عیسی جرجانی

مجید شهبازی

حسین صبوری

118

بررسی میزان ژن  Inc-POU3F3 در خون تام افراد مبتلا به کارسینوم سلول سنگفرشی مری در استان گلستان

حلیمه رحیم نیا

دانشگاه گنبد کاووس

عیسی جرجانی

 

عبدالوهاب مرادی

حسین صبوری

119

تجزیه ژنتیکی و شناسایی نشانگرهای پیوسته به QTL های کنترل کننده صفات زراعی گندم

آرزو میری

دانشگاه گنبد کاووس

حسین صبوری

حسین حسینی مقدم

مهدی ملاشاهی

حبیب الله سوقی

120

پيش بينی ميزان تحمل به تنش های غير زيستی با استفاده از مارکرهای مولکولی، هوش مصنوعی و متاآناليز QTL های آن در جو

محجوبه اکبری

دانشگاه گنبد کاووس

حسين صبوری

سيد جواد سجادی

سعيد ياراحمدی

ليلا آهنگر

مهناز کاتوزی

121

ارزيابي سطح بیان دو miRNA181C و miRNA29C در بیماران مبتلا به سرطان معده دراستان بوشهر

محمود ملاکی

دانشگاه گنبد کاووس

عيسی جرجانی

الهه وفايی

حسين صبوری

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان  پایان نامه / رساله

نام دانشجو

 

دانشگاه

 

راهنمایی

مشاورت

122

ساختار ژنتيکی و گروه بندی اکوتيپ های آژيلوپس ايران با استفاده از نشانگرهای تصادفی

نيلوفر نيکخواه آبادی

دانشگاه گنبد کاووس

حسين صبوری

حسين حسينی مقدم

سيد جواد سجادی

مهدی زارعی

مهناز کاتوزی

123

پیش بینی میزان تحمل به تنش های زیستی با استفاده از مارکرهای مولکولی، هوش مصنوعی و متاآنالیز QTL های آن در جو

فروه وحيدپور

دانشگاه گنبد کاووس

حسين صبوری

فاختک طليعی

سيد جواد سجادی

سعيد ياراحمدی

حسين حسينی مقدم

124

تجزيه ارتباط و پيشبينی ويژگیهای زيتون با استفاده از مارکرهای مولکولی و هوش مصنوعی

علی تنهايی

دانشگاه گنبد کاووس

حسين صبوری

احمدرضا دادرس

سيد جواد سجادی

ابراهيم غلامعليپور علمداری

حسين حسينی مقدم

125

بهینه سازی کشت بافت گیاه پروانش) Catharanthus roseus

فهیمه تعقلی

دانشگاه گنبد کاووس

حسین حسینی مقدم

حسین صبوری

فاختک طلیعی

مهدی زارعی

126

تجزیه ارتباط برای ژنهای مقاومت به بیماریهای مهم برگی گندم با استفاده از نشانگرهای مولکولی تصادفی

بهزاد نعیمی

دانشگاه گنبد کاووس

فاختک طلیعی

عباس بیابانی

حسین صبوری

معصومه خیرگو

127

مطالعه مدیریت ویژه مکانی زراعی کلزا در مزرعه دانشگاه گنبد کاووس

عبداقیوم عبایی

دانشگاه گنبد کاووس

عباس بیابانی

علی نخزری مقدم

مهدی ملاشاهی

مهدی زارعی

128

بررسی جهش های ژنتيکی ژن CYP1B1 در خانواده های مبتلا به بيماری گلوکوم مادرزادی اوليه در جنوب ايران

زهرا نعمتی

دانشگاه گنبد کاووس

عيسی جرجانی

مونا انتظام

حسين صبوری

129

مکانیابی صفات مرفولوژیک جو با استفاده از لاین های نوترکیب جو در مراحل جوانه زنی، گیاهچه ، ر ویشی و  زایشی تحت تنش شوری و خشکی

سمیه مختو م

دانشگاه گنبد کاووس

حسین صبوری

عبداللطیف قلیزاده

لیلا آهنگر

مهناز کاتوزی

130

تکثیر زاموفیلیا از طریق کشت بافت (Zamioculcas zamiifolia)

مریم میکائیلی

دانشگاه گنبد کاووس

حسين حسينی مقدم

حسين صبوری

فاختک طلیعی

مهدی زارعی

131

بررسی بیوانفورماتیکی و ژنتیکی پپتیدهاي ضد میکروبی درجنس باسیلوس

محمد باقر نوریان

دانشگاه گنبد کاووس

عیسی جرجانی

ماتیا سادات برهانی

حسین صبوري

132

تجزیه ارتباط و پیش بینی عملکرد ژنوتیپ های گندم تحت مدل های BLUP و BLUE و الگوریتم های هوش مصنوعی

جمشید عزیزی

دانشگاه گنبد کاووس

حسین صبوري

فاختک طلیعی

حسینعلی فلاحی

حبیب الله سوقی

سید جواد سجادی

133

بررسی تنوع ژنتيکی ژرمپلاسم جو ) Hordeuom vulgare L. ( با استفاده از نشانگرهای CAAT box- derived polymorphism (CBDP) و start codon targeted (SCoT)

عسل حميدی

دانشگاه گنبد کاووس

عيسی جرجانی

حسين صاوری

حسينعلی فلاحی

134

با ریسک ابتلا به بیماری مالتیپل MERTK ژن rs بررسی ارتباط پلی مورفیسم 867311اسکلروزیس در استان گلستان

هانیه فردهادی مقدم

دانشگاه گنبد کاووس

عيسی جرجانی

عبدلوهاب مرادی

حسین صبوری

135

بررسی ارزش بالینی تغییرات بیانی CTHRC1 در تشخیص زودرس سرطان پستان

مهسا ممبینی

دانشگاه گنبد کاووس

عيسی جرجانی

حسین کریمپوریان

حسین صبوری

محمدرضا محمودیان

 

 

 

ردیف

عنوان  پایان نامه / رساله

مقطع تحصیلی

نام دانشجو

 

دانشگاه

 

راهنمایی

مشاورت

136

بررسی اثر آللوپاتیک بقایاي علف هرز اویارسلام بر علف هرز

مهاجم نیلوفر پیچ و خربزه وحش

کارشناسی ارشد

ابوذر سعیدی پور

دانشگاه گنبد کاووس

ایراهیم غلامعلی پور علمداری

حسين صبوری

 

 

راهنمایی و مدیریت پروژه کارشناسی 

ردیف

عنوان پروژه

نام دانشجو

 
 

1

تنوع ژنتیکی لاین های F3 در جمعیت شاه پسند × IR28

سمیه مقیمی فر

 

2

روند تغییرات لاین های F4 جمعیت عنبربو × ندا

ملیحه مهدی نژاد

 

3

پاسخ لاین های F4 جمعیت غریب × ندا در شرایط گنبد

الهام موسی بیگی

 

4

پاسخ لاین های F5 جمعیت طارم محلی × خزر در شرایط اقلیمی گنبد

محمد رضا سیاوشی

 

5

تنوع ژنتیکی لاین های F4 در جمعیت غریب × خزر

افسانه حاجی بیگی

 

6

روند تغییرات لاین های F4 جمعیت اهلمی طارم × سپیدرود

فاطمه حبیبی

 

7

بررسی تنوع ژنتیکی ارقام برنج بومی در شرایط اقلیمی گنبد

راضیه غلامی

 

8

بررسی نحوه توارث طول، عرض، شکل دانه و درجه حرارت ژلاتینی شدن در جمعیت برنج ایرانی

حسین پانیتی

 

9

استفاده از روش تجزیه علیت برای تعیین صفات موثر بر عملکرد دانه برنج

دنیا نوذری راد

 

10

طبقه بندي ارقام برنج ايراني براي تحمل به خشکي

زاهد صوفي محمودي

 

11

تعيين مکان­هاي ژني کنترل کننده تحمل به خشکي در برنج

ايوب مالکي

 

12

بررسي سازگاري ارقام بومي برنج در منطقه گنبد

عبدالله عطائي

 

13

بررسي سازگاري ارقام متحمل به خشکي در منطقه گنبد

جعفر گيلکي

 

14

بررسي اثر توام خشکي و دما بر جوانه زني سويا

زهرا رحماني نسب

 

15

بررسي اثر توام خشکي و دما بر جوانه زني گلرنگ

رقيه تولي

 

16

بررسي روند سبز شدن نخود در طول هاي مختلف شب و روز

زينب بزي عباسي

 

17

بررسي روند سبز شدن شبدر در طول هاي مختلف شب و روز

فاطمه کهساري

 

18

اثر آرایش کاشت بر ارقام اسفناج

سجاد چگینی

 

19

تنوع ژنتیکی لاین های نوترکیب برنج تلاقی عنبر بو سپیدرود

بهزاد اسحاق

 

20

تنوع ژنتیکی لاین های نوترکیب برنج تلاقی طارم سپیدرود

یونس کمکی

 

21

مکان یابی صفات مرتبط با ریشه در شرایط هیدروپونیک

شریفه محمد آلق

 

22

مکان یابی صفات مرتبط با ریشه در شرایط مزرعه

محبوبه نجار عجم

 

23

مکان یابی صفات برنج در شرایط تنش خشکی

ملیحه قزل سفلو

 

24

تنوع ژنتیکی لاین های نوترکیب برنج در شرایط تنش شوری

سکینه عرب کوهسار

 

25

تنوع ژنتیکی لاین های نوترکیب برنج در شرایط تنش خشکی

معصومه سادات حسینی

 

26

تنوع ژنتیکی لاین های F5 اهلمی طارم سپیدرود

هانیه اسمعیلی

 

27

استخراج DNA از جو

شاهرخ شاکری

 

28

تعیین مکان ژنی صفت خصوصیات دانه در جو و برنج

ماهم پیراسته

 

29

واکنش 14ژنوتیپ برنج به تنش خشکی

رضا کریم کشته

 

30

استخراج DNA از توتون

بهروز خورنگ

 

31

بررسی تنوع ژنتیکی درون جمعیتی و بین جمعیتی برنج در تلاقی شاه پسند در  IR28  و غریب در ندا

حاتمه داوطلب

 

32

بررسی تنوع ژنتیکی ارقام سویا در شرایط نرمال

سولماز ایمر

 

33

بررسی تنوع ژنتیکی ارقام سویا در شرایط خشکی

مریم بذرافشان

 

34

ارزیابی تغییرات صفات فنومورفولوژیک و فیزیولوژیک در ژرم پلاسم جو تحت تاریخهاي مختلف کاشت

آرمان نصری

 

35

بررسی تنوع و تهیه نقشه ژنتیکی گنبد × جمعیت گندم کریم

علی تنهایی

 

36

بررسی تنوع و تهیه نقشه ژنتیکی گنبد × جمعیت گندم زاگرس

سمندر اینچه برون

 

37

بررسی تنوع ژنیتیکی لاین هاي نوترکیب جو

محمد پیاده کوهسار

 
 

تالیفات

 

تالیف و ترجمه کتاب

بابک ربیعی و حسین صبوری. 1388. مکان یابی ژن های کنترل کننده صفات کمی. انتشارات دانشگاه گیلان. 193 صفحه

حسین صبوری، قاسم محمدی نژاد. 1388. ژنتیک بیومتری. انتشارات گرگان

حسین صبوری، مارال اعتصامی. آمار کاربردی و طرح آزمایش ها در تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی. انتشارات دانشگاه گنبد کاووس

حسین صبوری، حسینعلی فلاحی، رضا کاوندی، سمیه مقیمی فر. اصلاح گندم با تاکید بر صفات فیزیولوژیک و تنش های غیر زیستی. انتشارات دانشگاه گنبد کاووس

حسین صبوری، احمدرضا دادرس، عاطقه صبوری. ژنتیک کمی پیشرفته: با تاکید بر نرم افزارهای مکان یابی ژن های کمی. انتشارات دانشگاه گنبد کاووس

حسین صبوری، سیده معصومه حسینی. برنج (زراعت و اصلاح). انتشارات دانشگاه گنبد کاووس

عاطفه صبوری، حسین صبوری، عیسی کرامتلو. تجزیه و کاربرد رگرسیون غیرخطی در علوم کشاورزی، باغبانی و منابع طبیعی. انتشارات نارنجستان.

ابوذر ابوذری، احمدرضا دادرس، حسین صبوری. 1400. متیلاسیون DNA  در گیاهان. انتشارات دانشگاه گنبد کاووس

افتخارات

افتخارات

کسب بالاترین امتیاز پژوهشی دانشگاه گنبد کاووس در سال­های 1387، 1388، 1389، 1391، 1394، 1395، 1396، 1397، 1398 و 1399

پژوهشگر برتر دانشگاه گنبد کاووس در سال­های 1387، 1388، 1389، 1391، 1396 و 1397.

پژوهشگر برتر دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس در سال 1392 و 1393.

راه اندازی آزمایشگاه اصلاح نباتات دانشگاه گنبد کاووس.

برنامه هفتگی

دروس تدریس شده

 1. ژنتیک: کارشناسی
 2. اصلاح نباتات: کارشناسی
 3. اصلاح نباتات خصوصی: کارشناسی
 4. طرح آزمایشات کشاورزی: کارشناسی
 5. طرح آزمایشات تکمیلی: کارشناسی
 6. آمار پیشرفته: کارشناسی ارشد
 7. بیومتری: کارشناسی ارشد
 8. ژنتیک تکمیلی: کارشناسی ارشد
 9. ژنتیک مواکولی مقدماتی: کارشناسی ارشد
 10. روش­های آماری در تحقیقات زراعی: دکتری
 11. کاربرد کامپیوتر در بیوتکنولوژی: کارشناسی ارشد
 12. بیوتکنولوژی مقدماتی: کارشناسی ارشد
 13. ژنتیک جمعیت تکمیلی: کارشناسی ارشد
 14. آمار و احتمالات پیشرفته: دکتری

 

دانلودها