×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
FA | EN RU

فهرست اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی دانشکده گروه
Ali Dabbagh Humanities & Physical Education Department of Foreign Languages
elham-amini ---
. ---
. ---
. ---
. ---
farasati ---
fardin-jamshidi ---
. ---
. ---
Dr. Razieh farokhzad Rostami Basic Sciences & Engineering Mathematic
Dr. Mohammad Farshad Basic Sciences & Engineering Electrical Engineering
fatemeh-bay ---
. ---
Dr. Mohammad Fozouni Basic Sciences & Engineering Mathematics and Statistics