×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر ابوالفضل طهماسبی

عضو هیأت علمی

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :کشاورزی و منابع طبیعی

گروه :مرتعداری

بیوگرافی

فعاليتهاي اجرايي:

الف- مسئوليت­ هاي اجرايي و عضويت در شوراها و كميته­ ها:

1- مدير واحد اينترنت و كتابخانه دانشكده كشاورزي گنبد از تاريخ 22/1/1385 تا تاريخ 1/7/1386

2- مدير امور آموزشي دانشكده كشاورزي گنبد از تاريخ 12/9/1385 تا 4/9/1387.

3- مدير امور آموزشي مجتمع آموزش عالي گنبد از تاريخ 4/9/1387 تا 1/7/1390.

4- عضو كميسيون موارد خاص مجتمع آموزش عالي گنبد از تاريخ 9/9/1388 تا 1/7/1390.

5- مدیر آموزشی و پژوهشی مرکز آموزش علمی کاربردی گرگان1 از تاریخ 22/1/1392 تا 4/7/1392.

6- سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی گرگان1 از تاریخ 4/7/1392 تا 4/9/1392.

 

 

ساير موارد:

1- داراي مدرك قبولي آزمون استخدام ادواري سال 1383 در گروه كشاورزي و محيط زيست.

2- كارشناس رسمي دادگستري در رشته كشاورزي و منابع طبيعي در استان گلستان.

3- عضو عادي بسيج سپاه شهرستان قوچان از تاريخ 19/7/72 تا تاريخ 19/7/74.

4- عضو فعال بسيج سپاه شهرستان قوچان از تاريخ 19/7/74 تا تاريخ 19/7/79.

5- عضو فعال بسيج سپاه شهرستان بندرگز از تاريخ 2/2/82 تا كنون.

6- عضو بسيج اساتيد دانشگاه گنبدکاووس.

7- عضو فعال نخبگان و سرآمدان شاهد و ایثارگر استان گلستان.

زمینه های تحقیقاتی

زمينه و علاقمندي تحقيقاتي

آناليز و ارزيابي مرتع، اصلاح و توسعه مرتع، اکولوژی مرتع

مقالات ژورنال

رتبه علمي کسب شده در دورة كارشناسي، كارشناسي ارشد و دکتری

1- دانشجوي ممتاز دورة كارشناسي ، 1377.

2- دانشجوي ممتاز(رتبه اول) در ميان فارغ‌التحصيلان دانشگاه تربيت مدرس ورودی 1380.

3- پذیرفته شده رتبه اول در آزمون دکتری سال 1390

 

سوابق تحصيلي:

مدرك تحصيلي

نام رشته

موسسه آموزشي

شهر

از...لغايت

معدل

كارداني

تكنولوژي جنگلداري

دانشگاه گيلان

صومعه‌سرا

1375-1373

16.81

كارشناسي

مرتع و آبخيزداري

دانشگاه يزد

يزد - اردكان

1377 - 1375

16.34

كارشناسي ارشد

مرتعداري

دانشگاه تربيت مدرس

تهران - نور

1382 - 1380

17.93

دکتري

علوم مرتع

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان

گرگان

1394 -1390

19.42

 

 

طرح های پژوهشی

طرحهاي تحقيقاتي:

الف) مجري طرح:

1- تعيين سهم آلاينده هاي آب زيرزميني و رونديابي منطقه اي آنها در آبخوان گرگان

2- بررسي و تعيين تعداد نمونه قطع و توزين شده جهت ارزيابي توليد آتريپلكس با استفاده از روش نمونه‌گيري مضاعف

3- پهنه‌بندي خشكسالي در استان‌هاي حاشيه درياي خزر

 

ب) همكار طرح:

1- بررسي ارتباط فرسايش _ رسوب، عناصر غذايي خاك و كيفيت آب

2- بررسي و شناخت خصوصيات مرفولوژيكي رودخانه گرگان رود

3- بررسي و شناخت جريان غالب در رودخانة گرگانرود

4- مطالعه عوامل مؤثر‌بر‌كيفيت شيميايي‌منابع‌آبي‌شهر گرگان

5- بررسي نقش سد گلستان بر ميزان تغييرات مورفولوژيكي ناشي از سيل ويرانگر شرق استان گلستان

6- ارزيابي تأثير بندهاي خاكي در كاهش رسوبدهي حوزه‌هاي آبخيز استان گلستان

پایان نامه و رساله

نام دانشجو

سمت

عنوان پایان نامه / رساله

سمانه ترابی اصل

مشاور

پتانسیل آللوپاتیکی درمنه‌دشتی (Artemisia sieberi) در دوره‌های مختلف فنولوژیکی بر بذور گونه‌های همراه و پیشنهادی در شرق استان گلستان

سینا سرابی

مشاور

ارزیابی شاخص های اقلیمی و پوشش گیاهی در پیش بینی شدت خشکسالی مراتع شمال استان گلستان

پریسا مرادی

مشاور

بررسی روند خشکسالی با استفاده از شاخصهای اقلیمی و داده های سنجش از دور در استان گلستان

اسما شاهی

مشاور

بررسی تراکم و غنای گونه‌ای جمعیت جوندگان در توده‌های دست کاشت آتریپلکس (مطالعه موردی: منطقه چپرقویمه)

سجاد مجیدی

مشاور

اثرات تنش‌های شوری و خشکی بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ای چند گونه مرتعی

ام البنین ابراهیمی

مشاور

اثرات تنش های شوری و خشکی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ای چند گونه مرتعی

سحر آریایی فر

راهنما

بررسی روش‌های مختلف شکستن خواب بذر (Atriplex leucoclada Boiss)

سجاد فیروزآبادی

راهنما

بررسی تاثیر آتش سوزی بر تغییرات برخی ­خصوصیات  پوشش گیاهی مراتع(مطالعه موردی: اسدآباد همدان)

رمضان استیری

مشاور

مطالعه اثر سن کاشت Atriplex canescens  بر تنوع گونه ای و خاک مراتع شهرستان اسفراین

تالیفات

1- كتاب مقدمه‌اي بر آموزش و ترويج منابع طبيعي، نشر مروجان، چاپ اول 1387، شماره شابك 5-8-92386-964-978.

مقالات:

 1. بررسي ارتباط پوشش گياهي، خاك و واحدهاي ژئومرفولوژي در مراتع حوضه آبخيز كسيليان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي. پژوهشنامه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خزر، تابستان 1383.
 2. استفاده ازمطالعات هيدروژئوشيمي براي تشخيص نفوذ آب شور در چاه‌هاي آب(مطالعة موردي شهر ساري) ، مجله علمي پژوهشي علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، جلد پانزدهم، شماره چهارم 1387.
 3. بررسي و مقايسه روشهاي فاصله‌اي اندازه‌گيري تراكم گياه آتريپلكس (Atriplex lentiformis) در منطقه چپرقويمه، فصلنامه تخصصي علوم و فنون منابع طبيعي، سال سوم، شماره سوم، پائيز 1387.
 4. پارامترهاي دموگرافيک شته‏ي جاليز Aphis gossypii Glover (Hom.: Aphididae) روي خيار در شرايط آزمايشگاهي، مجله علمي پژوهشي علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، جلد شانزدهم، شماره سوم 1388.
 5. بررسي و تعيين مناسب ترين روش اندازه گيري توليد Atriplex lentformis ، فصلنامه تخصصي علوم و فنون منابع طبيعي، سال چهارم، شماره چهارم، زمستان 1388.
 6. تأثير آتش سوزي بر تغييرات و توالي اکولوژيک پوشش گياهي در مراتع کوهستاني زاگرس مرکزي (مطالعه موردي: استان همدان)، مجله علمي پژوهشي مرتع، سال چهارم، شماره چهارم، تابستان 1389.
 1. معرفي مقياس بهره­برداري براي سه گونه علف گندمي در ايستگاه تحقيقاتي سيساب استان خراسان شمالي، نشريه حفاظت و بهره­برداري از منابع طبيعي، جلد اول، شماره دوم، 1392.
 2. مطالعه پتانسیل آللوپاتیکی گونه مرتعی Artemisia sieberi Besser بر برخی مؤلفه­هاي
  جوانه­زنی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی Agropyron elongatum (Host) Beauv ، نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان،
  دوره اول، شماره دوم، تابستان 1392.
 3. آناليز الگوهاي فضايي خشکسالي با استفاده از شاخص SPI در استان گلستان، نشريه ترويج و توسعه آبخيزداري، سال دوم، شماره 5، تابستان 1393.
 4. ارزيابي ارتباط ميان شاخص هاي گياهي سنجنده MODIS و خشکسالي در مراتع شمالي استان گلستان، مجله تحقيقات مرتع و بيابان ايران، سال 22، شماره 2 (پیاپی 59)، تابستان 1394.
 5. بررسی خصوصیات مرفولوژي گیاهان مرتعی,Vicia sativa, Secale cereale در برابر تنشهاي شوري و خشکیSanguisorba minor, Trifolium pretense با استفاده از کشت هیدروپونیک، نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان، دوره سوم، شماره هفتم، پاییز و زمستان 94.
 6. Effect of Drought and Salinity stress on Germination of Trifolium pratens, Visia sativa and Sanguisorba minor, International Journal of Agronomy and Plant Production. Vol., 4(3), 384-388, 2013.
 7. Economic and social evaluation of Atriplex lentiformis plantation and its effect. Journal of Urban management, No. 41 Winter 2015.

كنفرانس­ها و سمينارها:

الف) سمينارهاي برون دانشگاهي (بين­المللي؛ ملي و استاني)

1- بررسي شاخصهاي تعيين خشكسالي در شمال استان خراسان، كنفرانس بين المللي مخاطرات زمين، بلاياي طبيعي و راه كارهاي مقابله با آنها، دانشگاه تبريز، مهرماه 1384.

2- بررسي نقش فاكتورهاي خاكي بر پوشش‌گياهي مراتع حوضه كسيليان، نهمين كنگره علوم خاك ايران، تهران، شهريور1384.

3- بررسي خصوصيات سيل هاي رودخانه گرگان رود در ايستگاه هیدرومتری گنبد، دومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك، دانشگاه كرمان، اسفند 1384.

4- بررسي شاخصهاي تعيين خشكسالي در استان چهارمحال و بختياري، اولين همايش منطقه اي بهره برداري بهينه از منابع آب حوضه هاي كارون و زاينده رود، شهريور 1385.

5-مقايسة برخي خصوصيات رويشي Atrilex lentiformis در منطقة چپرقويمه و چايلي‌دره، اولين همايش ملي-دانشجويي مرتع، آبخيز و بيابان، اسفندماه 1385.

6- مطالعة هيدروژئوشيمي چاههاي کشاورزي دشت گرگان، نخستين همايش منطقه‌اي آبهاي زيرزميني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان، آبان 1386.

7-بررسي تغييرات زماني کيفيت شيميايي رودخانه چهل‌چاي در ايستگاه هيدرومتري لزوره، نخستين همايش منطقه‌اي آبهاي زيرزميني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان، آبان 1386.

8- معرفي مناسبترين شاخص پيش‌بيني وقوع خشکسالي در استان مازندران، همايش ملي مديريت منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم‌شهر، آذر 1386.

9- کاربرد روش MPSIAC در برآورد فرسايش و رسوب جهت اولويت‌بندي عمليات آبخيزداري در حوزه آبخيز سد ايلام، سومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك، آذر 1386.

10- بررسي اثرات سيلابهاي ويرانگر شرق استان گلستان بر ميزان دبي مؤثر حمل رسوبات رودخانة مادرسو، سومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك، آذر 1386.

11- بررسي تغييرات خشکسالي و ترسالي در استان خوزستان با استفاده از شاخصهاي مبتني بر بارش، سومين كنفرانس‌سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك، آذر 1386.

12- مطالعة رژيم آبدهي رودخانه شاهور با استفاده از برنامه نرم‌افزاري Minitab.11 ، سومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك، آذر 1386.

13- بررسي ارتباط بين عوامل توپوگرافي و برخي پارامترهاي پوشش گياهي، سومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك، آذر 1386.

14- مطالعة کمي و کيفي ميزان آب استحصالي از سطوح پشت‌بام(مطالعة موردي منطقه5تهران) ، سومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك، آذر 1386.

15- نگرشي بر منطق فازي و کاربرد آن در تصميم‌گيري و مديريت حوزه آبخيز، سومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك، آذر 1386.

16- بررسي مدل اسكالوگرام در اولويت‌بندي عمليات آبخيزداري در حوزه آبخيز سد ايلام، چهارمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران-مديريت حوزه‌هاي آبخيز، اسفندماه 1386.

17- بررسي و تعيين مناسبترين روش اندازه‌گيري تراكم در جوامع دست‌كاشت منطقه چپرقويمه، نخستين همايش منابع طبيعي و محيط زيست زاگرس، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد، اسفندماه 1386.

18- بررسي سهم عوامل مؤثر بر كيفيت آب زيرزميني با استفاده از روش تحليل خوشه‌اي و تحليل عاملي (مطالعه موردي: شهر بندرگز)، يازدهمين همايش انجمن زمين‌شناسي ايران، شهريور 1386

19-تحليل و پيش‌بيني خشكسالي در استان آذربايجان شرقي، سومين كنفرانس مديريت منابع آب ايران، مهرماه 1387.

20- بررسي كيفيت شيميايي چاه‌نيمه‌هاي زابل با تأكيد برعوامل‌طبيعي، سومين كنفرانس مديريت منابع آب ايران، مهرماه 1387.

21-بررسي‌تغييرات‌مورفولوژيكي‌رودخانه‌گرگانرود در‌مجاورت شهر‌گنبد، سومين كنفرانس مديريت منابع‌آب‌ايران، مهرماه 1387.

22-شناسايي فرآيندهاي مؤثر در منشأ نمك‌هاي محلول رودخانة مرزي اترك با استفاده از روشهاي آماري چندمتغيره، سومين كنفرانس مديريت منابع آب ايران، مهرماه 1387.

23- بررسي رابطة بين پوشش تاجي و توليد در گياه Atriplex lentiformis (مطالعة موردي:منطقه چپرقويمه گنبدكاووس)، همايش منطقه‌اي كشاورزي محور رشد و توسعه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت، خردادماه 1387.

24- بررسي قابليت استفاده آب چاه‌نيمه‌هاي زابل جهت مصارف شرب، كشاورزي، صنعت و دام، اولين كنفرانس بين‌المللي بحران آب، دانشگاه زابل، اسفند 1387.

25- بررسي روند خشكسالي در استانهاي حاشيه درياي خزر، پنجمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران (مديريت پايدار بلاياي طبيعي)، ارديبهشت ماه 1388.

26- بررسي ارتباط خشکسالي هاي هيدرولوژيکي و اقليمي استان خراسان شمالي با استفاده از شاخص SPI ، دومين همايش ملي اثرات خشکسالي و راهکارهاي مديريت آن، 31-30 ارديبهشت ماه 1388.

27- معرفي مناسبترين روش فاصله‌اي تعيين تراكم گونه شورپسند هالوكنيمم (مطالعه موردي در منطقه چپرقويمه گنبدكاووس)، چهارمين همايش ملي مرتع و مرتعداري ايران، 7-5 آبانماه 1388.

28- بررسي تأثير توپوگرافي بر تراكم و درصد پوشش تاجي گياه درمنه (مطالعه موردي حوزه آبخيز علي آباد، مرتع تنگل ارغوان بردسكن)، چهارمين کنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت  منابع آب و خاک،  کرمان، آذر ماه 88.

29- بررسي تغيير برخي خصوصيات خاك ناشي از كشت گياهان غيربومي (مطالعه موردي كشت آتريپلكس در منطقه چپرقويمه استان گلستان)،  چهارمين کنفرانس سراسري آبخيزداري ومديريت منابع آب و خاک، کرمان، آذر ماه 88.

30- رونديابي خشكسالي در استان خراسان رضوي، چهارمين کنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاک،  کرمان، آذر ماه 88.

31- بررسي خصوصيات خشکسالي سالانه در استان گلستان- اولین کنفرانس ملی راه­کارهای دستیابی به توسعه پایدار (کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست)، منابع طبيعي و محيط زيست، تهران، اسفند ، 1391.

32- اثرات تنش خشکی بر جوانه­زنی دو گونه Trifolium pratens و Sanguisorba minor ، اولین کنفرانس ملی راه­کارهای دستیابی به توسعه پایدار (کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست)، تهران، 1391.

33- اثرات تنش شوری بر ویژگی­های رشدی گونه Sanguisorba minor در مرحله گیاهچه، اولین کنفرانس ملی راه­کارهای دستیابی به توسعه پایدار (کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست)، تهران، 1391.

34-تأثیر فاصله بین بوته های آتریپلکس بر حضور/عدم حضور جوندگان، سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان، اسفند 1391.

35- رابطه سطح تاج پوشش آتريپلكس باتراكم وغناي گونه­اي جوندگان مطالعه موردي: چپرقويمه، دومين همايش ملي حفاظت و برنامه­ريزي محيط زيست ، همدان، مرداد 1392.

36- اثر سن و تراكم آتريپلكس برتراكم و غناي گونه اي جوندگان مطالعه موردي: چپرقويمه، دومين همايش ملي حفاظت و برنامه­ريزي محيط زيست ، همدان مرداد 1392.

37- تاثيرتراكم آتريپلكس برتراكم و غناي گونه اي جوندگان مطالعه موردي: چپرقويمه، دومين همايش ملي حفاظت و برنامه­ريزي محيط زيست، همدان مرداد 1392.

38- برآورد مناسب­ترين شاخص خشکسالي اقليمي در استان گلستان، نهمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران، يزد، آبانماه 1392.

39- کاربرد سنجنده MODIS در پايش خشکسالي مراتع شمال شرق استان گلستان، اولين همايش ملي مديريت منابع طبيعي، گنبدکاووس، اسفند 1392.

40- تجزيه و تحليل پديده خشکسالي در استان سيستان و بلوچستان، اولين همايش ملي مديريت منابع طبيعي، گنبدکاووس، اسفند 1392.

41- بررسی روند خشکسالی در استان گلستان، دومین همایش ملی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران، 1393.

42- تجزیه تحلیل پدیده خشکسالی با استفاده از داده های اقلیمی در استان گلستان، دومین همایش ملی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران، 1393.

43- بررسی اثر تنش شوری بر جوانه­زنی سه گونه مرتعی Bromus tomentesus، Koleria cristata، Cenchrus ciliaris، دومین همایش ملی تنش­های محیطی در گیاهان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، اردیبهشت 1394.

44- بررسی اثر تنش خشکی بر جوانه­زنی دو گونه مرتعی Koleria cristata، Cenchrus ciliaris ، اولین کنفرانس بین­المللی محیط زیست و منابع طبیعی، شیراز، شهریور 1394.

45- مطالعه اثر سن کاشت Atriplex canescens بر خاک مراتع شهرستان اسفراین، دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، 12 و 13 اسفند 1394.

46- مطالعه اثر سن کاشت Atriplex canescens بر تنوع و غنای گونه ای مراتع شهرستان اسفراین، دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، 12 و 13 اسفند 1394.

47- ارزیابی میزان کتیرای استحصال شده از گون در منطقه کوه­بهار شهرستان جاجرم، نخستین همایش ملی گیاهان دارویی، معطر و ادویه­ای، دانشگاه گنبدکاووس، اردیبهشت 1395.

48- ارزیابی اقتصادی بهره­برداری از باریجه در منطقه کوه خمبی شهرستان جاجرم، نخستین همایش ملی گیاهان دارویی، معطر و ادویه­ای، دانشگاه گنبدکاووس، اردیبهشت 1395.

49- ارزیابی اقتصادی طرح تولید بذور مرتعی ایستگاه چپرقویمه، دومین همایش ملی اقتصاد کلان ایران، 11 اسفند 1395.

50- ارزیابی اقتصادی پروژه بوته­کاری آتریپلکس لنتی­فورمیس در استان گلستان، دومین همایش ملی اقتصاد کلان ایران، 11 اسفند 1395.

51- M.G. Mahmoodlu, M. Raghimi, A. Tahmasebi, K. Khodaei. 2008. Salt water intrusion in water wells by using of hydrogeochemistry study (Case study: Sari City), IAHR International Groundwater Symposium Istanbul, June 18-20.

52- M.G. Mahmoodlu, M. Raghimi and A.Tahmasebi.2008. The study on sanctum quality of drinking water wells (Case study: Behshahr) IAHR International Groundwater Symposium Istanbul, June 18-20.

 

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی نیمسال دوم 96-95  دکتر طهماسبی

           ساعت

ایام هفته

8-10

10-12

13-15

15-17

شنبه

امور مجله حفاظت زیست بوم

امور مجله حفاظت زیست بوم

امور مجله حفاظت زیست بوم

امور مجله حفاظت زیست بوم

یکشنبه

مرتعداری

مشاوره دانشجویان

جلسه گروه

-

دوشنبه

مطالعه

مطالعه

مطالعه

-

سه­شنبه

مشاوره دانشجویان

اکوفیزیولوژی

بیوتکنولوژی

-

چهارشنبه

امور مجله حفاظت زیست بوم

امور مجله حفاظت زیست بوم

تجزیه­ و­تحلیل

روش­ های اندازه­ گیری مرتع

روش­ های پیشرفته آماری

پنج­شنبه

مشاوره دانشجویان

مشاوره دانشجویان

-

-

 

دانشجویان عزیز درصورت تمایل می­ توانند درخواست خود را از طریق ایمیل مطرح نمایند.

Email: ab_tahmasebi@yahoo.com

دروس تدریس شده

عنوان درس
مرتعداری
آنالیز و ارزیابی مرتع
اصلاح و توسعه مرتع
اصول تفسیر عکس های هوایی
نقشه برداری
اکولوژی مرتع
رابطه دام و مرتع
اکوفیزیولوژی گیاهی
بیوتکنولوژی در مرتع
روش های تحلیل و اندازه گیری مرتع
روش های پیشرفته آماری

دانلودها