×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

فهرست اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی دانشکده گروه
ابوالفضل دانشور علوم پایه و فنی مهندسی زیست شناسی
ابوالفضل مومنی یانسری علوم انسانی و تربیت بدنی علوم اداری و اقتصاد
دکتر باقر ادبی فیروزجائی علوم انسانی و تربیت بدنی علوم اداری و اقتصاد
دکتر حسین آدینه کشاورزی و منابع طبیعی شیلات
دکتر خدیجه آقائی علوم انسانی و تربیت بدنی زبان های خارجی
دکتر لیلا آهنگر کشاورزی و منابع طبیعی تولیدات گیاهی
دکتر مسعود احمدی علوم انسانی و تربیت بدنی گروه زبان های خارجی
دکتر آی ناز خدانظری کشاورزی و منابع طبیعی شیلات
دکتر رضا اکبری علوم پایه و فنی مهندسی شیمی
دکتر اکرم طالقانی علوم پایه و فنی مهندسی شیمی
دکتر علی بهنیافر علوم پایه و فنی مهندسی مهندسی برق و کامپیوتر
دکتر سکینه علیجان پور علوم پایه و فنی مهندسی زیست شناسی
دکتر منا علی مددی علوم انسانی و تربیت بدنی زبان و ادبیات
دکتر هدایت الله امینیان کشاورزی و منابع طبیعی صنايع چوب و کاغذ
دکتر امین محمدی استادکلایه کشاورزی و منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری