وب سایت اساتید دانشگاه گنبد کاووس

وب سایت اساتید دانشگاه

عنوان توضیحات مرتبه علمی مقطع تحصیلی دانشکده گروه تصویر
دکتر حسین آدینه عضو هیات علمی دانشگاه استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی شیلات
دکتر مسعود احمدی --- --- ---
دکتر رضا اکبری --- --- ---
دکتر علیجان پور عضو هیات علمی استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی زیست شناسی
دکتر منا علی مددی --- --- ---
دکتر هدایت الله امینیان --- --- ---
مهندس سعید هاشمیه انارکی --- --- ---
حبیب الله آق اتابای عضو هیا ت علمی گروه کامپیوتر مربی کارشناسی ارشد علوم پایه و فنی مهندسی کامپیوتر
دکتر زینب اورسجی --- --- ---
دکتر عبدالناصر بهلکه --- --- ---
دکتر فاطمه بحري بيناباج --- --- ---
دکتر جواد بیات کوهسار --- --- ---
دکتر بهاره بهمنش --- --- ---
دکتر عباس بیابانی --- --- ---
دکتر سهراب بوذرپور عضو هیات علمی استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی زیست شناسی